Görsel Yok

18. Cilt Fihristi

8 Ocak 2020 admin 0

SIĞA SİNAGRİT (Dentex vulgaris) SIĞALA AĞACI (Bkz. Amber Ağacı) SİNAMEKİ (Cassia) SIĞIRCIK (Sturnus vulgaris) SİNÂN PAŞA (Çağalazâde) SIĞIRDİLİ (Bkz. Hodan) SİNÂN PAŞA (Hadım) SIĞIRKUYRUĞU (Verbascum) […]

Görsel Yok

Şa’yâ Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmın dînini yaymak ve Tevrât’ın hükümlerini bildirmek üzere vazîfelendirilmiştir. Mûsâ aleyhisselâm zamânından beri çok mâcerâlı ve karışık bir hayat yaşayan ve […]

Şah-ı Nakşibend

18 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden ve Müslümanların gözbebeği olan yüksek âlimlerden. Seyyid olup insanları Hakk’a dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük […]

Şefâat

26 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fürsprache, Fürbitte (f), Fr. Intercession (f), İng. Intercession. Af için vesîle olmak, yalvarmak. Âhirette, günahı olan müminlerin günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların da daha büyük […]

Görsel Yok

Şehit

4 Mart 2022 admin 0

Alm. Märtyrer (m), Fr. Martyr (m), İng. Martyr. Allah yolunda canını fedâ eden, dînini, vatanını, bayrağını, nâmusunu müdâfaa ederken ölen, haksız yere öldürülen Müslüman. Şehit; […]

Görsel Yok

Şem’un Aleyhisselâm

23 Şubat 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden olduğu rivâyet edilen mübârek zât. Şemsûn diye de zikr edilir. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; “Geçmiş zamanda Şem’ûn (Şemsûn aleyhisselâm) adlı […]

Görsel Yok

Sibernetik

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kybernetik (f), Fr. Cybernétique (f), İng. Cybernetics. Makina ve canlılarda, kontrol ve haberleşmenin şartlarını ve kânunlarını tespit eden bir ilim dalı. Yaşayan organizmalarla ve […]

Görsel Yok

Sîbeveyh

13 Şubat 2020 admin 0

Dilbilgisi âlimi. İsmi Amr, lakabı Sîbeveyh, meşhur künyesi Ebû Bişr olup, ayrıca Ebû Osman, Ebü’l-Hüseyin veya Ebü’l-Hasan’dır. Daha çok Sîbeveyh lakabıyla tanınır. Nesebi Ebû Bişr […]

Görsel Yok

Sibirya

22 Şubat 2020 admin 0

Rusya Federasyonunun, Ural Dağlarından Pasifik Okyanusuna kadar uzanan topraklarına verilen isim. Sibirya, Kazakistan Cumhûriyeti ve Orta Asya’yı meydana getiren diğer cumhûriyetleri de ihtivâ eder. Yaklaşık […]

Sierra Leone

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Sierra Leone BAŞŞEHRİ Freetown NÜFÛSU 4.373.000 YÜZÖLÇÜMÜ  71.740 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce DÎNİ Putperestlik, İslâm, Hıristiyanlık PARA BİRİMİ Leone Kuzeyde ve güneyde Gine, […]

Görsel Yok

Sigara

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zigarette (f), Fr. Cigarette (f), İng. Cigarette. Kâğıda yuvarlak şekilde sarılmak sûretiyle hazırlanmış, taşınması ve kullanılması kolay, ince kıyımlı ve yumuşak içimli tütün. Sigaranın […]

Görsel Yok

Siğil

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Wame (f), 2. Exkremente (pl.) von fröschen usw, Fr. 1. Verruef, 2. Excrément (m) de grenouilleetc, İng. 1. Wart, 2. Excrement of frogs […]

Görsel Yok

Sigorta

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Versicherung (f), Fr. Assurance (f), İng. Insurance. Meydana gelmesi düşünülen zararların tazmini maksadıyle yapılan çift taraflı bir akit. Bu akitle sigortacı denilen kimsenin, bir […]

Görsel Yok

Sigorta (Elektrik)

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Scherung (f), Fr. Coupe-Circuit (m), İng. Fuse. Alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan cihazları ve bu cihazlara mahsus iletkenleri, aşırı akımlardan koruyarak devreleri ve […]

Görsel Yok

Şihâbüddîn Sühreverdî

13 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden ve fıkıh âlimi. İsmi, Ömer bin Muhammed bin Abdullah bin Muhammed es-Sühreverdî, künyesi Ebû Abdullah’tır. Ebû Nasr ve Ebü’l-Kâsım Sûfî de denildi. Nesebi […]

Görsel Yok

Siirt

22 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 5406 km2 Nüfûsu           : 243.435 İlçeleri           : Merkez, Aydınlar, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ilimiz. […]

Görsel Yok

Sikke

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Münze (f), Geldstück (n), Fr. Monnaie, pièce (f), İng. Coin. Değeri devletçe garanti altına alınmış, üzeri hakkedilmiş metal parçası, mâdenî para. Devletin damgasını taşıdığı […]

Siklamen

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Alperveilchen, Fr. Cyclamen, İng. Cyclamen. Familyası: Çuhaçiçeğigiller (Primulaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Çoğunlukla Akdeniz bölgesi. Yumrulu çok yıllık otsu bitkiler. Bitki, ilkbahar veya sonbaharda pembemsi […]

Siklamen (Cyclamen)

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Alperveilchen, Fr. Cyclamen, İng. Cyclamen. Familyası: Çuhaçiçeğigiller (Primulaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Çoğunlukla Akdeniz bölgesi. Yumrulu çok yıllık otsu bitkiler. Bitki, ilkbahar veya sonbaharda pembemsi […]

Görsel Yok

Siklon

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zyklon, Wirbelsturm (m), Fr. Cyclone (m), İng. Cyclone. Basınçları eşit olan noktalar üzerinde, havanın geniş bir dönme hareketine bağlı olarak teşekkül eden, genellikle dâirevî […]

Görsel Yok

Siklotron

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zyklotron (n), Fr. Cyclotron (m), İng. Cyclotron. Helyum çekirdeği veya proton gibi ağırca yüklü tânecikleri, aşırı büyük gerilimler gerektirmeden yüksek hızlara çıkarmakta kullanılan, manyetik […]

Görsel Yok

Silâh

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Waffe (f), Fr. Arme (f), İng. Weapon, arm. İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi […]

Görsel Yok

Silahlı Kuvvetler (Ordu)

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Streitkräftel (Heer Marine, Luftwaffe), Fr. Les forces armèes, İng. The armed forces. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı birliklerin, ayrıca bunları tamamlayan yurtiçi savunma […]

Görsel Yok

Silikon

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Silikon (n), Fr. Silicone (m), İng. Silicone. Silisyum, oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar ihtivâ eden, çok sayıdaki sentetik (sun’î) polimerlerden biri. Silisyum, elektron yapısı dolayısı […]

Görsel Yok

Silindir

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zylinder (m); Rolle, Walze (f), Fr. Cylindre (m), İng. Cylinder; roller (for road-making). Geometrik bir cisim. Bir dikdörtgenin bir kenarı etrâfında döndürülmesiyle elde edilir. […]

Görsel Yok

Silis

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kieselerde (f), Fr. Silice (f), İng. Silica. Silisyum dioksit (SiO2) olarak da bilinen ve tabiatta bol miktarda, serbest kuvars hâlinde veya silikatlarla birleşmiş olarak […]

Görsel Yok

Silis Jeli

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Entfeuchter, Fr. Silicagel, İng. Silicagel. Silisin (SiO2) oldukça gözenekli, kristâl yapılı olmayan biçimi. Silika jeli de denir. Su camı çözeltisi asitle muâmele edilirse su […]

Görsel Yok

Silisyum

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Silizium (n), Fr. Silicium (m), İng. Silicon. Si sembolüyle gösterilen, ametal karakterli kimyâsal bir element. Yıldız ve meteorlarda da çok bulunan silisyum, dünyâ kabuğunun […]

Görsel Yok

Silo

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Silo, Gärfutterbehälter (m), Fr. Silo (m), İng. Silo. Zirâî mahsullerin daha sonra kullanmak üzere saklandığı beton, çelik, ahşap veya kargir, toprak altında veya toprak […]

Görsel Yok

Simetri

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Symmetrie (f), Ebenmass (n), Fr. Symétrie (f), İng. Symmetry. Birden çok eleman arasındaki ebat, şekil ve pozisyon bakımından benzerlik, ahenk. Simetri insanlığın tabiatında mevcuttur. […]

Görsel Yok

Simyâ

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Alchimie (f), Fr. Alchimie (f), İng. Alchemy. Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir büyü çeşidi. İbrânice’de “sim ye” şeklinde ve Allah’ın ismi […]

