Görsel Yok

1. Cilt Fihristi

16 Temmuz 2019 admin 0

A ABDURRAHMAN NESİB EFENDİ AB-I HAYAT ABDURRAHMAN SUFİ ABA ABDURRAHMAN ŞEREF ABAKA HAN ABDURRAHMAN TAGİ (TAHİ) ABANOZ (Diospyros ebenum) ABDÜLAZİZ BİN MUHAMMED BİN SUUD ABANT […]

Görsel Yok

A

5 Ocak 2020 admin 0

A, Türk ve Sâmî alfabesinden türemiş birçok alfabenin ilk sesli harfi. Kalın geniş-düz, orta damak seslisi. Eski Mısır, Sümer, Akad, Sâmîlerden kalma hiyeroglif sistemlerde A […]

Görsel Yok

Ab-ı Hayat

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Lebenselexier Lebenswasser (n), Fr. Eau de Fontaine de jouvence, İng. Elixir of life. Dirilik suyu. Ayrıca ab-ı hayvan, ab-ı Hızır, ab-ı cavidani, ab-ı zindegi, […]

Görsel Yok

Aba

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Aba, Dicker Wollstoff, Fr. Bure, Etoffe de laine, İng. Aba, Stout Coarse Woolen cloth. Yünden dokunan, sonra dövülerek veya tepilerek yapılan, kalın, kaba bir […]

Görsel Yok

Abaka Han

5 Ocak 2020 admin 0

İran-İlhanlı Devletinin ikinci hükümdarı. Zulmü ile meşhur olan Hülagu’nun oğlu. 1234 senesinde doğdu. Dedesi Cengiz Han ve babası Hülagu gibi kan dökücü ve zalim bir […]

Görsel Yok

Abanoz

5 Ocak 2020 admin 0

Alm. Ebenholz (n), Fr. Ebenier (m), İng. Ebony. Familyası: Abanozgiller (Ebenaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Tabii yayılışı yoktur. Tropik ve subtropik bölgelerin odunlu bitkileri. Çok ağır, […]

Görsel Yok

Abaza Hasan Paşa

5 Ocak 2020 admin 0

Sultan Dördüncü Mehmed Han devrinde Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanını çıkaran asi reisi. Silahdar bölüğüne mensup kapıkulu süvarilerindendir. Anadolu’da Türkmen boylarının ağası olan Haydaroğlu […]

Görsel Yok

Abazalar

5 Ocak 2020 admin 0

Batı Kafkasya’nın Karadeniz sahillerinde oturan bir kavim. Abaza memleketi, Karadeniz’in doğu sahilini ve Kafkasya’nın batı kıyısını teşkil eden arazinin kuzey tarafındadır. Abazalar, Kafkas Sıradağlarının en […]

Görsel Yok

Abbadiler (Abbadoğulları)

5 Ocak 2020 admin 0

İspanya’da Endülüs Emevilerinin yıkılışından sonra kurulan emirliklerin en kuvvetlilerinden biri. Beni Lahm kabilesi mensuplarından Endülüslü kumandan Muhammed bin Abbad’ın oğlu kadı Ebü’l-Kasım Muhammed tarafından kuruldu. […]

Abbas bin Abdülmuttalib

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan ve Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” amcalarındandır. Abdülmuttalib’in en küçük oğlu. Peygamber efendimizin doğumundan iki veya üç yıl önce Mekke’de doğdu. 652 (H. 32) senesinde […]

Görsel Yok

Abbas Hilmi – I

5 Ocak 2020 admin 0

Mısır valilerinden. Babası Ahmed Tosun Paşadır. Vehhabiler üzerine sefer yapıp, onların fitne hareketlerine mani olmak için vazifelendirilen Mehmed Ali Paşanın çok sevdiği torunudur. 1813 (H.1228)te […]

Görsel Yok

Abbas Hilmi – II

5 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu. İsviçre’nin Cenevre şehrinde 1944 senesinde öldü. Hidiv Tevfik Paşanın oğludur. Mısır’da […]

Görsel Yok

Abbas Vesim Efendi

5 Ocak 2020 admin 0

Osmanlılar zamanında on sekizinci asırda yetişen, hekim, hattat ve astronomi alimlerinden. Kambur Vesim Efendi ve Derviş Abbas Tabib isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi, on […]

Görsel Yok

Abbasiler

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Abbasiden, Fr. Les Abbasides, İng. Abbasides. Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” amcası hazret-i Abbas’ın “radıyallahü anh” soyundan gelen ve Emevilerin yerini alan halifeler […]

Görsel Yok

Abdal (Ebdal)

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Abdal, Fr. Abdal, İng. Abdal. Allahü tealaya yakın sevgili (evliya) kullardan biri. Arapçada, ikisi de “karşılık, birinin yerine geçen” manalarına gelen bedel ve bedil […]

Görsel Yok

Abdaliye Devleti

6 Ocak 2020 admin 0

Afganistan’da Abdali kabilesinin kurduğu devlet. Aslen bir Türk boyu olan Abdaliler, Gazneliler zamanında Müslüman oldular. Uzun süre dağlarda yaşayan bu Türk boyu, Babürlüler Devleti ile […]

Abdest

1 Eylül 2019 admin 0

Alm. Rituelle Waschung (f), Fr. Ablution (f), İng. Ritual Ablution. İslamiyette ibadetlerden önce yapılan temizlik (hadesten taharet). Abdest kelimesi; “el suyu, el yıkama suyu” anlamında […]

Görsel Yok

Abdi İpekçi

6 Ocak 2020 admin 0

Gazeteci, yazar. 1929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lilesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul […]

Görsel Yok

Abdi Paşa

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile […]

Görsel Yok

Abdi Paşa (Nişancı)

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı devlet adamı ve tarihçi. Asıl adı Abdurrahman’dır. İstanbul’un Anadoluhisarı semtinde dünyaya geldi. Doğum tarihi belli değildir. Eğitim ve öğretimini Enderun-ı hümayunda tamamladı. 1648’de Saray-ı […]

Görsel Yok

Abduh

6 Ocak 2020 admin 0

Mısırlı yazar ve din adamı. İsmi Muhammed Abduh olup, Abduh diye meşhur olmuştur. 1849’da Mısır’da doğdu. 1905’te yine burada öldü. İlk tahsiline Tanta’da başladı. Bir […]

Görsel Yok

Abdülaziz bin Muhammed bin Suud

6 Ocak 2020 admin 0

Necid’de hüküm süren Suudoğullarının ikinci reisi. Babası, Vehhabiliği kuran Muhammed bin Abdülvehhab’dır. Beni Hanife kabilesindendir. 1721’de doğdu. 1765’te babasının yerine geçip Vehhabilerin ikinci reisi oldu. […]

Görsel Yok

Abdülaziz bin Suud

6 Ocak 2020 admin 0

Suudi Arabistan Devletinin kurucusu ve ilk kralı. Babası Abdurrahman bin Faysal’dır. 1880’de Riyad’da doğdu. 1902’de babasının ölümü üzerine Vehhabilerin başına geçti. Birinci Dünya Savaşında İngilizlerle […]

Görsel Yok

Abdülaziz Debbağ

6 Ocak 2020 admin 0

Kuzey Afrika’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdülaziz bin Mes’ud Debbağ’dır. Peygamber efendimizin soyundan olup hem seyyid, hem şeriftir. 1679 (H. 1090)da doğdu, 1720 (H. 1132)de […]

Görsel Yok

Abdülaziz Dehlevi

6 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen hadis alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Şah Abdülaziz bin Ahmed bin Abdurrahim Gulam Hakim-i Faruki Dehlevi el-Ömeri’dir. Babası meşhur alim Şah Veliyullah-ı Dehlevi’dir. 1746 (H. […]

Görsel Yok

Abdülaziz Han

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı padişahlarının otuz ikincisi. Sultan İkinci Mahmud’un ikinci oğlu ve İslam halifelerinin doksan yedincisidir. 8 Şubat 1830 yılında doğdu. 4 Haziran 1876’da şehid edildi. Annesi […]

Görsel Yok

Abdülbaki Arif Efendi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı alim, şair ve hattatı. İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Bazı kaynaklarda 1633’te doğmuş olmasının kuvvetli olduğu yazılıdır. 1713 yılında […]

Görsel Yok

Abdülehad

6 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Derin alim, büyük veli, ikinci bin yılının müceddidi (yenileyicisi) olan İmam-ı Rabbani‘nin “kuddise sirruh” babasıdır. Hazret-i Ömer‘in “radıyallahü anh” soyundandır. İsmi, […]

Görsel Yok

Abdülehad Nuri

6 Ocak 2020 admin 0

İstanbul’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdülehad Nuri bin Muslihuddin, künyesi Ebü’l-Mekarim‘dir. 1593 (H. 1002) senesinde Sivas’ta doğdu. 1651 (H. 1061) senesinde İstanbul’da vefat etti. Üç […]

Görsel Yok

Abdülezel Paşa

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin son zamanlarında yetişen ve Yunan Harbinde (1897) şehid düşen kıymetli bir komutan. 1827 (H.1243) senesinde Konya’nın Hadim kazasında doğdu. On altı yaşındayken er […]

Görsel Yok

Abdülfettah-ı Akri

6 Ocak 2020 admin 0

Büyük veli, doğru yolu göstericilerin önderlerinden. Mevlana Halid-i Bağdadi‘nin seçilmiş talebelerindendir. İrşad sahibi olduğu gibi, fıkıh sahasında da alimdi. 1778 (H. 1192)de Bağdat’ta doğdu. 1865 […]

Görsel Yok

Abdülgani Nablüsi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlılar devrinde yetişen, alimlerden ve evliyadan. İsmi, Abdülgani, babasının adı İsmail olup, Nablüsi diye meşhur olmuştur. 1640 (H. 1050) senesinde Şam’da doğdu. 1731 (H. 1143)de […]

Görsel Yok

Abdülhak Hamid Tarhan

6 Ocak 2020 admin 0

Tanzimat döneminde batı tesirlerini Türk şiirine sokan şair, tiyatro yazarı ve diplomat. 5 Şubat 1851’de İstanbul’da doğdu. Babası, dedesi ve soyu ilim aleminde isim yapmış […]

Görsel Yok

Abdülhak Molla

6 Ocak 2020 admin 0

Hekim ve şair. 1786 (H. 1201)da İstanbul’da doğdu. 1853 (H. 1270)te vefat etti. Devrinin meşhur şahsiyetlerinden olup, pekçok ilim ve fikir adamı yetiştirmiş bir aileye […]

Görsel Yok

Abdülhak Şinasi Hisar

6 Ocak 2020 admin 0

Cumhuriyet dönemi romancılarından, yazar. 1888’de İstanbul’da doğdu. Münevver ve Hazine-i Evrak gazetelerini çıkarmış olan Mahmud Celaleddin Beyin oğludur. Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi)den mezun olduktan sonra […]

Görsel Yok

Abdülhak-ı Dehlevi

6 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen tefsir, hadis ve fıkıh alimlerinin büyüklerinden. Babası Seyfeddin bin Sadullah-el-Buhari et-Türki‘dir. Muhaddis Dehlevi diye de bilinir. 1551 (H. 958)de Delhi’de doğdu. 1642 (H. […]

Abdülhakim Arvasi

12 Mayıs 2020 admin 0

Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük alim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük veli. Allahü tealanın emir […]

Abdülhakim Arvasî

26 Şubat 2020 admin 0

Son devir tasavvuf âlimlerinden. Es-Seyyid Abdülhakîm bin Mustafa el-Arvasî, 1281 (m. 1865) senesinde o zaman Hakkâri Sancağı’na, bugün Van’a bağlı Başkale kasabasında doğdu. 1362 (m. 1943) […]

Görsel Yok

Abdülhakim Hüseyni

6 Ocak 2020 admin 0

Son devir din adamlarından. Peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Kermat köyünde 1902 (H.1320) senesinde doğdu. Babasının hem imamlık yapması hem de […]

Görsel Yok

Abdülhakim Siyalkuti

6 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen fıkıh ve kelam alimi. Babası Şemseddin Muhammed‘dir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin “kuddise sirruh” sınıf arkadaşı idi. 1657 (H. 1067) senesinde Siyalkut şehrinde vefat etti. […]

Görsel Yok

Abdülhalık Goncdüvani

6 Ocak 2020 admin 0

İslam alimlerinin büyüklerinden ve evliyanın önderlerinden. Allahü tealanın emir ve yasaklarını insanlara anlatan ve kendilerine Silsile-i aliyye adı verilen alimlerin dokuzuncusudur. Babası Abdülcemil Efendi alim […]

Görsel Yok

Abdülhamid Han – I

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı padişahlarının yirmi yedincisi ve İslam halifelerinin doksan ikincisi. Sultan Üçüncü Ahmed’in oğludur. Annesi Rabia Hatun’dur. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayında (Saray-ı Cedid) doğmuş […]

Abdülhamid Han – II

21 Eylül 2020 admin 0

Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olup 1842’de Tir-i Müjgan Sultandan doğdu. On yaşında iken annesini kaybeden şehzade […]

Görsel Yok

Abdülhay Celveti

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devleti zamanında yetişen mutasavvıflardan, şair. Edirne’de doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Babası Celvetiyye yolunun büyüklerinden İbrahim Efendidir. Abdülhay Celveti, babasının yanında yetişti ve Celvetiyye […]

