Görsel Yok

2. Cilt Fihristi

16 Temmuz 2019 admin 0

ALAY KÖŞKÜ ALİ ŞİR NEVAİ ALBATROS (Diomedea exulans) ALİAĞA RAFİNERİSİ VE PETROKİMYA KOMPLEKSİ ALBAY ALİÇO ALBERTİ, Leon Battista ALİFATİK BİLEŞİKLER ALBİNİZM ALİM ALBÜMİN ALİSİLİK BİLEŞİKLER […]

Görsel Yok

A’raf

6 Şubat 2020 admin 0

Cennet ile Cehennem arasında yer alan surun (engelin) yüksek kısımları. Bu engel sebebiyle birinin tesiri diğerine geçmez. Ahirette, hesab gününde A’raf’ta kalanlara A’raf eshabı denir. […]

Görsel Yok

Alay Köşkü

13 Mayıs 2020 admin 1

Osmanlı Sultanlarının Babıali önünden geçerek alayları seyretmeleri için yapılan köşk. Buradan padişahın geçmekte olan asker ile İstanbul halkını seyrettiği gibi, onların da padişahı selamlama fırsatı […]

Görsel Yok

Albatros (Diomedea exulans)

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Albatros (m), Fr. Abatros hurleur (m), İng. Wandering albatros. Familyası: Fırtınakuşugiller (Procellariidae). Yaşadığ yerler: Atlantik Okyanusunda. Özellikleri: Uzun kanatlı, beyazımtrak bir kuş. Suda uyur […]

Görsel Yok

Alberti, Leon Bottista

13 Mayıs 2020 admin 0

İtalya’da mimari sahada Rönesans hareketlerinin öncülüğünü yapan mimar ve heykelci. Floransa’nın varlıklı tüccar-bankacı bir ailesine mensub olan Alberti Leon Battista, ailesinin Floransa dışına sürgün edildiği […]

Görsel Yok

Albinizm

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Albinismus (m), Fr. Albinisme (n.m.), İng. Albinism. Deride, saçlarda ve gözlerde buraların normal rengini veren boya maddesinin irsi olarak yokluğu. 20.000’de bir insanda görülür. […]

Görsel Yok

Albümin

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Albumin (m.), Fr. Albumine (f.), İng. Albumin. Basit proteinlerin bir sınıfı. Hayvan ve bitki dokularında bol miktarda bulunur. Tabiatta, bir protein çeşidi olan globulinlerle […]

Görsel Yok

Albüminüri

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Albuminurie (f.), Fr. Albuminurie (f.), İng. Albuminuria. İdrarda albümin bulunması. İdrarın bulanık, zaman zaman kanlı olması ve sancı ile çıkması; böbreklerde iltihabın olduğunu gösterir. […]

Görsel Yok

Alçı

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Gips, (m), Fr. Platre, İng. Plaster of Paris. Kalsiyum sülfat hemihidrat (CaSO4.1/2 H2O) bileşiği olan ve ıslatılıp kurutulduğunda sertleşerek çabucak donan, beyaz renkli ince […]

Görsel Yok

Aldehitler

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Aldehyd (m), Fr. Aldehyde (m), İng. Aldehyde. Yapılarında karbonil grubu bulunan organik bileşiklerden, karbonil grubuna bir hidrojenin bağlı olduğu bileşikler. Karbonil grubunun diğer ucuna […]

Görsel Yok

Alem

13 Mayıs 2020 admin 0

Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minare külahlarının, sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler. Ayrıca bayrak, sancak, alamet ve bir kavim veya topluluğun tanınmış ve […]

Görsel Yok

Alemdar Mustafa Paşa

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı sadrazamlarından. Rusçuklu Hasan Ağa’nın oğlu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Yeniçeri ocağından yetişti. 1768-1774 Osmanlı-Rus harbinde bölüğünün bayrağını taşıdığından Alemdar veya Bayraktar ünvanı verildi. Rusçuk […]

Görsel Yok

Alev

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Flamme (f.), Fr. Flamme (f.), İng. Flame. Birbiriyle temas eden iki gaz arasında, yanma reaksiyonunun meydana geldiği alan. Eğer alev sürekli olursa, bunun sebebi; […]

Görsel Yok

Alev Makinası

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Flammenwerfer, Fr. Projecteur de flammes, İng. Flame-thrower. Harpte düşman mevzilerine mazot veya kalınlaştırılmış benzin alevi püskürtmeye yarayan, hücum silahı. Bir veya daha çok yakıt […]

Görsel Yok

Alevi

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alide (m), Fr. Aloaui (m.), İng. Alawi. Hazret-i Ali’yi “radıyallahü anh” seven, halis Müslüman. Alevi kelimesi üç manada kullanılmıştır. Hazret-i Ali’nin “radıyallahü anh” her […]

Görsel Yok

Alfa Işınları, Radyoaktivite

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Radioaktivität (f), Fr. Radioactivité (f), İng. Radioactivity. Bâzı elementlerin çekirdeklerinin şua yayarak parçalanması. Dış etki olmaksızın kendi kendine bir parçalanma sonucu durmadan şuâ (ışın, […]

Görsel Yok

Alfa Taneciği

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alphateilchen (n), Fr. Particule alpha, İng. Alpha particle. Radyoaktif elementlerin çekirdeğinden yayınlanan pozitif yüklü tanecik. Alfa taneciği helyum elementinin çekirdeği olup pozitif yüklü iki […]

Görsel Yok

Alfabe

10 Ocak 2020 admin 0

Alm. Alphabet, Fr. Alphabet, İng. Alphabet. Bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu. Alfabedeki ilk iki harf Arapçada […]

Görsel Yok

Algoritma

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Algorithmus (m), Fr. Algoritme (m), İng. Algorithm. Matematikte sayılarla yapılan her türlü hesaplamanın sistematik metoduna verilen genel isim. Algoritmanın kurucusu dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan […]

Görsel Yok

Ali Bey

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı devlet adamı ve tiyatro yazarı. İstanbul’da 1844 senesinde doğdu. Babası Halep ve Şam kethüdalıklarında bulunmuş Yusuf Cemil Efendidir. İlk öğrenimini özel hocalardan ders alarak […]

Görsel Yok

Ali bin Abbas El-Ehvezi

10 Ocak 2020 admin 0

Onuncu yüzyılda yetişen meşhur Müslüman tıp alimi. Adı, Ali bin Abbas el-Ehvezi olup, künyesi Ebü’l-Hasen’dir. Batı dünyası Haly Abbas adıyla tanımıştır. İran’da Cündişapur’un güneybatısındaki Ehvez’de […]

Görsel Yok

Ali bin Abdullah bin Abbas

10 Ocak 2020 admin 0

Abbasi hilafetinin kurucuları Seffah ve Mansur’un dedesi. Kaynaklarda Ebu Muhammed, Ebu Abdullah ve Ebü’l-Fadl ve el-Medeni künyelerinin olduğu bildirilmiştir. Rivayete göre, 660 (H.40) senesi Ramazan-ı […]

Ali bin Ebu Talib

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin amcası Ebu Talib’in oğlu, Hulefa-i raşidinin ve Cennet’le müjdelenen on kişinin dördüncüsü. Resulullah’ın damadı, Ehl-i beytin, Ehl-i abanın birincisidir. Künyesi Ebü’l-Hasen ve Ebu Türab’dır. Puta tapmadığı […]

Görsel Yok

Ali bin İsa El-Cerrah

10 Ocak 2020 admin 0

Abbasi Devletinin büyük vezirlerinden. İsmi, Ali bin İsa bin Davud el-Cerrah olup, künyesi Ebü’l-Hasan el-Vezir’dir. 859 (H.245) senesinde doğdu. 945 (H.334) senesi Zilhicce ayının son […]

Görsel Yok

Ali bin İsa El-Kehhal

10 Ocak 2020 admin 0

Göz hastalıkları hakkında ilk defa kitab yazan Müslüman tıp alimi. Müslümanlar arasında “Kehhal”, Avrupa’da ise “Hally Jesu” isimleriyle meşhur olmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. […]

Görsel Yok

Ali bin Meymun el-Mağribi

10 Ocak 2020 admin 0

Kuzey Afrika’da yetişmiş olan evliyadan. İsmi, Ali bin Meymun bin Ebu Bekr el-İdrisi’dir. Babası İbn-i Meymun diye bilinen İşbiliyeli Muhammed’dir. Künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Haşimi, Kureşi, Mağribi […]

Görsel Yok

Ali Ekrem Bolayır

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen devlet adamı ve şair. İstanbul’da 1867 senesinde doğdu. Babası Namık Kemal’dir. Dört yaşında iken Hobyar Mahalle Mektebine başladı. İlk tahsilini […]