Sinagrit

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zahnbrassen (m), Fr. Sargue vulgaire (f), İng. Dente. Familyası: İzmaritgiller (Sparidae). Yaşadığı yerler: Marmara, Ege ve Akdeniz’de sürüler hâlinde. Özellikleri: Boyu 50-70 cm kadar […]

Sinameki (Cassia)

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sennakassie (f), Fr. Séné (m), İng. Senna. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Tabiî olarak yetişmez. Afrika, Hindistan ve Arabistan’ın yarı çöl ve dağlık […]

Görsel Yok

Sinân Paşa (Çağalazâde)

13 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sadrâzamlarından. Merinalı kaptanlardan meşhur Viskond Çağala’nın oğludur. On iki yaşındayken babası Kaptan Çağala ile Merina’dan İspanya’ya giderken Türk leventleri tarafından yakalanarak (1561) Sultan Süleyman’a […]

Görsel Yok

Sinân Paşa (Hadım)

13 Şubat 2020 admin 0

Yavuz Sultan Selim Hanın vezir-i âzamlarından. Şecâatı ve cesâretiyle kendini tanıtarak, Bosna Sancakbeyliğine kadar yükseldi. Çaldıran Savaşından önce Anadolu Beylerbeyliğine getirilerek, İran Seferi sırasında önemli […]

Görsel Yok

Sinân Paşa (Hoca Paşa)

13 Şubat 2020 admin 0

On beşinci asır müderrislerinden ve edebiyatçı. İstanbul’un ilk kâdısı büyük âlim Hızır Beyin oğludur. İsmi Yûsuf bin Hızır Bey bin Celâleddîn olup, lakabı Sinânüddîn’dir. Hoca […]

Görsel Yok

Sincap (Sciurus vulgaris)

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Eichhörnchen (n), Fr. Écureuil (m), İng. Squirrel. Familyası: Sincapgiller (Sciuridae). Yaşadığı yerler: Avrupa ve Kuzey Asya’nın ormanlık bölgelerinde. Afrika ve Amerika’da yaşayan farklı türleri […]

Görsel Yok

Sinema

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kino (n), Fr. Cinéma (m), İng. Cinema. Bir ekran üzerine hareketli görüntüler düşürmek sûretiyle sosyal, ekonomik, kültürel konularının perdeye aktarılması ve yönetilmesi işlemi. Sinema, […]

Görsel Yok

Singapur

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Singapur Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Singapur NÜFÛSU 2.792.000 YÜZÖLÇÜMÜ  622 km2 RESMÎ DİLİ Malay, Çince, Tamil, İngilizce DÎNİ İslâm, Budizm, Hinduizm PARA BİRİMİ Singapur doları […]

Görsel Yok

Sinir Hastalıkları

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nervenkrankheiten, Fr. Nevropathies, İng. Neuropathies. Sinir sistemini meydana getiren beyin, beyincik, omurilik, kafa sinirleri ve çevre sinirlerini tutan bozukluklardan dolayı ortaya çıkan hastalıklar. Sinir […]

Görsel Yok

Sinir Sistemi

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nervensystem (n), Fr. Système (m), nerveux, İng. Nervous system. Uyaranların ve direktiflerin, bir yerden diğerine iletilmesini ve bilgilerin en faydalı şekle sokularak biçimlendirilmesini sağlayan […]

Görsel Yok

Sinirli Ot

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wegerich (m), Fr. Plantain (m), İng. Plantain. Familyası: Karnıyarıkotugiller (Plantaginaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen bütün Anadolu. Mayıs-eylül aylarında çiçekler açan, 10-50 cm boylarında […]

Sinop

22 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 5862 km2 Nüfûsu           : 265.153 İlçeleri           : Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli. Karadeniz Bölgesinin batı ve orta […]

Görsel Yok

Sintigrafi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Syntigraphie, Fr. Scintigraphie, İng. Scintigraphy. Belli bir ortama verilen radyoaktif maddeyle görüntü elde etme tekniği. Sintigrafi tekniği; ileri teknolojinin tıbba kazandırdığı bu invazif olmayan […]

Görsel Yok

Sinüzit

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sinusitis, Nebenhöhlenentzündung (f), Fr. Sinusite (f), İng. Sinusitis. Burun boşluğu çevresinde bulunan frontal (alın kemiği), sfenoid, maksilla ve etmoid kemikler içinde hava bulunan ve […]

Görsel Yok

Sipâhi

13 Şubat 2020 admin 0

Timar sâhibi süvâri askeri. Osmanlı ordusunun esâsı ve en büyük kısmını timarlı sipâhi denilen atlı ordusu teşkil etmekteydi. Timarlı sipâhiler kapıkulu sınıfları gibi maaşlı değildi. […]

Görsel Yok

Sirâceddin Urmevî

13 Şubat 2020 admin 0

Kelâm, mantık, usûl ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimi. Künyesi, Ebü’s-Senâ olup, ismi, Mahmûd bin Ebî Bekir bin Hamîd bin Ahmed, lakabı Sirâceddîn’dir. 1198 yılında Âzerbaycan’da […]

Sirk

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zirkues (m), Fr. Cirque (m), İng. Circus. İnsanlar tarafından eğitilmiş hayvanlara yaptırılan çeşitli akrobasi numaralarının yapıldığı özel hazırlanmış yerler. Kenarları yüksek, ortası çukur yuvarlak […]

Görsel Yok

Sirke

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Essing (m), Fr. Vinaigre, İng. Vinegar, Bilhassa yiyeceklere lezzet vermek maksadıyla kullanılan, ekşi tattaki asitik sıvı. Genel olarak meyvelerden elde edilen seyreltik alkollü çözeltilerin, […]

Görsel Yok

Şirketler

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Handels) Gesellschaft (f), Fr. Association, société (f), İng. Partnership. İki veya daha çok kimsenin kazanç elde etmek ve bunu paylaşmak niyet ve gâyesiyle, iktisâdî […]

Görsel Yok

Siroz

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zirrhose (f), Fr. Cirrhose, İng. Cirrhosis. Karaciğer parankiması (karaciğerin vazifelerini yürüten esas kısmı)nın harâbiyeti, yeni bağ dokusunun teşekkülü ve karaciğer hücrelerinde büyüme ve sayıca […]

Sis

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nebel, Dunst (m), Fr. Brouillard (m), Brume (f), İng. Mist, Fog. İçi dolu sıvı su damlacıklarından meydana gelen ve her zaman sâkin havada yerkürenin […]

Görsel Yok

Sismograf

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Seismograph, Erdbebenanzeiger (m), Fr. Sismographe (n), İng. Seismograph. Toprak hareketlerini kaydeden ve ölçen bir cihaz. Sismograf umûmiyetle zelzelenin, yer ve şiddetini, saatini, süresini kaydederse […]

Görsel Yok

Şit (Şis) Aleyhiselâm

23 Şubat 2020 admin 0

Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Âdem aleyhisselâmın oğullarından Hâbil ile Kâbil arasında çıkan anlaşmazlık netîcesinde Kâbil, Hâbil’i öldürünce, Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’e, […]

Görsel Yok

Şit (Şis) Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Âdem aleyhisselâmdan sonra gönderilen peygamber. Âdem aleyhisselâmın oğludur. Âdem aleyhisselâmın oğullarından Hâbil ile Kâbil arasında çıkan anlaşmazlık netîcesinde Kâbil, Hâbil’i öldürünce, Allahü teâlâ, hazret-i Âdem’e, […]

Görsel Yok

Sivas

22 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü   : 28.488 km2 Nüfûsu           : 767.481 İlçeleri           : Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Görün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, […]

Görsel Yok

Sivâsî Abdülmecîd Efendi

13 Şubat 2020 admin 0

Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Abdülmecîd, künyesi Ebü’l-Hayr, lakabı Mecdüddîn’dir. İsmi, Abdülmecîd Şirvânî’nin ismine hürmeten konulmuştur. Şinâsî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Şiirlerinde Şeyhî mahlasını kullanır. Tasavvufta, […]

Sivil Savunma

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zivilverteidigung (f), Fr. Protection (f), Civile, İng. Civil Protection. Düşman taarruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı halkın mal ve can kaybının asgarî hadde […]

Sivrisinek

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Moskito (m.), Fr. Moustique, İng. Mosquito. Familyası: Sivrisinekgiller (Culicidae). Yaşadığı yerler: Dünyânın hemen hemen her tarafında. Özellikleri: İnce, nârin yapılı sinekler. Dişileri kan emer. […]