Görsel Yok

Abdülhay El-Haseni

6 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişmiş olan alim ve tarihçi. İsmi, Abdülhay bin Fahrüddin bin Abdilali’dir. Peygamber efendimizin torunu hazret-i Hasan’ın soyundan geldiği için el-Haseni nisbesiyle meşhur oldu. 1869 […]

Görsel Yok

Abdülkadir Çelebi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin on ikinci şeyhülislamı. İsmi Abdülkadir bin Muhammed’dir. Ispartalı (Hamidli) Mehmed Efendinin oğludur. Bu sebeple Abdülkadir-i Hamidi diye bilinir. Isparta’da doğdu. Doğum tarihi kesin […]

Görsel Yok

Abdülkadir Cezayiri

6 Ocak 2020 admin 0

İslam kahramanlarından. 1808 (H.1223) yılında Maaskar şehri yakınında bulunan Kaytana çiftliğinde doğdu. Soyu hazret-i Hasan’a kadar uzanır. Yani şeriflerden idi. Baba ve dedeleri , Cezayir’in […]

Görsel Yok

Abdülkadir Feyyumi

6 Ocak 2020 admin 0

Mısır’da yetişen Şafii mezhebi alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Abdülkadir bin Muhammed el-Feyyumi’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1613 (H. 1022)te Mısır’da vefat etti. Şemseddin-i Remli’den ve zamanının diğer […]

Görsel Yok

Abdülkadir Geylani

6 Ocak 2020 admin 1

Büyük İslam alimlerinden ve evliyanın meşhurlarından. Künyesi Ebu Muhammed‘dir. Muhyiddin, Gavsü’l-Azam, Kutb-i Rabbani, Sultan-ı Evliya, Kutb-u Azam gibi lakaplarla anılmaktadır. Babası Ebu Salih Musa bin […]

Görsel Yok

Abdülkadir Meragi

6 Ocak 2020 admin 0

İran’da yetişen meşhur musiki nazariyatçısı ve bestekar. Güney Azerbaycan’ın Meraga şehrinde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Babası Musikişinas Gıyaseddin Gaybi’dir. İlk tahsilini babasından yapan Meragi, […]

Görsel Yok

Abdülkadir Şeyhi Efendi

6 Ocak 2020 admin 0

On dokuzuncu Osmanlı Şeyhülislamı. İsmi, Abdülkadir’dir. Sultan İkinci Bayezid ve Yavuz Sultan Selim Han zamanlarında Kadıaskerlik yapan Müeyyedzade Abdurrahman Efendinin kardeşi Şeyh Abdülkerim Hacı Efendinin […]

Görsel Yok

Abdülkahir Bağdadi

6 Ocak 2020 admin 0

İslam alimlerinin büyüklerinden. İsmi Abdülkahir bin Tahir bin Muhammed el-Bağdadi et-Temimi olup, künyesi Ebu Mansur’dur. Bağdat’ta doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1029 (H. 420) […]

Görsel Yok

Abdülkahir Sühreverdi (Ebü’n Necib)

6 Ocak 2020 admin 0

Evliyanın büyüklerinden ve fıkıh alimi. Babasının adı Abdullah Bekri‘dir. Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddik‘ın “radıyallahü anh” soyundandır. 1097 (H. 490) senesinde Sühreverd’de doğdu. 1168 (H. 563)’de […]

Görsel Yok

Abdülkerim Cili

6 Ocak 2020 admin 0

Bağdat’ta yetişen alimlerden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi, Abdülkerim bin İbrahim bin Abdülkerim’dir. Takıyyüddin ve Kutbuddin lakablarıyla bilinir. Büyük evliya Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin “kuddise sirruh” torununun […]

Görsel Yok

Abdülkerim Nadir Paşa

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı serdar-ı ekremlerinden. 1807’de Rumeli’nin Zağra’ya bağlı Çırpan kasabasında doğdu. Babası kale yamaklarından Ahmed Ağadır. Halk arasında memleketine nisbetle Çırpanlı Abdi Paşa diye meşhur olan […]

Görsel Yok

Abdülkerim Satuk Buğra Han

6 Ocak 2020 admin 0

İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın […]

Abdullah bin Abbas

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın meşhurlarından. Resulullah efendimizin “aleyhisselâm” amcası hazret-i Abbas’ın oğludur. Annesi Lübabe binti Haris Hilaliyye olup, Halid bin Velid‘in “radıyallahü anh” teyzesidir. Hicretten birkaç sene […]

Görsel Yok

Abdullah bin Abdülmuttalib

5 Ocak 2020 admin 0

Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın babası. Babası Abdülmuttalib (Şeybe)dir. Annesi Fatıma binti Amr‘dır. Babasının onuncu oğludur. Yaklaşık olarak 553 veya 546 yılında doğdu. Peygamber efendimizin doğumundan […]

Görsel Yok

Abdullah bin Amr bin As

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerinden Amr bin As‘ın “radıyallahü anh” oğlu. Annesi Rayla binti Münebbih’tir. Miladi 616 yılında hicretten yedi sene kadar önce Mekke’de doğdu. 684 (H. 65) […]

Abdullah bin Cahş

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan. Peygamber efendimizin halası Ümeyme ile Cahş‘ın oğludur. Kız kardeşi Zeyneb, Peygamber efendimizin hanımlarındandır. Künyesi, Ebu Muhammed‘dir. Peygamber efendimizi çok sevdiği ve bu muhabbet uğruna canını feda […]

Abdullah bin Mes’ud

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerinden. İlk iman edenlerin altıncısıdır. Babası Mes’ud, annesi Ümm-i Abd‘dır. İbn-i Mes’ud ve İbn-i Ümm-i Abd isimleriyle meşhur olmuştur. Künyesi Ebu Abdullah veya Ebu Abdurrahman‘dır. Mekkeli olup, doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 652 […]

Görsel Yok

Abdullah bin Mübarek

5 Ocak 2020 admin 0

Tebe-i tabiinin büyüklerinden. Devrinin en büyük hadis ve fıkıh alimlerindendir. İsmi Abdullah, babasının adı Mübarek’tir. Babası Türk, annesi Harezmlidir. 736 (H. 118)da Horasan’ın Merv şehrinde […]

Abdullah bin Ömer

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerinden; fıkıh, tefsir, hadis ilminde en üstün olanlarındandır. Babası hazret-i Ömer “radıyallahü anh”, annesi Zeynep binti Maz’un Cümeyhi‘dir. Hicretten on dört yıl önce 608’de Mekke-i mükerremede […]

Abdullah bin Sa’d bin Ebi Serh

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve Afrikiye diye anılan, Kuzeybatı Afrika’nın fatihi, büyük komutan ve vali. İsmi, Abdullah bin Sa’d bin Ebi Serh bin Haris bin Hubeyb el-Kureşi […]

Görsel Yok

Abdullah bin Sebe’

5 Ocak 2020 admin 0

Müslümanlar arasında ilk fitneyi çıkaran ve Eshab-ı kiram düşmanlığı aşılayan Yahudi dönmesi, “Sebeiyye” diye bilinen sapık yolun kurucusu. Aslen Yemenli olup, doğum tarihi belli değildir. […]

Abdullah bin Ümmi Mektum

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın ilk iman edenlerinden. Resulullah’ın “sallallahü aleyhi ve sellem” ikinci müezzini ve Medine valisidir. İsmi, önceden Husayn iken, Peygamber efendimiz “Abdullah” olarak değiştirdi. İsminin Amr […]

Abdullah bin Zeyd

16 Mayıs 2020 admin 0

Ezan-ı Muhammediyyenin okunuşunu rüyasında görüp, Peygamber efendimize haber veren ve Sahib-ül-ezan lakabı ile meşhur olan sahabi. İsmi, Abdullah bin Zeyd bin Abd-i Rabbih’tir. Künyesi Ebu Muhammed, annesinin […]

Abdullah bin Zübeyr

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdandır. 624 (H. 2) senesinde Medine’de doğdu. 692 (H. 73)de Mekke-i mükerremede vefat etti. Aşere-i mübeşşereden, yani dünyadayken Cennet’le müjdelenen on Sahabi’den biri olan Zübeyr […]

Abdullah bir Revaha

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” Eshab-ı kiramı “aleyhimürrıdvan” içinde en çok sevdiği şairlerinden. Mute Harbinde şehid düşen üçüncü kumandan. İsmi Abdullah, künyesi Ebu Muhammed olup, Hazrec kabilesinin, […]

Görsel Yok

Abdullah Cevdet

5 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından. Babası Diyarbekir Birinci Tabur Katibi Ömer […]

Görsel Yok

Abdullah Han

5 Ocak 2020 admin 0

Maveraünnehr bölgesinde kurulan Şeybani Hanedanlığının büyük hükümdarlarından. İsmi, Abdullah bin İskender bin Ebü’l-Hayr’dır. 1533 (H.940) senesinde Aferinkend’de doğdu. Abdullah Han 1595 (H.1004) senesinde, Semerkand’da 62 […]

Görsel Yok

Abdullah Refet Bey

5 Ocak 2020 admin 0

On sekizinci yüzyıl Osmanlı şair ve hattatlarından. İsmi, Abdullah Refet olup, babası Rami Mehmed Paşadır. İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1774 (H. 1157) tarihinde hac […]

Görsel Yok

Abdullah Zühdi

5 Ocak 2020 admin 0

Gazeteci, yazar. 1869’da İstanbul’da doğdu. 1890’da İstanbul’da Galatasaray Sultanisini bitirdi. Saadet Gazetesinde yazılar yazdı. Tarik, Tercüman-ı Hakikat, İkdam ve Sabah gazetelerinde çalıştı ve yazıları yayınlandı. […]

Abdullah Zühdi Efendi

5 Ocak 2020 admin 0

Osmanlıların son devrinde yetişen meşhur hattatlardan. İsmi, Abdullah Zühdi’dir. Babası, 1835 (H. 1251) senesinde Şam’dan Kütahya’ya gelen Temim-i Dari sülalesinden Nabluslu Abdülkadir Efendidir. Bu sebeple […]

Görsel Yok

Abdullah-ı Dehlevi

5 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen alimlerin ve evliyanın büyüklerinden. İnsanlara hak yolu anlatan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” adı verilen büyük alim ve velilerin yirmi sekizincisidir. Peygamber efendimizin “aleyhisselam” […]

Görsel Yok

Abdullah-ı Ensari

5 Ocak 2020 admin 0

Tefsir, hadis, fıkıh alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdullah, babasının ismi Ebu Mansur Muhammed bin Ali el-Ensari el-Hirevi, künyesi Ebu İsmail‘dir. Eshab-ı kiramdan Halid bin […]

Görsel Yok

Abdullah-ı İlahi

5 Ocak 2020 admin 0

Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdullah’tır. Molla İlahi, Şeyh-i Simavi olarak da bilinir. O zamanki Germiyan vilayetinin (Kütahya’nın), Simav kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1490 […]

Görsel Yok

Abdüllatif El-Kudsi

6 Ocak 2020 admin 0

Mısır’da ve Anadolu’da yetişmiş evliyanın büyüklerinden. İsmi, Abdüllatif bin Abdurrahman bin Ahmed bin Ganim el-Bedr es-Sadi’dir. Makdisi veya Kudsi nisbeleriyle şöhret bulmuştur. İbn-i Ganim ve […]

Görsel Yok

Abdülmecid Efendi

6 Ocak 2020 admin 0

Son Osmanlı halifesi. 29 Mayıs 1868’de İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülaziz, annesi Hayranıdil Kadındır. Babasının ölümü üzerine (1876), İkinci Meşrutiyetin ilanına kadar (1908) sarayda kapalı […]

Görsel Yok

Abdülmecid Han

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının otuz birincisi ve İslam halifelerinin doksan altıncısı. Sultan ikinci Mahmud Hanın oğlu olup, 25 Nisan 1823 tarihinde Bezm-i Alem Valide Sultandan doğdu. Şehzadeliğinde […]

Görsel Yok

Abdülmelik bin Mervan

6 Ocak 2020 admin 0

Emevi halifelerinin beşincisi. 646 (H. 26) yılında doğdu. Babası Mervan bin Hakem, annesi Aişe binti Muaviye bin Muğire’dir. Hazret-i Muaviye zamanında 16 yaşındayken Medine Divanı […]

Görsel Yok

Abdülvadiler

6 Ocak 2020 admin 0

Cezayir’de hüküm süren bir berberi devleti. Merkezi Tlemsan idi. Başlarında bulunan hanedanlara Beni Zeyyan denildiği için, Zeyyaniler de denilmektedir. Abdülvad oğulları; Muvahhidlerin idaresi altında uzun […]

Görsel Yok

Abdülvahid bin Zeyd

6 Ocak 2020 admin 0

Tebe-i tabiin devrinde Basra’da yetişen meşhur hadis, fıkıh alimi ve büyük veli. İsmi, Abdülvahid bin Zeyd (veya Ziyad)dir. Künyesi Ebü’l- Fadl’dır. “Şeyh-ul-Ubbad” ve Şeyh-us-Sufiyye” ünvanlarıyla […]

Görsel Yok

Abdülvehhab-ı Şa’rani

6 Ocak 2020 admin 0

Mısır’da yetişen İslam alimi ve evliyanın büyüklerinden. İsmi, Abdülvehhab olup, babasının ismi Ahmed‘dir. İmam-ı Şa’rani ve Kutb-i Şa’rani lakablarıyla da meşhur oldu. 1493 (H. 898)te […]

Görsel Yok

Abdürrahim Arvasi

6 Ocak 2020 admin 0

Doğu Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Peygamber efendimizin soyundan olup, seyyiddir. Seyyid Abdullah Arvasi’nin oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Van’ın Müküs (Bahçesaray) kazasına bağlı Arvas […]

