Görsel Yok

12. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

KILIÇ KALKAN OYUNU KIYMETLİ EVRAK KILIR (Bkz. Dişotu) KIZ KALESİ KILKURDU KIZ KULESİ KIMIL (Aelia rostrata) KIZAK KIMIZ (Milchwein, Kumis, Kumyss) KIZAMIK KINA GECESİ KIZAMIKÇIK […]

Görsel Yok

Kânûnî Sultan Süleyman Han

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin onuncu sultânı ve İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan olup, 27 Nisan 1495’te Trabzon’da doğdu. Adı […]

Görsel Yok

Kimyâsal Silâhlar

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Chemische Waffen (f.pl.), Fr. Armes (m.pl.) chimiques, İng. Chemical arms (weapons). Kimyevî (kimyâsal) özellikleri dolayısıyla öldürücü, yaralayıcı veya tahriş edici tesir gösteren veya geçici […]

Görsel Yok

Kipling, Rudyard

20 Şubat 2020 admin 0

Şâir, roman ve hikâyeci. Hindistan’ın Bombay şehrinde 1865 yılında doğdu. İlk tahsilini İngiltere’de yaptıktan sonra Hindistan’a döndü. Lahor’da gazeteciliğe başlayıp, genç yaşta yazıları ile kendini […]

Görsel Yok

Kirchhovv, Gustav Robert

20 Şubat 2020 admin 0

Alman fizikçisi. 12 Mart 1824’te Königsberg’de dünyâya geldi ve 17 Ocak 1887’de Berlin’de öldü. Doğduğu şehirde üniversiteyi bitirip, Breslau’da fizik profesörlüğüne tâyin edildi. Aynı göreve […]

Kılıç Kalkan Oyunu

20 Şubat 2020 admin 0

Türkün savaşçı hâlini canlandıran müziksiz ve kılıç kalkan kullanarak oynanan oyun. Kılıç kalkan oyunu, daha ziyâde Bursa-Balıkesir illerimizde oynanan mahallî bir oyundur. Osmanlı sultanlarından Osmân […]

Görsel Yok

Kılkurdu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Oxyuren, Fr. Oxyures, İng. Oxyures. Özellikle çocuklarda rastlanan bir parazit türü. Dişileri 10, erkekleri 3 mm boyunda olan parazitin adı Enterobius vermicularis’tir. Barsak parazitlerinin […]

Görsel Yok

Kımıl (Aelia rostrata)

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Rüsselwanze (f), Fr. Aelie, İng. An insect pest of cereals. Familyası: Pentatomidae. Yaşadığı Yerler: Yurdumuzun hemen hemen her tarafında. Kışın dağlarda bitki artıkları altında, […]

Görsel Yok

Kına Gecesi

20 Şubat 2020 admin 0

Düğünlerde, gelin kıza kına yakıldığı zaman yapılan eğlence. Kadınlara mahsus olan ve gelinin âilesi tarafından tertib edilen bu eğlence, asr-ı saadete (Peygamber efendimizin zamanı) kadar […]

Görsel Yok

Kınalızâde Ali Efendi

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen meşhur âlimlerden. Dedesi Abdülkâdir Hamîdî sakalına kına kullanmakla meşhur olduğu için Kınalızâde diye şöhret bulmuştur. Abdülkâdir Hamîdî, Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocalarındandır. […]

Görsel Yok

Kınalızâde Hasan Çelebi

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen fıkıh ve kelâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Hasan Çelebi bin Alâeddîn Ali bin Emrullah bin Abdülkâdir Hamîdî olup, Ahlâk-ı Alâî isimli meşhur ahlâk […]

Kınık

20 Şubat 2020 admin 0

Selçuklu Hânedânının mensub olduğu Oğuz boyu. Yirmi dört Oğuz boyundan biridir. Üç-ok boylarındandır. Kınıklar Selçukluların kuruluşunda ve Anadolu’nun fethinde büyük rol oynadılar. On üçüncü yüzyılda […]

Görsel Yok

Kınkanatlılar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Deckflügler (pl), Fr. Coléoptéres, İng. Beetles. Eklembacaklılar şubesinin böcekler (İnsecta) sınıfının kalabalık bir takımı. Okyanusların ve kutupların dışında her yerde yaşarlar. 250.000’den fazla türü […]