Görsel Yok

Siyanür Asidi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zyansäure (f), Fr. Acide (m), Cyanique, Alm. Cyanuric acid. Çok zehirli, uçucu bir sıvı. Kaynama noktası 26°C’dir. Renksiz olup, acı bâdem kokusundadır. Su ile […]

Görsel Yok

Siyâsî Doktrinler

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Politische ideologien (f. pl.), Fr. Doctrines (f. pl.) politiques, İng. Political doctrines. Devletin idâresinde, devletin temel kuruluşlarına istikâmet ve ruh veren düşünce akımlarına verilen […]

Görsel Yok

Siyâsî Partiler

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Politische Parteien (f. pl.), Fr. Partis (m. pl.) politiques, İng. Political parties. Meşrû ve açık bir şekilde, devlet yönetimini, iktidarı ele geçirmek gâyesiyle belli […]

Siyatik

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ischias (f), Fr. Sciatique (f), İng. Sciatica. Siyatik siniri boyunca yayılan ağrılarla kendini gösteren bir hastalık hâli. Siyatikte en mühim husus ağrıdır. Bu ağrı […]

Görsel Yok

Siyonizm

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zionismus (m), Fr. Sionisme (m), İng. Zionism. Filistin dışındaki bütün Yahûdîleri “arz-ı mev’ûd” (vâd edilmiş toprak)ta, yâni Filistin’de toplamak ve sonra da hazret-i Süleyman’ın […]

Görsel Yok

Sığa

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kapazität (f), Fassungsvermögen (n), Fr. Capacité (f), İng. Capacity. Bir iletkenin veya kondansatörün elektrik yükü alma kâbiliyeti. Kapasite de denilmektedir. Bir iletkene Q yükü […]

Görsel Yok

Sığırcık

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Star (m), Fr. Etourneau (m), İng. Starling. Familyası: Sığırcıkgiller (Sturnidae). Yaşadığı yerler: Asya, Avrupa ve Afrika’nın yerlileridir. Şimdi hemen hemen dünyânın her bölgesinde bulunur. […]

Görsel Yok

Sığırkuyruğu

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wollkraut (n), Fr. Moléne (f) bouillon blanc, İng. Mullein. Familyası: Yüksükotugiller (Scrophulariaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Bütün Anadolu. Haziran-ağustos aylarında parlak sarı renkli çiçekler açan […]

Görsel Yok

Sığırlar

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Büffeln (m), Fr. Buffles (m.pl.), İng. Buffalos. Familyası: Boynuzlugiller (Bovidae). Yaşadığı yerler: Dünyânın hemen hemen her tarafında. Özellikleri: Geviş getiren, ot yiyen hayvanlar, üst […]

Görsel Yok

Sıkı Yönetim

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Belagerungszustand (m), Fr. Etat (m) de Siége, İng. Martial law. Savaş, savaşı gerektirecek durum, ayaklanma, vatanın ve milletin bölünmezliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yaygınlaşması gibi […]

Görsel Yok

Sıracaotu

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Braunwurz (f), Fr. Scrofulaire (f), İng. Figwort. Familyası: Yüksükotugiller (Scrophulariaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu. 30-100 cm boylarında, mayıs-temmuz ayları arasında sarımsı-yeşil veya kahverengi çiçekler […]

Görsel Yok

Sırat Köprüsü

22 Şubat 2020 admin 0

Cehennem üzerine kurulmuş bir köprü. Âhirette, mahşer yerindeki hesaptan sonra, bütün insanlar Sırat Köprüsüne gönderilecektir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarından mükellef (sorumlu) olan bütün insanlar, […]

Görsel Yok

Sırçalı Medrese

22 Şubat 2020 admin 0

Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti zamânında yapılan bir medrese. Sultan Gıyâseddîn Keyhüsrev zamânında devlet adamı Bedreddîn Müslih tarafından 1243’te yaptırılmıştır. Medresenin mîmarı, ana eyvan kemerinin sağ […]

Görsel Yok

Sırplar

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Serbe (m), Serbin (f), Fr. Serbes (m.pl.), İng. The Serbian People. Balkan kavimlerinden. Bir Slav boyu olan Sırplar, Slav dillerinin güney grubuna giren Sırp-Hırvat […]

Görsel Yok

Sırrî-yi Sekatî

13 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden ve meşhûrlarından. İsmi, Sırrî bin Muğlis es-Sekatî olup, künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Bağdat’ta doğdu. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 865 (H.251) senesi Ramazân-ı şerîf ayında […]

Görsel Yok

Sırtlan

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hyäne (f), Fr. Hyène (f), İng. Hyena. Familyası: Sırtlangiller (Hyaenidae). Yaşadığı yerler: Eski Dünyâ’nın sıcak bölgelerinde. Özellikleri: Çoğunlukla leş yiyen, gececi memeliler. Kuvvetli dişleriyle […]

Görsel Yok

Sıtma

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Malaria (f), Fr. Malaria (f), İng. Malaria. Hastalık yapıcı bir grup parazit olan, plazmodiumların, anofel sivrisineklerinin dişileriyle insanlara bulaşan had, ateşli bir hastalık. Hastalığın […]

Sıvacı Kuşu

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kleiber (m), Fr. Sittèle (f), İng. Nuthatch. Familyası: Sıvacıkuşugiller (Sittidae). Yaşadığı yerler: Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın ormanlık bölgelerinde. Özellikleri: 16 cm boyunda ötücü […]

Görsel Yok

Skandiyum

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Scandium (n), Fr. Scandium (m), İng. Scandium. Nâdir toprak metallerinden bir element. Sc sembolüyle gösterilir. Yer kabuğunda % 0,0006 nispetinde, dağılmış olarak ve demir, […]

Görsel Yok

Slovakya

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Slovak Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Bratislava NÜFÛSU 5.310.000 YÜZÖLÇÜMÜ 49.036 km2 RESMİDİLİ Slovakça DÎNİ Hıristiyan (Katolik) PARA BİRİMİ  Slovak kronu Kuzeyinde Polonya, batısında Çek Cumhûriyeti […]

Görsel Yok

Slovenya

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Slovenya Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Ljubljana NÜFÛSU 1.985.000 YÜZÖLÇÜMÜ   20.256 km2 RESMÎ DİLİ Slovence DÎNİ Hıristiyanlık (Katolik) PARA BİRİMİ Dinar Batısında İtalya, kuzeyinde Avusturya, kuzeydoğusunda […]

Görsel Yok

Smith, Adam

13 Şubat 2020 admin 0

İngiliz iktisatçı. 1723’te İskoçya’da, Kirkcaldy’de doğdu. Glasgow Üniversitesi ve Oxford Balliol College’de eğitim gördü. Edinburgh ve daha sonra Glasgow Üniversitelerinde mantık ve ahlâk profesörlüğü yaptı. […]

Görsel Yok

Soda

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Soda (n. f.), Fr. Soude (f), İng. Soda. Ticârî önemi olan ve temizlik maksadı ile de kullanılan kimyevî bir madde. Kimyevî formülü sodyum karbonattır. […]

Görsel Yok

Sodyum

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Natrium (n), Fr. Sodium (m), İng. Sodium. Sembolü Na olan ve yer kabuğunda, çokluk bakımından altıncı sırada bulunan metalik bir element. Sodyum, denizlerde çözünmüş […]

Görsel Yok

Sofur

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bittersüss (n), Fr. Douce-amère (f), İng. Bitter-sweet. Familyası: Patlıcangiller (Solanaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Daha çok Kuzey Anadolu’da olmak üzere Anadolu’da yaygındır. Haziran-eylül ayları arasında […]

Görsel Yok

Soğan

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zwiebel (f), Fr. Olignon (m), İng. Onion. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’nun çoğu yerinde birçok türü tabiî olarak yayılış göstermekle berâber, kültür […]

Görsel Yok

Soğdaklar

22 Şubat 2020 admin 0

Amuderya ile Sirderya arasındaki Soğd bölgesinde yaşayan İran asıllı bir topluluk. Doğudan gelen Hunluların baskısı üzerine ülkelerini terk ederek batıya, Karadeniz’in kuzey taraflarına göç eden […]

Görsel Yok

Soğuk Füzyon

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kalte Fusion, Fr. fusion froide, İng. Cold fusion. Elektrokimyâsal bir pil içinde düşük basınç ve düşük sıcaklıkta gerçekleştiği ileri sürülen çekirdek kaynaşması reaksiyonu. Soğuk […]

Görsel Yok

Soğurma (Absorbsiyon)

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Absorption, Fr. Absorption, İng. Absorption. Madde veya enerjinin bir ortamda kısmen yakalanması. Madde, özellikle gaz absorbsiyonunun kimyâsal işlemlerde büyük önemi vardır. Gaz absorbsiyonunda gaz […]