Görsel Yok

Ali Emiri

10 Ocak 2020 admin 0

Son devir münekkitlerinden. 1857’de Diyarbakır’da doğdu. Seyyid Mehmed Şerif Efendinin oğludur. İlk tahsilini Diyarbakır’da Sülukiyye Medresesinde yaptı. Amcası Fethullah Feyzi’den Farisi öğrendi. Mardin’e dayılarının yanına […]

Görsel Yok

Ali Fehmi Cabiç

10 Ocak 2020 admin 0

Bosna-Hersek Müslümanlarının dini lideri ve edebiyatçı. 1853’te Mostar’da doğdu. Babası Mostar müftüsü Şakir Efendidir. Tahsilini doğduğu yerde tamamlayan Ali Fehmi, babasının vefatı üzerine Mostar müftülüğüne […]

Görsel Yok

Ali Fehmi Karamanlıoğlu

10 Ocak 2020 admin 0

Türk dili doçenti. 31 Mayıs 1932 tarihinde İstanbul’da doğdu. Süleymaniye Mimar Sinan İlkokulundan sonra İstanbul Erkek Lisesinde okudu ve 1949 yılında mezun oldu. 1954 yılında […]

Görsel Yok

Ali Fuad Başgil

10 Ocak 2020 admin 0

Cumhuriyet devri Türk hukukçusu, profesör. Samsun’un Çarşamba kazasında 1893 senesinde doğdu. Tahsilinin bir kısmını burada ve İstanbul’da yaptı. 1914’te Birinci Dünya Harbine katılarak dört yıl […]

Görsel Yok

Ali Fuad Cebesoy

10 Ocak 2020 admin 0

Türk asker ve siyaset adamı. 1882’de İstanbul’da doğdu. Ferik İsmail Fazıl Paşanın oğlu, 93 Harbi komutanlarından Müşir Mehmed Ali Paşanın torunudur. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te […]

Görsel Yok

Ali Fuad Türkgeldi

10 Ocak 2020 admin 0

Tanzimat devri siyaset adamlarından ve tarihçi. 1867’de İstanbul’da doğdu ve 1935’te yine burada vefat etti. Tanzimat devri Dahiliye müsteşarlarından Celal Beyin torunu ve Tercüme odası […]

Görsel Yok

Ali Haydar Efendi

10 Ocak 2020 admin 0

Son devir Osmanlı hukuk alimi. Gürcüzade Mehmed Emin Efendinin oğludur. 1853 senesinde Batum’da doğdu. 1935 senesinde İstanbul’da vefat etti. İlk tahsilini doğum yeri olan Batum’da […]

Görsel Yok

Ali Haydar Efendi (Büyük Nasuhizâde)

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı hukuk alimi. Rumeli eşrafından seraskerlik dairesi katiplerinden Pirlepeli Mehmed Numan Efendinin oğludur. 1837 senesinde İstanbul’da doğdu. 1903’te İstanbul’da vefat etti. Mecelle şarihi Ali Haydar […]

Görsel Yok

Ali Kuşçu

10 Ocak 2020 admin 1

İslam aleminin büyük astronomu ve kelam alimi. İsmi, Alaüddin Ali bin Muhammed el-Kuşçu’dur. Babası Muhammed, ünlü Türk sultanı ve astronomi alimi Uluğ Beyin kuşçusu idi. […]

Görsel Yok

Ali Naki

10 Ocak 2020 admin 0

On iki imamın onuncusu. Peygamber efendimizin soyundan olup, ilim, takva, ahlak, şecaat ve asalet bakımından zamanındaki insanların en üstünlerindendir. Hazret-i Ali ve hazret-i Fatıma’nın evladından […]

Görsel Yok

Ali Nihad Tarlan

10 Ocak 2020 admin 0

Edebiyat tarihçisi, şair, metinler şerhi profesörü. 1898 yılında İstanbul’un Vezneciler semtinde doğdu. Babası üçüncü ordu muhasipliğinden emekli Mehmed Nazif Beydir. Aslen Dağıstanlı bir aileden olan […]

Görsel Yok

Ali Paşa (Mehmet Emin)

10 Ocak 2020 admin 0

Islahat Fermanı’nı hazırlayan ve yürürlüğe koyan Osmanlı sadrazamı. 1815 senesinde İstanbul’da doğdu. Babası Mısır çarşısında attarlık ve kapıcılık yapardı. Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kaldığından […]

Görsel Yok

Ali Paşa (Moldovancı)

10 Ocak 2020 admin 1

On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrazamlarından. Kastamonu’nun Daday kazası Sorkun köyündendir. Doğum tarihi belli değildir. İstanbul’a geldikten sonra Bostancı Ocağına girdi. Bostancıbaşılığa kadar yükseldi. 1762’de vezirlikle […]

Görsel Yok

Ali Paşa (Seydi)

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı kaptan-ı deryalarından. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Cezayir’de kaptan oldu. Daha sonra İstanbul’a gelerek Kapı Kethüdası oldu. Akdeniz Filosu Komutanlığı yaptı. 1806-1812 Osmanlı-İngiliz Savaşı […]

Görsel Yok

Ali Ramiteni

10 Ocak 2020 admin 0

İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Silsile-i aliyye diye bilinen büyük alimlerin ve velilerin on ikincisidir. “Azizan” ve “Pir-i Nessac” isimleri ile meşhurdur. Buhara’ya on beş […]

Ali Rıza

10 Ocak 2020 admin 0

On iki imamın sekizincisi, Peygamber efendimizin soyundan olup, ilim, takva, ahlak, şecaat ve asalet bakımından zamanındaki insanların en üstünlerindendir. Künyesi Ebü’l – Hasen Essani, lakabı […]

Görsel Yok

Ali Rıza Paşa

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı sadrazamlarından. 1860’ta İstanbul’da doğdu. Babası nizamiyeden emekli Jandarma Binbaşısı Tahir Beydir. 1885’te kurmay yüzbaşı olarak Harp Akademisini bitirdi. Askerlik bilgi ve becerisini artırmak üzere […]

Görsel Yok

Ali Semerkandi

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde Anadolu’da yaşamış olan evliyanın büyüklerinden. Babasının ismi Yahya olup, soyu hazret-i Ömer’e dayanır. 1320 (H. 720) senesinde İsfehan’da doğdu. 1457 (H. […]

Görsel Yok

Ali Şevkati

10 Ocak 2020 admin 1

Jön Türklerden. Türk siyasetinde masonluğun önde gelen simalarındandır. Babası İzmir gümrük memuru Reşid Efendidir. Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi yardımcılarından iken, İkinci Abdülhamid Hanı tahttan indirip […]

Görsel Yok

Ali Seydi Bey

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin son devirlerinde yetişen devlet adamı ve yazarlarından. 1870 Martında Erzincan’da doğdu. Babası süvari kumandanı Üzeyir Paşadır. Tahsiline Erzincan’da başlıyan Ali Seydi, Askeri Rüşdiyeyi […]

Görsel Yok

Ali Şir Nevai

10 Ocak 2020 admin 0

Türklüğün Çağatay sahasında bilgin ve devlet adamı. 1441’de Herat’ta doğdu. Timur Hanın meliklerinden Sultan Ebu Said’in vezirlerinden olan babası Kiçkine Bahşi, Ali Şir Nevai’nin terbiye […]

Görsel Yok

Ali Süavi

10 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen yazar ve ihtilalci. 1839 senesinde İstanbul’un Cerrahpaşa semtinde doğdu. Babası Çankırı’nın Çay köyünden olup, İstanbul’da yerleşmiş kağıt mühreciliği (parlatmacılığı) yapan […]

Görsel Yok

Aliağa Rafinerisi ve Petrokimya Kompleksi

13 Mayıs 2020 admin 1

İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulmuş olan Türkiye’nin en büyük ham petrol arıtma tesislerinden biri ve Türkiye’nin ikinci petrokimya tesisi. Rafinerinin kurulmasına 1965 senesinde karar verildi. 1969 […]

Görsel Yok

Aliço

10 Ocak 2020 admin 0

Kırkpınar başpehlivanlarından. 1844 yılında Bulgaristan’da, Plevne’den güneybatıdaki Orhaneli’ne giden yol üzerinde bulunan Ozikoviça köyünde doğdu. Pomak asıllıdır. Güreşe Deliorman’da başladı. 1864 yılında Kırkpınar’da güreşirken yakın […]

Görsel Yok

Âlim

10 Ocak 2020 admin 0

Alm. Wissenschaftler (m), Fr. Savant, İng. Savant, Scholar. Geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman)  kimse. İnsanların bütün […]

Görsel Yok

Alişar Höyük

11 Ocak 2020 admin 0

520 metre, boyu ise bir kilometreye yakındır. Burası ilk defa 1927 yılında Şikago Üniversitesinden Vonder Osten başkanlığında bir heyet tarafından kazılmıştır. Çok düzenli olarak yapılan […]