Görsel Yok

Kıpçaklar

20 Şubat 2020 admin 0

Avrupalıların “Kuman” adını verdikleri kuzey Türkleri. Kıpçakları Bizanslılar “Kumanos”, Macarlar “Kun”, Ruslar “Polovets”, Almanlar “Falben” adıyla bilirler. İslâmî kaynaklar ise “Kıpçak (Kıfşak, Hıfşak) diye zikrederler. […]

Görsel Yok

Kır Koşusu

20 Şubat 2020 admin 0

Genellikle sonbahar aylarında yapılan ve herkesin katılabildiği bir koşu. İlk defa İngilizlerin uyguladığı, sonra Amerika ve diğer dünya devletlerince benimsenen kır koşusuna her yaştaki yarışmacılar […]

Görsel Yok

Kırâat

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Koranksart (f), Fr. Lecture (f), du Coran, İng. Reciting the Quran. Okumak. Kur’ân-ı kerîm’in usûlüne uygun olarak okunması. Namazın farzlarından biri de kırâattır, yâni […]

Görsel Yok

Kırâat İlmi

20 Şubat 2020 admin 0

Allahü teâlânın kelâmı olan Kur’ân-ı kerîm’in nasıl okunacağını bildiren ilim. Kırâat ilmi, Kur’ân-ı kerîm’in nazım şekillerinden (yazıldığı gibi okunmasından) ve tevâtür (sağlam ve güvenilir haber) […]

Görsel Yok

Kırağı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Reif (m), Fr. Gelée (f) blanche, frimas (m), İng. Rime, hoarfrost. Donmuş çiğ. Soğuk havalarda görülür. Kırağı, suyun buhar hâlinden doğrudan doğruya katı hâline […]

Görsel Yok

Kırba

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wasserbehälter (m), Fr. Réservoir (m) d’eau, İng. Waterskin, leather water bag. Köseleden yapılan bir nevi su kabı. Bu iş için hazırlanan kösele, dört köşe […]

Görsel Yok

Kırgızistan

20 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI   Kırgızistan Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ      Bişkek NÜFÛSU         4.468.000 YÜZÖLÇÜMÜ  198.500 km2 RESMÎDİLİ     Kırgız Türkçesi DÎNİ    İslâmiyet ve Hıristiyanlık PARA BİRİMİ    Som Orta Asya’da yer alan […]

Görsel Yok

Kırgızlar

20 Şubat 2020 admin 0

Orta Asya’daki Türk boylarından. Güney Sibirya’da yaşayan kuzeyli Türk grubundan. Yenisey Irmağı boyunda medenî bir hayat sürdüler. Mîlât’tan sonra birinci yüzyılda Hun Devleti tâbiyetine girdiler. […]

Görsel Yok

Kırıkkale

20 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 4500 km2 Nüfûsu           : 349.396 İlçeleri           : Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan. İç Anadolu bölgesinde yer alan […]

Görsel Yok

Kırıklar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Brüche (f.pl.), Fr. Fratures (f.pl.), İng. Fractures. Kemiğin devamlılığının veya anatomik bütünlüğünün bozulması. Kemiğin kırılması için, ya direkt olarak veya dolaylı olarak bir darbeye […]

Görsel Yok

Kırılma

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Birechung, Abinkung (f), Fr. Réfraction (f), İng. Refraction. İki farklı ortamın ortak sınırından geçen ışık veya dalga enerjisinde meydana gelen yön değişikliği. Kırılma, yaygın […]

Görsel Yok

Kırım Hanlığı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Khanat  (n), Von Krim, Fr. Khanat (m) de Crimee, İng. Khanate Of Crimea. Kuzey Karadeniz kıyısındaki Kırım Yarımadasında kurulmuş bir Türk devleti. Altınordu Devletinde […]

Görsel Yok

Kırım Savaşı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Krimkrieg (m), Fr. Guerre (f), de Crimee, İng. Crimean War. Osmanlı Devleti ve müttefikleri İngiltere Fransa ve Piemento ile Rusya arasında 1853-1856 yıllarında yapılan […]

Görsel Yok

Kırınım (Difraksiyon)

