Görsel Yok

4. Cilt Fihristi

17 Temmuz 2019 admin 1

BEYRUT BİRUNİ BEYŞEHİR GÖLÜ BİSİKLET BEYTÜLMAL BİSİKLET YARIŞLARI BEYZADE MUSTAFA AHISKALI BİSKÜVİ BEYZBOL BİSMARCK, Otto BEZELYE (Pisum Sativum) BİŞKEK BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN BİŞR-İ HAFİ […]

Bilal-i Habeşi

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshab-ı kiramdan, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” ilk müezzini. İlk Müslümanlardandır. İsmi Bilal bin Rebah Habeşi olup, künyesi Ebu Abdullah, annesinin ismi Hamame‘dir. Aslen […]

Görsel Yok

Birleşik Almanya

13 Mayıs 2020 admin 0

BİRLEŞİK ALMANYA DEVLETİN ADI Birleşik Almanya BAŞŞEHRİ Berlin NÜFUSU 79.096.000 YÜZÖLÇÜMÜ 356.945 km2 RESMİ DİLİ Almanca DİNİ Hıristiyanlık PARA BİRİMİ Mark Orta Avrupa’da Kuzey Denizi […]

Görsel Yok

Birleşik Arap Cumhuriyeti

9 Mayıs 2021 admin 0

DEVLETİN ADI Birleşik Yemen Arap Cumhuriyeti BAŞŞEHRİ Aden NÜFUSU 12.000.000 YÜZÖLÇÜMÜ 531.869 km2 RESMİ DİLİ Arapça DİNİ İslamiyet PARA BİRİMİ Yemen Riyali Arap Yarımadasının batı […]

Görsel Yok

Böbreküstü Bezi

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nebennire (f), Fr. Glande surrénale, glande adrénale (f), İng. Suprarenal gland. Her iki böbreğin üst ucunda, yarım ay şeklinde, yassı, yaklaşık 12 gr ağırlığındaki […]

Buhara

14 Ağustos 2019 admin 0

Özbekistan Cumhûriyeti sınırları içinde bulunan târihî bir şehir. Zerefşan Irmağının aşağı havzasındaki büyük vahâda yer alan Buhâra şehrinin denizden yüksekliği 220 metredir. Kara ikliminin tesirinde […]

Görsel Yok

Bunama (Dementia-Demans)

13 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Altersschwaeche, Fr. demence, İng. dotage. Bilhassa yaşlılıkta tedrîcen (yavaş yavaş) meydana gelen ve aklî gerilemeyle orantılı bir hâfıza kaybı. İhtiyârlık bunaması (dementia senilis); 65-70 […]

Burdur

14 Ağustos 2019 admin 0

Akdeniz bölgesinin göller kısmında yer alan bir ilimiz. Batı Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Burdur, 36°53’ ve 37°50’ kuzey enlemleri ile 29°24’ ve 30°53’ […]

Görsel Yok

Burkina Faso

7 Mayıs 2021 admin 0

DEVLETİN ADI Burkina Faso BAŞŞEHRİ Ouagadougou NÜFÛSU 9.261.000 YÜZÖLÇÜMÜ 274.200 km2  RESMÎ DİLİ Fransızca DÎNİ İslâm, Putperestlik PARA BİRİMİ Frank Batı Afrika’da bağımsız bir cumhuriyet. […]

Görsel Yok

Ca’ber Kalesi

10 Mayıs 2022 admin 0

Sûriye’nin kuzeyinde, Fırat Nehrinin sol kıyısında eski bir kale. Bugün harâbe hâlinde olan bu kale, Rakka şehrinde Balis’e giden yol üzerinde, Rakka’nın 50 km batısında, […]

Cabir bin Abdullah

16 Mayıs 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. İsmi Câbir, künyesi Ebû Abdurrahmân ve Ebû Abdullah’tır. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Nesîbe Hâtundur. Babası Abdullah, Selemeoğullarının reisi idi ve Câbir’le berâber İkinci […]

Görsel Yok

Câbir bin Eflah

10 Mayıs 2022 admin 0

Endülüs’te yetişen büyük Müslüman astronomi ve matematik âlimi. Künyesi Ebû Muhammed olup, Avrupa’da Geber ismiyle şöhret buldu. Bu zât, kimyâcı Câbir bin Hayyân es-Sûfî ve […]

Görsel Yok

Câbir bin Hayyân

10 Mayıs 2022 admin 0

Modern kimyânın kurucusu meşhûr İslâm âlimi. Tebe-i tâbiîndendir. İsmi Câbir bin Hayyân Abdullah el-Ezdî olup, künyesi Ebû Abdullah’tır. Horasanlı, Tuslu, Harrânlı ve Kûfeli olduğu söylenen […]

Câfer-i Sâdık

26 Şubat 2020 admin 0

On iki imâmın altıncısı ve İslâm âlimlerinin büyüklerinden. Eshâb-ı kirâmı görmekle şereflenen Tâbiîn devrinin ve evliyânın yükseklerinden. Kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük âlimlerin dördüncüsüdür. Künyesi, […]

Câfer-i Tayyâr

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “aleyhisselam” amcasının oğlu ve ilk Müslüman olanların otuz ikincisi. Ebû Tâlib’in oğlu, hazret-i Ali’nin ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra, Kureyşlilerin eziyetlerinden kurtulmak üzere bâzı […]

Görsel Yok

Cağalazâde Sinan Paşa

10 Mayıs 2022 admin 0

Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinin sadrâzam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptân-ı Deryâ Piyâle Paşaya esir […]

Cehennem

22 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Hölle (f), Fr. Enferr (m), İng. Hell. Âhirette kâfirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkâr olanların da günahları kadar kalıp azâb görecekleri yer. Allahü teâlânın bütün peygamberleri, […]

Cennet

20 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Paradies (n), Fr. Paradis (m), İng. Paradise. Âhirette, Allahü teâlânın râzı olduğu kimselerin gidecekleri ve sonsuz olarak zevk ve saâdet içinde yaşayacakları yer. Cennet […]

Cerbe Muharebesi

13 Mayıs 2022 admin 0

1560’ta vukû bulan ve Haçlı donanmasının hezîmetiyle sonuçlanan, deniz muhârebesi. Preveze yenilgisinin izlerini silmek isteyen Avrupalılar, Türkleri Batı Akdeniz’den çıkarabilmek için, Turgut Reisi Cerbe’de vurup […]

Görsel Yok

Cezzâr Ahmed Paşa

10 Mayıs 2022 admin 0

Fransız Kralı Napolyon’a karşı Akka Kalesini başarı ile savunan büyük Türk kumandanı. Bosnalı olup doğum târihi bilinmemektedir. İstanbul’a gelerek Sadrâzam Hekimoğlu Ali Paşanın hizmetine girmiştir. […]

Görsel Yok

Circîs Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Îsâ aleyhisselâmdan sonra yaşayıp, peygamber olduğu rivâyet edilen büyük bir zât. Vehb bin Münebbih’ten rivâyet edildiğine göre Îsâ aleyhiselâmın havârîlerinin talebesidir. Îsâ aleyhiselâmın dîninin hükümlerini […]

Görsel Yok

Tâcîzâde Câfer Çelebi

10 Mayıs 2022 admin 0

On beşinci asır divan edebiyâtı şâir ve yazarlarından ve bu asrın meşhûr âlimlerinden. Tâcîzâde Câfer Çelebi adıyla tanınır. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1515 […]

image_pdfimage_print