Görsel Yok

Abdürrahim Rumi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı devrinde yetişen mutasavvıflardan. Merzifon’da doğdu. Merzifon emiri Sarı Danişmend Emir Aziz Efendinin oğludur. İlk tahsilini Merzifon’da tamamladıktan sonra Amasya’da Akşemseddin ile beraber tahsiline devam […]

Görsel Yok

Abdürrahim Tırsi

6 Ocak 2020 admin 0

Tasavvuf ehli ve şair. İznik, Tirse’de doğdu. Doğum tarihi belli değildir. 1512 (H. 912)de İznik’te vefat etti. Babası Bayezid Fakih, İsfendiyaroğulları’ndan olup, Bolu’ya yerleşmiştir. Abdürrahim […]

Görsel Yok

Abdurrahman – I

6 Ocak 2020 admin 0

Endülüs Emevi Devletinin kurucusu. 731 (H.113)de Şam’da doğdu. Emevi halifelerinden, Hişam’ın torunudur. Emeviler yıkılıp, idare Abbasilere geçince kaçarak beş sene kendisini gizledi. Bu süre zarfında […]

Görsel Yok

Abdurrahman – II

6 Ocak 2020 admin 0

Endülüs Emevi Devletinin dördüncü sultanı. 792 (H.176) senesinde Tuleytula’da doğdu. Babası Birinci Hakem’in vefatı üzerine 23 Mayıs 822 tarihinde otuz yaşında tahta çıktı. İlk olarak […]

Görsel Yok

Abdurrahman – III

6 Ocak 2020 admin 0

Endülüs Emevi Devletinin en büyük hükümdarı ve ilk halifesi. 891 (H. 278) yılı Ramazan ayında Kurtuba’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Dedesi Abdullah bin Muhammed […]

Görsel Yok

Abdurrahman Arvasi

6 Ocak 2020 admin 0

Doğu Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) soyundan olup, seyyiddir. Seyyid Abdullah’ın oğludur. Van’ın Müküs (Bahçesaray) kazasına bağlı Arvas köyündendir. On […]

Abdurrahman bin Avf

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramın büyüklerindendir. Cennet’le müjdelenen on kişiden ve ilk Müslüman olan sekiz kişiden biri. Babasının ismi, Avf bin Abd-i Avf, annesinin ismi Şifa binti Avf‘tır. Soyu, dedelerinden Kilab […]

Görsel Yok

Abdurrahman bin Mehdi

6 Ocak 2020 admin 0

Basra’da yetişen büyük hadis ve fıkıh alimi. Tebe-üt-Tabiinin büyüklerindendir. İsmi, Abdurrahman bin Mehdi bin Hassan el-Basri el-Anberi’dir. Künyesi Ebu Said’dir. İnci ticaretiyle meşgul olduğu için […]

Görsel Yok

Abdurrahman Gazi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücahid kumandan, fethi dillere destan olan Aydos Kalesinin fatihi. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Ertuğrul Gazi zamanında başlayan cihad […]

Görsel Yok

Abdurrahman Hıbri

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı alimi, tarihçi ve şair. 1603 (H. 1012)te Edirne’de doğdu. 1676 (H.1087)da Serez’de vefat etti. Ulemadan Hüseyin Efendinin oğludur. İlk tahsilini Edirne’de, medrese tahsilini ise […]

Görsel Yok

Abdurrahman Nesib Efendi

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin yüz yirmi ikinci şeyhülislamı. İsmi, Abdurrahman Nesib’dir. Babası, Üsküp kadısı Halil Feyzi Efendidir. 1842 (H.1258) tarihinde Üsküp’te doğdu. 1913 (H.1332)te İstanbul’da vefat etti. […]

Görsel Yok

Abdurrahman Şeref

6 Ocak 2020 admin 0

Devlet adamı, tarihçi ve Osmanlı Devletinin son vak’anüvisti. 1853’te İstanbul’da doğdu. 1925’te öldü. İlk tahsiline Eyüp mahalle mektebinde başladı. Eyüp Rüşdiyesinde okudu. Bundan sonra 1873’te […]

Görsel Yok

Abdurrahman Sufi

6 Ocak 2020 admin 0

Onuncu asırda yaşamış ünlü Müslüman astronomi alimi. İsmi Abdurrahman bin Ömer bin Muhammed bin Sehl es-Sufi olup, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Batı dünyasında Azophi İlbermosofim Jeber Mosphim […]

Görsel Yok

Abdurrahman Tagi (Tahi)

6 Ocak 2020 admin 0

On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Abdurrahman olup Tagi, Tahi ve Nurşini nisbeleriyle bilinir. Üstad-ı azam ve Seyda isimleriyle meşhur olmuştur. 1831 (H. […]

Görsel Yok

Aberasyon (Işığın Sapması)

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Aberration, Fr. Aberration, İng. Aberration. Astronomide bir yıldızın gerçek yerinden farklı bir yerde görülmesi olayı. Eğer bir kimse bir yıldıza bakarsa, bakış doğrultusu, yıldızı […]

Görsel Yok

Abhazya

6 Ocak 2020 admin 0

Kafkas Sıradağları ile Karadeniz arasına sıkışmış bir sahil şeridi olarak uzanan 8660 km2 genişlikte, 535.000 nüfuslu ülke. Sahil uzunluğu 240 km olup kişi başına düşen […]

Görsel Yok

Abide

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Denkmal (n), Monument (n), Gedenkstein (n), Fr. Monument (n.), İng. Monument. Önemli şahıslar veya hadiselerin hatırasını devam ettirmek düşüncesiyle yapılan mimari eserler, heykeller. İnsanlar, […]

Görsel Yok

Abidin Paşa

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı devlet adamı ve şairlerinden. Arnavutluk ileri gelenlerinden Prevezeli Ahmed Dino Beyin oğludur. 24 Mart 1843 tarihinde bir Salı günü Preveze’de doğan Abidin Paşa, tahsilini […]

Görsel Yok

Abisel Hayvanlar

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Tiefseetiere, Fr. Animaux des grands fonds, İng. Abysal animals. Suların karanlık derinliklerinde yaşayan hayvanlar. Derinlik hayvanları olarak da bilinirler. Güneş ışığı denizlerde ancak 200-300 […]

Görsel Yok

Abluka

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Blockade (f), Fr. Blocus (m), İng. Blockade. Etrafını çevirerek dışarı ile olan ilgisini kesme. Savaş zamanında, bazen de savaş olmadan bir ülkenin başka ülkelerden […]

Görsel Yok

Açe Devleti

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Der Staat “Atcha”, Fr. Etat “Atscha”, İng. The state of Achin. Hint Okyanusu’nun doğusundaki Sumatra Adasının kuzey kısmında, Cihan Şahın liderliğinde kurulan bir İslam […]

Görsel Yok

Acele İtiraz

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Sofortige Beschwerde, Fr. Pourvoi immédiat, İng. Urgent appeal. Ceza mahkemeleri kanununda, yargılama makamlarının ara kararlarını denetleme çarelerinden biri olan itirazın bir çeşidi. Acele itiraz, […]

Görsel Yok

Açelya

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Azalee, Azalie, Fr. Azalée, İng Azalea. Familyası: Fundagiller (Ericaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Ülkemizin her bölgesinde, süs bitkisi olarak ev ve bahçelerde yetiştirilir. Değişik renklerdeki […]

Görsel Yok

Acemi Ocağı

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Janitscharenkorps, Fr. Corps des janissaires, İng. Janisary Corps. Kapıkulu ocaklarına ve özellikle yeniçeri ocağına asker yetiştirmek için kurulan teşkilat. Rumeli’de arka arkaya elde edilen […]

Görsel Yok

Acente

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Agent (m); Agentur (f), Fr. Agence (f), İng. Mercantile Agent. Kendisine verilen yetki dahilinde belli işleri yapmakla yükümlü kişi veya birimler. Ticari bir işletmeye […]

Görsel Yok

Açı

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Winkel (m), Fr. Angle (m), İng. Angle (Zaviye). Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının meydana getirdiği noktalar kümesi. O noktasına açının tepesi, Ox ve […]

Görsel Yok

Acıbakla (Lupinus)

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Lupine (f.), Fr. Lupin (m.), İng. Lupine, Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Akdeniz bölgesi, Bursa, Antalya ve Konya çevreleridir. 10-100 cm yüksekliğinde, sık […]

Görsel Yok

Acıçiğdem

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Herbstzeitlose. (f.), Krokus, Fr. Colchique. İng. Colchicum. Autumn crocuses.   Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’de pek bulunmaz. Avrupa’nın sulak çayırlarında bol miktarda […]

Görsel Yok

Acıgöl

6 Ocak 2020 admin 0

Göller Bölgesinin kuzeybatı kenarında, Afyon’un Dazkırı ilçesinin güneyinde bir göl. Türkiye’de bu isim ile anılan göllerin en büyüğü. Yüzölçümü 153 kilometrekare olup, uzunluğu 27 km’dir. […]

Görsel Yok

Açık Artırma ve Eksiltme

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Öffentliche Versteigerung und Submission, Fr. Vente aux enchéres et adjudication, İng. Sale by auction. Devletin (genel bütçe – katma bütçe) ve mahalli idarelerin (il […]

Görsel Yok

Açık Deniz

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hochsee, Fr. Pleine (haute) mer, İng. High seas. Kıyıya paralel çizilen ve belli uzaklıktan geçen hattın yani karasularının sınırı dışındaki deniz. Devletler umumi hukuku […]

Görsel Yok

Açık Oturum

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Geichtssitzung (f), Öffentliche Debatte (f), Fr. Audience Publique, İng. Public Audience, panel discussion. Herhangi bir konunun dinleyiciler ve izleyiciler önünde, müzakere veya münakaşası için […]

Görsel Yok

Açık Oy

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Offene Abstimmung, Fr. Scrutin libre, İng. Open vote. Sözle veya işaretle oy sahibinin hangi yönde oy kullandığını gösterecek şekilde yapılan oylama. Bir kurul, meclis […]

Görsel Yok

Açık Piyasa İşlemleri

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Offenmarkt. operationen (f), Fr. Opérations de marché ouvert, İng. Open market operations. Ekonomik alanda, devletin enflasyonu önlemek veya para ve kredi hacmini daraltmak için […]

Görsel Yok

Acıkarpuz

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Koloquinte, Fr. Fruit de Coloquinte (f.), İng. Colocynth Apple, Bitter Apple. Familyası: Kabakgiller (Cucurbitaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde denize yakın kumluklarda. […]

Görsel Yok

Acımarul

6 Ocak 2020 admin 0

Alm. Giftlattich, Fr. Laitue virause, İng. Wild lettuce. Familyası: Bileşikgiller (compositae). Türkiye’de yetiştiği yerler: İstanbul civarı. Sapının alt kısmı batıcı tüylü, sarı çiçekli, beyaz sütlü, […]

Görsel Yok

Acımık

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Syrien Schuppenkopf, Fr. Syrienne scabieuse, İng. Syrian Scabious. Familyası: Fescitarağıgiller (Dipsacaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Orta ve Güney Anadolu. 100 cm kadar boyda, bir senelik […]

Görsel Yok

Acıtıfrıl

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bitterklee, Fr. Tréfle d’ean, Ményanthe, İng. Bitter clover. Familyası: (Menyanthaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Avrupa’ya yayılmasına rağmen seyrek rastlanır. Yaprakları üç yaprakçıklı, çiçekleri soluk […]

Görsel Yok

Acıtırfıl

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bitterklee, Fr. Tréfle d’ean, Ményanthe, İng. Bitter clover. Familyası: (Menyanthaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Avrupa’ya yayılmasına rağmen seyrek rastlanır. Yaprakları üç yaprakçıklı, çiçekleri soluk […]

Görsel Yok

Açlık

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hunger (m), Fr. Faim (f), İng. Hunger. İnsanda kan şekerinin (kandaki glikoz miktarı) belli bir seviyenin altına düşmesi ile duyulan yiyecek arama ve yemek […]

Görsel Yok

Acth

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nebenniere (f), Fr. Acth, İng. Acth. Böbrek üstü bezinin dış bölümünden bazı hormonların, salgılanmasını tenbih eden ve ön hipofizden salgılanan hormonun kısaltılmış adı. Aslı […]

Görsel Yok

Acur

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anguriengurke, Fr. Concombre russe, İng. Jamaica (Jerusalem) cucumber. Familyası: Kabakgiller (Cucurbitaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. Bir yıllık otsu ve sürünücü […]

Görsel Yok

Acyo

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Agio, Fr. Agio, İng. Agio. Para farkı. Eskiden madeni sikkelerin gerçek kıymetleri arasındaki fark bu kelime ile ifade edilirdi. Metal fiyatının düşmesi veya yükselmesi […]

Görsel Yok

Ad Kavmi

14 Şubat 2020 admin 0

Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği ve isyanları yüzünden rüzgarla helak edilen kavim. Bu kavim, Nuh aleyhisselamın oğullarından Sam’ın torunlarından Ad’ın neslidir. Yaşadıkları yer Ahkaf diyarı […]

Görsel Yok

Ad Koyma

14 Şubat 2020 admin 0

Yeni doğan çocuğa veya sonradan Müslüman olan kimseye isim koymak. Varlıkları belirtmek, şahısları diğerlerinden ayırmak için kullanılan kelimelere ad (isim) denmiştir. Allahü teala, yeryüzünde yarattığı […]