Söğüt

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Weide (f), Fr. Saule (m), İng. Willow. Familyası: Söğütgiller (Salicaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Batı, Kuzey, Güney Anadolu ve Karadeniz. Nisan-mayıs aylarında, yeşilimsi renkli […]

Görsel Yok

Soğutma

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Ab) kühlung (f), Fr. Réfrigération (f), refroidissement (m), İng. Refrigeration, cooiling. Isı kaybı veya sıcaklığı azaltmak. Soğutma kapasitesi birimi “ton soğutma”dır. Bir ton buzun […]

Görsel Yok

Sökmen Bey – II

22 Şubat 2020 admin 0

Ahlatşâhlar da denilen Sökmenliler Devleti hükümdârı. Babası İbrâhim Beydir. Amcası Ahmed’in devlet idâresinde yetersizliği sebebiyle tahttan indirilmesi üzerine 1128’de başa geçti. Ahlatşâhlar Beyliği, çocukluk dönemi […]

Görsel Yok

Sökmenliler

17 Şubat 2020 admin 0

Van Gölünün batı sâhilinde bulunan Ahlat’ta, 12. asrın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti. 1100 senesinde Sökmen el-Kutbî tarafından kuruldu. 1207 senesinde Ahlat şehrine Eyyûbîlerin […]

Görsel Yok

Sokrates

22 Şubat 2020 admin 0

Atinalı meşhur felsefeci. M.Ö. 470 ile 399 seneleri arasında yaşamıştır. Babası heykeltraş, annesi ebelik yapardı. Sokrates herhangi bir yazılı eser bırakmadığı ve hiç seyahat etmediği […]

Görsel Yok

Sokullu Mehmed Paşa

13 Şubat 2020 admin 0

Meşhur Osmanlı sadrâzamlarından. Bosna’nın Sokol kasabasından, Şahinoğulları âilesine mensuptur. 1505’te Sokol’da doğdu. Sultan Süleyman Han (1520-1566) zamânında âilesinin rızâsıyla devşirme alındı. Zekâ ve kabiliyeti, devlet […]

Görsel Yok

Solaklar

13 Şubat 2020 admin 0

Yeniçeri cemâat ortalarından 60,61, 62, 63. ortalara verilen ad. Bunların kumandanı olan dört yayabaşıya “Ser solak” veya “Solakbaşı” denilirdi. Hükümdârın muhâfız bölükleri de bu dört […]

Görsel Yok

Solaklık

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Linkischkeit (f), Fr. Gaucherie (f), İng. Left-handedness. Sağ el yerine, sol eli kullanma alışkanlığına verilen ad. İki elini aynı derecede ustalıkla kullanabilen şahısların miktarı […]

Görsel Yok

Soljenitsin, Aleksandr İsayeviç

13 Şubat 2020 admin 0

Rusyalı roman yazarı ve târihçi. Rusya’nın Kislovodsk şehrinde 11 Aralık 1918’de doğdu. Doğumundan önce babası öldüğünden annesi tarafından yetiştirildi. Rostov Devlet Üniversitesinin matematik bölümünden mezun […]

Görsel Yok

Solomon Adaları

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Solomon Adaları BAŞŞEHRİ Honiara NÜFÛSU 339.000 YÜZÖLÇÜMÜ 28.500 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce, Pidgin İngilizcesi DÎNİ Hıristiyan PARA BİRİMİ Dolar Güneybatı Pasifik Okyanusu, Avustralya […]

Görsel Yok

Solon

22 Şubat 2020 admin 0

M.Ö. 640-559’da yaşadığı tahmin edilen, Atinalı devlet adamı ve şâir. Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı kabul edilir. Orta halli bir âileden gelenSolon, önceleri ticâretle […]

Görsel Yok

Solucan

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ragenwurn (m), Fr. Lombrics, ver de terre (m), İng. Earthworm. Familyası: Topraksolucanıgiller (Lumbriculidae). Yaşadığı yerler: Az nemli topraklarda açtığı tünellerde. Özellikleri: Silindirik vücudu, birçok […]

Görsel Yok

Solucanotu

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pelargonie (f), Fr. Pélargonium (m), İng. Pelargonium. Familyası: Turnagagasıgiller (Geraniaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney, Orta ve Doğu Anadolu. 14-40 cm boylarında, haziran-temmuz aylarında morumsu-pembe […]

Görsel Yok

Solungaç

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kiemen, Fr. Branchie, İng. Gill. Su hayvanlarının solunum organı. Suda erimiş oksijenin kana alınmasını ve kandaki karbondioksitin atılmasını sağlıyacak yapıdadır. Solunum yüzeyinin kıvrılması ve […]

Solunum Sistemi

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Atmungsorgane, Respirationsorgane (pl), Fr. Appareil (m), respiratoire, İng. Respiratory system. Canlı varlık ile onun dış ortamı arasında, gaz alış-verişi ve hayâtın en temel özelliklerinden […]

Görsel Yok

Solunum Yetersizliği

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Atemnot (f), Fr. Essouflement (m), İng. Breathlessness, shortness of berath. Akciğerlerin istirahatte gaz değişimini gerektiği kadar yapamaması. Solunum yetersizliği, solunumun güçlükle ve nefes darlığı […]

Görsel Yok

Som Balığı

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Salm, Fr. Saumon (m), İng. Salmon. Familyası: Alabalıkgiller (Salmonidae). Yaşadığı yerler: Tatlı su ve denizlerde. Özellikleri: Göçmendir. Yumurtlamak için ilkbaharda nehirlerin içlerine giderler. 3-5 […]

Görsel Yok

Somali

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Somali Demokratik Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Mogadishu NÜFÛSU 7.872.000 YÜZÖLÇÜMÜ  640.000 km2 RESMÎ DİLİ Somalice, İngilizce, İtalyanca, Arapça DÎNİ İslâm PARA BİRİMİ  Somali şilini Kuzeydoğu […]

Görsel Yok

Somuncu Baba

13 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında Anadolu’da yetişen evliyânın ve âlimlerin büyüklerinden. İsmi Hamîd veya Hamîdeddîn’dir. Hamîd-i Aksarâyî veya Hamîd-i Kayserî diye şöhret bulmuştur. Fakat Somuncu Baba […]

Sonbahar

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Herbst, Fr. Automme. İng. Autumn, fall. 23 Eylülde başlayarak 21 Aralığa kadar devâm eden, yazla kış arasında bir geçiş mevsimidir. Sonbahar, kış ayının habercisidir. […]

Görsel Yok

Soreks

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spitzmaus, Fr. Musaraigne, İng. Sherw. Familyası: Soreksgiller (Soricidae). Yaşadığı yerler: Orman ve su kenarlarında ağaç kovuklarında, inlerde ve eski duvar deliklerinde. Özellikleri: Sıçanımsı görünüşlü, […]

Görsel Yok

Sorguç

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Federbusch (m), Aigrette (f), Haube (f), Fr. Panache (m), aigrette (f), plumet (m), İng. Crest, aigrette; plume. Bâzı kuşların başlarında bulunan uzun tüylere verilen […]

Görsel Yok

Sosis

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Würstchen (n), Fr. Saucisse (f), İng. Sausage. Etin kıyılarak baharat katılması, bilâhare koyun ince barsağı veya sentetik kılıflara doldurulmasıyla elde edilen bir çeşit yiyecek. […]

Görsel Yok

Sosyal Demokrat Halkçı Parti

22 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri siyâsî partilerinden. 12 Eylül 1980 harekâtından sonra siyâsî faâliyetlere son verilip partiler kapatıldı. Üç senelik bir aradan sonra siyâsî faâliyetlere müsâade edilince, ortanın […]

Görsel Yok

Sosyal Güvenlik Kuruluşları

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sozialversicherungswesen (n), Fr. Assurances (f. pl.), sociales, İng. Social insurances. Her ülkenin çalışan vatandaşlarının sosyal güvenliklerini sağlayan, memleketin sosyal yapısına, mâlî, iktisâdî gücüne uygun […]

Görsel Yok

Sosyalizm

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sozialismus (m), Fr. Socialisme (m), İng. Socialism. Özel mülkiyeti reddeden, kollektif mülkiyeti tercih eden, liberalizmin kişiye önem veren yaklaşımını kabul etmeyen ve genel olarak […]

Görsel Yok

Sosyoloji

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Soziologie (f), Fr. Sociology, İng. Sociology. Her kategoriden sosyal olayların genel karakterlerini inceleyen ve onları birleştiren münâsebetlerin ilmi. Sosyoloji diğer bir târifle insan gruplarının […]

Görsel Yok

Soy Gazlar

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Edelgase, Fr. Gaz nables, İng. Noble gases. Periyodik tablonun VIII A grubunu meydana getiren altı kimyâsal element. Asal veya necib gazlar olarak da bilinirler. […]

