Görsel Yok

Abdi İpekçi

6 Ocak 2020 admin 0

Gazeteci, yazar. 1929 senesinde İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini gördükten sonra Galatasaray Lilesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul […]

Görsel Yok

Abdi Paşa

6 Ocak 2020 admin 0

Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile […]

Görsel Yok

Adalı Halil Pehlivan

14 Şubat 2020 admin 0

Son devir büyük Türk pehlivanlarından. 1871 yılında Edirne’nin Adaiçi bölgesindeki Kilise köyünde doğdu. Babası Kara Mehmed de meşhur bir pehlivandı. Adalı Halil, babasının teşvikiyle daha […]

Adnan Menderes

14 Eylül 2020 admin 0

Bir devre adını yazdıran büyük siyaset adamı. 1899’da Aydın’da doğdu. Babası, Katibzade ailesinden İbrahim Edhem Bey, Annesi Aydın’ın ileri gelen ailelerinden Haci Alipaşazadelere mensup Tevfika […]

Görsel Yok

Afşin Bey (Bekçioğlu)

14 Şubat 2020 admin 0

Selçuklu kumandanlarından. Doğumu, yetişmesi ve ölümü hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlanmamaktadır. Horasanlı bir Türkmen ailesinden geldiği bilinmektedir. Afşin Bey, 1016-1021 seneleri arasında Çağrı Bey kumandasında […]

Görsel Yok

Ahıskalı Haydar Efendi

16 Şubat 2020 admin 0

Son devir din adamlarından. İsmi Ali Haydar, babasının ismi Şerif Efendidir. 1870 (H. 1288) senesinde Batum’un Ahıska kazasında doğdu. 1960 (H. 1380) senesinde İstanbul’da vefat […]

Ahmed Arvasi

16 Şubat 2020 admin 0

Zamanımız mütefekkir, eğitimci ve yazarlarından. Peygamber efendimizin “aleyhisselâm” torunu hazret-i Hüseyin’in “radıyallahü anh” soyundan olup, seyyiddir. Babası Van gümrük müdürlüğünden emekli Abdülhakim Efendi, annesi Cevahir […]

Görsel Yok

Ahmed Caferoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Türk dili araştırmacılarından. 17 Nisan 1899 yılında Azerbaycan’ın Gence şehrinde doğdu. Annesinin adı Güher, babasınınki ise İsmail’dir. İlkokula Semerkant’ta başlayan Ahmed Caferoğlu, liseyi Gence’de bitirdi. […]

Görsel Yok

Ahmed Davudoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Son devirde yetişen din adamlarından. Fakir bir çiftçi ailesinin çocuğudur. Babası Hasan Efendidir. 1912 senesinde Bulgaristan’ın Şumnu vilayetine bağlı Kalaycı köyünde doğdu. 1983’te İstanbul’da vefat […]

Görsel Yok

Ahmed Hamdi Akseki

16 Şubat 2020 admin 0

Türkiye Cumhuriyetinin üçüncü Diyanet İşleri Başkanı. İsmi, Ahmed Hamdi’dir. Antalya’nın Akseki ilçesi Sülles (Güzelsu) nahiyesi Camii İmamı Mahmud Efendinin oğludur. 1887 (H.1304) senesinde babasının imamlık […]

Görsel Yok

Ahmed Hikmet Müftüoğlu

16 Şubat 2020 admin 0

Yazar ve diplomat. 1870 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Müftüoğlu Sezai Beydir. Dedesi Yunanlılar tarafından şehid edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendidir. Dedesinin müftü olması sebebiyle Müftüoğlu […]

Görsel Yok

Ahmed Kabaklı

16 Şubat 2020 admin 0

Günümüz edebiyatçılarından. 1924 Mayıs’ında Harput’un Gülbağlarında doğmuştur. 8 Şubat 2001 de vefat etmiştir. Kabri İstanbul’de Eyüp Sultan Mezarlığı’ndadır. “Kabaklı” soyadı Harputlu atalarının lakabından gelir. Babası […]

Görsel Yok

Ahmed Mekki

16 Şubat 2020 admin 0

Son devirde yetişen büyük İslam alimlerinden. Alim, arif, veliyy-i kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi’nin büyük oğludur. Annesi, büyük veli Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin torunu Aişe […]