Görsel Yok

Alivre

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Lieferungsverkauf (m), Fr. Vente àlivrer, İng. Short-selling. Satılacak mal ortada yok iken, ilerideki bir tarihte teslim edilmek üzere yapılan vadeli satış işlemi. Malın tesliminin […]

Görsel Yok

Alizeler

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Passatwind (m), Fr. Alizé (f), İng. Trade Winds. Tropikal bölgelerdeki denizlerde sürekli ve düzenli olarak esen bir takım rüzgarların genel adı. 30° kuzey ve […]

Görsel Yok

Alıç (Crataegus)

9 Mayıs 2021 admin 1

Alm. Eingriffliger Weissdorn (m), Fr. Aubépine, İng. Quick, Hawborn, Black thorn. Familyası: Gülgiller (Roseceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, Orta ve Doğu Anadolu Bölgeleri. Halk […]

Görsel Yok

Alın

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Stirn (f.), Fr. Front (m.), İng. Forehead. Kaşların üstünden saç bitim mahallinin başlangıcına kadar yüzün ön kısmı. Alın derisinin hemen altında yağ dokusu ve […]

Görsel Yok

Alınlık

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Stirnschmuck, diadem, Fr. Fronton, İng. Frontal, pediment. Mimaride, yapı girişindeki portalin sütunlarla taşınan çatısı üzerinde yer alan üçgen ve yarım daire biçimli alın duvarı […]

Görsel Yok

Alkali

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Alkali (n.), Fr. Alcali (m.), İng. Alkali. Metal bileşiklerinin bazıları için kullanılan isim. Arapça al-gili kelimesinden gelen bu terim; simya ilminde bitki küllerinden elde […]

Görsel Yok

Alkali Metaller

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alkalische metalle, Fr. Metaux alcalins. İng. Alkali metals. Elementlerin periyodik tablosunda 1A grubunu meydana getiren elementler. Bunlar artan atom numaralarına göre sırasıyla lityum (Li), […]

Görsel Yok

Alkaloitler

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Alkaloide, Fr. Alcaloide, İng. Alkaloid. İnsan ve hayvanlar tarafından alındıklarında bariz (açık) fizyolojik etkileri olan, büyük kısmı bitkilerde bulunan karmaşık yapılı bileşikler. En çok […]

Görsel Yok

Alkame bin Kays

16 Mayıs 2020 admin 0

Tabiinin, yani Peygamber efendimizin arkadaşlarını görenlerin büyüklerinden; tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde büyük âlim. Künyesi, Ebu Şibl’dir. Peygamber efendimiz hayattayken doğdu fakat O’nu göremedi. 681 […]

Görsel Yok

Alkil

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alkyl (n), Fr. Alkyle, İng. Alkyl. Bir alkan molekülünden bir hidrojen atomunun koparılmasıyla türeyen ve genel formülü, CnH2n+1 olan tek değerli grup. Alkil grubu genellikle […]

Görsel Yok

Alkit Reçineleri

13 Mayıs 2020 admin 0

Genellikle örtü boyaları olarak kullanılabilecek ürünler veren, yağ ve yağ asitleri ile poli asit ve poliollerin kondensasyon ürünü polimerler. 1927’den itibaren kuruyan yağların yağ asitleri […]

Görsel Yok

Alkolizm

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alkoholismus (m), Fr. Alcoolisme, İng. Alcoholism. Alkollü içkilere kişinin fiziki ve ruhi sıhhatine zarar verecek şekilde olan tutkunluk. Bu, insanın ekonomik ve sosyal hayatında […]

Görsel Yok

Alkoller

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alkohol (m.), Fr. Alcool, İng. Alcohols. Karbon atomuna doğrudan doğruya -OH grubunun bağlı olduğu organik bileşikler. -OH grubunun bağlı olduğu karbon atomuna C veya […]

Görsel Yok

Allahü teala

16 Mayıs 2020 admin 0

Varlığı muhakkak lazım olan, ibadet edilecek hakiki mabud olan ve bütün varlıkları yaratan. Esma-i hüsnadan yani Allahü tealanın doksan dokuz isminden ilki. Her varlığın yaratanı, […]

Görsel Yok

Allende Gossens

13 Mayıs 2020 admin 0

Salvador; Şili eski devlet başkanı. Varlıklı bir aileden gelen Allende’nin babası hukukçuydu. 26 Temmuz 1908 tarihinde Valparaiso’da doğan Allende, ilk ve orta tahsilden sonra 1926 […]

Görsel Yok

Allerji

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Allergie (f), irritation, Fr. Allergie, irritation, İng. Allergy, irritation. Çeşitli yollarla vücuda dışarıdan giren yabancı bazı maddelere karşı organizmanın göstermiş olduğu tepkiye bağlı belirtiler. […]

Görsel Yok

Allotropi

13 Mayıs 2020 admin 1

Alm. Allotropie (f), Fr. Allotropie, İng. Allotropy. Kimyasal elementlerin bazı özel şartlarda farklı biçimler göstermesi özelliği. Mesela oksijen molekülü iki atomdan meydana gelmişken ozon molekülü […]

Görsel Yok

Alma-Ata

13 Mayıs 2020 admin 0

Kazakistan’ın başşehri. 1854’te Verni adıyla kurulan şehir 1917’ye kadar Semireç Rus askeri hükümetinin merkezi oldu. Şehir Trans-Alay Dağlarının kuzey eteklerinde, 700-900 metre yükseklikte, Bolşaya ve […]

Görsel Yok

Almanak

6 Şubat 2020 admin 1

Alm. Almanach (m), Jahrbuch (n), Fr. Almanach, İng. Almanac. Ay, hafta ve gün takvimlerini, güneşin doğuş ve batışını, med-cezir hadiselerini, güneş ve ay tutulmalarını vb. […]

Görsel Yok

Alonj

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Allonge (f), Fr. Allonge, İng. Allonge. Bono, çek veya poliçeye, arkalarında işlem yapmak için yer kalmadığında yapılması gereken diğer işlemler için eklenen kağıt. Hukuki […]

Görsel Yok

Alp

11 Ocak 2020 admin 1

Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan. Bu kelimeye Orhun Kitabelerinde, Uygur alfabesinde, Kutadgu Bilig’te ve Divanü Lügatü’t-Türk’te; Alp tigin, Alp-tuğrul, Alp-Kutluğ, […]

Görsel Yok

Alp Tigin

13 Mayıs 2020 admin 1

Gazneli Devletinin kurucusu. Samanoğulları Devletinin hizmetindeyken orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’in hükümdarlığı esnasında fiilen idareyi eline aldı. […]

Görsel Yok

Alpaka (Lama glama pacos)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Paco, Fr. Alpago, alpaca, İng. Alpaca. Familyası: Devegiller (Camelidae). Yaşadığı yerler: Peru, Bolivya, And Dağları ve dolayları. Özellikleri: Deveden küçüktür. Tüyleri çok uzun ve […]

Alparslan

22 Ağustos 2019 admin 1

Selçuklu Devleti hükümdarı, Türk milletinin en büyük kahramanlarından. 20 Ocak 1029’da doğdu. 4 Eylül 1063’te vefat etti. Selçuklu Devletinin kurulmasında önemli rolü olan Horasan valisi […]

Görsel Yok

Alparslan Türkeş

6 Şubat 2020 admin 0

Türk devlet ve siyaset adamı. Asıl adı, Hüseyin Feyzullah’dır. Türkeş’in ataları Kayserilidir. Büyük dedesi Arif Ağa, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Yukarı Köşkerli köyünden göç ederek Kıbrıs’a […]

Görsel Yok

Alpler

6 Şubat 2020 admin 0

Güney Avrupa’da yer alan büyük dağ silsilesi. İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa’nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya’nın hemen hemen hepsini kaplar ve Almanya’nın güneyinde önemli […]

Görsel Yok

Altay Dağları

6 Şubat 2020 admin 0

Orta Asya’da, Sibirya’nın güneyinde Moğolistan ile sınır teşkil edecek şekilde uzanan büyük bir sıradağ. Moğol lisanında altın anlamına gelir. 48°-50° arası kuzey arz enleminde, 81°-90° […]

Görsel Yok

Altay Dilleri

6 Şubat 2020 admin 1

Alm. Altaische Sprachen (n), Fr. Langues Altaiques, İng. Altaic Languages. Orta ve Doğu Asya’daki Türk, Moğol, Mançu, Tonguz dillerini içine alan, yeni araştırmalara göre Japon […]

Görsel Yok

Alternatör (Alternatif Akım Jeneratörü)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Wechselstromgenerator (m), Fr. Alternatuer, İng. Alternator. Alternatif akım (dalgalı akım) üreten alet. Başlıca iki kısımdan meydana gelmişlerdir: Sabit kısım, stator (indüklenen). Stator içerisindeki bir […]