Görsel Yok

Soya Fasulyesi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sojabohne (f), Fr. Soja (m), İng. Soybean, soya-bean. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesinde ekimi yapılmaktadır. 1-1,5 m boyunda, […]

Görsel Yok

Soyadı

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Familienname (f), Fr. Nom (m) de famille, İng. Family name. Bir kimsenin asıl adından sonra gelen ve ortak soyunu belirten kânunen mecbur âile ismi. […]

Görsel Yok

Soykırım

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Rassenmord völkarmord, Fr. Génocide, İng. Genocide. Aynı milletten, soydan, ırktan ve dinden olan insanlardan meydana gelen bir topluluğu plânlı bir şekilde yok etme, ortadan […]

Görsel Yok

Spektroskopi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spektroskopie (f), Fr. Spectroscopie (f), İng. Spectroscopy. Bir bütünü meydana getiren maddeleri ayırma, ortaya çıkarma. Fizikte yaygın mânâsı, bir ışımada meydana gelen dalgaların boylarını […]

Görsel Yok

Spekülasyon

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spekulation (f), Fr. Spéculation (f), İng. Speculation. Piyasada gerçekleşmesi muhtemel görülen fiyat değişikliklerinden faydalanmak gâyesiyle yapılan muâmele. Spekülatif işlemler başlıca fiyatların artacağı beklentisine dayanır. […]

Görsel Yok

Sperma

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Same (-n) (m), Samenflüssiakeitf, Speran, Fr. Sperma (m), İng. (tıp) Semen, (Biol) sperm. Spermatozoid denilen üreme hücrelerini ve genital bezlerin salgılarını ihtivâ eden, erkek […]

Görsel Yok

Spor

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sport (m), Fr. Sport (m), İng. Sport. İnsanların ferdî veya toplu olarak fizikî, rûhî ve düşünme kâbiliyetini kendine ve bir rakibine karşı, önceden belirlenmiş […]

Görsel Yok

Sri Lanka (Seylan)

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Kolombo NÜFÛSU 17.540.000 YÜZÖLÇÜMÜ  65.610 km2 RESMÎ DİLİ Sinhala, (Tamil, İngilizce) DİNİ Budizm, Hinduizm, İslâm, Hıristiyanlık PARA […]

Görsel Yok

Stagflasyon

22 Şubat 2020 admin 0

İng. Stagflation, Fr. Stagflation, Alm. Stagflation. Enflâsyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım. Durgunluk içinde enflasyon veya enflasyon + işsizlik diye Türkçeye çevrilmeye çalışılan […]

Görsel Yok

Stalin, Joseph Vissarinovich

22 Şubat 2020 admin 0

Sovyetler Birliğinin Komünist Parti Başkanlığı ve Başbakanlığını yapan Sovyet devlet adamı. Bir çeyrek asır, Sovyetler Birliğini diktatörce yönetmiş ve onu dünyânın başlıca güçlerinden biri hâline […]

Görsel Yok

Stanley, Henry Morton

22 Şubat 2020 admin 0

Afrika’nın bilinmeyen yerlerini araştırmak üzere, birçok inceleme gezisi yapan ve Kongo’nun kuruluşunda rolü olan İngiliz kâşif. 28 Ocak 1841 günü İngiltere’nin Denbigh kasabasında evlilik dışı […]

Görsel Yok

Statik

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Statik (f), Fr. Statique (f), İng. Statics. Cisimlerin dengesini ve kuvvetlerin cisimler üzerindeki tesirlerini inceleyen mekanik dalı. Duran bir cismin dengede olduğu kabul edilir. […]

Görsel Yok

Stearik Asit

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Talgsäure (f), Fr. Acide (m), Stéarique, İng. Stearic acid. CH3 (CH2)16 COOH formülüyle gösterilen doymuş bir yağ asidi. Çoğu hayvan ve bitkiden elde edilen […]

Görsel Yok

Steinbeck, John Ernst

22 Şubat 2020 admin 0

Nobel Edebiyat Mükâfâtı sâhibi Amerikalı yazar. 27 Şubat 1902’de California’da doğdu. Babası Prusyalı, annesi ise İrlandalı göçmen âilelere mensuptur. Stanford Üniversitesinde okudu. Birçok işte çalıştı. […]

Görsel Yok

Stenografi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Stenographie, Kurzschrift (f), Fr. Sténographie (f), İng. Stenograph. Alfabenin harfleri, noktalama işâretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi. Yazılar yakın, küçük […]

Görsel Yok

Stephenson, George

22 Şubat 2020 admin 0

Demiryolunu bulan ve kuran kâşif. 9 Haziran 1781 günü İngiltere’nin Wylam kasabasında dünyâya geldi. Gençliği fakirlik içinde geçti. Saat tamiratıyla uğraşıyor ve çok az bir […]

Görsel Yok

Sterilizasyon

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Entkeimung (f), Fr. Stérilisation (f), İng. Sterilization. Mikroorganizmalara uygulanan, bakteri ve mantar sporları da dâhil olmak üzere her türlü canlı mikroorganizmaları tahrip eden ve […]

Görsel Yok

Stetoskop

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hörrohr, Stethoskop (n), Fr. Stéthoscope (m), İng. Stethoscope. Solunum, dolaşım ve sindirim sistemlerinin durumlarını akustik yolla incelemeye yarayan tıbbî âlet. Stetoskop ilk olarak 1816 […]

Görsel Yok

Strateji

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Strategie, Fr. Stratégie, İng. Strategy. Bir milletin veya milletlerin savunmasında askerî, siyâsî, ekonomik ve manevî güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatı. Strateji, kelimesi […]

Görsel Yok

Streptomisin

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Streptomyzin (n), Fr. Stremtomycine (f), İng. Streptomycin. Streptomyces griseus adlı mantardan elde edilen, aminoglikozitler grubundan olan, birçok mikroorganizmaya tesirli olan bir antibiyotik. Streptomycin bakterilerin […]

Görsel Yok

Stres

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Stress (m), Fr. Stress (m), İng. Stress. Vücudun bâzı işleyiş ve sistemlerinde bir denge ve ahenk bozukluğu neticesinde, meydana gelen davranışlar ve biokimyevî değişikliklerle […]

Görsel Yok

Striktin

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Strychnin (n), Fr. Strychnine (f), İng. Strychnine. Organik hücreleri bozarak harâb eden zehirli bir alkoloid. Az miktarda kullanıldığında tıpta ilâç olarak istifâde edilir. Striknin […]

Görsel Yok

Stronsiyum

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Strontium (n), Fr. Strontium (m), İng. Strontium. Toprak alkali metaller sınıfından kimyâsal bir element. Sr sembolüyle gösterilen, gümüş parlaklığında bir metaldir. Özellikleri: Periyodik cetvelde […]

Su

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wasser (n), Fr. Eau (f), İng. Water. Bir oksijen atomu ile iki hidrojen atomunun birleşmesinden meydana gelmiş, âdi sıcaklıkta berrak, saydam ve kokusuz bir […]

Görsel Yok

Su Aygırı

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Flusspferd, Nilpferd (n), Fr. Hippopotame (m), İng. Hippo. Familyası: Suaygırıgiller (Hippopotamidae). Yaşadığı yerler: Afrika’nın birçok sularında. Özellikleri: İri gövdeli, koyu gri ve kahverengi derili […]

Görsel Yok

Su Camı

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wasserglas (n), Fr. Verre (m), soluble, İng. Waterglass. Yüzde 20 ilâ 50 arasında sodyum silikat ihtivâ eden çözelti. Sodyum silikat, silis, sodyum sülfat ve […]

Görsel Yok

Su Çiçeği

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Windpocken, Varizellen (pl.), Fr. Varicelle (f), İng. Chickenpox, Varicella. Karamuk, varicella da denilen, oldukça bulaşıcı, selim seyirli, daha ziyâde çocuklarda görülen, deri ve mukozalarda […]

Görsel Yok

Su Miğferi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wasserhelm (m), Fr. Utriculaire (f), İng. Bladdewort. Familyası: Lentibulariaceae. Türkiye’de yetiştiği yerler: İç Anadolu’da tatlı sularda. Tatlı sularda yaşayan, köksüz, yaprakları iplik şeklinde parçalanmış […]

Görsel Yok

Su Piresi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Daphnia (f), Wassergloh (m), Fr. Daphnie (f), İng. Daphnia. Familyası: Supiresigiller (Daphnidae). Yaşadığı yerler: Tatlı sularda. Özellikleri: Küt vücutlu, mikroskobik bir eklembacaklı. Dişileri 1,5 […]

