Görsel Yok

3. Cilt Fihristi

20 Temmuz 2019 admin 0

ATLETİZM AYNA ATMACA AYNİ HASAN ATMOSFER AYRIKOTU (Agropyon Repens) ATOM AYSBERG (Buzdağı) ATOM BOMBASI AYVA AĞACI (Cydonia Oblonga) ATOM REAKTÖRÜ AYVANSARAYİ HÜSEYİN EFENDİ ATOM SAATİ […]

Görsel Yok

AGİK

17 Şubat 2020 admin 0

1973’te içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 35 ülkenin arasında Avrupa’da bir savunma güvenlik ve işbirliği sistemi kurmak gayesiyle, konuların tartışıldığı konferanslar organizasyonu. Bu konferanslarda alınan kararların, […]

Ayasofya Camii

18 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un fethine kadar hıristiyan aleminin en büyük kilisesi, bu tarihten 1934’e kadar İslam aleminin en büyük camilerinden biri idi. 1935’ten sonra ise müze olarak kullanılmaktadır. […]

Görsel Yok

Babür Şah

11 Ocak 2020 admin 0

Hindistan’da en büyük İslam Devleti olan Gürganiye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı […]

Bağdat

14 Ağustos 2019 admin 0

Irak’ın başşehri. Nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Mezopotamya çanağının ortasında, Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle’nin Fırat’a en çok (40 km) yaklaştığı noktada, geniş bir […]

Bağdat Köşkü

14 Ağustos 2019 admin 0

Sultan Dördüncü Murad Hanın emriyle Bağdat Zaferinin hatırası olarak 1639 yılında yaptırılan köşk. Topkapı Sarayında köşklerin bulunduğu dördüncü avludadır. Haliç’e bakmaktadır. Köşkün planı sekizgen şeklinde […]

Barbaros Hayreddin Paşa

23 Eylül 2020 admin 0

Büyük Osmanlı kapdan-ı deryası (amirali). 1466’da bir rivayette de 1483 yılında doğdu. Asıl adı Hızır‘dı. Din ve devlet yolunda yaptığı büyük işlerden dolayı Kanuni Sultan […]

Görsel Yok

Bayezid Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerine kurulan ve semte adını veren muhteşem cami. Fatih sultan Mehmed Han’ın oğlu Sultan Bayezid tarafından yaptırılan caminin temeli, 1501 yılında atılıp, inşası […]

Görsel Yok

Bayezid Han – II

25 Şubat 2020 admin 0

Sekizinci Osmanlı padişahı. Fatih Sultan Mehmed’in iki oğlundan büyüğüdür. 1447 yılında doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en kıymetli alimleri […]

Bayezid-i Bistami

26 Şubat 2020 admin 0

Evliyanın büyüklerinden. Silsile-i aliyye adı verilen büyük alimler silsilesinin beşincisi. İsmi Tayfur, babasının ismi İsa, künyesi Ebu Yezid olup, lakabı Sultanü’l-arifin‘dir. Bayezid-i Bistami diye meşhur […]

Bedir Harbi (2/624)

17 Mayıs 2020 admin 0

Hicretin ikinci yılında Ramazan ayında sevgili Peygamberimizin, Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş. Mekke ile Medine arasında Bedir kuyularının bulunduğu mahalde vuku bulduğu için, Bedir Savaşı […]

Görsel Yok

Beni Mustalık Gazası (5/627)

16 Mayıs 2020 admin 0

İslam tarihinde, Peygamber efendimizin hicretin 5. yılında, Müreysi Kuyusu yanında Arab kabilelerinden Mustalıkoğulları ile yaptığı gaza, savaş. Müreysi Gazası da denilir. Mustalıkoğulları, Huzaaoğullarına bağlı küçük […]

Bera bin Azib

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan ve Ensarın, yani Medineli Müslümanların büyüklerinden. Ebu Umare künyesi ile meşhurdur. Babası; Azib bin Haris, annesi Habibe binti Ebi Habibe’dir. Evs kabilesindendir. Resulullah’ın […]

Bey’ ve Şira – Alış Veriş

3 Ocak 2020 admin 0

Alm. An-und Verkauf, Fr. Vehte et Achat, İng. Sell and buy. Alış veriş. Sözlükte bey’ “satmak”, şira “satın almak”; terim olarak da “iki kişinin mallarını […]

Beylerbeyi Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul Boğazında, Beylerbeyi’nde yaptırılan muhteşem saray. Sarayın bulunduğu yerde daha önceleri Birinci Ahmed Handan kalma bir ahşap saray vardı. Harab olan bu sarayın yerine, İkinci […]

image_pdfimage_print