Görsel Yok

Altimetre

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Altimeter (n.), Fr. Altimétre, İng. Altimeter. Deniz seviyesine göre bir yerin yüksekliğini ölçebilen özel bir barometre. Barometreler basıncı mm civa olarak göstermelerine mukabil; altimetre, […]

Görsel Yok

Altı Yedi Eylül Olayları

6 Şubat 2020 admin 0

1955 senesi Eylülünde Yunanistan’ı protesto etmek için tertiplenen gösteriler sırasında Rum yurttaşlara saldırılar şeklinde ortaya çıkan olaylar. Kıbrıs meselesinin milletlerarası alanda yeniden gündeme gelmesi Türk […]

Görsel Yok

Altın

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Gold (n), Fr. Or (n), İng. Gold. Kimyada Au sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte metalik bir element. Atom numarası 79, atom ağırlığı […]

Görsel Yok

Altınordu

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. Goldene Horde (f.), Fr. Horde d’Or (f.), İng. Golden Horde. Doğu Avrupa’da ağırlık merkezi Volga boyunda olmak üzere 1241 yıllarında Cengiz Hanın torunu Batu […]

Görsel Yok

Altıparmaklılık

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Polydactyly, Fr. Polydactylie, İng. Polydactyle. Tıpta parmakların beşden fazla olması. Sebebi belli değildir. Bazılarında ana karnında iken altı parmak teşekkül etmektedir. Buna “anomali” denir. […]

Görsel Yok

Altuncuzade

6 Şubat 2020 admin 0

Fatih Sultan Mehmed Han devri hekimlerinden. İsmi, Şeyh Salih’tir. Doğum ve vefat tarihleri belli değildir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tıb ve botanik ilimlerinde mütehassıs […]

Görsel Yok

Alüminyum

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Aluminium, Fr. Aluminium, İng. Aluminium. Periyodik sistemin 3A grubunda bulunan metalik bir element. Atom numarası 13, atom ağırlığı 27, yoğunluğu 25°C’de, 2,698 g/cm3, erime […]

Görsel Yok

Alüvyon

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Alluvion (f), Fr. Alluvion (f), İng. Alluvium. Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle […]

Görsel Yok

Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi

6 Şubat 2020 admin 0

Erzurum’da yetişen din adamlarından. İsmi, Muhammed Lütfi olup, babası Hoca Hüseyin Efendidir. Alvar İmamı veya Efe Hazretleri diye meşhur olmuştur. 1868 (H.1285) senesinde Erzurum’un Hasankale […]

Görsel Yok

Alyuvarlar

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. Rote Blutkörperchen Allıvion (f), Fr. Globule rouge (f.), İng. Red blood cell. Kırmızı kan hücreleri. Alyuvarlar (eritrositler) dolaşım sistemi içinde oksijen ve karbondioksit taşırlar. […]

Görsel Yok

Amalgam

13 Mayıs 2020 admin 0

AMALGAM Alm. Amalgam (n.), Fr. Amalgame (m), İng. Amalgam. Çok kuvvetli çözme özelliğine sahip olan civanın, metaller ile yaptığı karışım (alaşım). Sıvı civa, birçok metali, […]

Görsel Yok

Amanos Dağları

6 Şubat 2020 admin 0

Akdeniz bölgesinin doğusunda, Dış Toroslar’ın güneybatıya doğru uzantısı olan sıradağlar. Kahramanmaraş yakınındaki Ahır dağının güneyinden başlayarak İskenderun Körfezinin doğusundaki Hızır Burnuna kadar devam eder. Uzunluğu […]

Görsel Yok

Amasya

13 Mayıs 2020 admin 0

Tarih boyunca şehzadelerin, bilginlerin (alimlerin) ve sanatkarların yetiştiği ve barındığı bir ilimiz. Bu özelliğinden dolayı “Kubbet-ül-Ulema” yani “alimlerin toplandığı yer” ismi verilmiş olup, bu tabir […]

Görsel Yok

Amazon Havzası

13 Mayıs 2020 admin 0

Güney Amerika’da Brezilya’da Amazon Nehrinin suladığı veya sular altında bıraktığı büyük bir havza. İki eski fakat yüksek olmayan kristal plato arasındaki genç ve çökelmiş bir […]

Görsel Yok

Amazon Nehri

13 Mayıs 2020 admin 0

Güney Amerika’da And Dağlarından doğup, Atlas Okyanusuna dökülen 6275 km uzunluğunda büyük bir nehir. Havzası 5.318.100 kilometrekaredir. Havzasının genişliği ve suyunun çokluğu bakımından dünya nehirlerinin […]

Görsel Yok

Ambalaj

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Packung (f), Fr. Emballage (m), İng. Packing. Bir malı, eşyayı değişik malzeme ve araçlarla sararak, paket yaparak bir kaba veya sandığa yerleştirerek taşınabilir, saklanabilir […]

Görsel Yok

Ambargo

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Embargo (n), Fr. Embargo (m), İng. Embargo. Bir devletin aldığı iktisadi, siyasi veya askeri sebeplerle, umumiyetle ülkeler arası mal alım-satım ve naklini yasaklayan tedbirler. […]

Görsel Yok

Ambarlı Termik Santrali

13 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul-Avcılar’da kurulu Türkiye’nin en büyük termik elektrik santrallerinden. Kuruluş çalışmalarına 1964 senesinde başlandı. İlk ünitesi 1967’de, diğer üniteleri de 1970-71’de faaliyete geçti. Toplam beş ünitesi […]

Görsel Yok

Amber Ağacı (Liquidambar orien)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amberbaum (m), Fr. Arbre d’ambre, İng. Sweet Gum-tree. Familyası: Sığalaağacıgiller (Hamamelidaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Muğla (Marmaris, Köyceğiz, Fethiye) ve Antakya. Ortalama 8-10 m boyunda, […]

Görsel Yok

Amberparis (Berberis vulgaris)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Gemeiner Sauerdorn (m), Fr. Epine-Vinette berberi, İng. Common berberis. Familyası: Kadıntuzluğugiller (Berberidaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: İstanbul ve Trakya’da, değişik bir tipi de Doğu Karadeniz’de […]

Görsel Yok

Ambülans

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Krankenwagen (m), Fr. Ambulance, İng. Ambulance. Hasta ve yaralıları hastaneye, ilk yardıma müsait olan bir yere veya devamlı ve yeterli tıbbi bakımın uygulanacağı sağlık […]

Görsel Yok

Amel

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Handlung, Tat, Arbeit, Durchführung (f.), Fr. Action (f.), İng. Act, action, work, deed. İnsanın bilerek veya düşünerek yaptığı iş, hareket ve davranış. Dini manası; […]

Görsel Yok

Ameliyat

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Operation (f), Fr. Opération, İng. Surgical Operation. Bir operatörün teşhis veya tedavi gayesiyle hastanın vücudu üzerinde yaptığı kesme, yarma ve dikme işlemleri. Cerrahi müdahale, […]

Görsel Yok

Ameliyathane

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Operationssaol (m), Fr. Salle dé Operation, İng. Operating Theatre. Bir hastanın ameliyat yapıldığı yer. Bu yerin; ameliyat yapan doktorun (operatör) rahat çalışmasını sağlayacak, hastayı […]

Görsel Yok

Amentü

16 Mayıs 2020 admin 0

İman etmek için inanılması lazım olan esaslar. İman esaslarını kendinde toplayan kelime veya söz. İmanlı olmanın altı şartı. Amentü kelimesinin lügat manası: “İman ettim, tasdik […]

Görsel Yok

Amerika

13 Mayıs 2020 admin 0

Dünyanın ikinci büyük kıtası. Kuzey ve güney kutuplar arasında yer alan, doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Büyük Okyanus, kuzeyinde Kuzey Buz denizi bulunan kara parçasıdır. Kuzeyden […]

Görsel Yok

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

13 Mayıs 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Amerika Birleşik Devletleri BAŞŞEHRİ Washington YÜZÖLÇÜMÜ 9.363.123 km2 NÜFUSU 252.063.000 (1991) RESMi DİLİ İngilizce DİNİ Hıristiyanlık PARA BİRİMİ Amerikan doları Ormanları, çölleri, dağları, […]

Görsel Yok

Amerikan Futbolu

13 Mayıs 2020 admin 0

Oval bir topla elle oynanan, futboldan çok rugby’ye benzer sert bir oyun. İlk defa 1872 yılında Amerika’nın Harvard Üniversitesinde oynandı. Amerika’da büyük ilgi görmekle beraber […]