Görsel Yok

Ada

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Insel (f.), Fr. Ile (f.), İng. Island. Her tarafı sularla çevrili kara parçası. Okyanus, deniz, göl ve her çeşit akarsular içinde ada bulunabilir. Bir […]

Adaçayı

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Salbei (f.), Fr. Sauge, İng. Sage. Familyası: Baklagiller (Labiateae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Tıbbi adaçayı denen bu cinsi yetişmez. Güney Orta-Batı Anadolu’da tabii cinsleri yetişir. […]

Görsel Yok

Adak (Nezr)

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gelobde (n.), Fr. Voeu (m.), İng. Vow. Bir kimsenin, dileğinin, isteğinin yerine gelmesi veya bir bela ve musibetin giderilmesi maksadıyla, Allahü teala için; namaz […]

Görsel Yok

Adale Ağrısı

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Muskelschmerzen (m), Fr. Mal du muscle, Mialgie. İng. Pain in muscle, Myalgie. Mialgie, Kaslarda görülen ağrı. Kaslardaki sinir uçları, kemiklerden fazla, deridekinden azdır. Derideki […]

Adalet

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Justiz (f), Gerechtigkeit (f), Fr. Justice (f.), İng. Justice. Bir amirin, bir hakimin; memleketi idare için konulan kanun, kaide ve çizilen hudud içinde hareket […]

Görsel Yok

Adalet Bakanlığı

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Justizministerium (n.), Fr. Ministrérede la Justice, İng. Ministry of Justice. Adalet hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetlenmesi ile hizmetlerle ilgili her türlü idari faaliyetleri […]

Görsel Yok

Adalet Partisi

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gerechtigkeitspartei (f), Fr. Parti de la Justice, İng. Justice Party. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra Türk siyasi hayatında kurulan partilerden biri. İhtilalden sonra siyasi […]

Görsel Yok

Adaletname

14 Şubat 2020 admin 0

Padişah veya halifelerin; kanunları uygulamayan ve görevlerini kötüye kullanan devlet adamlarını uyarmak veya tahta çıktıkları zaman devleti adaletle idare edeceklerini bildirmek için yayınladıkları yazılı emir. […]

Görsel Yok

Adalı Halil Pehlivan

14 Şubat 2020 admin 0

Son devir büyük Türk pehlivanlarından. 1871 yılında Edirne’nin Adaiçi bölgesindeki Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmed de meşhur bir pehlivandı. Adalı Halil, babasının teşvikiyle daha […]

Görsel Yok

Adamotu

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Alraunwurzel, Fr. Mandragore, İng. Mandrake. Familyası: Patlıcangiller (Solanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güney Anadolu. Mavimsi-mor renkli çiçekler açan, rozet yapraklı ve kazık köklü […]

Görsel Yok

Adana

14 Şubat 2020 admin 0

Türkiye’nin güney bölgesinde “Beyaz Altın” (Pamuk) ambarı ve en bereketli toprakları bağrında bulunduran bir vilayeti. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından dokuzuncu, nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir. Doğu […]

Görsel Yok

Adaptasyon

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anpassung (f), Fr. Adaptation, İng. Adaptation. Canlıların bulundukları muhite intibak etmeleri, uyum sağlamaları. Çeşitli asırlarda yaşamış biyologlar, bilgi, tecrübe ve inançlarına göre adaptasyonu değişik […]

Görsel Yok

Adaptör

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adapter, Netzgeraet, Fr. Adapteur, İng. Adapter. Alternatif akımı küçük değerde doğru akıma çeviren elektronik aletler. Elektronik cihazlar (radyo, teyp, hesap makinası) genellikle düşük değerdeki […]

Görsel Yok

Adasoğanı

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Meerzwiebel (f.), Fr. Bulbe de Scille (f), İng. Squill, root. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Fethiye, Gediz, Samsun, Çarşamba, Adana ve Tarsus çevreleri. […]

Görsel Yok

Adem Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber, bütün insanların babası. Allahü tealanın emri ile melekler çeşitli memleketlerden topraklar getirdiler. Çeşitli memleketlerden getirilen toprakları melekler su […]

Görsel Yok

Adem-i Merkeziyetçilik

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Dezentralisationismus, Fr. Décentralisationism, İng. Decentralizationism. Mahalli idarelere geniş yetkiler tanıyan ve İkinci Meşrutiyetten sonra Prens Sabahaddin’in Türk idare sisteminde uygulanmasını teklif ettiği ve savunduğu […]

Görsel Yok

Ademelması

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adams apfel (m), Fr. Pommed’ Adam, İng. Adam’s apple. Gırtlağın, boyunda boğazın ortasında yer alan çıkıntısı. Erkeklerde kadınlardan daha belirgindir. Bunun sebebi büluğ yaşından […]

Görsel Yok

Aden Körfezi

14 Şubat 2020 admin 0

Birleşik Yemen Cumhuriyetinin liman şehri olan Aden’in üzerinde bulunduğu körfez. Aden Körfezi, ticari, askeri ve strateji bakımından çok önemlidir. Aden Körfezi, Roma, Eski Yunan, Pers […]

Görsel Yok

Adenin

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adenin, Fr. Adenine, İng. Adenine. Purin sınıfı organik bir bileşik. Canlı hücrelerin temel bileşenidir. Nükleik asit ve benzeri biyolojik önemi olan bir çok maddede […]

Görsel Yok

Adenozin Difosfat

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adenosin diphosphat, Fr. Adenosin diphosphate, İng. Adenosin diphosphate. Adenozinle iki molekül fosfat asidinin birleşmesinden meydana gelen dinükleotit. Adenozin trifosfatın hidroliz ürünüdür. (Bkz. Adenozin Trifosfat)

Görsel Yok

Adenozin Trifosfat

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adenosin triphosphat, Fr. Adenosine triphosphate, İng. Adenosine triphosphate. Adenozin difosfatın fosforillenmesiyle meydana gelen trinükleotit. Hayvan, bitki ve mikroorganizmalarda, enzimlerin katalizleyici etkisiyle gelişen bu koenzim […]

Görsel Yok

Adet Görme

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Menstruation (f), Fr. Menstruation periodique, İng. Menstruation period. Rahimden belirli aralıklarla kan ve kanlı sıvının atılması; aybaşı. Kan görüldüğü andan, kesildiği güne kadar olan […]

Adi bin Hâtim-i Tâi

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan. Cömertliği ile meşhur bir şair olan Hatim-i Tai’nin oğludur. Ebu Ta’rif ismiyle de bilinir. Tebük’ün doğusunda yaşayan Tay kabilesinin reisi idi. 630 (H. […]

Görsel Yok

Adi bin Müsafir

14 Şubat 2020 admin 0

Irak’ta yetişen evliyanın büyüklerinden. Adeviyye yolunun kurucusudur. İsmi, Adi bin Müsafir bin İsmail bin Musa bin Mervan el-Emevi, künyesi Ebü’l-Fadl’dır. 1074 (H. 467) senesinde Ba’lebek […]

Görsel Yok

Adi Muhakeme Usulü

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ordentliches Prozessverfahren (n), Fr. Procedure ordinaire, İng. Ordinary judical procedure. Kanunun özel bir muhakeme usulüne tabi tutmadığı, bütün hukuk davalarında uygulanan muhakeme (yargılama) usulü. […]

Görsel Yok

Adile Sultan

14 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı hanım sultan ve şairlerinden. Babası Sultan İkinci Mahmud Han, annesi Zernigar Kadın Efendidir. 1825 senesinde doğdu. Küçük yaşta annesini kaybetti. Sultan İkinci Mahmud, kızı […]

Görsel Yok

Adilşahlar

14 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da Bicapur Devleti hükümdarlık ailesi. Hanedanın ve devletin kurucusu olan Yusuf Adil, Behmenilerin hassa askerlerinden idi. Kabiliyetli olduğundan, İkinci Muhammed Şahın takdirini kazanarak yükseldi. Muhammed […]

Görsel Yok

Adıyaman

14 Şubat 2020 admin 0

Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat kısmı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinin Orta Fırat bölgesi arasında yer alan bir ilimiz. Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile […]

Görsel Yok

Adli Müzaheret

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Armenrecht Einstwoilige Kostenbe – freiung (f), Fr. Assistance judiciaire gratuite, İng. Legal aid, judical assistance. Mahkeme veya icra masraflarını ödeyemeyecek kadar fakir olup, haklarını […]

Görsel Yok

Adli Sicil

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Strafregister (n), Fr. Cassier Judiciaire, İng. Register of previous convictions. Bir kimsenin mahkumiyeti olup olmadığının anlaşılması için konulmuş bir kayıt usulü. Bu usule göre, […]

Görsel Yok

Adli Tıp

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gerichtliche Medizin, Rechtsmedizin, Fr. Médecine légale, İng. Forensic medicine. Adli soruşturmalarda insan hayatı ile ilgili ortaya çıkacak meselelerin çözümüyle uğraşan ve hukuka yardımcı olan […]

Görsel Yok

Adliye

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Justiz (f), Fr. Justice, İng. Justice Administration. Adaleti sağlamakla görevli makamların tamamı. Günümüz devlet teşkilatında, adli teşkilat içerisinde yer alan makamların kuruluşu ve diğerleri […]

Görsel Yok

Adliye Komisyonu

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Justizkommission, Fr. Commission des tribuneaux, İng. Commission of justice. Adli işlerle ilgili meclis. Mahkemeler teşkilatında, üyeleri Adalet Bakanlığı tarafından seçilen, bir başkan ile en […]

Adnan Menderes

14 Eylül 2020 admin 0

Bir devre adını yazdıran büyük siyaset adamı. 1899’da Aydın’da doğdu. Babası, Katibzade ailesinden İbrahim Edhem Bey, Annesi Aydın’ın ileri gelen ailelerinden Haci Alipaşazadelere mensup Tevfika […]

Görsel Yok

Adrenalin

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adrenalin (n), Fr. Adrénaline (f), İng. Adrenalin. Böbreküstü salgı bezlerinin iç kısmından salgılanan mühim bir hormon. Buradan salgılanan diğer mühim bir hormon da “noradrenalin”dir. […]

Görsel Yok

Adres

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anschrift (f.), Fr. Adresse (f.), İng. Address. Bir kimsenin veya hükmi şahsiyetin oturduğu, çalıştığı veya arandığında bulunabileceği yer. Mektup, havale türü evrak ve eşyanın […]

Görsel Yok

Adriya Denizi

14 Şubat 2020 admin 0

Akdeniz’in bir parçası olan bu deniz, Balkan yarımadası ile İtalya Yarımadası arasında bulunur. Otranto Boğazı ile (genişliği 80 km) İyon denizine birleşir. Yüzölçümü 132 bin […]

Görsel Yok

Aerodinamik

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aerodynamik (f.), Fr. Aérodynamique (f.), İng. Aerodynamics. Gazların hareketlerini ve gazlar içerisinde hareket eden cisimlere etkilerini, hareket eden cisimlerin şekillerini inceleyen bilim dalı. Aerodinamik, […]

Görsel Yok

Aerosol

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aerosol, Fr. Aérosol, İng. Aerosol. Gaz içerisinde disperse olmuş (dağılmış) ve gazla sarılmış 10 mikrondan daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklardan oluşan çok […]

Görsel Yok

Af

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Begnadigung (f), Amnestie (f), Fr. Amnistie (f), Pardon, İng. Pardon, Amnesty. Suç işleyen bir kişinin takib edilerek ve cezalandırılarak kamu gücünün kullanılmasından, adalet ve […]

Görsel Yok

Afganistan

14 Şubat 2020 admin 0

DEVLETIN ADI Afganistan Demokratik Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ Kabil NÜFUSU 14.825.000 (1989) YÜZÖLÇÜMÜ 657.500 km2 RESMİ DİLİ Puştu ve Farsça RESMİ DİNİ İslam PARA BİRİMİ Afgani Merkezi […]

Görsel Yok

Afiş

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anschlag (m), Fr. Affiche (f), İng. Bill board, poster, placard, bill. Herhangi bir haberi; herkese duyurmak, reklam ve propaganda yapmak için duvar veya bu […]

Görsel Yok

Aforoz

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Exkommunikation (f.), Fr. Excommunication (f.), İng. Excommunication. Hıristiyanlık ve Yahudilikte dine karşı suç işleyen kimselere yetkili dini şahsiyetler veya meclisler tarafından verilen, dinden ve […]

Görsel Yok

Afrika

14 Şubat 2020 admin 0

Dünyanın üçüncü büyük kıtası. Bütün karaların beşte biri büyüklüğündedir. Kuzeyde Akdeniz, batıda Atlas Okyanusu, güneyde ve doğuda Hint Okyanusu, kuzeydoğuda Kızıldeniz’le çevrilidir. Avrupa’dan Cebelitarık boğazı […]

Görsel Yok

Afşarlar (Avşarlar)

14 Şubat 2020 admin 0

On birinci yüzyıldan itibaren mühim roller oynamak suretiyle adlarını zamanımıza kadar yaşatmış Oğuz boyu. Bozokların Yıldızhanoğulları kolundandırlar. Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan önce diğer Oğuz boyları […]

Görsel Yok

Afşin (Haydar bin Kavus)

14 Şubat 2020 admin 0

Türk asıllı Abbasi kumandanı. Orta Asya’da Uşrusana’da doğmuş olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Kan davası yüzünden Horasan’a oradan da Bağdat’a geldi. İslamiyeti kabul ederek Abbasi halifesinin […]

Görsel Yok

Afşin Bey (Bekçioğlu)