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Strahlen) Brechung veyâ Beugung (f), Fr. Diffraction (f), İng. Diffraction. Bir ışık demetinin, saydam olmayan katı bir engelin kenarından veya dar yarıklardan geçerek bükülerek […]

Görsel Yok

Kırkayak

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schnurfüssler, Tausendfüssler (m), Fr. Mille-pattes (m), İule (m), İng. Millipede centipede. Familyası: Kırkayakgiller (Julidae). Yaşadığı Yerler: Sıcak ve ılık iklimlerin nemli bölgelerinde, çürümüş kütük, […]

Görsel Yok

Kırklareli

20 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 6550 km2 Nüfûsu           : 309.512 İlçeleri           : Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize. Trakya’da bulunan bir ilimiz. Batı sınırımızdaki […]

Görsel Yok

Kırkpınar Güreşleri

20 Şubat 2020 admin 0

Edirne’nin sınırları içinde yer alan Sarayiçi çayırında her sene haziran ayında yapılan târihî güreşler. Bu güreşlerin doğuşu ile ilgili bilgilerin en yaygını, 14. yüzyılın ikinci […]

Kırlangıç (Hirundo)

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwalbe, Fr. Hirondelle, İng. Swallow. Familyası: Kırlangıçgiller (Hirundinidae). Yaşadığı yerler: Kutuplar hâric, dünyânın hemen hemen her tarafında. Özellikleri: 10-23 cm boyunda, çatal kuyruklu, geniş […]

Görsel Yok

Kırlangıçbalığı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Roter Knurrhahn (m), Fr. Trigle hirondelle, İng. Saphirine gurnard. Familyası: Kırlangıçbalığıgiller (Triglidae). Yaşadığı yerler: Atlantik Okyanusu ve denizlerimizin derinliklerinde. Özellikleri: Dibi çamurlu sularda yaşar, […]

Görsel Yok

Kırlangıçotu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schoellkraut (n), Fr. Chélidoine (m), İng. Celandine. Familyası: Gelincikgiller (Papaveraceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Karadeniz, İç Anadolu. Nisan-mayıs ayları arasında, sarı renkli çiçekler açan […]

Görsel Yok

Kırmızı Kayıtlı Akreditifler

20 Şubat 2020 admin 0

Bir ihraç malının sevkinden önce, ihrâcat bedelinin kısmen, yâhut tamâmen ödenmesine imkân veren akreditif türüdür. Kırmızı kayıtlı akreditiflerde söz konusu malın sevkinden önce ödemenin yapılabileceğine […]

Görsel Yok

Kırşehir

20 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 6570 km2 Nüfûsu           : 256.862 İlçeleri           : Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur. İç Anadolu’nun Orta Kızılırmak bölümünde yer alan […]

Görsel Yok

Kısaltmalar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Abkürzungen (P), Fr. Abbreviations, İng. Abbreviations. Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gâyesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. […]

Görsel Yok

Kısas

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wiedervegeltung, Talion (f), Fr. Reprasailles (f.pl.), Loi (f), du tailon, İng. Retaliation, reprisal, talion. Bir şeye aynısı ile karşılık verilmesi. Haksız yere adam öldüreni […]

Görsel Yok

Kıyâmet

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Auferstehung, Fr. Jugement dernier, tin de monde, İng. Doomsday, day of r-surrection. Bütün canlıların öleceği, dünyânın ömrünün bitip, harab olacağı gün; dünyânın sonu, kıyâmet […]

Görsel Yok

Kök Boya

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Krapprot, Alizarin, Fr. alizarine, İng. alizarin. Pamuk ve yün mâmullerine renk vermek için bitki ve böceklerden elde edilen tabiî boya. Bu boyalar halk arasında […]

Görsel Yok

Köprü

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Brücke (f), Fr. Pont (m), İng. Bridge. Nehir ve vâdi gibi geçilmesi güç bir engelin iki kıyısını bağlayan bir yapı. Târihi: Genellikle ormanlı bölgelerde […]

Görsel Yok

Martin Luther King

20 Şubat 2020 admin 0

Amerikalı zenci râhip. Güneyli siyah bir âileden olan Martin Luther 15 Ocak1929’da ABD’nin Georgia eyâletinin Atlanta şehrinde doğdu. Babası Baptist râhibi olduğu için köklü bir […]

image_pdfimage_print