Görsel Yok

Amerikyum

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Americium, Fr. Americium, İng. Americium. Aktinitler serisinden radyoaktif bir element. Am kimyasal sembolüyle gösterilir. Atom numarası 95 olup periyodik tablonun III-B grubunda bulunur. Tabiatta […]

Görsel Yok

Ameş

13 Mayıs 2020 admin 0

Tabiin (Peygamber efendimizin Eshabını görenler) devrinin büyük hadis, fıkıh ve kıraat imamlarından. İsmi, Süleyman bin Mihran el-Kahili el-Esedi el-Kufi’dir. Gözlerinden çok yaş aktığı ve görmesi […]

Görsel Yok

Amfetamin

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amphetamin, Fr. Amphêetamine, İng. Amphetamine. Uyarıcı etki yaparak beynin etkinliğini artırdığından insan ve hayvanlarda çoğu zaman doping maksadıyla kullanılan ilaçların ilk örneği. İlk defa […]

Görsel Yok

Amfiboller

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Hornblenden, Amphibole, Fr. Amphiboles, İng. Amphiboles. Muhtelif oranlarda değişik silikatlar ihtiva eden kayaç mineralleri grubu. Bütün silikat minerallerinde olduğu gibi, amfibollerin kristal yapısındaki temel […]

Görsel Yok

Amfoterlik

13 Mayıs 2020 admin 0

Kimyada, bir maddenin hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girebilme özelliği. Amfoter maddeler, asitler karşısında baz gibi davranarak proton alır veya elektron çifti verirler. Bazlar […]

Görsel Yok

Amidi

13 Mayıs 2020 admin 0

İslam alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Ali bin Muhammed bin Salim es-Sa’lebi’dir. Künyesi, Ebü’l-Hasan veya Ebü’l- Kasım, lakabı Seyfüddin’dir. Amidi nisbesiyle meşhur olmuştur. 1156 (H. 551) senesinde […]

Görsel Yok

Amik Gölü

13 Mayıs 2020 admin 0

Akdeniz bölgesinde Amik Ovasının çukur kesiminde bulunan bir göl. 100 kilometrekarelik olan yüzölçümü, suyunun dışarıya akıtılması sonucunda küçülerek son yapılan ölçümlerde 60 km2ye düşmüştür. Deniz […]

Görsel Yok

Amik Ovası

13 Mayıs 2020 admin 0

Antakya şehrinin kuzeyinde çukur bir düzlük. Ortasında Amik Gölü, doğusunda Kurt, batısında Amanos Dağları ile Akdeniz, kuzeyde İslahiye ve güneyinde Kuseyir Yaylası ile çevrilidir. Kuzeyde […]

Görsel Yok

Amil

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Steuereinnehmer, [im isl. staat] Fr. Percepteur (m.), İng. Collector of revenues. Herhangi bir bölgede zekat, haraç, öşr ve ganimetlerin tahsili (toplanması) için İslam devleti […]

Görsel Yok

Amil Alkol

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amyl alkohol (m), Fr. Amyle alcool, İng. Amyl alcohol. Genel formülü C5H11OH olan ve sekiz izomeri bilinen organik bir bileşik. Bilinen sekiz izomeri içinde […]

Görsel Yok

Amil Asetat

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amylacetate, Fr. Amyle acetate, İng. Amyl acetate. Herhangi bir amil alkolün veya amil alkoller karışımının asetik asit ile meydana getirdiği esterlerin hepsi için kullanılan […]

Görsel Yok

Amil Çelebioğlu

6 Şubat 2020 admin 0

Edebiyat tarihçisi, metinler şerhi profesörü, şair. 20 Nisan 1934 tarihinde Karaman’da doğmuştur. Babasının adı Ali Rıza, annesinin adı Fevziye’dir. Soy bakımından Celaleddin-i Rumi’ye oradan da […]

Görsel Yok

Amil Nitrit

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amylnitride, Fr. Amyle nitrite İng. Amyl nitrite. Sarımsı renkte, iç açıcı bir kokusu bulunan bir sıvı. Damar açıcı etkisi vardır. Çok uçucu olup, göğüs […]

Görsel Yok

Amin Alayı

6 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde 4-7 yaş arasındaki çocuklara “elif-ba” ve ahlak bilgilerinin öğretildiği ilk mektebe başlatılırken yapılan merasim. Bu merasimin bir kandil günü olmasına bilhassa dikkat edilirdi. […]

Görsel Yok

Amine Hatun

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mübarek annesi. Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Vehb bin Abdi Menaf’ın kızıdır. Annesi Abdüddaroğullarından Berre binti Abdüluzza’dır. Üç batın ileride […]

Görsel Yok

Aminler

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amin, Fr. Amine, İng. Amine. Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen bileşikler. Genel olarak ikiye ayrılırlar. […]

Görsel Yok

Amino Asitler

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Aminosäure, Fr. Amino acide, İng. Amino acids. Amino (-NH2) grubu ihtiva eden ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı. (Bkz. Protein)

Görsel Yok

Amip (Amoeba)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Amöbe, Fr. Amibe, İng. Ameba. Familyası: Amipgiller (Amobidae). Yaşadığı yerler: Su ve su birikintilerinde bağımsız, insan ve hayvanlarda parazit olarak yaşarlar. Özellikleri: Mikroskobiktir (gözle […]

Görsel Yok

Amir

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Leiter, Gebieter (m), Fr. Chéf, commandant, İng. Superior, chief, commander. Makam ve memuriyet itibariyle emretmek selahiyetine haiz kimse. Bunun emri altındakilere “memur” ve “maiyet” […]

Görsel Yok

Amiral

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Admiral (m), Fr. Amiral (m), İng. Admiral. Deniz kuvvetlerinde bir rütbe. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesiyle eşdeğerdedir. Tuğamiral, Albaydan sonra ilk rütbedir. Sıra […]

Görsel Yok

Amitler

13 Mayıs 2020 admin 0

AMİTLER Alm. Amiden (f), Fr. Amides, İng. Amides Genel formülü: olan bileşikler sınıfı. Asitlerdeki (OH) yerine bir NH2 (amin) grubunun girmesiyle meydana gelirler. Açil grubuna:  amin […]

Ammar bin Yaser

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. Anne ve babası ilk İslam şehididir. Babası Yaser, aslen Yemenlidir. Mekke’ye gelip yerleşti. Sümeyye “radıyallahü anha” ile evlendi. Bu evlilikten Ammar dünyaya geldi. Doğum […]

Görsel Yok

Ammar Musuli

13 Mayıs 2020 admin 0

On birinci asır Müslüman tıp alimi. İsmi, Ammar bin Ali el-Musuli olup, künyesi Ebü’l-Kasım’dır. Batı dünyasında Canamusali adıyla tanındı. Önceleri Irak’ta, sonra Mısır’da oturdu. Mısır’da […]

Görsel Yok

Amme Davası

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Öffentliche Klage (f), Fr. Poursite de La republiquge, İng. Public prosecution. Suç işlediği sanılan kişinin (sanığın, maznunun) ceza yargı makamları önünde kovuşturulmasını saglamak üzere […]

Görsel Yok

Amme Hizmeti

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Öffentlicher Dienst (m), Fr. Service public. İng. Public service. Bir amme (kamu) idaresi tarafından doğrudan doğruya veya diğer özel müesseselerce böyle bir idarenin denetimi […]

Görsel Yok

Amme Hukuku

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Öffentliches Recht (n), Fr. Droit Poblique, İng. Public Law. Devletin kuruluş ve teşkilatını, devlet sıfatıyla gösterdiği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesi (ifası) dolayısıyle […]

Amr ibni As

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın meşhurlarından. Büyük kumandan. İsmi Amr bin As, künyesi Ebu Abdullah ve Ebu Muhammed’dir. Annesi Nabiga binti Harmele’dir. Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” doğumundan bir kaç […]

Görsel Yok

Anadolu

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anatolien (n), Fr. Anatolie, İng. Asia Minor, Anatolia. Türkiye topraklarının yaklaşık % 97’sini içine alan Asya kıtasından batıya doğru uzanmış büyük bir yarımada. Küçük […]

Görsel Yok

Anadolu Beylikleri

6 Şubat 2020 admin 0

Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin genel adı. Bu beylikler, tarihi kaynaklarda Tavaif-i Müluk ismiyle geçmektedir. Malazgirt Zaferinden sonra, birçok akıncı beyi, Anadolu’yu Türk […]

Görsel Yok

Anadolu Eyaleti

6 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin iki önemli taşra teşkilatından biri. Daima vezir rütbesinde Beylerbeyi tarafından idare edilirdi. Protokolde; Mısır, Budin ve Rumeli eyaletlerinden sonra dördüncü sırada yer almaktaydı. […]

Görsel Yok

Anadolu Medeniyetleri

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. anatolische Zivilisationen (f), Fr. Civilisations d’Anatolie, İng. Anatolian Civilisations. Anadolu’da tarih boyunca kurulan medeniyetler. Anadolu isminin ortaya çıkışı konusunda iki rivayet vardır. Birincisi; Romalıların […]

