Görsel Yok

3. Cilt Fihristi

20 Temmuz 2019 admin 0

ATLETİZM AYNA ATMACA AYNİ HASAN ATMOSFER AYRIKOTU (Agropyon Repens) ATOM AYSBERG (Buzdağı) ATOM BOMBASI AYVA AĞACI (Cydonia Oblonga) ATOM REAKTÖRÜ AYVANSARAYİ HÜSEYİN EFENDİ ATOM SAATİ […]

Görsel Yok

Atletizm

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Leichtathletik, Fr. Athlétisme, İng. Atletic. İnsanın tabii hareketlerinden olan koşu, atlama, atma ve yürüyüşe dayanan, fiziki performansı devam ettirme ve geliştirme gayesini güden beden […]

Görsel Yok

Atmaca (Accipiter nisus)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Sperber, Fr. Epervier d’Europe, İng. Sparrow hawk. Familyası: Kartalgiller (Falconidae). Yaşadığı yerler: Asya ve Avrupa’nın ılıman bölgelerindeki bodur ağaçlıklı ormanlar. Özellikleri: 30- 35 cm […]

Görsel Yok

Atmosfer

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atmosphäre, Fr. Atmosphére, İng. Atmosphere. Bazı gök cisimlerinin etrafını saran gaz tabakasına verilen ad. Bu gaz tabakası, o gök cisminin çekim kuvveti sebebiyle uzaya […]

Görsel Yok

Atom

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atom, Fr. Atome, İng. Atom. Maddenin en küçük ve temel yapı taşı. Atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel […]

Görsel Yok

Atom Bombası

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atombombe, Fr. Bombe atomique, İng. Atomic bomb. Kararsız atomların çekirdeğindeki zincirleme bölünme reaksiyonunun bir anda ve patlama şeklinde olmasıyla ortaya çıkan enerji. Eğer zincirleme […]

Görsel Yok

Atom Saati

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atomische Uhr, Fr. Horloge Atomique, İng. Atomic clock. Atom veya moleküllerin titreşimlerini kullanarak zamanı büyük bir hassasiyetle ölçen alet. Zaman ölçümünde temel birim saniyedir. […]

Görsel Yok

Atropin

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Atropin, Fr. Atropine, İng. Atropine. Tıpta kullanılan, zehirli ve kristal şeklinde bir alkolait. Atropin maddesini tabiatta Atropa belladonna adlı, Türkiye’de “itüzümü” veya “güzelavrat otu” […]

Görsel Yok

Attar (Aktar)

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Kraemer, drogist, Fr. Droguiste, herboriste, İng. Herbalist. Baharat, güzel koku, şifalı ve sağlığa faydalı bitkileri hazırlayıp satan kişi. Attarlar, günümüzde olduğu gibi eczanelerin bulunmadığı […]

Görsel Yok

Attila (Atilla)

30 Nisan 2021 admin 0

Beşinci asırda Avrupa’da yaşamış Hun hükamdarı. 395 yılında bugünkü Macaristan’da doğdu. Babası Avrupa Hun Devletinin kurucusu olan Muncuk’tur. Çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı barış rehinesi […]

Görsel Yok

Avarlar

30 Nisan 2021 admin 0

Üçüncü ve dokuzuncu yüzyıllar arasında Orta Asya ve Avrupa’da önemli rol oynamış ve devlet kurmuş eski bir Türk boyu. Asya’da Hun İmparatorluğu çöktükten sonra 5. […]

Görsel Yok

Avcılık

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Jagerei, Fr. Chasse, İng. Hunting, stalking, shooting. Spor yapmak gayesiyle avlanan, avlanmayı seven veya bunu kendine iş edinen kimselerin yaptığı iş. Avcılar, insanlar tarafından […]

Görsel Yok

Avni (Yenişehirli)

30 Nisan 2021 admin 0

On dokuzuncu yüzyıl divan şairi. 1826’da bugün Yunanistan sınırlarında kalan Yenişehir’de (Larissa) doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Fenarlı Sıdkı Ebu Bekr Paşanın oğludur. Tahsil durumu hakkında […]