14 Şubat 2020 admin 0

Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmektedir. Afşin Bey, 1016-1021 seneleri arasında Çağrı Bey kumandasında […]

Görsel Yok

Afşin-Elbistan Termik Santrali

14 Şubat 2020 admin 0

Kahramanmaraş ilinin Afşin ve Elbistan ilçeleri arasında kurulmuş olan Türkiye’nin en büyük termik elektrik santralı. TKİ ve MTA’nın ortak çalışmalarıyla Afşin-Elbistan linyit havzasında düşük kalorili […]

Görsel Yok

Aft

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aphtein (f. pl.), Fr. Aphte (m.), İng. Aphtha; Aphtousfever. Bir çoğunun asıl sebebi bilinmeyen, ancak bir virüsten dolayı ortaya çıktığı veya bağışıklık sisteminin bozukluğuyla […]

Görsel Yok

Afyon (Opium)

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Opium (n.), Fr. Opium, İng. Opium. Familyası: Gelincikgiller (Papaveraceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Afyon, Isparta Uşak, Denizli. Elde edildiği bitki: Haşhaş (Papaver somniferum), Haşhaş bitkisinin […]

Afyonkarahisar

14 Şubat 2020 admin 0

Şifalı kaplıcaları, kaymak şekeri ve haşhaşı ile tanınan bir ilimiz. Eskişehir, Kütahya, Denizli, Uşak, Burdur, Isparta ve Konya arasında yer alır. 29° 40′ ve 31° […]

Görsel Yok

Ağa

14 Şubat 2020 admin 0

Türk devletinde askeri ve sivil kuruluşlarda kullanılan bir unvan. Moğolca büyük erkek kardeş manasındaki “aka” kelimesinden Türkçeleşmiştir. Bu manasından başka bazı lehçelerde baba, dede, amca, […]

Görsel Yok

Ağa Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un Beyoğlu semtinde İstiklal Caddesi üzerinde, İstiklal Caddesi ile Sakızağacı Caddesi kavşağının köşesindeki cami. 1596 (H. 1005) senesinde Galatasaray Ağası Şeyhülharem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. […]

Görsel Yok

Ağa Han

14 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’daki İsmaili fırkasının Nizari kolunun liderlerine verilen ad. İsmailiyye yirmi fırkaya ayrılan şiilerin bir fırkasıdır. Ağa Han unvanını ilk defa kullanan İran Şahı Hasan Ali […]

Görsel Yok

Ağaç

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Baum, Fr. Arbre, İng. Tree. Tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki. Toprağa düşen tohumdan en önce […]

Görsel Yok

Ağaçkakan

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spechtvögel, Fr. Pice, İng. Woodpecker. Familyası: Agaçkakangiller (Picidae). Yaşadığı yerler: Kutuplar, Avustralya, Madagaskar ve Okyanusta’ki bir kaç ada hariç, dünyanın her yerinde yaşar. Özellikleri: […]

Görsel Yok

Ağaoğlu Ahmed

14 Şubat 2020 admin 0

Türk siyaset adamı, gazeteci ve yazar. 1869 senesinde Karabağ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Şusa, liseyi Tiflis’de bitirdi. 1889’da Paris’e giderek Sorbonne Üniversitesinin Tarih ve Filoloji […]

Görsel Yok

Agar-Agar

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Agar-Agar, Fr. Agar-agar, İng. Agar, agar-agar. Özellikle Asya denizlerinde yaşayan çeşitli kızılsu yosunlarından çıkarılan jelatinimsi madde. Şekerli, helmeli ve kolloidal yapıdadır. Daha ziyade bakteri […]

Görsel Yok

Agehi

14 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı şairi. Asıl adı Mansur Çelebi’dir. Rumeli’de Vardar Yenicesi’nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Medrese öğrenimi görüp Hoca Kaynı Mehmed Efendiden mülazım oldu. İstanbul ve Gelibolu’da […]

Görsel Yok

AGİK

17 Şubat 2020 admin 0

1973’te içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 35 ülkenin arasında Avrupa’da bir savunma güvenlik ve işbirliği sistemi kurmak gayesiyle, konuların tartışıldığı konferanslar organizasyonu. Bu konferanslarda alınan kararların, […]

Görsel Yok

Ağır Silahlar

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwere Waffen (f), Fr. Arma lourde, İng. Heavy arms. Hafif silahlardan veya piyade silahlarından daha büyük çaplı, mürettebat tarafından kullanılan büyük top, obüs veya […]

Görsel Yok

Ağırlık

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gewicht, Fr. Polds, İng. Weight. Bir cisme etki eden yerçekimi kuvveti. Ağırlık bir kuvvet olup; kg-kuvvet, gr-kuvvet, dyn ve newton birimleri ile ifade edilir. […]

Görsel Yok

Ağırlık Çalışması

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Geräteturnen, Fr. Travailler de poids, İng. Gymnastics with apparatus. Halter, gülle ve Nautilus makinaları gibi aletlerle yapılan beden geliştirici çalışmalar. Yarışmaya yönelik olmaktan ziyade […]

Görsel Yok

Ağıt

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lobgedicht (n), Trauerode (f), Fr. Ode Funéhre, İng. Dirge. Ölünün arkasından, ölünün iyiliklerini, ölümünden duyulan acıları manzum olarak, belli bir makamla söylemek. Daha ziyade […]

Görsel Yok

Ağız

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Mund (m.), Fr. Bouche (f.), İng. Mouth. Önde dudaklardan başlayıp, arkada geniz ve yutak boşluğu ile nihayetlenen, yanlarda yanakların, üstte üst çenenin ağız tavanını […]

Görsel Yok

Ağız Kokusu

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Mundgeruch, Fr. Mauvaise haleine, İng. Foul breath. Bir insanın ağzından yayılan anormal koku. Normal bir insanın ağzı kokmaz. Hastalıklara göre insanın ağız kokusu da […]

Görsel Yok

Ağlama Duvarı

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Klagemauer, Fr. Mur des lamentations, İng. Wailing Wall. Yahudilerin, Süleyman aleyhisselamın Kudüs’te yaptırdığı Beyt-ül-Makdis (Mescid-i Aksa)ten kaldığına inandıkları ve kutsal kabul ettikleri duvar. Yahudilerin […]

Görsel Yok

Ağlebiler

16 Şubat 2020 admin 0

Tunus’ta İbrahim bin Ağleb tarafından kurulan devlet. Abbasi halifesi Harun-ür-Reşid, 800 senesinde emirlerinden İbrahim bin Ağleb’i, isyanların hiç eksik olmadığı Kuzey Afrika’ya vali tayin etti. […]

Görsel Yok

Agora

14 Şubat 2020 admin 0

Alm. Agora (f), Fr. Agora (f), İng. Agora. Eski Yunan sitelerinde, önceleri toplantı yeri, sonraları dini, siyasi ve ticari merkez olarak kullanılan meydan. Yunanistan’da site […]

Görsel Yok

Ağrı

16 Şubat 2020 admin 0

Doğu Anadolu’da yer alan, tarih, efsane ve folklor diyarı bir ilimiz. Tarihi ve tabii zenginlikleri çok olan ve adı efsanelere, masallara karışan ve Türkiye’nin en […]

Görsel Yok

Ağrı (acı)

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schmerz (m), Fr. Douleur, İng. Pain. İnsana ızdırap ve hoşnutsuzluk veren bir his. Ağrı, vücudun herhangı bir yerindeki iltihabi bir reaksiyon veya kesilme, ezilme, […]

Görsel Yok

Ağrı Dağı

16 Şubat 2020 admin 0

Türkiye, İran ve Ermenistan sınırlarının kesiştiği noktada yer alan sönmüş volkanik bir dağ. Koyu renkli sert lav ve yanardağ kütlesinden meydana gelmiş bir dağdır. Merkezi […]

Görsel Yok

Ağustosböceği

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zikade (f), Fr. Cicade, İng. Cicada. Familyası: Ağustosböceğigiller (Cicadidae). Yaşadığı yerler: Sıcak bölgelerde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinin bağlık, zeytinlik alanlarında. Özellikleri : 3-5 […]

Görsel Yok

Ahali Mübadelesi

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bevälkerungsaustausch, Fr. Exchange de papulation, İng. Exchange of population. 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Türkiye’deki Rumlarla, Yunanistan’daki Türklerin büyük bölümünün karşılıklı değiştirilmesi. Osmanlı Devletinin […]

Görsel Yok

Ahar

16 Şubat 2020 admin 0

Kağıdın yazı yazmaya çok elverişli olması için, üzerine sürülen madde. Ahar kelimesi, yemek yemek manasında kuvvet ifade ettiği gibi, kağıdın sağlam ve kullanışlı hale getirilmesi […]

Görsel Yok

Ahd-i Atik

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Altes Testament (n), Fr. Ancien Testament, İng. Old Testament. Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen ve Kitab-ı mukaddesin ilk bölümünü teşkil eden Tevrat’tan alındığı bildirilen parçalar […]

Görsel Yok

Ahd-i Cedid

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Neues Testament (n), Fr. Nouveau Testament, İng. The New Testament. Kitab-ı mukaddes’in sadece hıristiyanlara ait olan ikinci kısmı yani Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın […]

Görsel Yok

Ahde Vefa

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pacta sunt servanda, Fr. Pacta sunt servanda, İng. Pacta sunt servanta.  Devletlerin katıldıkları milletlerarası antlaşmalara uyma mecburiyetinde olduklarını ifade eden hukuk kuralı. Bu antlaşmaya […]

Görsel Yok

Ahdi

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı tezkirecisi ve şairi, hattat. Aslen Bağdatlı olup, doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Şemseddin’dir. Şemsi mahlası ile şiirler yazmıştır. Öğrenimini memleketinde tamamlayan Ahdi, Hüsrev […]

Görsel Yok

Ahi Ahmed Çelebi

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar devrinde yetişen ünlü tıb bilgini. İsmi, Muhammed bin Kemal’dir. Babası, Tebrizli Mevlana Kemal hekim idi. Ahi Çelebi diye meşhur olmuştur. Doğum yeri ve tarihi […]

Görsel Yok

Ahi Evren

16 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da Ahilik adlı esnaf teşkilatının kurucusu olan alim ve veli. İsmi, Mahmud bin Ahmed el-Hoyi, künyesi Ebü’l-Hakayık, lakabı Nasirüddin’dir. 1171 (H. 567) senesinde İran’ın batı […]

Görsel Yok

Ahidname

16 Şubat 2020 admin 0

Kuvvet, kudret sahibi bir hükümdar tarafından diğer kabile, devlet veya devletlere bazı haklar tanımak ve karşılıklı hakları garanti altına almak için tek taraflı hazırlanan belge. […]

Görsel Yok

Ahilik

16 Şubat 2020 admin 0

Selçuklu Türklerinde dini ve milli birliğin muhafazasında, Osmanlı Devletinin kuruluşunda ve Osmanlı insanının yetişmesi ve terbiyesinde büyük hizmetler gören içtimai bir teşkilat. Arapça “kardeşim” manasına […]

Görsel Yok

Ahiret

8 Ocak 2020 admin 0

İnsanın ölümü ile başlayıp, kıyametin kopması, ölülerin tekrar diriltilmesi, Mahşer’de hesaba çekilerek işlerine ve ibadetlerine göre Cennet’e veya Cehennem’e gönderilmesi ile devam eden ebedi (sonsuz) […]

Görsel Yok

Ahiret Kardeşliği

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Glaubensbruder, Fr. Confrérie des fréres de foi, İng. Brother in faith, co-religions. İki Müslüman arasında Allah rızası için, dünyada ve ahirette biribirlerine yardım etmek […]

Görsel Yok

Ahırkapı Feneri

16 Şubat 2020 admin 0

İstanbul Boğazının batı ağzında Marmara’ya bakan büyük deniz feneri. Limandan ayrılıp Marmara’ya doğru dönünce, yüksek ve beyaz yapısı ile hemen görünür. Fener, Sultan Üçüncü Osman […]

Görsel Yok

Ahıskalı Haydar Efendi

16 Şubat 2020 admin 0

Son devir din adamlarından. İsmi Ali Haydar, babasının ismi Şerif Efendidir. 1870 (H. 1288) senesinde Batum’un Ahıska kazasında doğdu. 1960 (H. 1380) senesinde İstanbul’da vefat […]

Görsel Yok

Ahkam-ı Şer’iyye

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bestimmungen von Shariat (f), Fr. Ordonnances religieuses, İng. The rules of Shariat. Bir işin yapılması veya yapılmaması gerektiğini bildiren ilahi hükümler. İnsanların dünya ve […]

Görsel Yok

Ahlak

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Moral, Sitten, Fr. éthique, morale, İng. Morality, ethics. İstemeden, kendini zorlamadan insanda meydana gelen meleke, yani yerleşmiş huy, seciye, tabiat. İnsanın sözleri, hareketleri ve […]

Görsel Yok

Ahmed Abdülhak Radulevi

16 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi, Ahmed olup, “Abdülhak, Nurulhak ve Kıdvet-ül-Evliya” lakabları ile de bilinir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Radul şehrinde doğdu. 1433 (H. […]

Ahmed Arvasi

16 Şubat 2020 admin 0

Zamanımız mütefekkir, eğitimci ve yazarlarından. Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” torunu hazret-i Hüseyin’in “radıyallahü anh” soyundan olup, seyyiddir. Babası Van gümrük müdürlüğünden emekli Abdülhakim Efendi, annesi Cevahir […]

Görsel Yok

Ahmed Asım (Mütercim)