Görsel Yok

Anarşi

26 Mart 2022 admin 0

Alm. Anarichie, Gesetzlosigkeit (f), Fr. Anarchie, İng. Anarchy. Bir toplumda otorite ve düzenin bulunmaması; buhran. Komutan yokluğu, yönetici, idare edici bir otoritenin bulunmaması, manasındaki Fransızca […]

Anatomi

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Anatomie (f), Fr. Anatomie, İng. Anatomy. Canlı varlıkların şekil ve yapılarını inceleyen, bir temel tıb bilimi dalı. Bu bilim, tıbbın temeli kabul edilen ana […]

Görsel Yok

Ankara Savaşı

6 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ile Timur Hanın 1402 yılında Ankara’da yaptıkları savaş. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid Han, Anadolu beyliklerini hakimiyeti altına aldığı zaman bu ülkelerin […]

Görsel Yok

Ankaravi İsmail Rüsuhi Efendi

6 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yetişen büyük velilerden. İsmi, İsmail bin Ahmed, lakabı Rüsuhi’dir. Ankara’da doğduğu için Ankaravi nisbesiyle meşhur olmuştur. Doğum tarihi belli olmayıp, on altıncı asrın ikinci […]

Görsel Yok

Ankaravi Mehmed Emin Efendi

6 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı şeyhülislamlarından kırk dördüncüsü ve Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden. İsmi Muhammed bin Hüseyn’dir. Ankaravi nisbetiyle veya Ankaralı Mehmed Emin Efendi diye meşhur olmuştur. 1619 senesinde […]

Görsel Yok

Anne Sütü

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. Muttermilch (f), Fr. Lait de Mére, İng. Mother milk. Kadının çocuğunu beslemek için memelerinden gelen besleyici beyaz sıvı. Yeni dünyaya gelen çocuğun hayatiyetini devam […]

Görsel Yok

Annibal

6 Şubat 2020 admin 0

Meşhur Kartacalı kumandan ve devlet adamı. Hannibal ismi ile de bilinir. Babası Hamilkar Barka, Sicilya’da Romalılarla savaştığı sırada M.Ö. 247’de Kartaca’da doğdu. Birinci Pön Savaşını […]

Görsel Yok

Ansiklopedi

6 Şubat 2020 admin 0

Alm. Enzyklopädia (f), Fr. Encyclopédie, İng. Encyclopedia. Birçok bilginin sistematik ve çoğu zaman alfabetik sıra ile düzenlenmesinden elde edilen müracaat veya el kitabı. Bu isim, […]

Arabi Aylar

29 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Mondmanate (f), Fr. Mois Lunaire, İng. Lunar Months. Hicri takvimlerde kullanılan aylar. Uzunluk bakımından iki türlü sene vardır: Şemsi sene, Kameri (Hicri) sene. Şemsi […]

Görsel Yok

Arabi Paşa

6 Şubat 2020 admin 0

Mısır’ın on dokuzuncu yüzyıl savunma bakanlarından. Mısır’ın İngilizler tarafından 1882’de işgaline sebep olan ayaklanmanın liderliğini yaptı. 1839’da aşağı Mısır’da doğdu. Çiftçi bir ailenin çocuğudur. Hidiv […]

Görsel Yok

Arafat

6 Şubat 2020 admin 0

Mekke-i mükerreme şehrinin yirmi beş kilometre güneydoğusunda, haccın farzlarından biri olan vakfenin yapıldığı yer (alan). Adem aleyhisselam ile Havva validemiz Cennet’ten ayrılıp yeryüzüne indirildikten sonra, […]

Görsel Yok

Aral Gölü

6 Şubat 2020 admin 0

Batı Türkistan’da Özbekistan ile Kazakistan arasındaki göl. Büyük kısmı Özbekistan’a dahildir. Asya’nın ikinci, dünyanın dördüncü büyük gölüdür. Yüzölçümü 64.500 kilometrekare ile 68.700 kilometrekare arasında değişir. […]

Görsel Yok

Arap Camii

6 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da yapılan en eski cami. Emevi kumandanlarından Mesleme bin Abdülmelik tarafından 717 senelerinde İstanbul-Karaköy’de yaptırıldı. Mesleme bin Abdülmelik büyük bir ordu ile Çanakkale’den Gelibolu, Edirne […]

Görsel Yok

Araplar

6 Şubat 2020 admin 0

Nuh aleyhisselamın en büyük oğlu Sam’ın neslinden yani Sami ırkına mensub büyük bir kavim. Arab, lügatte “güzel” demektir. Coğrafya terimi olarak; Arabistan Yarımadasında doğup büyüyen, […]

Görsel Yok

Aras Irmağı

6 Şubat 2020 admin 0

Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında doğup aldığı birçok kollarla büyüyerek, Türkiye içinde 441 km yol kat ettikten sonra, Kafkasya’nın güneydoğusunda Mugan önünden geçerek, Hazar Denizine dökülen […]

Görsel Yok

Arefe

6 Şubat 2020 admin 0

Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından bir önceki gün. Lügatte “tanıma” manasına gelir. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne  Arefe denmez. Müslümanlığın beş şartından […]

Görsel Yok

Arif Hikmet Bey

6 Şubat 2020 admin 0

Yüz beşinci Osmanlı Şeyhülislamı. İstanbul’da 1786’da doğdu. 1859’da aynı yerde vefat etti. Sultan Üçüncü Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim İsmet Beyin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra, sırasıyla […]

Görsel Yok

Arif Nihat Asya

6 Şubat 2020 admin 0

Yazdığı sayısız şiirlerle Milli Edebiyat akımı içerisinde müstesna yeri olan son devir şairlerimizden. 1904 yılında Çatalca’da doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümünü bitirdi. Birçok ilimizde […]

Görsel Yok

Arif-i Rivegeri

6 Şubat 2020 admin 0

İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Silsile-i aliyye diye bilinen büyük alimlerin onuncusudur. Aslen Buharalıdır. Buhara’ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Rivgir kasabasında doğdu. Doğum tarihi kesin […]

Görsel Yok

Arpaeminizade Sami

6 Şubat 2020 admin 0

On sekizinci asır Osmanlı şair ve hattatı. Asıl adı, Mustafa’dır. Arpaemini (Ticaret Bakanı) Osman Efendinin oğlu olduğundan Arpaeminizade diye şöhret buldu. İstanbul’da doğmuş olup, doğum […]

Görsel Yok

Arş ve Kürsi

6 Şubat 2020 admin 0

Allahü tealanın yarattığı en büyük varlık, yedi kat göklerin ve Kürsi’nin üstünde olup madde aleminin sonu maddesizlik aleminin başlangıcı. Arş; sözlükte; “taht, köşk, gölgelik” gibi […]

Görsel Yok

Aruz

6 Şubat 2020 admin 0

İslamiyet dairesi içine giren milletlerin edebiyatlarında yer alan şiir ölçüsü. “Yön, çadır direği, dar yol, bulut, ölçü ve örnek olan şey” gibi başlıca manaları yanında, […]

Görsel Yok

Aşçıbaşı

29 Nisan 2021 admin 0

Saraydaki mutfak hizmetleri amiri. Tarihi metinlerde “aş başçı, aş başçısı, aş işçisi, hansalar ve ahçıbaşı” olarak geçer. Selçuklularda aşçıbaşına “emir-i çaşnigir” denirdi. Vazifeleri, matbah yani […]

Görsel Yok

Aşçızade Hasan Çelebi

29 Nisan 2021 admin 0

Osmanlı Devleti alim ve divan şairlerinden. 16. yüzyılda yaşamıştır. İsmi Hasan Çelebi olup, “Aşçızade” lakabı ile meşhurdur. Gelibolu’da doğan Aşçızade’nin, doğum tarihi belli değildir. Aşçızade, […]

Görsel Yok

Aşere-i Mübeşşere – Cennetle Müjdelenenler

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” tarafından Cennet’e girecekleri dünyadayken müjdelenen on Sahabi (yani Peygamberimizin arkadaşı). Aşere-i mübeşşere şunlardır: 1. Ebu Bekr-i Sıddîk “radıyallahü […]

Görsel Yok

Aşir

29 Nisan 2021 admin 0

Yol emniyetini temin edip, tüccarın mallarını koruyan ve şehir dışında durarak, Müslüman tüccardan ticaret malının zekatını, Müslüman olmayandan ise, gümrük denilen vergiyi toplayan ve İslam […]

Görsel Yok

Aşiret Mektebi

30 Nisan 2021 admin 0

İkinci Abdülhamid Han tarafından 1892’de aşiret çocuklarının eğitimi için İstanbul’da açılan mektep. On sekizinci ve 19. yüzyıllarda batılı büyük devletler imparatorluk dışındaki İslam cemiyetlerini siyasi […]

