Dünyâ

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erde Welt (f), Fr. Terre (f), monde (m), İng. Earth, world. Güneş sistemindeki gezegenlerden biri. Dünyânın uzaydan görünüşü mavi olduğu için uzay dilinde dünyâ […]

Vakıf

19 Şubat 2020 admin 0

Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadan Müslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek, alıkoymak […]

İstanbul

13 Mayıs 2022 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü           : 1.539 km² Nüfûsu                 : 14.8 Milyon ( 31 Aralık 2016) İlçeleri : Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, […]

Cerbe Muhrebesi

13 Mayıs 2022 admin 0

1560’ta vukû bulan ve Haçlı donanmasının hezîmetiyle sonuçlanan, deniz muhârebesi. Preveze yenilgisinin izlerini silmek isteyen Avrupalılar, Türkleri Batı Akdeniz’den çıkarabilmek için, Turgut Reisi Cerbe’de vurup […]

İttihat ve Terakki

12 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Einheit und Fortschritt Partei, Fr. L’époque du Parti de L’union, İng. Union and progress Party. Türkiye’de kurulan ilk siyâsî parti. 21 Mayıs 1889’da İttihâd-ı […]

Sadrâzam

10 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Grosswesir (m), Fr. Grand Vizir (m), İng. Grand Vizier. Osmanlı devlet teşkilâtında pâdişâhtan sonra devletin en yüksek rütbeli idârecisi. Sadrâzam, “vezîriâzam” diye de bilinir […]

Jön Türkler

9 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Jungen Turken, Fr. Jeunes  Turcs, İng. Young Turks. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinde batı tarzı idâre ve fikirlerin gelişip yayılması için çalışanlara […]

Otuzbir Mart Vak’ası

5 Mayıs 2022 admin 0

Meşrutiyetin muhâfazası için Selanik’ten İstanbul’a getirilen Avcı taburlarının 13 Nisan 1909’da çıkardığı isyan. Rûmî takvimle 31 Mart 1325’te çıktığı için Otuzbir Mart Hadisesi denilmektedir. İsyânın […]