Görsel Yok

Ahmed Naim Bey

16 Şubat 2020 admin 0

Asrımız ilim ve fikir adamlarından. Babanzade ailesinden Mustafa Zihni Paşanın oğludur. 1873 (H. 1290) yılında Bağdat’ta doğdu. 1934 (H. 1352)te İstanbul’da vefat etti. İlk tahsilini Bağdat’ta […]

Görsel Yok

Ahmed Rıza

16 Şubat 2020 admin 0

İttihat ve Terakki Cemiyetinin ve Jön Türkler hareketinin ileri gelenlerinden. 1859 yılında İstanbul’da doğdu. Birinci Meşrutiyetin Ayan Meclisi azasından ve Kırım Harbinde İngilizlerle yakından ilgilendiği […]

Görsel Yok

Alberti, Leon Bottista

13 Mayıs 2020 admin 0

İtalya’da mimari sahada Rönesans hareketlerinin öncülüğünü yapan mimar ve heykelci. Floransa’nın varlıklı tüccar-bankacı bir ailesine mensub olan Alberti Leon Battista, ailesinin Floransa dışına sürgün edildiği […]

Görsel Yok

Amine Hatun

16 Mayıs 2020 admin 0

Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” mübarek annesi. Kureyş kabilesinin Zühreoğulları kolundan Vehb bin Abdi Menaf’ın kızıdır. Annesi Abdüddaroğullarından Berre binti Abdüluzza’dır. Üç batın ileride […]

Görsel Yok

Arif Nihat Asya

6 Şubat 2020 admin 0

Yazdığı sayısız şiirlerle Milli Edebiyat akımı içerisinde müstesna yeri olan son devir şairlerimizden. 1904 yılında Çatalca’da doğdu. Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümünü bitirdi. Birçok ilimizde […]

Görsel Yok

Attila (Atilla)

30 Nisan 2021 admin 0

Beşinci asırda Avrupa’da yaşamış Hun hükamdarı. 395 yılında bugünkü Macaristan’da doğdu. Babası Avrupa Hun Devletinin kurucusu olan Muncuk’tur. Çocukluğu ve gençliğinin bir kısmı barış rehinesi […]

Görsel Yok

Emir Timur (Timur Han)

21 Ocak 2021 admin 0

Türk-İslâm dünyâsının büyük hükümdarlarından. Târihin en büyük cihangirlerinden biridir. Babası Moğol Barlas Aşireti reislerinden Emir Turgaya, annesi Tigin Hatundur. 1336 senesinde Mâverâünnehr’de Semerkand’la Belh arasında […]

Görsel Yok

Enver Ören

16 Mayıs 2020 admin 0

Gazeteci-yazar, biyolog ve Türkiye Gazetesi yayın topluluğu sâhibi. 10 Şubat 1939’da Denizli’nin Honaz köyünde (nâhiyesinde) doğdu. Babasının ismi Nazîf Efendi, annesinin ismi Melike Hanımdır. Dört […]

Görsel Yok

Hegel, George Wilhelm Friedrich

5 Mayıs 2021 admin 0

Alman filozofu. 27 Ağustos 1770’te Sututtgart Württemberg’te doğdu. İlk ve orta öğrenimden sonra Tübingen Üniversitesinde, felsefe, klâsik edebiyat ve ilâhiyat öğrenimi gördü. Tübingen’deki Protestan Stiftinde […]

Heisenberg, Werner Karl

5 Mayıs 2021 admin 0

Atomun yapısı ile alâkalı çalışmaları ile tanınmış, kuantum mekaniğinin kurucusu olan Alman fizikçisi. 1901’de Würzburg’da doğdu. 1 Şubat 1976’da Münih’te vefât etti. Münih Üniversitesinde Arnold […]

Görsel Yok

Hüseyin bin Tallal

5 Mayıs 2021 admin 0

Ürdün Meliki. 14 Kasım 1935’te Amman’da doğdu. Peygamber efendimizin soyundan olup, şerîftir. Harrow ve Sandhurs’ta öğrenim gördü. 1952’de sağlığının bozulması üzerine tahttan indirilen babası Kral […]

Hüseyin Hilmi Işık

13 Mayıs 2020 admin 0

Binüçyüzyirmidokuz [1329] hicrî yılına rastlıyan bindokuzyüzonbir [1911] senesinde Mart ayının sekizinci günü, güzel bir behâr sabâhı, İstanbulda, Eyyûb sultânda, Servi Mahallesi, Vezîrtekke sokağı Şifâ yokuşunda […]