Görsel Yok

Aşiyan

30 Nisan 2021 admin 0

“Yuva” manasında Farsça bir kelime olup şair Tevfik Fikret’in evinin adı. Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar Mezarlığı üstünde Göksu’nun tam karşısında Boğaz’a hakim olarak 1906 senesinde inşa […]

Görsel Yok

Asiye binti Müzahim

11 Mayıs 2020 admin 0

Hazret-i Musa’yı “aleysisselam” bebekken Nil Irmağından kurtarıp, büyüten, sonra da onun peygamberliğine inanan hanım. Fir’avn’ın hanımıdır. Yusuf aleyhisselama iman eden Reyyan bin Velid’in neslindendir. Kavminin […]

Görsel Yok

Aşı

29 Nisan 2021 admin 0

Alm. Impstoff, Impfung, Fr. Vaccin, İng. Vaccine. Vücuda önceden belli maddeler (canlı mikrop, ölü mikrop, mikrop antijenleri gibi) vererek kişide belli hastalıklara karşı özel dayanıklılık […]

Görsel Yok

Aşı (Bitki)

29 Nisan 2021 admin 0

Alm. Aufpropfen, Fr. Grefee, İng. Graft. Bitkilerde uygulanan tohumsuz bir üretme şekli. Çoğaltılması istenilen çeşitten, bir gözün veya “aşı kalemi” adı verilen bir dal parçasının […]

Görsel Yok

Aşık Çelebi

29 Nisan 2021 admin 0

Türk şair ve bilginlerinden. Asıl adı Mehmed’dir. Soyu Peygamber efendimize “sallalllahü aleyhi ve sellem” kadar ulaşır. Büyük babası Seyyid Muhammed Natta, Emir Buhari  ile birlikte […]

Görsel Yok

Aşık Edebiyatı

29 Nisan 2021 admin 0

Anadolu’da 16. yüzyıldan sonra, şehirlerde, esnaf teşekküllerinde, asker ocaklarında, kervansaraylarda, konaklarda gelişen halk edebiyatından farklı orta tabaka edebiyatı. İslamiyetten önceki Türklüğün milli sözlü edebiyatı içinde […]

Görsel Yok

Aşık Ömer

29 Nisan 2021 admin 0

On yedinci yüzyıl halk şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1630 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Şiirlerinden birinde “Vatan-ı aslimiz Aydın ilidir.” diyen şairin […]

Görsel Yok

Aşık Paşa

29 Nisan 2021 admin 0

On dördüncü asrın ünlü mutasavvıf şairlerinden. 1272’de Kırşehir’de doğdu. Babası Muhlis Paşa, Osman Gazi’nin maiyetinden, âlim ve fazıl bir zat olup, Ehl-i sünnet itikadındaydı. Asıl […]

Görsel Yok

Aşık Veysel Şatıroğlu

29 Nisan 2021 admin 0

Saz şairi. 1894’te Sivas’a bağlı Şarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğdu. Babasının ismi Ahmed, annesinin Gülizar’dır. Yedi yaşında çiçek hastalığına yakalandı ve bir gözü kör oldu. […]

Görsel Yok

Aşıkpaşazade

29 Nisan 2021 admin 0

On beşinci yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçilerinden. 1400 yılında Amasya’da doğdu. Asıl adı Ahmed Aşıki’dir. Aşık Paşanın soyundan geldiği için, Aşıkpaşazade ismiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok […]

Görsel Yok

Asker

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan […]

Görsel Yok

Askeri Mahkemeler

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Militär gericht (n), Fr. Tribunal Militaire, İng. Military court.  Asker kişilerin, askeri suçları ile, bunların  asker kişiler aleyhine veya askeri yerlerde yahut askerlik hizmet […]

Görsel Yok

Askeri Okullar

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Militärschulen, Fr. Ecoles militaires, İng. Military Schools . Türk silahlı kuvvetlerinin subay ve astsubay ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan eğitim kurumları. Ordunun subay ihtiyacını yetiştiren […]

Görsel Yok

Askeri Şura

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Militärrat, Fr. Conseil de revision, İng. Recruiting board. Yalnız barış zamanında askeri meseleler ve Silahlı kuvvetlerle ilgili konularda görüş bildirmek ve diğer kanunlarla kendisine […]

Görsel Yok

Askerlik

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Wehrdienst, Fr. Servise Militaire, İng. Military service. Türk vatanını, istiklal ve cumhuriyetini korumak ve kollamak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti. Askerlik deyince […]

Görsel Yok

ASLAN (Felis Leo)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Löwe, Fr. Lion, İng. Lion. Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Afrika, Arabistan, İran ve Hindistan bölgeleri. Özellikleri: 2 m uzunluk, 1 m yükseklik. Erkeği […]

Görsel Yok

Aslanağzı (Antirrhinum majus)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Löwenmaul. Fr. Müflier (m), İng. Snapdragon. Familyası: Yüksekotugiller (Scrophulariaceae). Yazın çiçek açan kısa ömürlü, otsu bitkilerden. Bahçe ve parklarda yetiştirilen güzel ve renkli çiçekleriyle […]

Görsel Yok

Aslanpençesi (Alchemilla vulgaris)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Frauenmantel Taumentel, Fr. Manteau de Notre-Dame Alchémille vulgaire, İng. Lady’s mantle. Familyası: Gülgiller (Rosaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Nemli bölgelerde yetişir. Mavi-yeşil filizlere, yarım daire […]

Görsel Yok

Asma (Vitis vinifera)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Rebe, Weinrebe, Fr. Vigne, İng. Vine. Familyası: Asmagiller (Vitaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri. Mayıs-haziran aylarında çiçek açan çok senelik […]

Görsel Yok

Aspir (Carthamus inctorius)

10 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Förber safflor, Fr. Carthame, İng. False saffron, safflower. Familyası: Bileşikgiller (Compositae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Orta ve Güney Anadolu. Temmuz-eylül ayları arasında turuncu renkte çiçekler […]

Görsel Yok

Aspiratör

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Aspirator, Fr. Aspirateur, İng. Aspirator. Sıvı ve gaz halindeki akıcı maddeleri ve tozları çekip emmeye yarayan aletlere verilen isim. Aspiratörlerden çeşitli sahalarda istifade edilmektedir. […]

Görsel Yok

Aspirin

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Aspirin, Fr. Aspirine, İng. Aspirin. Asetil salisilik asitten (CgH8O4) ibaret bir müstahzar. Yurdumuzda reçetesiz satılan aspirinin her türlü ağrıya karşı kullanımı halk arasında çok […]

Görsel Yok

Assuan (Asvan) Barajı

11 Mayıs 2020 admin 0

Mısır’ın en büyük barajı. Çok eski bir tarım ülkesi olarak bilinen Mısır’ın can damarı Nil Nehridir. Bu nehrin getirdiği alüvyonlu topraklardan meydana gelen Nil Deltası, […]

Görsel Yok

Astatin

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Astatin, Fr. Astatine, İng. Astatine. Halojenler sınıfından bir element. Peryodik cetvelin 7A grubunda bulunur. Elektron dizilişi (Xe) 4f145d106s26p5tir. Bileşiklerinde -1, +1, +5 ve +7 […]

Görsel Yok

Asteroit

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Astero’id, Fr. Asteroi’de (m), İng. Asteroid. Güneş etrafında dönen, gezegene benzer küçük cisimlere verilen ad. Bunlar planetoidler veya mini planetler olarak da adlandırılırlar. Halihazırda […]

Görsel Yok

Astigmatizma

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Astigmatismus, Fr. Astigmatisme, İng. Astigmatism. Gözün saydam tabakasının eğrilik bozukluğundan doğan göz kusuru. Gözün saydam tabakasında yatay ve dikey olmak üzere iki meridyen vardır. […]

Görsel Yok

ASTIM (Asthma Brongchiale)

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Asthma, Fr. Asthme, İng. Asthma. Krizler halinde gelen bir nefes darlığı. Astım krizi, kısa veya uzun süreli olabilir. Kriz bronşların (akciğere hava götüren borucukların) […]

Görsel Yok

Astırahan Hanlığı

11 Mayıs 2020 admin 0

Altınordu Devletinin parçalanmasıyla İdil Nehrinin, Hazar Denizine döküldüğü yerdeki Astırahan (Astrahan, Ejderhan, Astragan) şehri ve çevresinde kurulan Türk hanlığı. Altınordu Hanı Küçük Muhammed’in torunu Mahmud […]

Görsel Yok

Astragan

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Astrachan, Fr. Astrakan, İng. Astrakhan. Dünya piyasasında en eski ve en çok aranılan bir kürk çeşidi. Adını, Hazar Denizi kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi […]