Su Samuru

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fischotter (f), Fr. Loutre (f), İng. Otter. Familyası: Sansargiller (Mustelidae). Yaşadığı yerler: Avrasya ve Kuzey Afrika’da ağaçlı su kenarlarında. Amerikaya mahsus türler de vardır. […]

Görsel Yok

Su Sporları

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wassersportarten (m. pl.), Fr. Sports (m. pl.) nautiques, İng. Aquatic sports. Açık denizde, havuzda, nehir ve göllerde değişik gâyelerle yapılan sporlara verilen isim. Su […]

Görsel Yok

Su Terâzisi

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wasserwaage (f), Fr. Niveau (m) d’eau, İng. Water-level. Yataylığı temin etmekte kullanılan bir kontrol âleti. En çok sudan istifâde edilerek yapıldığı için bu adı […]

Görsel Yok

Suad Hayri Ürgüplü

22 Şubat 2020 admin 0

Türk devlet ve siyâset adamı. 1903’te Şam’da doğdu. Galatasaray Lisesini ve İstanbul Hukuk Mektebini (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini) bitirdi (1926). İstiklâl Savaşından sonra kurulan Türk-Yunan […]

Görsel Yok

Şuayb Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen peygamber. İbrâhim aleyhisselâm veya Sâlih aleyhisselâmın neslindendir. Soyu anne tarafından Lût aleyhisselâmın kızına ulaştığı ve Eyyûb aleyhisselâmla teyze oğulları oldukları […]

Görsel Yok

Subaşı

13 Şubat 2020 admin 0

Türk-İslâm devletlerinde askerî bir ünvan. Subaşı, Büyük Selçuklularda çok önemli bir ünvân olup, başkomutan yardımcısı, vekili olarak başkomutanlığı üstlenen kişi bu ünvânla anılırdı. Türkiye Selçuklularında […]

Görsel Yok

Süblimleşme

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sublimierung (f), Fr. Sublimation (f), İng. Sublimation. Kimyâda, bir katı maddenin sıvı hâle geçmeden direkt gaz veya buhar hâline (bâzan buhar hâlinden tekrar katı […]

Görsel Yok

Sübvansiyon

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Subvention, Fr. Subvention, İng. Subsidy, subvention. Özel gâyeli mâli yardım. Sübvansiyonlar devlet bütçesinden belli iktisâdî ve sosyal hedeflere ulaşmak gâyesiyle verilir. Yardımı alan genellikle […]

Görsel Yok

Suç

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schuld (f), Vergehen, Delikt (n), Sunde (f), Fr. Faute (f), Delit (m), Péché (m), İng. Fault, Crime, Sin. Hukuk nizâmı içinde, cezâlandırılmış fiil, hareket; […]

Görsel Yok

Sucuk

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wurst (f), Fr. Saucisse (f), İng. Sausage. Kıyılıp içine baharat katılarak yoğrulan etin, kurutulmuş sığır ince barsağına doldurulmasıyla yapılan bir çeşit yiyecek. Dünyâ standartlarında […]

Görsel Yok

Sudan

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Sudan Demokratik Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Hartum NÜFÛSU 29.971.000 YÜZÖLÇÜMÜ 2.504.000 km2 RESMÎ DİLİ Arapça DÎNİ İslâm PARA BİRİMİ Sudan Poundu Kuzey Doğu Afrika’da, 3° […]

Görsel Yok

Sûfî Allahyâr

13 Şubat 2020 admin 0

On yedinci yüzyılın sonlarıyla 18. yüzyılın başlarında Türkistan’da yetişmiş olan evliyâdan. Yaşadığı bölgenin dil ve lehçesiyle söylediği güzel şiirlerinde insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını […]

Görsel Yok

Süfyân bin Uyeyne

13 Şubat 2020 admin 0

Tebe-i tâbiînin büyüklerinden. Fıkıh ve hadîs âlimi. İsmi, Süfyân bin Uyeyne bin Meymûn el-Hilâlî el-Kûfî; künyesi Ebû Muhammed’dir. 725’te Kûfe’de doğdu. 813’te Mekke-i mükerremede vefât […]

Görsel Yok

Süfyân-ı Sevrî

13 Şubat 2020 admin 0

İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, Süfyân bin Saîd bin Mesrûk el-Kûfî; künyesi Ebû Muhammed veya Ebû Abdullah’tır. 713 (H.95) senesinde Kûfe’de doğdu. 778 (H.161)de Basra’da vefât […]

Görsel Yok

Sugûr ve Avâsım

22 Şubat 2020 admin 0

Bizans İmparatorluğuyla İslâm devletleri arasındaki müstahkem sınır bölgelerine verilen ad. Bu bölgeler Tarsus’tan Toros Dağları boyunca Malatya’ya oradan da Fırat’a kadar uzanırdı. Hazret-i Ömer’in halîfeliği […]

Süheyb-i Rûmî

13 Şubat 2020 admin 0

“Bir kimse, Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa, bir ananın evlâdını sevmesi gibi Süheyb’i sevsin.” hadîs-i şerîfiyle medh olunan, büyük sahâbî. İsmi Süheyb-i Rûmî; künyesi Ebû […]

Görsel Yok

Sühreverdiyye

22 Şubat 2020 admin 0

Tasavvufta, Ebû Hafs Ömer bin Muhammed Şihâbüddîn Sühreverdî ve talebelerinin tâkip ettikleri yol, tarîkat. 1145 (H.539) senesinde İran’ın Sühreverdî bölgesinde doğan Şihâbüddîn Sühreverdî, Ebü’n-Necîb Sühreverdî’nin […]

Görsel Yok

Suhuf

13 Şubat 2020 admin 0

Semâvî kitapların sayfa (forma) olarak gönderilenlerine verilen isim. Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma gönderdiği Tevrat, Dâvûd aleyhisselâma gönderdiği Zebur, Îsâ aleyhisselâma gönderdiği İncil ve Peygamber efendimiz […]

Görsel Yok

Süksinik Asit

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sucussäure, Fr. Acide succinique, İng. Succinic acid. Kehribarda % 3-8 nispetinde bulunan organik bir bileşik. Diğer reçinelerde, fosilleşmiş ağaçlarda ve ekseri bitkilerde de bulunur. […]

Görsel Yok

Suleyhîler

22 Şubat 2020 admin 0

Mısır’daki Şiî-Fâtımî Devletine bağlı bir Arap hânedânı. 1038-1168 yılları arasında Hadramut’tan Mekke’ye kadar Yemen ve Asir bölgesine, tamâmen hâkim oldular. Yemen, Abbâsî hilâfet merkezi olan […]

Görsel Yok

Süleyman (Şah, Han, Bey)

13 Şubat 2020 admin 0

İslâm halifelerinden, sultanlarından, Türk beylerinden yirmi altısının adı. İkişer tane Anadolu Selçuklu, Candarlı, Eşrefli, Karahanlı, Mengücüklü, Osmanlı, Safevî; birer tâne de Bengal Sultanlığı, Büyük Selçuklu, […]

Görsel Yok

Süleyman Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Dâvûd aleyhisselâmın oğludur. Yâkûb aleyhisselâmın neslindendir. Kudüs yakınlarındaki Gazze şehrinde doğdu. Hem peygamber hem sultandı. Çocukluğundan beri bilgili, iyilik ve adâleti seven […]

Görsel Yok

Süleymân Çelebi

13 Şubat 2020 admin 0

On beşinci asır Türk edebiyatının meşhur Mevlid şâiri. Bursa’da doğduğu bilinmesine rağmen, doğum târihi bilinmiyor. Halk arasında “Süleyman Dede” diye de anılır. Kendisi Birinci Murâd […]

Görsel Yok

Süleyman Demirel

22 Şubat 2020 admin 0

Siyâsî lider ve devlet adamı. Isparta İslâmköy’de 1924’te doğdu. 17 Haziran 2015 te Ankara’da öldü. Türk örf ve âdetlerine, dînine bağlı bir çevrede büyüdü. İlkokulu […]

Görsel Yok

Süleyman Han – II

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının yirmincisi, İslâm halîfelerinin seksen beşincisi. Sultan İbrâhim Hanın oğlu olup, 15 Nisan 1624 târihinde İstanbul’da, Sâlihâ Dilâşub Sultandan doğdu. Şehzâdeliğinde mükemmel tahsil ve […]

Görsel Yok

Süleyman Hilmi Tunahan

22 Şubat 2020 admin 0

Son devir din âlimlerinden. 1888 (H.1304) yılında şimdi Bulgaristan’da olan Silistre kasabasının Ferhatlar köyünde dünyâya geldi. Soyu, Fâtih Sultan Mehmed Han tarafından, Tuna vâlisi olarak […]