Görsel Yok

Kadircan Kaflı

9 Mayıs 2022 admin 0

Yazar ve siyâset adamı. Dağıstan’da 1903 yılında doğdu. Küçük yaşında babası Kafkasyalı Mehmed Bey ile Türkiye’ye geldi. Adana ve Konya’da tahsiline devam eden Kadircan Kaflı, […]

Görsel Yok

Lenin, Vladimir İlyiç

11 Aralık 2019 admin 0

Rus Komünist Partisinin kurucusu, sosyalist fikirlerin ilk tatbikçisi, yazar, ihtilâlci ve diktatör. Asıl adı Vladimir İlyiç Ulyanov’dur. “Lenin” lakabını Rus Komünist İhtilâlinde aldı. 1870’de Volga […]

Görsel Yok

Leonardo Da Vinci

11 Aralık 2019 admin 0

İtalyan sanatçısı ve ilim adamı. İslâm âlimlerinin batıyı etkisi altına almasından ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın İstanbul’u fethinden sonra, teknikte ve dinde yenilikler yapmak zorunda […]

Görsel Yok

Lütfü Kırdar

11 Aralık 2019 admin 0

Siyâset adamı ve hekim. 1888’de Kerkük’de doğdu. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra Tıbbıyeye devâm etti. 1913’te Tıbbiyeyi bitiren Lütfü Kırdar, Necef ve Musul’da hekim […]

Görsel Yok

Luther, Martin

11 Aralık 2019 admin 0

Alman papazı. Hıristiyan din adamı olup, aynı zamanda reformcudur. Almanya’da Eisleben’de 1483’de doğan Luther, varlıklı bir köylü âilesinin çocuğudur. 1505 yılına kadar tahsîline devam ettikten […]

Görsel Yok

Mac Arthur, Douglas

11 Aralık 2019 admin 0

İkinci Dünyâ Savaşında Güneybatı Pasifik Cephesindeki Müttefik Kuvvetlere komuta eden ABD’li general. 26 Ocak 1880’de Amerika’nın Little Rock şehrinde doğdu. Babası yüksek rütbeli bir subay […]

Görsel Yok

Maclaurin, Colin

11 Aralık 2019 admin 0

İskoçyalı matematikçi. Şubat 1698’de Kilmodon şehrinde doğdu. Üstün zekâya sâhib olan Colin, 11 yaşında Glasgow Üniversitesine girdi. 19 yaşında iken Îsâ Marischal Collagede matematik profesörü […]

Görsel Yok

Magellan, Ferdinand

11 Aralık 2019 admin 0

Lâtin Amerika’nın güney burnundaki, bugün kendi adıyla anılan Magellan Boğazını ilk defâ bulan ünlü Portekizli gemici. 1480 yılında Sabrossa’da doğdu. Küçük yaşta saray hizmetlerinde bulunan […]

Görsel Yok

Menshikov, Aleksandr Danilovcih

19 Şubat 2020 admin 0

Rus mareşali. Çar Deli Petro’nun yakın arkadaşı. 1673-1729 yılları arasında yaşamıştır. Petro’nun ölümünden sonra Rusya’nın idâresini eline geçirdi. Moskova’da mahkeme müstahdemlerinden birinin oğludur. Birinci petro […]

Görsel Yok

Meryem binti İmran

13 Mayıs 2020 admin 0

Îsâ aleyhisselâmın annesi. Hazret-i Meryem’in babası, Dâvûd aleyhisselâmın soyundan ve Benî İsrâil’in büyüklerinden İmrân adında bir zâttır. Bu zâtın hanımı Hunne, çocuğu olmadığı için; “Allahü […]

Görsel Yok

Moltke, Helmuth Karl Bernhard Von

21 Ocak 2021 admin 0

Alman mareşali askerî strateji uzmanı. Moltke, 26 Ekim 1800’de doğdu. Fakir bir aristokratın oğludur. Kopenhag Kraliyet Askerî Okulundan mezun oldu. Bir müddet Danimarka ordusunda çalıştı. […]

Görsel Yok

Montesquieu, Baron de

21 Ocak 2021 admin 0

Fransız, yazar ve düşünürü. 18 Ocak 1689’da Château de Brède’de doğdu. Asıl adı Charles de Secondat olan Montesquieu, hukuk öğrenimi yaptı. 1716’da ölen amcasının servetini, […]