Görsel Yok

Astrofizik

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Astrophysik (f), Fr. Astrophysique, İng. Astrophysics. Gök cisimlerinin ve olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini , yapılarını inceleyen astronomi dalı. Bu incelemeler için tek bilgi […]

Astronomi

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Astronomie (f), Fr. Astronomie, İng. Astronomy. Dünyamızın da içinde bulunduğu kainatı, (gezegenler, güneş, ay, güneş sistemi, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, akan yıldızlar, asteroitler, galaksiler vb) […]

Görsel Yok

Astronot

29 Nisan 2021 admin 0

Alm. Weltraumfahrer (m), Fr. Astronaute, İng. Astronaut. Uzaya gönderilen araçları kullanmak ve gerektiğinde uzayda ve dünya dışı gökcisimlerinde yürümekle görevlendirilen insan, uzay adamı. Astronot deyimi […]

Görsel Yok

Asur

29 Nisan 2021 admin 0

Alm. Asuren, Fr. Assyrie, İng. Assyria. M. Ö. 3000 yıllarından M. Ö. 612’ye kadar Dicle’nin batı kıyısındaki Asur şehri merkez olarak kurulan ve gittikçe genişleyen […]

Görsel Yok

Aşure Günü

30 Nisan 2021 admin 0

Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde kıymet verilen aylardan biridir. Aşure bu ayın en kıymetli günüdür. Allahü teala […]

Görsel Yok

Asya

29 Nisan 2021 admin 0

Alm. Asien, Fr. Asie, İng. Asia. Dünyanın en büyük kıtası. Doğuda Pasifik Okyanusu, kuzeyde Kuzey Buz Denizi, güneyde Hint Okyanusu, batıda Avrupa kıtası ile çevrilidir. […]

Görsel Yok

At (Equus caballus)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Pferd (n), Fr. Cheval, İng. Horse. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık […]

Görsel Yok

At Meydanı

30 Nisan 2021 admin 0

On dokuzuncu asra kadar, bugünkü Sultanahmet Parkının bulunduğu alana verilen ad. Bizans döneminde burada bir hipodrom bulunuyor, araba ve at yarışları yapılıyordu. İstanbul’un fethinden sonra […]

Görsel Yok

At Yarışları

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Pferderennen, Fr. Course de chevaux, İng. Horse-race. Belli mesafelerde at ile yapılan yarış. Safkan atlarla yapılır. Mesafeler değişik olup düz arazide l000-1400-l600-2000-4800 metredir. At […]

Görsel Yok

Atabegler

30 Nisan 2021 admin 0

Selçuklu Devletinde şehzadeleri eğitip yetiştiren ve zamanla devlet kuran yüksek rütbeli memurlar. “Atabeg” ünvanı ilk defa Selçuklularda kullanıldı ise de daha önceki Türk-İslam devletlerinde de […]

Görsel Yok

Atai (Nev’izade)

30 Nisan 2021 admin 0

On yedinci yüzyıl Osmanlı şairi, tarihçi ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi.  1583 senesinde İstanbul’da doğdu. Adı Ataullah olup, Nev’i diye meşhur Yahya bin Pir Ali […]

Görsel Yok

Atardamar Sertliği

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Erterien verkalkung (f), Fr. Arteriosclerose, İng. Arteriosclerosis, atherosclerosis. Atardamarların iç yüzlerinde yağ ve diğer bazı maddelerin birikimine bağlı olarak meydana gelen ve vücuttaki bütün […]

Görsel Yok

Atardamarlar

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Arterie, Schlagadez, Fr. Artere, aorte, İng. Artery. Kalpten pompalanan kanı, vücudun organ ve dokularına dağıtılan kan damarları. Atardamarlar, dolaşım sisteminin başlıca elemanlarındandır. İnsanlarda dolaşım […]

Görsel Yok

Ataşe

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Attachc Attache, Fr. Attache, İng. Attache. Bir devletin başka bir devlette temsilcisi olan elçiliklerine müşavir olarak tayin ettiği görevli memur. Görevlendirme durumlarına göre, askeri […]

Görsel Yok

Atasözleri

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Sprichwort, Fr. Proverbe, İng. Proverb. Yüzyıllarca süren bir zaman dilimi içinde, tecrübeler sonucunda çeşitli sebeplerle söylenerek, sayısız hikmetleri küçük ve kısa sözler haline getiren, […]

Görsel Yok

Atatürk

30 Nisan 2021 admin 0

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı. 1881 senesinde Selanik’te bugün müze haline getirilen evde dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanımdır. İlköğrenimine Selanik’te […]

Görsel Yok

Atatürk Barajı

30 Nisan 2021 admin 0

GAP Projesi içinde, Karakaya Barajının l80 km mansabında, Şanlıurfa ilinin Bozova ilçesine 24 km uzaklıkta Fırat Nehri üzerinde kurulan baraj. İnşaatına; 4 Kasım l983 tarihinde […]

Görsel Yok

Ateş

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Feuer, Fr. Feu, İng. Fire. Yüksek sıcaklık ve alev veren hızlı yanma olayı. Ateşin meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile […]

Görsel Yok

Ateşböceği (Lampyrus noctiluca)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. grosser Leuchtkafer, Fr. Lampyre commun, İng. Firefly. Familyası: Ateşböceğigiller (Lampyridae). Yaşadığı yerler: Ilıman iklim bölgelerinde çiçekler ve küçük bitkiler üzerinde bulunurlar. Özellikleri: 11- 18 […]

Görsel Yok

Atıcılık

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Schiesskunst (m), Fr. Tir, İng. Shooting. Bir mermiyi veya oku bir silah aracılığıyla mümkün olduğu ölçüde hedefe ulaştırmayı gaye edinen bir hüner yarışması. Çok […]

Görsel Yok

Atıf Efendi

30 Nisan 2021 admin 0

On sekizinci asır meşhur Osmanlı hattat ve şairi. Kendi ismiyle meşhur kütüphanenin kurucusudur. Adı, Mustafa Atıf’tır. Sultan Birinci Mahmud Han devrinde defterdar-ı şıkk-ı evvel ve […]

Görsel Yok

Atkestanesi (Aesculus hippocastanum)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Rosskastanie, Fr. Marronier d’Inde, İng. Horse-Chestnut. Familyası: Atkestanesigiller (Hippocastanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yol kenarları ve parklarda süs ağacı olarak yetiştirilir. Nisan-temmuz aylarında çiçek açan, […]

Görsel Yok

Atkuyruğu Otu (Equisetum arvense)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Ackerschactelhalm, Katzenschwanz, Fr. Préle des chams, Queue-de-chat, İng. Horsetail. Familyası: Atkuyruğugiller (Equisetaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Kuzey, Orta ve Doğu Anadolu bölgeleri. Zemberek otu, […]

Görsel Yok

Atlas

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atlas, Fr. Atlas, İng. Atlas, Muhtelif haritaları içinde toplayan haritalar mecmuası. Atlas kelimesini ilk defa Alman coğrafya bilgini Merkator, 1555 tarihinde neşrettiği haritalar mecmuasında […]

Atlas Dağları

30 Nisan 2021 admin 0

Akdeniz’deki Gabes Körfezi kıyısından başlayarak, Tunus, Cezayir ve Fas toprakları boyunca Atlas Okyanusuna kadar uzanan dağ silsilesi. 2400 km uzunlukta bir sahayı kaplar. Bu dağların […]

Görsel Yok

Atlas Okyanusu

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. atlantischer Ozean, Fr. Océan Atlantique, İng. Atlantic Ocean. Dünyanın ikinci büyük denizi. Büyüklük bakımından Büyük Okyanustan sonra gelir. Doğusunda Avrasya ve Afrika, batısında Amerika […]

Görsel Yok

Atlasçiçeği (Zygocactus)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Stutzblattkaktus, Fr. Epiphylle, İng. Crab castus. Familyası: Kaktüsgiller (Cactaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Tabii olarak yetişmez. Ancak süs bitkisi olarak yetiştirilir. Türkiye’de süs bitkisi olarak […]

Görsel Yok

Atlaskemiği

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atlas-Knochen. Fr. Atlas, İng. Atlas. Boyun omurlarının birincisi. Başı, üzerinde taşıyan kemik. Bu kemiğin iki yan çıkıntısı vardır. Bu çıkıntılar, üstten artkafa kemiği, alttan […]

Görsel Yok

Fritz Arnd

6 Şubat 2020 admin 0

Yirminci asrın büyük kimyagerlerinden. 1885’te doğdu. Kimya öğrenimini Freiburg Üniversitesinde gördü. 1908 Breslau Üniversitesinde profesör oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1915) memleketimize geldi. Ülkemizde akademik […]

image_pdfimage_print