16 Şubat 2020 admin 0

Lügat, kelam, hadis ve Hanefi mezhebi fıkıh alimi. Gaziantep’te 1755 (H. 1169)te doğdu. 1820 (H. 1236)de İstanbul’da vefat etti. Antep Mahkemesi Başkatibi Cenani Efendinin oğlu […]

Görsel Yok

Ahmed Bican

16 Şubat 2020 admin 0

On beşinci yüzyıl Türk alim, edib ve tasavvuf büyüklerinden. Gelibolu’ da yaşadı ve orada vefat etti. Babası Salih, katiplik yaptığından, oğulları Muhammediyye kitabının yazarı Mehmed […]

Görsel Yok

Ahmed bin Hülagü (Teküder)

16 Şubat 2020 admin 0

İran’daki İlhanlı (Moğol) Devletinin üçüncü hükümdarı. Birinci İlhanlı hükümdarı Hülagu’nun oğludur. Annesi Konkırat Beyinin kızı Kutuy Hatundur. Asıl ismi, Teküder’dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. […]

Görsel Yok

Ahmed Caferoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Türk dili araştırmacılarından. 17 Nisan 1899 yılında Azerbaycan’ın Gence şehrinde doğdu. Annesinin adı Güher, babasınınki ise İsmail’dir. İlkokula Semerkant’ta başlayan Ahmed Caferoğlu, liseyi Gence’de bitirdi. […]

Görsel Yok

Ahmed Cevdet (İkdamcı)

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlıların son devrinde yetişen gazeteci ve yazar. İstanbul’un tanınmış tütün tüccarlarından Hacı Ahmed Efendinin oğludur. 1862’de İstanbul’da doğdu. İlk tahsilinden sonra Kaptanpaşa Rüşdiyesini bitirdi. Özel […]

Ahmed Cevdet Paşa

26 Mayıs 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde on dokuzuncu asırda yetişen büyük devlet ve ilim adamı. 27 Mart 1822 (H. 1238)’de Tuna kıyısında bulunan Lofça kasabasında doğdu. Babası Lofça İdare […]

Görsel Yok

Ahmed Davudoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Son devirde yetişen din adamlarından. Fakir bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Babası Hasan Efendidir. 1912 senesinde Bulgaristan’ın Şumnu vilayetine bağlı Kalaycı köyünde doğdu. 1983’te İstanbul’da vefat […]

Görsel Yok

Ahmed Fakih

16 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yaşayan mutasavvıflardan. Hoca Ahmed Fakih ve Sultan Hoca Fakih isimleri ile de bilinir. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. […]

Görsel Yok

Ahmed Gazali

16 Şubat 2020 admin 0

İslam alimlerin ve evliyanın büyüklerinden. Büyük İslam âlimi İmam-ı Gazali hazretlerinin kardeşidir. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed et-Tusi’dir. Künyesi, Ebü’l-Feth veya Ebü’l-Fütuh; […]

Görsel Yok

Ahmed Haki İzler

16 Şubat 2020 admin 0

Cumhuriyet devri Türk şairi. Türkistanlıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Türkistan muharebelerinde bulunmuş ve burada yakınlarını kaybetmiş, uzun seyahatlerden sonra Konya’ya gelip yerleşmiştir. Her türlü gösterişten ve […]

Görsel Yok

Ahmed Hamdi Akseki

16 Şubat 2020 admin 0

Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı. İsmi, Ahmed Hamdi’dir. Antalya’nın Akseki ilçesi Sülles (Güzelsu) nahiyesi Camii İmamı Mahmud Efendinin oğludur. 1887 (H.1304) senesinde babasının imamlık […]

Görsel Yok

Ahmed Hamdi Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sadrazamı. Eski sadrazamlardan Melek Ahmed Paşanın soyundan gelen ve sadrazam Hüsrev Paşanın kethüdası olan Yahya Beyin oğludur. 1826 senesinde İstanbul’da doğdu.Tahsilini tamamladıktan sonra, 1841’de […]

Görsel Yok

Ahmed Hamdi Tanpınar

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair, yazar ve edebiyat tarihçisi. İstanbul’da 1901 yılında doğdu. Babası Hüseyin Fikri Efendinin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde memurluk yapması sebebiyle ilk ve orta tahsilini Sinop […]

Görsel Yok

Ahmed Han – I

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, İslam halifelerinin yetmiş dokuzuncusu. Sultan üçüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 1590’da Manisa’da Handan Sultandan doğdu. Şehzadeliğinde zamanın ileri gelen alimlerinden Aydınlı […]

Görsel Yok

Ahmed Han – II

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının yirmi birincisi ve İslam halifelerinin seksen altıncısı. 25 Şubat 1643’te doğdu. 6 Şubat 1695’te vefat etti. Sultan İbrahim Hanın üçüncü oğlu olup, 25 […]

Görsel Yok

Ahmed Han – III

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü, İslam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan dördüncü Mehmed Hanın oğlu olup, 31 Aralık 1673’te Rabia Gülnuş Emetullah Sultandan doğdu. Şehzadeliğini önce Topkapı, […]

Görsel Yok

Ahmed Hasib Efendi

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı alimlerinden. Mü’minzade diye de bilinir. Bursa’da doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra 1708’de devrin meşhur müderrislerinden Süleyman Efendiye muid (asistan) oldu. […]

Görsel Yok

Ahmed Haşim

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair ve edebiyatçılarından. 1883’de Bağdat’ta doğdu. Sülalesinden birçok alim yetişmiştir. Babası devlet memuru olduğundan onunla beraber bulunamadı. 8 yaşında annesini kaybetti. 12 yaşına kadar […]

Görsel Yok

Ahmed Hikmet Müftüoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması sebebiyle Müftüoğlu […]

Görsel Yok

Ahmed Kabaklı

16 Şubat 2020 admin 0

Günümüz edebiyatçılarından. 1924 Mayıs’ında Harput’un Gülbağlarında doğmuştur. 8 Şubat 2001 de vefat etmiştir. Kabri İstanbul’de Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. “Kabaklı” soyadı Harputlu atalarının lakabından gelir. Babası […]

Görsel Yok

Ahmed Kutsi Tecer

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız tiyatro yazarı ve şairlerinden. 1901’de Kudüs’te doğdu. Orta tahsilini Kadıköy Sultanisi ve Halkalı Ziraat Okulunda, yüksek tahsilini de Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümünde tamamladı. Paris’e […]

Görsel Yok

Ahmed Mekki

16 Şubat 2020 admin 0

Son devirde yetişen büyük İslam alimlerinden. Alim, arif, veliyy-i kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin büyük oğludur. Annesi, büyük veli Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin torunu Aişe […]

Görsel Yok

Ahmed Mirza Sultan

16 Şubat 2020 admin 0

Timurluların Semerkand’daki hükümdarlarından. İsmi Ahmed, babası, Timur Hanın torunlarından Sultan Ebu Sa’id bin Muhammed’dir. Annesi, Ordu Buga Tarhan’ın kızı idi. Semerkand’da 1451 senesinde doğdu. Mükemmel […]

Görsel Yok

Ahmed Mithat Efendi

16 Şubat 2020 admin 0

Devrinin büyük gazetecisi. İkinci Abdülhamid Han zamanında yazdığı romanlar ve yazılarla ün kazanmıştır. Ahmed Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul’un Tophane semtinde doğdu. Babasını 5-6 yaşlarındayken […]

Görsel Yok

Ahmed Muhib Dranas

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız şair ve tiyatro eseri yazarlarından. Sinop’ta 1909 yılında doğdu. İlk ve orta tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra, önce Hukuk sonra Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam […]

Görsel Yok

Ahmed Muhtar Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

93 Harbinin doğu cephesi kumandanı ve Osmanlı sadrazamı. 1839’da Bursa’da doğdu. Bursa Askeri Lisesini bitirdikten sonra, İstanbul’da Harbiye’ye devam etti. Buradan 1861’de kurmay yüzbaşı olarak […]

Görsel Yok

Ahmed Naim Bey

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız ilim ve fikir adamlarından. Babanzade ailesinden Mustafa Zihni Paşanın oğludur. 1873 (H. 1290) yılında Bağdat’ta doğdu. 1934 (H. 1352)te İstanbul’da vefat etti. İlk tahsilini Bağdat’ta […]

Görsel Yok

Ahmed Namıki Cami

16 Şubat 2020 admin 0

Horasan’da yetişen evliyanın büyüklerinden ve şeyhülislam. İsmi, Ahmed bin Ali Namıki Cami olup, künyesi Ebü’l – Hasan’dır. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah’ın “radıyallahü anh” soyundandır. […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

On beşinci yüzyıl divan şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kuvvetli bir medrese tahsili gördü. Bursa Muradiye Medresesinde müderrislik (hocalık) yaptı. Daha sonra […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa (Ankebut)

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı veziri. Enderunda yetişti. Mirahurluk ve Sancakbeyliğinde bulundu. Girit Seferine serdar olarak katılarak büyük yararlıklar gösterdi. Budin Beylerbeyliği ve Çanakkale Boğazı Muhafızlığında bulundu. Köprülü Mehmed […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa (Kara)

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı veziriazamı. Arnavutluk’tan devşirilerek Enderun-ı hümayuna alındı. Burada yetişip Kapıcıbaşı ve Mir-i alem olduktan sonra 1521 yılında Yeniçeriağalığı ile vazifelendirildi. Rumeli Beylerbeyi oldu. 1543’te Macaristan […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa (Şehla, Hacı)

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sadrazamı, hattat. Alanyalı Cafer Ağanın oğlu. Cidde valisi Alaiyeli Hacı Bekr Paşanın yeğenidir. Foça’da doğdu. Tahsilden sonra amcası Hacı Bekr Paşanın Cidde’deyken kethüdalığında bulundu. […]

Görsel Yok

Ahmed Paşa (Şeker)

16 Şubat 2020 admin 0

Ressam. 1841’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Ahmed Ali’dir. Tıbbiye talebesiyken resime olan kabiliyetiyle dikkati çekti. Resim öğretmenliği yardımcılığı verildi. Tahsiline Harbiye’de devam etti. Sultan Abdülaziz’in […]

Görsel Yok

Ahmed Rasim

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız yazar ve gazetecilerindendir. Posta ve telgraf memuru olan Behaeddin Efendinin oğlu olup, 1864 yılında İstanbul’da doğdu. Doğmadan anne ve babası ayrıldığı için sıkıntılar içinde […]

Görsel Yok

Ahmed Ratib Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı kaptan-ı deryalarından. 1711’de Mora Yenişehiri’nde doğdu. Topal Osman Paşanın oğludur. 1733 İran savaşları sırasında babasının şehid düşmesi üzerine kendisine vezirlikle serdar-ı ekremlik verildi. 1735’te […]

Görsel Yok

Ahmed Refik Altınay

16 Şubat 2020 admin 0

Türk tarihçisi ve yazar. 1880’de İstanbul’da doğdu. Babası Ürgüplü Ahmed Ağadır. Askeri Rüşdiye ve İdadisini bitirdi. 1898’de Mekteb-i Harbiyeden mezun oldu. Askeri okullarda coğrafya ve […]

Görsel Yok

Ahmed Reşid Bey

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devri şairlerinden, devlet adamı, yazar. 1870 senesi başında İstanbul’da doğdu. Babası Çankırı mutasarrıfı Abdulah Şefik Efendidir. Anne tarafından Mollacıkzade ailesine mensuptur. İlk tahsilini Çankırı’da […]

Görsel Yok

Ahmed Resmi Efendi

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devlet adamlarından ve tarihçi. 1700 senesinde Girit’te doğdu. Tahsilini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. Reisülküttablardan Mustafa Efendinin yanında yetişti ve daha sonra onun damadı oldu. […]

Görsel Yok

Ahmed Rıfai

16 Şubat 2020 admin 0

Evliyanın büyüklerinden. Rifaiyye yolunun reisi. İsmi, Ahmed bin Ali bin Yahya’dır. Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” soyundan olup, seyyiddir. Beni Rifae kabilesine mensup olması sebebiyle Rifai denilmiştir. […]

Görsel Yok

Ahmed Rıza

16 Şubat 2020 admin 0

İttihat ve Terakki Cemiyetinin ve Jön Türkler hareketinin ileri gelenlerinden. 1859 yılında İstanbul’da doğdu. Birinci Meşrutiyetin Ayan Meclisi azasından ve Kırım Harbinde İngilizlerle yakından ilgilendiği […]

Görsel Yok

Ahmed Said Faruki

16 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmed Said bin Safi’dir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin “rahmetullahi aleyh”  torunlarından ve Seyyid Abdullah-ı Dehlevi hazretlerinin talebelerinin üstünlerindendir. Künyesi Ebü’l-Mekarim, lakabı […]

Görsel Yok

Ahmed Sarban

16 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yaşayan evliyanın büyüklerinden. Hayatı hakkındaki bilgiler oldukça karışıktır. Doğum tarihi ve yeri belli değildir. Bayramiye tarikatinin Melamiye şubesine mensup büyük alim ve velidir. Kanuni […]

Görsel Yok

Ahmed Şemseddin Marmaravi

16 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yetişen tasavvuf büyüklerinden. Akhisar’ın Gülmarmara kazasında 1435’te doğdu. İlk tahsilini Halveti yolunun büyüklerinden olan İsa Halife’den aldı. Zahiri ilimleri öğrendikten sonra Halveti şeyhi Alaeddin […]

