Hicret

30 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Einwanderung (f), Fr. İmigration (f), İng. İmmigration. İslâm târihinde Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kirâmın Mekke’den Medîne’ye göçü. Hicret, lugatte göç etmek, bir […]

Hicrî Yıl

30 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Hedschrajahr (n), Fr. An (m) de l’hegire, İng. Hegira year. Peygamberimiz hazreti Muhammed’in “aleyhisselam” Mekke-i mükerremeden Medîne-i münevvereye hicretinin başlangıç kabul edildiği târih, sene. […]

Arabi Aylar

29 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Mondmanate (f), Fr. Mois Lunaire, İng. Lunar Months. Hicri takvimlerde kullanılan aylar. Uzunluk bakımından iki türlü sene vardır: Şemsi sene, Kameri (Hicri) sene. Şemsi […]

Malazgirt Meydan Muhârebesi

26 Ağustos 2019 admin 0

Türklere Anadolu’yu kazandıran, Selçuklu-Bizans Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diojen kuvvetleri arasında 26 Ağustos 1071 târihinde Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında […]

Alparslan

22 Ağustos 2019 admin 1

Selçuklu Devleti hükümdarı, Türk milletinin en büyük kahramanlarından. 20 Ocak 1029’da doğdu. 4 Eylül 1063’te vefat etti. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi […]

Cehennem

22 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Hölle (f), Fr. Enferr (m), İng. Hell. Âhirette kâfirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkâr olanların da günahları kadar kalıp azâb görecekleri yer. Allahü teâlânın bütün peygamberleri, […]

image_pdfimage_print