Görsel Yok

Avrupa

30 Nisan 2021 admin 0

Okyanusya kıtasından sonra dünyadaki kıtaların en küçüğü. Avrupa sınırlarının, nereden başladığına dair, kesin bir sınır birliğine varılamamıştır. Ancak Hazar Denizinden Kuzey Buz Denizine kadar uzanan […]

Görsel Yok

Avrupa Topluluğu

11 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Europa Gemeinschaft, Fr. Communatue Europeénne, İng. European Community   Belirli Avrupa ülkeleri arasında, mal, hizmet ve üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) serbestçe dolaşımını sağlamak gayesiyle […]

Ayasofya Camii

18 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un fethine kadar hıristiyan aleminin en büyük kilisesi, bu tarihten 1934’e kadar İslam aleminin en büyük camilerinden biri idi. 1935’ten sonra ise müze olarak kullanılmaktadır. […]

Görsel Yok

Ayvansarayi Hüseyin Efendi

30 Nisan 2021 admin 0

On sekizinci asır Osmanlı tarih ve biyografi alimi. İsmi, Hüseyin olup, babası Hacı İsmail Ağadır. İstanbul, Fatih’te Ayvansaray civarındaki Toklu Dede Mahallesinde doğdu. Bu sebeple […]

Görsel Yok

Azeri İbrahim Çelebi

30 Nisan 2021 admin 0

On altıncı asır meşhur Osmanlı alim ve şairlerinden. Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yavuz Sultan Selim Han devrinin büyük alimlerinden. Muallimzade lakabıyla meşhur Mevlana Ahmed […]

Görsel Yok

Aziz Ali Efendi

30 Nisan 2021 admin 0

Şair ve yazar. Girit’te doğdu. 1798 (H. 1213)de Berlin’de öldü. Girit Defterdar-ı Tarihçisi  Mehmed Efendinin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pekçok mal […]

Görsel Yok

Aziz Mahmud Hüdai

30 Nisan 2021 admin 0

Osmanlı Devleti, zamanında Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi; Mahmud, babasının ismi Fadlullah‘tır. 1541 (H. 948) senesinde Şereflikoçhisar’da doğdu. 1628 (H. 1038) senesinde İstanbul’da vefat etti. […]

Görsel Yok

Aziziye Müdafaası

30 Nisan 2021 admin 0

Doksanüç Harbi diye tarihe geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Muharebesinde, Erzurum’daki Aziziye Tabyasında Ruslara karşı gerçekleştirilen müdafaa. 24 Nisan 1877’de Ruslar, Osmanlı Devletine savaş ilan etmişler, batıda […]

Görsel Yok

Azot

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Stickstoff, Fr. Azote, İng. Nitrogen. Dünya etrafındaki atmosferde oksijen ile karışım halinde bulunan renksiz gaz. Atmosferin hacim olarak % 78.09’u azot, % 20.95’i oksijendir. […]

Görsel Yok

Azrail

30 Nisan 2021 admin 0

Dört büyük melekten biri. Ruhları almakla vazifeli olup, Kur’an-ı kerimde “Melek-ül-mevt” yani ölüm meleği olarak zikredilmiştir. Bu büyük meleğin emrinde yardımcı melekler de vardır. İslam […]

Görsel Yok

Aztekler

30 Nisan 2021 admin 0

Alm. Azteken, Fr. Azteques, İng. Aztecs. On beşinci yüzyıl ile on altıncı yüzyıl başları arasında, bugünkü Meksika’nın orta ve güney kesimlerinde büyük bir imparatorluk kurmuş […]

Görsel Yok

Babür Şah

11 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da en büyük İslam Devleti olan Gürganiye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı […]

Bağdat

14 Ağustos 2019 admin 0

Irak’ın başşehri. Nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Mezopotamya çanağının ortasında, Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle’nin Fırat’a en çok (40 km) yaklaştığı noktada, geniş bir […]

Bağdat Köşkü

14 Ağustos 2019 admin 0

Sultan Dördüncü Murad Hanın emriyle Bağdat Zaferinin hatırası olarak 1639 yılında yaptırılan köşk. Topkapı Sarayında köşklerin bulunduğu dördüncü avludadır. Haliç’e bakmaktadır. Köşkün planı sekizgen şeklinde […]