Görsel Yok

Süleyman Nazif

22 Şubat 2020 admin 0

Servet-i fünun şâiri. 1869 senesinde Diyarbakır’da doğdu. Babası şâir ve târihçi Said Paşadır. Tahsile 1874’te Maraş’ta başladı. Maraş’tan Diyarbakır’a döndüklerinde, Nazif rüştiye (ortaokul)de tahsiline devam […]

Görsel Yok

Süleyman Paşa

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı şehzâdesi. Orhan Gâzinin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hâtundur. İznik (1331) ve İzmit (1337) fetihlerine katıldı. İzmit ve civârı kendisine timar olarak verildi. Fethinde […]

Görsel Yok

Süleyman Paşazâde Sâmi Bey

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı eğitim ve edebiyatçısı. 1866 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Müşir Süleyman Hüsni Paşadır. Sâmi Bey, 1889’da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâneyi bitirip, Bursa ve Bağdat idâdi (lise) […]

Görsel Yok

Süleyman Şah

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlıların atası, Türk büyüklerinden olup, Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri, târihi ve âilesi hakkında kaynaklarda geniş bilgiye rastlanmamıştır. On ikinci yüzyılın sonlarında Türkistan’da doğdu. Kabîle […]

Görsel Yok

Süleymâniye Câmii

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı yükseliş devrinin muhteşem eseri. Bir külliye şeklinde inşâ edilen bu eser, Kânûnî Sultan Süleymân Hanın emriyle, Mîmar Sinân tarafından 1550-1557 yılları arasında inşâsına Şeyhülislâm […]

Görsel Yok

Sultan

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sultan (in f) (m), Fr. Sultan (e f) (m), İng. Sultan, sultana. İslâm devletlerinde hükümdara verilen ünvan. “Pâdişâh, hâkan, han, hükümdar” mânâlarındadır. Sultan tâbiri, […]

Görsel Yok

Sultan Han

13 Şubat 2020 admin 0

Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddîn Keykubâd tarafından Konya-Aksaray ve Kayseri- Sivas yolları üzerinde yapılan iki kervansarayın ismi. Konya-Aksaray karayolu üzerindeki Sultan Han, Aksaray’a 33 km mesâfede, […]

Görsel Yok

Sultan Veled

13 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü yüzyıl mutasavvıf ve şâirlerinden. 1226’da eski ismi Lârende olan Karaman’da doğdu. Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin oğludur. Annesi Gevher Hâtundur. Babası hazret-i Mevlânâ çok […]

Sultanahmed Câmii

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Blaue Moschee (f), Fr. Mosquée (f), beleue, İng. Blue mosque. Türkiye’nin ve İstanbul’un altı minâreli tek câmii. Osmanlı Devletinin ihtişamını, kudretini o devrin sanattaki […]

Sultanahmed Çeşmesi

13 Şubat 2020 admin 0

Topkapı Sarayının, ilk kapısı Bâb-ı Hümâyun’un önündeki küçük meydanda Sultan Üçüncü Ahmed Han tarafından yaptırılan muhteşem çeşme. İslâm dîninin temizliği emretmesi, su ihtiyâcı olanlara bunun […]

Görsel Yok

Sultansazlığı

22 Şubat 2020 admin 0

İç Anadolu bölgesinde, Erciyes Dağının güneybatısındaki Develi Ovasının en alçak bölümünde yer alan su birikintisi. Geniş mânâda Yay, Camız, Söbe ve Çöl göllerine ve çevrelerindeki […]

Sultanselim Câmii ve Külliyesi

13 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Yavuzselim semtinde, Haliç’e bakan tepe üzerinde câmi, türbeler, tabhâne, imâret, medrese, sıbyan mektebi ve hamamdan meydana gelen selâtin külliyesi. Yavuz Sultan Selim Han, çok […]

Görsel Yok

Sumak

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gerbersumach (m), Fr. Sumac, İng. Sumac. Familyası: Antepfıstığıgiller (anacardiaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Akdeniz bölgesi, Doğu Anadolu. 2-3 m boylarında, kışın yapraklarını döken, çalı […]

Sümeyye Hâtun

23 Şubat 2020 admin 0

İslâm târihinde ilk şehit olan kadın sahâbî. Meşhur sahâbî Ammâr bin Yâsir’in (radıyallahü anh) annesidir. Hazret-i Sümeyye, Ebû Cehl’in amcası Ebû Huzeyfe bin Mugîre’nin câriyesiydi. […]

Görsel Yok

Sun Yat Sen

22 Şubat 2020 admin 0

Çin Cumhûriyetinin kurucusu sayılan ve Çin’in bağımsızlığı için mücâdele eden siyâset adamı. Fakir bir çiftçi âilesinin oğlu olarak Çin’in güneyinde Xiang-Shan’da 12 Kasım 1866’da doğdu. […]

Görsel Yok

Sun’i Solunum ve Kalp Masajı

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Künstliche Atmung und Herzmassage, Fr. Respiration artificielle et message de coeur, İng. Artificial respiration and heart massage. Kendi kendine solunumun olmadığı durumlarda, akciğerlerin havalandırılmasını […]

Görsel Yok

Supap

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ventil (n), Verschlussdeckel (m), Fr. Soupape (m), İng. Valve. Sıvıların ve gazların, borulardan ve deliklerden geçişini ayarlayan bir makina parçası. Supaplara uygun şekilde kumanda […]

Görsel Yok

Sûre

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zeitdauer, Fr. Sourate, İng. Sura. Kur’ân-ı kerîmde âyetlerden meydana gelen bölümler. Lügatte “yüksek rütbe, şeref, yüksek olarak yapılmış binâ” demektir. Kur’ân-ı kerîmde uzunlukları birbirinden […]

Görsel Yok

Surinam

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Surinam BAŞŞEHRİ Paramaribo NÜFÛSU 417.000 YÜZÖLÇÜMÜ   163.820 km2 RESMÎ DİLİ Felemenk dili DÎNİ İslâm, Hindu, Hıristiyan PARA BİRİMİ Surinam guldeni Batıda Guyana, güneyde […]

Görsel Yok

Suriye

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Suriye Arap Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Şam NÜFÛSU 12.524.000 YÜZÖLÇÜMÜ  185.180 km2 RESMÎ DİLİ Arapça DÎNİ İslâm PARA BİRİMİ Suriye paundu (= 100 piasters) Ortadoğu […]

Görsel Yok

Suriye Selçukluları

22 Şubat 2020 admin 0

Suriye ve havâlisinde Sultan Melikşâh’ın kardeşi Tutuş tarafından kurulan bir Selçuklu hânedânı. Suriye Fâtihi Emir Atsız’ın Kâhire yakınlarında Fâtımîler karşısında mağlûbiyeti sırasında öldüğü zannedilince, Sultan […]

Surre Alayı

13 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para […]

Görsel Yok

Susam

22 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sesam (m), Fr. Sésame (m), İng. Sesame. Familyası: Susamgiller (Pedaliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güneybatı Anadolu’da yetiştirilir. Bir metre boyunda, yağ veren bir […]

Görsel Yok

Suudi Arabistan

22 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Suudi Arabistan Krallığı BAŞŞEHRİ Riyad NÜFÛSU 14.691.000 YÜZÖLÇÜMÜ 2.240.000 km2 RESMÎ DİLİ Arapça DÎNİ İslâm PARA BİRİMİ Riyâl Arabistan Yarımadasında 16° 11’ – […]

Görsel Yok

Ta’dîl-i Erkân

13 Şubat 2020 admin 0

Namazın vâciplerinden biri. Namazın belli yerindeki rükünleri doğru yapmak. Namazı belli tertip ve düzene uygun olarak ve hakkını vererek kılmak. Ta’dîl-i erkân, namazda beş yerde […]

Görsel Yok

Taberânî

13 Şubat 2020 admin 0

Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyûb bin Mutayr eş-Şâmî el-Lahmî et-Taberânî; künyesi Ebü’l-Kâsım’dır. 873 (H.260) senesi Safer ayında Şam’ın […]

Görsel Yok

Taberî

13 Şubat 2020 admin 0

Tefsir, kırâat, hadis, târih, edebiyat, nahiv, matematik, tıp ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi Muhammed bin Cerîr; künyesi Ebû Câfer’dir. Memleketine nispetle Taberî denildi. İbn-i […]

Görsel Yok

Tâbiîn

13 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmı gören Müslümanlar, Peygamber efendimizi görmemiş, fakat Eshâb-ı kirâmın sohbetine kavuşan, onlarla görüşüp konuşanlar. Peygamber efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde; “İnsanların en hayırlısı, benim asrımda […]

Görsel Yok

Taç

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Krone (f), 2. Kopfputz (m), (einer Braut), 3. Kopfbedeckung (f), (der Derwische), 4. Blumenkrone, Korolla (f), Fr. 1. Couronne (f); Coiffure (f), (des […]

