Görsel Yok

16. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

OSMAN BİN MAZ’ÛN ÖDEM OSMAN BEDREDDÎN (Bkz. İmâm Efendi) ÖDEMELER DENGESİ OSMAN BÖLÜKBAŞI ÖDÜNÇ (Karz-ı hasen) OSMAN CEMAL KAYGILI ÖGLENA (Euglena) OSMAN DAN FODYO ÖĞRETİM […]

Görsel Yok

32 Farz

16 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninde, mükellef yâni akıl bâliğ, akıllı ve yetişkin kadın erkek her Müslümanın, en önce öğrenmesi gereken, otuziki dîni emir. Allahü teâlânın, İslâm dîni ile […]

Ömer bin Hattâb

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden ve Peygamberimizin ikinci halîfesidir. Hulefâ-i Râşidînden ve Aşere-i mübeşşereden yâni Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hicretten kırk sene önce Mekke’de doğdu. […]

Görsel Yok

Örf ve Âdet

17 Şubat 2020 admin 0

İnsanlar arasında tekrar tekrar yapılarak yerleşmiş olan davranışlar, kurallar. Örf, lügatte (sözlükte) “tanıma, bilme, tanınan, bilinen” mânâlarına gelir. Âdet ise, îtiyat, yâni alışkanlık demektir. Örf, […]

Görsel Yok

Osman Gâzi

24 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının ilki. Dünyânın en uzun ömürlü hânedanının ve en büyük devletlerinden Osmanlı Devletinin kurucusu. 1258 tarihinde Söğüt’te doğdu. Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul […]

Görsel Yok

Osman Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisi. Babası Sultan Birinci Ahmed Han, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitimle […]

Görsel Yok

Osman Han – III

25 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının yirmi beşincisi veİslâm halîfelerinin doksanıncısı. Sultan İkinci Mustafa Hanın oğlu olup, 2 Ocak 1699’da Şehsüvar Sultandan doğdu. Şehzâdeliğinde mükemmel bir eğitim görerek büyüdü. […]

Osmân-ı Zinnûreyn

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden ve Peygamberimizin “aleyhisselâm” dâmâdı, üçüncü halifesi. 577 senesinde Mekke’de doğdu. Babası Affân olup, Kureyş kabîlesinin Benî Ümeyye kolundandır. Annesi ise Ervâ binti Küreyz’dir. Hem […]

Osmanlı Devleti

24 Şubat 2020 admin 0

On dördüncü asrın başından yirminci asrın ilk çeyreğine kadar hüküm süren dünyâ târihinde şerefli ve en uzun ömürlü bir hanedânın kurduğu devlet. Asr-ı seâdet ve […]

Plüton

25 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pluto (m), Fr. Pluton (m), İng. Pluto. Güneş sisteminin dokuzuncu ve sonuncu yörüngesinde bulunan en küçük gezegen. Ekvatordaki çapı 2284 km Kütlesi 0,110xdünyâ kütlesi […]

Preveze Zaferi

21 Eylül 2020 admin 0

Kaptan-ı deryâ Barbaros Hayreddîn Paşanın, Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması ile yaptığı deniz savaşı. 27 Eylül 1538’de Adriyatik Denizinin Arta Körfezi kıyısında Preveze Kalesi önündeki […]

image_pdfimage_print