Görsel Yok

Baldırıkara

10 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Venushaar, Frauenhaar, Fr. Capillaire, İng. Maidenhair Fern. Familyası: Eğreltiotları (Polypodiaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara bölgesi, Karadeniz, Ege, Akdeniz bölgelerinde yetişir. Rutubetli ve serin yerlerde, […]

Barbaros Hayreddin Paşa

23 Eylül 2020 admin 0

Büyük Osmanlı kapdan-ı deryası (amirali). 1466’da bir rivayette de 1483 yılında doğdu. Asıl adı Hızır‘dı. Din ve devlet yolunda yaptığı büyük işlerden dolayı Kanuni Sultan […]

Görsel Yok

Bayezid Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerine kurulan ve semte adını veren muhteşem cami. Fatih sultan Mehmed Han’ın oğlu Sultan Bayezid tarafından yaptırılan caminin temeli, 1501 yılında atılıp, inşası […]

Görsel Yok

Bayezid Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri […]

Bayezid-i Bistami

26 Şubat 2020 admin 0

Evliyanın büyüklerinden. Silsile-i aliyye adı verilen büyük alimler silsilesinin beşincisi. İsmi Tayfur, babasının ismi İsa, künyesi Ebu Yezid olup, lakabı Sultanü’l-arifin‘dir. Bayezid-i Bistami diye meşhur […]

Bedir Harbi (2/624)

17 Mayıs 2020 admin 0

Hicretin ikinci yılında Ramazan ayında sevgili Peygamberimizin, Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş. Mekke ile Medine arasında Bedir kuyularının bulunduğu mahalde vuku bulduğu için, Bedir Savaşı […]

Görsel Yok

Beni Mustalık Gazası (5/627)

16 Mayıs 2020 admin 0

İslam tarihinde, Peygamber efendimizin hicretin 5. yılında, Müreysi Kuyusu yanında Arab kabilelerinden Mustalıkoğulları ile yaptığı gaza, savaş. Müreysi Gazası da denilir. Mustalıkoğulları, Huzaaoğullarına bağlı küçük […]

Bera bin Azib

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan ve Ensarın, yani Medineli Müslümanların büyüklerinden. Ebu Umare künyesi ile meşhurdur. Babası; Azib bin Haris, annesi Habibe binti Ebi Habibe’dir. Evs kabilesindendir. Resulullah’ın […]

Berat Gecesi

6 Mart 2022 admin 0

İslam dininde kıymet verilen, mübarek gecelerden. Kameri aylardan Şabanın on beşinci gecesidir. Mübarek geceler, İslam dininin kıymet verdiği gecelerdir. Allahü teala kullarına çok acıdığı için, […]

Görsel Yok

Beşir Ağa

8 Temmuz 2022 admin 0

Osmanlılar devri Darüssaade ağalarından. 1652 (H.1062) senesinde doğdu. 1746 (H.1159) senesinde İstanbul’da vefat etti. Sarayda Yapraksız Ali Ağanın yanında yetişen Beşir Ağa, 1707 senesinde saray […]

Bey’ ve Şira – Alış Veriş

3 Ocak 2020 admin 0

Alm. An-und Verkauf, Fr. Vehte et Achat, İng. Sell and buy. Alış veriş. Sözlükte bey’ “satmak”, şira “satın almak”; terim olarak da “iki kişinin mallarını […]

Görsel Yok

Beyaz Salkım (Robinia pseudoacacia)

10 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Akazienrabinie, Scheinakazie, Fr. Robinier, İng. Locust tree, False acacia. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin her yerinde. Özellikle park ve bahçelerde çok rastlanır. […]

Beylerbeyi Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul Boğazında, Beylerbeyi’nde yaptırılan muhteşem saray. Sarayın bulunduğu yerde daha önceleri Birinci Ahmed Handan kalma bir ahşap saray vardı. Harab olan bu sarayın yerine, İkinci […]

image_pdfimage_print