Görsel Yok

Ahmed Vefik Paşa

16 Şubat 2020 admin 0

Yazar, mütercim ve devlet adamı. 1822 (H. 1238)de İstanbul’da doğdu. Devlet adamı, edip, yazar ve mütercimler yetiştiren bir aileye mensuptur. Dedesi Yahya Necib Efendi, Divan-ı […]

Görsel Yok

Ahmed Yekdest Cüryani

16 Şubat 2020 admin 0

Evliyanın büyüklerinden. İsmi Ahmed’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1707 (H. 1119) senesinde Mekke’de vefat etti. Ahmed Cüryani, 1658 (H. 1069) senesinde Cüryan’dan Hindistan’a gidiyordu. Yolda çoluk-çocuğunun […]

Görsel Yok

Ahmed Yesevi

19 Ocak 2020 admin 0

Orta Asya Türkleri arasında İslamiyeti yayan büyük alim ve veli. İsmi Ahmed bin Muhammed bin İbrahim bin İlyas olup, “Pir-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hazret-i Sultan, Hace Ahmed, Kul […]

Görsel Yok

Ahmed Ziya Akbulut

16 Şubat 2020 admin 0

Astronomi ve kozmoğrafya bilgini. 1869 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Beydir. 1887’de Harp Okulundan mezun olan Ahmed Ziya, Osman Nuri Paşa ve Hoca Ali Rıza […]

Görsel Yok

Ahmed-i Bedevi

16 Şubat 2020 admin 0

İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden. Babasının ismi Ali, annesinin ismi, Fatıma’dır. Kendisi, hem seyyid hem de şeriftir. Yani Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” torunları […]

Görsel Yok

Ahmed-i Dai

16 Şubat 2020 admin 0

Şair, edib ve alim. On dördüncü asrın ikinci yarısı ile 15. asrın ilk yarısında yaşamıştır. Dua edici, duacı manasına gelen Dai mahlasını kullanmıştır. Eserlerinden anlaşıldığına […]

Görsel Yok

Ahmedi

16 Şubat 2020 admin 0

Türk Divan Şiirinin kurucusu kabul edilen 14. yüzyıl şairi. Nerede ve ne zaman doğduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Kütahya’da 1334 yılında doğduğu tahmin edilmekte […]

Görsel Yok

Ahnef bin Kays

16 Şubat 2020 admin 0

Tabiinin (Peygamber efendimizin arkadaşlarını görenlerin) büyüklerinden ve Horasan’ın fatihi ve hadis alimi. İsmi, Dehhak bin Husayn et-Tamimi es-Sa’di‘dir. Künyesi Ebu Bahr, lakabı Ahnef‘tir. Ayağı eğik […]

Görsel Yok

Ahteri

16 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devri alim ve lügatçısı. Asıl adı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin’dir. Afyonkarahisar’da doğdu. Bu yüzden Karahisari nisbesi ile de tanınır. Ahteri mahlasıdır. Doğum tarihi kesin […]

Görsel Yok

Ahtopot (Octopus)

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Krake (f), Fr. Pieuvre (f), İng. Octopus. Familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün […]

Ahududu

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Himbeere (f), Fr. Framboise Common, İng. Rasberry bush. Familyası: Gülgiller (Rosaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Marmara, Karadeniz bölgeleri. Ağaç çileği ve sultan böğürtleni olarak […]

Görsel Yok

Aids

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aids (n), Fr. Aids, İng. Aids. Zamanımızın henüz çare bulamadığı korkunç hastalık. Kazanılmış bağışıklık yetersizliği hastalığı manasına gelen kelimelerin baş harflerinden meydana gelmiş olup, […]

Görsel Yok

Aile

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Familie (f), Fr. Famille (f), İng. Family. Nikahlanıp, evlenerek bir araya gelen erkek, kadın ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluk. Genel olarak büyük […]

Görsel Yok

Air Conditioning

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Klimaanlage (f), Fr. Climatisation, İng. Air Conditioning. İnsana rahatlık vermek ve sanayi ürünlerinin imalatında müsait bir çevre sağlamak için hava şartlarının düzenlenmesi tekniği. Havanın […]

Aişe-i Sıddika

16 Şubat 2020 admin 0

Resulullah efendimizin “aleyhisselâm” mübarek hanımlarından. Hazret-i Ebu Bekr’in “radıyallahü anh” kızıdır. Annesi, Ümmü Ruman binti Amir’dir. Sıddika lakabıyla meşhurdur. Ümm-ül-Mü’minin ve Ümmü Abdullah künyeleriyle de […]

Görsel Yok

Aisopos (Ezop)

16 Şubat 2020 admin 0

Eski Yunan fabl yazarı, masalcısı. Daha çok Ezop diye bilinir. Rivayetler arasında: M.Ö. 7 ve 6. yüzyıllarda yaşadığı; Mısır’da, Sisam Adasında veya Trakya’da doğduğu; Frigyalı […]

Görsel Yok

Ajan

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spion (m), Vertreter (m), Agent (m), Fr. Espion (m), représentateur, agent, İng. Spy, Representative, Agent. Siyasette ve milletlerarası münasebetlerde bir partinin veya siyasi grubun […]

Görsel Yok

Ajans

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nachrichtendienst (m), Fr. Agence d’informations, İng. News agency. Dünya ve ülke çapında cereyan eden siyasi, ekonomik, ticari vs. hadiseleri gazete, basın yayın organları yanında, […]

Görsel Yok

Aka Gündüz

16 Şubat 2020 admin 0

Son devir hikaye ve romancısı; şair ve gazeteci. 1886 yılında Selanik’e bağlı Katerina ile Alasonya kasabaları arasındaki bir dağ köyünde doğdu. Asıl adı Enis Avni’dir. […]

Görsel Yok

Akabe Biatları

16 Şubat 2020 admin 0

Medineli ilk Müslümanların, Peygamber efendimiz ile yaptığı itaat ve bağlılık sözleşmeleri. Peygamberimize ilk vahyin gelmesinin on birinci senesinde, birer sene ara ile Mekke ile Medine […]

Görsel Yok

Akademi

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akademie (f.), Fr. Académie (f), İng. Academy. Fikir veya bilim adamlarının toplanmasıyla meydana gelmiş topluluk veya kuruluş. Akedom bahçesi adı verilen, Atina yakınlarındaki ağaçlık […]

Görsel Yok

Akaid

19 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Glaube (n.), Fr. Croyance (f.), İng Belief, creed. İnanılacak şeyler, iman bilgileri. İbadeti değil, itikadı esas alan İslami kaideler. Akide kelimesinin çoğuludur. Akide kelimesinin […]

Görsel Yok

Akalar

16 Şubat 2020 admin 0

M.Ö. ikinci bin yılında Mezopotamya’da yaşayan en eski  kavimlerden. Homeros’un destanlarında Akaların ismi Akhariler olarak geçmektedir. Akalar, en çok M.Ö. 1600 yılından sonra siyasi ve […]

Görsel Yok

Akamber

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ambra, Amber (n), Fr. Ambre gris (m.), İng. Ambergris. Kaşalot veya İspermeçet balinasından elde edilen bir madde. Bu bileşiğin teşekkülü hakkında çeşitli düşünceler vardır. […]

Görsel Yok

Akan Yıldız

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Meteor (m.), Fr. Météore (m.), İng. Meteor. Atmosfere giren meteor taşlarına verilen ad. Yıldızların soluk ışıklarıyla birer kandil gibi parladığı bulutsuz bir gecede gökyüzüne […]

Görsel Yok

Akarsular

16 Mart 2020 admin 0

Alm. Fluss (m), Strom (m), Fr. Eau courante, İng. Stream. Yağmur, kar, kaynak, buz sularının belli bir yatakta toplanması ile yeryüzünün eğimi boyunca akan su. […]

Görsel Yok

Akaryakıt Gemileri

16 Şubat 2020 admin 0

Alm. Tanker (m), Fr. Bateau-citerne, İng. Tank-ship. Deniz yollarında petrol taşıyan gemiler. Enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan petrol, belli ülkelerde çıkmaktadır. Petrolü olmayan devletlere […]

Görsel Yok

Akasya

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akazie (f.), Robinie (f), Fr. Acacia (m), İng. Wattle, Acacia. Familyası: Baklagiller (leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yalnız park ve bahçelerde yetiştirilir. Kışın yaprağını döken […]

Görsel Yok

Akbaba

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Geier (m), Fr. Vautour (m), İng. Vulture. Familyası: Akbabagiller (Vulturidae) ve Yenidünya akbabasıgiller (Cathartidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın Yüksek dağlık […]

Görsel Yok

Akbıyık Sultan

17 Şubat 2020 admin 0

Sultan İkinci Murad Han ile Fatih Sultan Mehmed Han devrinde yaşayan evliyanın büyüklerinden. İsmi, Ahmed Şemseddin’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1456 (H.860) senesinde Bursa’da vefat etti. […]

Görsel Yok

Akçaağaç

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spitzahorn (n), Fr. Erable, İng. Maple. Familyası: Akçaağaçgiller (Aceraceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Karadeniz bölgesi. Kışın yaprağını döken ağaçlardan. Yaprakları ele benzer, sapları uzundur. Akçaağaç […]

Görsel Yok

Akçakoca

17 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı akıncı beyi. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Akçakoca, Osman Gazinin yakın arkadaşı ve kumandanlarındandı. Sakarya çevresi ile İzmit taraflarına akınlar yaptı ve bir çok […]

Görsel Yok

Akçe

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Asper (m), Fr. Aspre, İng. Small silver coin, Asper. Genel olarak gümüş (beyaz) parayı ifade eden para birimi. İlk defa Selçuklular tarafından kullanılmıştır. Osmanlılarda […]

Görsel Yok

Akciğerler

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lunge (f), Fr. Pumon (p), İng. Lungs. İnsandaki solunum sisteminin en önemli organları. İnsandan başka birçok omurgalı hayvanlarda da akciğerler solunum organı olarak görev […]

Görsel Yok

Akciğerli Balıklar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lurchfische (m), Fr. Dipneustes, İng. Lungfishes. Familyası: Balçıkbalığıgiller (Lepidosirenidae), Boynuzdişligiller (Ceratodidae). Yaşadığı yerler: Avustralya, Güney ve Batı Afrika ile Güney Amerika’nın tatlı suları. Özellikleri: […]

Akdeniz

14 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Mittelmeer (m), Fr. Méditerranee, İng. Mediterranean sea. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya’nın yer aldığı dünyanın en büyük iç denizi. Çanakkale Boğazı ile Marmara […]

Görsel Yok

Akdeniz Oyunları

17 Şubat 2020 admin 0

Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak gayesiyle olimpiyat kuralları çerçevesinde çeşitli dallarda yapılan spor müsabakaları. Akdeniz oyunlarının düzenlenmesi fikri, ilk defa […]

Görsel Yok

Akdiken

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gemeiner Kreuzdorn (m), Fr. Nerprun (m.) Alaterne, İng. Common Buckthorn. Familyası: Cehrigiller (Rhamnaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Bolu, Trabzon civarı. Mayıs-haziran aylarında, sarı-yeşil renkli, küçük […]

Görsel Yok

Akhunlar

17 Şubat 2020 admin 0

Beşinci yüzyılda Batı Türkistan ve Afganistan bölgelerinde devlet kuran bir Türk kavmi. Akhunlara Çinliler “Ye-ta”, Araplar “Haytal”, Bizanslılar ise “Eftalitler” demektedirler. Akhunların 5. yüzyıl başlarında […]

Görsel Yok

Akif Mehmed Paşa

17 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu asır Osmanlı Devlet adamı ve şairi. 1787 senesinde Yozgat’ta doğdu. Devrin kadılarından Ayıntabizade Mehmed Efendinin oğludur. Altı yaşında iken babası ile hacca gitti. […]

Görsel Yok

Akihito

17 Şubat 2020 admin 0

Japonya imparatoru. 23 Aralık 1933’te doğdu. Japon imparatoru Hirohito’nun büyük oğludur. 18 Eylül 1988’de Japon imparatoru Hirohito’nun ağır hasta olduğu ilan edilince, kabinenin isteği üzerine […]

Görsel Yok

Akik

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Achat (m), Fr. Agate, İng. Agate, carnelian. Değerli bir taş. Her rengi bulunan bu kıymetli taş Yemen’de çıkar. Akik-i Yemani diye meşhurdur. Bir deyişe […]

Akika

5 Ocak 2020 admin 0

Yeni doğan çocuk nimetine karşılık Allahü tealaya şükretmek niyetiyle kesilen hayvan. Akika hayvanı kurbanlık hayvan gibidir. Kurban için caiz olmayan koyun, akika için de kesilmez. […]

Görsel Yok

Akit

17 Şubat 2020 admin 0

Alm.Vertrag (m.), Fr. Contrat (m.), İng. Contract. İki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla meydana gelen ve taraflara yani akde katılan […]

Akıl

8 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Verstand (m.), Vernunft (f.), Fr. Raison (f.), Sagesse (f.), İng. Wisdom, Reason, Mind. Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmaya yarayan kuvvet, ölçü aleti. […]

Görsel Yok

Akıl – Baliğ

8 Ocak 2020 admin 0

Akıllı ve ergenlik çağına giren, evlenecek yaşa gelmiş olan kimse. Akıl baliğe mükellef de denir. Çocuk, yedi ile on beş yaş arasında akıllı olur. Büluğa […]

Görsel Yok

Akım Transformatoru

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Strömungstransformatör (m), Fr. Transformateur de courant, İng. Current transformer. Ölçü aletini yüksek voltaj hattına bağlayabilmek ve ölçme alanını genişletmek için kullanılan alet. İyi bir […]