Görsel Yok

Montgomery, Bernard Law

21 Ocak 2021 admin 0

Ünlü İngiliz mareşali. 1887-1976 yılları arasında yaşadı ve İkinci Dünyâ Savaşında İngiliz birliklerine komutanlık yaptı. Montgomery, 1908’de Kraliyet Askerî Akademisinden mezun oldu ve Birinci Dünyâ […]

Görsel Yok

Smith, Adam

13 Şubat 2020 admin 0

İngiliz iktisatçı. 1723’te İskoçya’da, Kirkcaldy’de doğdu. Glasgow Üniversitesi ve Oxford Balliol College’de eğitim gördü. Edinburgh ve daha sonra Glasgow Üniversitelerinde mantık ve ahlâk profesörlüğü yaptı. […]

Görsel Yok

Sokrates

22 Şubat 2020 admin 0

Atinalı meşhur felsefeci. M.Ö. 470 ile 399 seneleri arasında yaşamıştır. Babası heykeltraş, annesi ebelik yapardı. Sokrates herhangi bir yazılı eser bırakmadığı ve hiç seyahat etmediği […]

Görsel Yok

Soljenitsin, Aleksandr İsayeviç

13 Şubat 2020 admin 0

Rusyalı roman yazarı ve târihçi. Rusya’nın Kislovodsk şehrinde 11 Aralık 1918’de doğdu. Doğumundan önce babası öldüğünden annesi tarafından yetiştirildi. Rostov Devlet Üniversitesinin matematik bölümünden mezun […]

Görsel Yok

Stalin, Joseph Vissarinovich

22 Şubat 2020 admin 0

Sovyetler Birliğinin Komünist Parti Başkanlığı ve Başbakanlığını yapan Sovyet devlet adamı. Bir çeyrek asır, Sovyetler Birliğini diktatörce yönetmiş ve onu dünyânın başlıca güçlerinden biri hâline […]

Görsel Yok

Steinbeck, John Ernst

22 Şubat 2020 admin 0

Nobel Edebiyat Mükâfâtı sâhibi Amerikalı yazar. 27 Şubat 1902’de California’da doğdu. Babası Prusyalı, annesi ise İrlandalı göçmen âilelere mensuptur. Stanford Üniversitesinde okudu. Birçok işte çalıştı. […]

Görsel Yok

Süleyman Demirel

22 Şubat 2020 admin 0

Siyâsî lider ve devlet adamı. Isparta İslâmköy’de 1924’te doğdu. 17 Haziran 2015 te Ankara’da öldü. Türk örf ve âdetlerine, dînine bağlı bir çevrede büyüdü. İlkokulu […]

Görsel Yok

Sun Yat Sen

22 Şubat 2020 admin 0

Çin Cumhûriyetinin kurucusu sayılan ve Çin’in bağımsızlığı için mücâdele eden siyâset adamı. Fakir bir çiftçi âilesinin oğlu olarak Çin’in güneyinde Xiang-Shan’da 12 Kasım 1866’da doğdu. […]

Görsel Yok

Tahsin Yazıcı

13 Şubat 2020 admin 0

Kore kahramanı olarak da bilinen Türk generali. 1892’de bugünkü Makedonya’da bulunan Manastır’da doğdu. 1971 senesinde Ankara’da öldü. 1912’de Harb Okulunu bitirdi. Birinci Dünya Savaşına katıldı. […]

Görsel Yok

Tarık Buğra

13 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri, hikâye, roman, oyun yazarlarından ve gazeteci.  2 Eylül 1918’de Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu.  26 Şubat 1994’te vefât eti. İlköğrenimini doğum yerinde, orta öğreniminiyse […]

Görsel Yok

Târuh

13 Şubat 2020 admin 0

İbrâhim aleyhisselâmın öz babası. Mümin, sâlih ve temiz bir zât olan Târuh; hanımı, oğlu İbrâhim aleyhisselâma hâmileyken vefât etti. Bunun üzerine kardeşi Âzer onun hanımıyla […]

Görsel Yok

Teoman

19 Ocak 2021 admin 0

Büyük Türk Hâkanlığının kurucusu. Doğum târihi belli değildir. Kendisine Tuman Yabgu da denir. Târihî araştırmalardan anlaşıldığına göre M.Ö. 220’de hâkan oldu. Zamânında Çin’de büyük kargaşalıklar […]

Görsel Yok

Tevfik Fikret

19 Ocak 2021 admin 0

Servet-i fünun devri şâiri. 1867 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Babası Çankırılı Hüseyin Efendi, annesi Sakızlı bir âilenin kızı olan H. Refia Hanımdır. […]