Görsel Yok

Tâç Mahal

13 Şubat 2020 admin 0

Hindistan’daki Gürgâniye türbelerinden en meşhuru. Egre/Agra şehrinde Cumma/Yamuna Nehri kenarında beyaz mermerden yapılmış çok muhteşem bir sanat âbidesidir. Tâç Mahal Türbesi, Gürgâniye hükümdarlarından Şah Cihan’ın […]

Görsel Yok

Tâc-ül Ârifîn (Ebü’l-Vefâ)

13 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l-Vefâ; ismi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Zeyd bin Hasan el-Ârif bin Zeyd bin İmâm-ı Zeynel’âbidîn bin İmâm-ı Hüseyin bin Aliyy-ül-Murtezâ […]

Görsel Yok

Tâcüddîn Sübkî

13 Şubat 2020 admin 0

Hadis, usûl, edebiyât, târih ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Abdülvehhâb bin Ali bin Abdülkavî bin Ali bin Temmâm bin Yûsuf el-Ensârî eş-Şâfiî es-Sübkî’dir. Künyesi […]

Görsel Yok

Taflâtî

13 Şubat 2020 admin 0

On sekizinci yüzyılda Kuzey Afrika’da yetişen hadis ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İsmi Muhammed bin Tayyib’dir. Taflâtî diye de tanınmıştır. Fas taraflarında doğdu. Doğum târihi […]

Görsel Yok

Tâhâ-i Hakkârî

13 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında Anadolu’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîki saâdete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen büyük âlim ve […]

Görsel Yok

Tahiyyet-ül Mescid

13 Şubat 2020 admin 0

Câmiye veya mescide girince kılınan nâfile namaz. Tahiyyet-ül mescit “mescide tâzim (hürmet, saygı)” demek ise de aslında mescidin sâhibine, yâni Allahü teâlâya tâzim etmek demektir. […]

Görsel Yok

Tahsin Paşa

13 Şubat 2020 admin 0

Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri vezirlerinden ve Mâbeyn Başkâtibi. İstanbul’da doğdu. Gençliğinde Bâbıâli kalemlerinde çalıştı ve burada kendini yetiştirdi. Dâhiliye Mektupçu Kaleminde önce muâvin, sonra […]

Görsel Yok

Tahsin Yazıcı

13 Şubat 2020 admin 0

Kore kahramanı olarak da bilinen Türk generali. 1892’de bugünkü Makedonya’da bulunan Manastır’da doğdu. 1971 senesinde Ankara’da öldü. 1912’de Harb Okulunu bitirdi. Birinci Dünya Savaşına katıldı. […]

Görsel Yok

Taht

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Thron (m), Fr. Tröne (m), İng. Throne. Hükümdarların merâsim günlerinde ve resmî kabullerde oturdukları, değerli taş ve mâdenlerle süslenmiş büyük makam koltuğu, sedir. Mısır, […]

Görsel Yok

Takiyyüddîn Râsıd

13 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da ilk rasathâneyi kuran astronomi, matematik ve hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Mâruf bin Ahmed Râsıd-üş-Şâmî olup, lakabı Takiyyüddîn’dir. Takiyyüddîn Râsıd diye meşhur oldu. 1525 […]

Görsel Yok

Takıyyüddîn Sübkî

13 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü ve on dördüncü yüzyıllarda Mısır’da yetişmiş olan, fıkıh, tefsir, hadis, kırâat, lügat ve dil âlimlerinden. İsmi Ali bin Abd-ül-kâfî; künyesi Ebü’l-Hasan’dır. Lakabı Takıyyüddîn’dir. […]

Görsel Yok

Takvâ

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Frömmigkeit (f), Fr. Piété (f), İng. Piety. Kötülüklerden sakınmak. Allahü teâlânın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak. Haramların ve şüpheli olanların hepsinden sakınmak. İnsanı, Allahü teâlâya […]

Görsel Yok

Takvim

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kalender (m), Fr. Calendrier (m), İng. Calendar. Zamânı; sene, ay, hafta, gün ve saat gibi sâbit bölümlere ayıran; dînî-millî gün ve bayramları gösteren cetveller. […]

Görsel Yok

Talas Meydan Muhârebesi

13 Şubat 2020 admin 0

İlk müttefik Türk ve İslâm orduları ile Çin ordusu arasında yapılan meydan savaşı. İslâmiyeti henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da İslâm dînini tanıtıp yayan Araplarla […]

Talhâ bin Ubeydullah

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. İlk Müslüman olanlardan ve Cennet’le müjdelenen on sahâbîden biridir. Adı Talhâ bin Ubeydullah, künyesi Ebû Muhammed’dir. Uhud Savaşında gösterdiği kahramanlık sebebiyle “Hayyir” (hayırkâr) ve Tebük Savaşında […]

Târih

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Geschicte (f), Fr. Histoire, İng. History. Sosyal ilimlerden. Târih, Arapça bir kelimedir. “Anılmaya değer hâdiselerin hikâyesi” mânâsına gelir. Batı dillerindeki karşılığı “İstorya” olup, “araştırılmış […]

Görsel Yok

Tarîkat

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. İslamischer Order, Fr. Ordre religieux, İng. Sufî Orders. Tasavvuf yolu. Tarîkat, lügatte “yol” mânâsına gelir. Tarîkatların esâsını tasavvuf bilgileri teşkil eder. Bu bilgilerin, insanlara […]

Görsel Yok

Târık bin Ziyâd

13 Şubat 2020 admin 0

Endülüs’ü fetheden büyük İslâm kumandanı. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. Sülâlesi hakkında da çeşitli rivâyetler olup, Arap, Berberî ve İranlı olduğu yazılıdır. Kuzey Afrika ve […]

Görsel Yok

Tarık Buğra

13 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri, hikâye, roman, oyun yazarlarından ve gazeteci.  2 Eylül 1918’de Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu.  26 Şubat 1994’te vefât eti. İlköğrenimini doğum yerinde, orta öğreniminiyse […]

Görsel Yok

Târuh

13 Şubat 2020 admin 0

İbrâhim aleyhisselâmın öz babası. Mümin, sâlih ve temiz bir zât olan Târuh; hanımı, oğlu İbrâhim aleyhisselâma hâmileyken vefât etti. Bunun üzerine kardeşi Âzer onun hanımıyla […]

Görsel Yok

Tasarruf

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Verfügung (-sgewalt), Nutzniessung (f); Besitz (m), Fr. Disposition; possession, propriété (f), İng. Disposal, possession. Herhangi bir şeyi dilediği şekilde kullanma hakkı, kullanım yetkisi; para […]

Tasavvuf

13 Şubat 2020 admin 0

Ahlâk ve ihlâs ilmi. Bir diğer târifle tasavvuf; kalple yapılması ve sakınılması lâzım olan şeyleri, kalbin ve rûhun kötülüklerden temizlenme yollarını öğreten ilim. Tasavvuf, sırf […]

Görsel Yok

Tavâf

13 Şubat 2020 admin 0

Ziyâret etmek maksadıyla bir şeyin etrâfında dolaşmak. Kâbe-i muazzamayı ziyâret ederek, etrâfında yedi kere dönmek. Tavâf, hac ve umrede, Mescid-i haram içinde Kâbe-i muazzama etrâfında […]

Görsel Yok

Tavşan

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hase (m), Fr. Lièvre (m), İng. Rabbit, Hare. Familyası: Tavşangiller (Leporidae). Yaşadığı yerler: Antarktika hâriç, hemen hemen bütün dünyâda. Yabâni olanları dağlarda, kırlarda yaşar. […]

Görsel Yok

Tebe-i Tâbiîn

13 Şubat 2020 admin 0

Hadîs-i şerîfle medhedilen üç nesilden üçüncüsü. İlki Eshâb-ı kirâmdır (radıyallahü teâlâ anhüm). İkincisi bu büyükleri görenlerdir. Bunlara Tâbiîn denir. Hadîs-i şerîfte buyruldu ki: İnsanların en […]

Görsel Yok

Tebük Seferi

13 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin 630 (H.9) senesinde Bizans İmparatoruna karşı çıktığı sefer. Tebük, Hacer ile Şam arasında bir yerin adıdır. Peygamberimiz sallallahü aleyhi […]

Görsel Yok

Tecvid

13 Şubat 2020 admin 0

Kur’ân-ı kerîmin usûlüne uygun olarak okunmasını sağlayan ilim. Tecvid lügatta bir şeyi güzel yapmak, süslemek, hoşça yapmak, iyi ve güzel söylemek mânâlarına gelir. Tecvid, Kur’ân-ı […]

image_pdfimage_print