Görsel Yok

Akıncılar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pionnier (m), Fr. Pionnier, İng. Pioneer. Osmanlı Devleti askeri teşkilatında sınır bölgelerinde, düşman memleketlerine ani baskınlar tertipleyerek yıpratma harekatında bulunan hafif süvari gruplarına verilen […]

Görsel Yok

Akışkanlar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Flussigkeiten (e), Flüssing, Fr. Fluide, liguide, İng. The fluid. Belli bir şekilleri olmayıp, içinde bulundukları kabın şeklini alan sıvı ve gaz halindeki maddelere verilen […]

Görsel Yok

Akkadlar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akkader, Fr. Akkadien, İng. Akkad, Accad. Milattan önceki üçüncü bin yılda, Mezopotamya’da yaşamış Sami asıllı bir kavim. Bu kavmin asıl yurdu Arap Yarımadasıdır. Sümerlerden […]

Görsel Yok

Akkoyunlular

17 Şubat 2020 admin 0

Bir Türk oymağının İran ve Doğu Anadolu’da kurduğu devlet. Akkoyunluların ne zaman ve hangi yolla Anadolu’ya geldikleri bilinmemektedir. Bazı tarihçilere göre on ikinci asırda Maveraünnehr […]

Görsel Yok

Akmedrese

17 Şubat 2020 admin 0

Karamanoğullarından Alaeddin oğlu Mehmed’in kardeşi Ali Bey tarafından 1409 yılında Niğde’de yaptırılan medrese. Yapımında kullanılan beyaz kalker taşlarından ve taç yapısındaki mermerden dolayı bu isimle […]

Görsel Yok

Akraba

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Verwandte (p.), Fr. Parenté, İng. Relative. Kan ve evlilik yoluyla olan hısımlık. Kan yoluyla meydana gelen akrabalıkta; anne, baba, kardeşler en önce gelenlerdir. Kardeşler […]

Görsel Yok

Akreditif

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akkreditiv (n), Fr. Accréditif, İng. Letter of credit (L/C). Bir bankanın, belirli bir para tutarı için, üçüncü bir şahıs lehine, kefaleti altında, muhabiri nezdinde […]

Görsel Yok

Akrep

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Skorpion, Fr. Scorpion, İng. Scorpion. Familyası: Akrepgiller (Scorpionidae). Yaşadığı yerler: Sıcak ve nemli bölgeler. Özellikleri: Boyları 13 milimetreden 22 santimetreye kadar değişir. Ömrü: 5 […]

Görsel Yok

Akrep ve Yılan Sokması

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Skorpion und. Schalangenbiss (m), Fr. Morsure de scorpion ou de serpent, İng. Scorpion and snake bitting. Her iki hayvanın zehirlerini, sokarak veya ısırarak vücuda […]

Görsel Yok

Akrilik Bileşikler

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Acrylic-Zusammensetzungen, Fr. Composées acrylique, İng. Acrylic compounds. Sentez yoluyla elde edilen plastik, reçine ve yağların genel adı. Kullanılan akrilik, bileşiğin türüne ve prosesin şartlarına […]

Görsel Yok

Akrobasi

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akrobatik (f), Fr. Acrobatie, İng. Acrobaties. Belli bir süre üzerinde çalışılarak kazanılan canbazlık haraketleri. Akrobat, tehlikeyi umursamayan, halkı eğlendirmek ve seyircilere imkansız gibi görünen […]

Görsel Yok

Akromegali

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akromegalie (f), Fr. Acromegalie, İng. Acromegaly. Büyüme çağını tamamlamış, yani artık boy uzaması durmuş kimselerde veya daha ileri aşlarda iskeletin bilhassa çıkıntılı kısımlarının (alın, […]

Görsel Yok

Akropolis

17 Şubat 2020 admin 0

Eski Yunan şehirlerinin en yüksek noktasında yer alan, idari, askeri ve dini yapıların bulunduğu savunmaya yönelik merkezi kısım. Eski Yunanistan’da şehirlerin kuruluşu dini bir mana […]

Görsel Yok

Aksaray

17 Şubat 2020 admin 0

İç Anadolu bölgesinde Tuz Gölünün doğusunda yer alan ilimiz. Ankara, Nevşehir, Konya, Niğde ve Kırşehir arasında yer alır. Niğde’ye bağlı bir ilçeyken, 15 Haziran 1989 […]

Görsel Yok

Akselerometre

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Beschleunigungsmesser (m), Fr. Accélérométré, İng. Accelerometer. Bir hareketin ivmesini ölçmeye yarayan alet. Sarkaç tipi akselerometreler genel olarak bir kütle ve bir yaydan meydana gelir. […]

Görsel Yok

Akşemseddin

17 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamanında yetişen büyük evliya ve İstanbul’un manevi fatihi. İsmi, Muhammed bin Hamza’dır. Saçının sakalının ak olması veya beyaz elbiseler giymesinden dolayı Akşeyh veya Akşemseddin […]

Görsel Yok

Aksiyom

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Axiom (n), Fr. Axiome (m.), İng. Axiom. Doğru olduğu herkes tarafından kabul edilen önerme. Postulat, doğruluğu mantıki olarak kabul edildiği halde, doğruluğu da yanlışlığı […]

Görsel Yok

Akson

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Achsensylinder, Fr. Axone, İng. Axon. Uçlarında asetilkolin veya noradrenalin gibi mediatör denilen kimyasal ileticiler salgılanan sinir hücresi uzantıları. Akson uçlarında salgılanan mediatör maddeler, kendisini […]

Görsel Yok

Aktimur Bey

17 Şubat 2020 admin 0

Ertuğrul Gazinin torunu ve Gündüz Beyin oğlu. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Aktimur Bey, ecdadı gibi cesur olup, amcası Osman Gazinin emrinde askeri ve idari […]

Görsel Yok

Aktinitler

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aktiniden (f), Fr. Actinite, İng. Actinide series. Periyodik tabloda, 89 atom numaralı Aktinyumla başlayıp 103 atom numaralı Lavrensiyumla biten ve 7. periyodda yer alan […]

Görsel Yok

Aktinolit

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aktinolith (m), Fr. Actinolite, İng. Actinolite. Kalsiyum, mağnezyum ve demir silikatlarının tremolit-aktinolit-ferrotremolit dizisinde yer alan amfiibol minerali. Bu serideki mineraller, bölgesel ve az değişime […]

Görsel Yok

Aktinyum

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aktinium, Fr. Actinium, İng. Actinium. Periyodik tabloda 3B grubu. 7. peryodda yer alan 89 atom numaralı radyoaktif element. 1899 yılında pechblend adlı Uranyum filizlerinden […]

Görsel Yok

Akümülatör

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akkumulator (m), Fr. Accumolateur, İng. Accumulator. Elektrik enerjisini kimyevi enerjiye çevirerek depolayan ve depolanan kimyevi enerjiyi istendiğinde elektrik enerjisi olarak dışarı verebilen araç. Akümülatöre […]

Görsel Yok

Akupunktur

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akupunktur, Fr. Acupuncture, İng. Acupuncture. Mikroplardan arındırılmış madeni iğnelerin deriye batırılması ile gerçekleştirilen eski bir tedavi metodu. Akupunktur: “acus” iğne ve “punctura” batırma kelimelerinden […]

Görsel Yok

Akustik

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Akustik (f), Fr. Acustique, İng. Acoustics. Ses bilimi ve teknolojisi. Cami, tiyatro, konferans salonu gibi yerlerde sesin en az yankı ve en çok netlikle […]

Görsel Yok

Akvamarin

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aquamarin (m), Fr. Aique-marine, İng. Aquamarine. Beril mineralinin, mücevher olarak kullanılan soluk mavi-yeşil renkli türü. Berilin en bol bulunan türlerinden olan akvamarin (veya akuamarin), […]

Akvaryum

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aquarium (n), Fr. Aquarium, İng. Aquarium. Su hayvanlarının ve bitkilerinin inceleme veya gösterme, seyrettirme gayesiyle içine konduğu kap. Akvaryumlar, tam tanınmayan su hayvanlarının veya […]

Görsel Yok

Akyuvarlar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Weisses Blutkörperchen (n), Leukozyte, Fr. Globule blanc, leucocyte, İng. White corpuscle, leucocyte. Kanın beyaz veya renksiz hücreleri. Akyuvarlar mikroplara karşı vücudumuzun başlıca koruyucusudur. Bunların […]

Alabalık

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Forelle (f), Fr. Truite, İng. Trout. Familyası: Alabalıkgiller (Salmonidae). Yaşadığı yerler: Deniz ve tatlı suların temiz, soğuk ve dipleri çakıllı kısımlarında yaşarlar. Özellikleri: 20-100 […]

Görsel Yok

Alaca Höyük

17 Şubat 2020 admin 0

Çorum’a bağlı Alaca ilçesinin kuzeybatısında yer alan höyük. Önemli Hitit merkezlerinden olan bu höyük, 310 m genişliğinde 20 m yüksekliğindedir. Çok eski devirlerin önemli doğu […]

Görsel Yok

Alacak

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Forderung (f), Fr. Creance, İng. Debt, Claim, Credit. Bir kimsenin, bir alış-veriş veya bir iş karşılığı yahut başka yollarla hak edip, henüz eline geçmeyen […]

Görsel Yok

Alaeddin Ali Çelebi

17 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devleti zamanında yetişen meşhur müderris, hattat ve Hümayunname yazarı. Asıl adı Alaeddin Ali bin Salih’tir. Bazı kaynaklarda adı Salihzade er-Rumi şeklinde geçer. Filibe’de doğdu. […]

Görsel Yok

Alaeddin Ali Sabir

17 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Ali Ahmed Sabir olup, lakabı Alaüddin’dir. Babası Şah Abdurrahim’dir. Feridüddin-i Genc-i Şeker’in talebesi, yeğeni ve damadıdır. 1196 (H. 592) senesinde […]

Görsel Yok

Alaeddin Attar

17 Şubat 2020 admin 0

Buhara’da yetişen evliyanın büyüklerinden. Adı, Muhammed bin Muhammed Buhari’dir. Silsile-i aliyye denilen büyük alim ve velilerin on altıncısıdır. Şah-ı Nakşibend Buhari’nin hem talebesi, hem damadıdır. […]

Görsel Yok

Alaeddin Bey

17 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazinin oğlu. Annesi Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatundur. Doğum yeri ve tarihi kesin bilinmemektedir. 1333 (H.733) tarihinden sonra vefat etti. Bursa’da […]

Görsel Yok

Alaeddin Camii

17 Şubat 2020 admin 0

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma Selçuklu Camii. Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde son […]

Görsel Yok

Alaeddin Keykubat – I

17 Şubat 2020 admin 0

Anadolu Selçuklu sultanı, Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Çok iyi bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Türk-İslam an’anesine göre Emir Seyfeddin, Ay-Aba […]

Görsel Yok

Alaiye Beyleri

17 Şubat 2020 admin 0

Alaiye’nin (Alanya), Anadolu Selçuklu Sultanı Birinci Alaeddin Keykubat tarafından fethinden sonra, 1293-1471 yılları arasında burada hakimiyet sürmüş olan beylere verilen ad. Alaiye beyleri, önce Karamanoğullarına, […]

Görsel Yok

Alan

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Flache (f.), Fr. Aire (f.), İng. Area. Matematikte; sınırlı, kapalı yüzeylerin ölçüsü. Şekilleri farklı olan pek çok yüzeyin alanları (mesela) daire şeklindeki bir yüzeyle, […]

Görsel Yok

Alarm

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Alarm (m), Fr. Alarme, İng. Alarm, alert. Tehlikeli bir durumu bildirmek için verilen işaret. Alarm durumu: Doğacak tehlikeli bir durumda tehlikeyi önlemek için devamlı […]

Görsel Yok

Alaşım

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Legierung (f), Fr. Alliage, İng. Alloy. Bileşik veya çözelti halinde iki yahut daha fazla elementten meydana gelmiş metal niteliğinde madde. Alaşımların bileşimine giren elementler […]

Görsel Yok

Alaska

17 Şubat 2020 admin 0

Kuzey Amerika’da Asya’ya doğru uzanmış bir yarımada. ABD’nin 40. ve en geniş eyaleti. Yüzölçümü 1.518.807 km2, nüfusu ise 521.000’in üzerindedir. Başkenti Juneau (nüfusu 6000)dur. Alaska’nın […]

Görsel Yok

Alaüddevle Semnani

17 Şubat 2020 admin 0

Horasan’da yetişen evliyanın büyüklerinden ve tefsir, fıkıh, hadis, kıraat ve tasavvuf alimi. İsmi, Ahmed bin Muhammed bin Ahmed bin Muhammed el-Beyanbeki es-Semnani’dir. Ebü’l-Mekarim künyesi ve […]

Görsel Yok

Alay

17 Ocak 2020 admin 0

Alm. Festzug, Umzug, Regiment, Fr. Foule, Cortège, parade, bande, regiment, moguerie, İng. Procession, parade, crowd, regiment, mockery. Türkçede tören veya gösteri gayesiyle bir araya gelen […]

Görsel Yok

İmâm-ı Ahmed bin Hanbel

13 Mayıs 2020 admin 0

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin kurucusu. Künyesi, Ebu Abdullah’tır. Babası Mervli olup, ismi Muhammed bin Hanbel’dir. 780 (H. 164)de Bağdat’ta doğdu, 855 […]

image_pdfimage_print