Görsel Yok

Tevfik Rüştü Aras

19 Ocak 2021 admin 0

Türk siyâset adamı ve diplomat. 1883’te Çanakkale’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimden sonra Beyrut Tıbbiyesini bitirdi. İzmir, Selânik ve İstanbul’da askerî hekimlik yaptı. İttihat ve […]

Görsel Yok

Van Gogh, Vincent

19 Şubat 2020 admin 0

Ünlü bir ressam. Hollanda’nın Brabant eyâletindeki, Groot-Zundert kasabasında 1852 yılında doğdu. Babası râhip olan Van Gogh, küçük yaştayken tablo ticâretiyle uğraşan bir firmada çalıştı. 1876 […]

Görsel Yok

Vasfi Rıza Zobu

19 Şubat 2020 admin 0

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve tiyatro yönetmeni. Asıl ismi; Mehmed Vasfi Rıza’dır. 1902 senesinde İstanbul’da doğdu. Bâyezîd Rüştiyesinde, Kuleli Askerî Lisesinde, Alman Ticâret Mektebinde ve […]

Görsel Yok

Vedat Dalokay

19 Şubat 2020 admin 0

Türk mîmar ve siyâset adamı. 10 Kasım 1927’de Elazığ’da doğdu. İlk ve orta tahsilden sonra 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mîmarlık Fakültesine girdi. 1949’da bu fakülteyi […]

Görsel Yok

Vehbi Emre

19 Şubat 2020 admin 0

Türk güreşçi ve yönetici. 17 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. 17 Şubat 1981’de İstanbul’da öldü. Birçok şampiyonluklar kazandığı güreşi 1930’da genç yaşta bıraktıktan sonra güreş hakemi […]

Görsel Yok

Verne, Jules

20 Şubat 2020 admin 0

Meşhur Fransız romancısı. 1828’de Nantes’te doğdu. Paris’te hukuk tahsil ettikten sonra edebiyat ve tiyatro ile meşgul oldu. İlk başarılı oyunu Alfonse Dumas’ın himâyesinde 1850’de sahneye […]

Görsel Yok

Vespucci, Amerigo

20 Şubat 2020 admin 0

Amerika kıtasının keşfedilmesiyle ilgili ilk yolculuklara katılan İtalyan denizci. Amerika kıtasına onun adı verilmiştir. Bir noterin oğludur. 1454’te İtalya’nın Floransa şehrinde doğdu. Genç yaşta Fransa’ya […]

Görsel Yok

Walesa, Lech

20 Şubat 2020 admin 0

Demokrasinin Polonya’ya gelişini sağlayan işçi lideri ve Cumhurbaşkanı. 1943’te Popowo, Wroclaw yakınlarında doğdu. Bir marangozun oğludur. Kitleler karşısında olağanüstü etkileme gücü bulunan Walesa, bağımsız sendika […]

Görsel Yok

Washington, George

20 Şubat 2020 admin 0

Amerika Birleşik Devletlerinin kurucusu ve ilk devlet başkanı. 22 Şubat 1732 senesinde doğmuş ve 14 Aralık 1799 senesinde Mount Vernon’da ölmüştür. Dedeleri 1657 senesinde İngiltere’den […]

Görsel Yok

Watt, James

20 Şubat 2020 admin 0

Modern buhar makinasının kâşifi. İskoçyalı olup, 19 Ocak 1736’da dünyâya geldi. 19 yaşındayken bir cihaz imâlatçısının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kendi başına işyeri açarak […]

Görsel Yok

Weber, Max

20 Şubat 2020 admin 0

Alman sosyolog, ekonomici ve politik yazarı. 21 Nisan 1864 senesinde Erfurt’ta doğdu ve 14 Haziran 1920 senesinde Münih’te öldü. Hastalıklı geçen gençlik yıllarında üniversiteye ara […]

Görsel Yok

Yeltsin, Boris Nikolayeviç

21 Şubat 2020 admin 0

Rusya devlet ve siyâset adamı. 1931’de Sverdlovsk’ta doğdu. Rus kökenli bir çiftçinin oğludur. İnşaat mühendisliği öğrenimi gördükten sonra, bir inşaat işletmesinde idâreci olarak vazife aldı. […]

Görsel Yok

Yıldırım Akbulut

21 Şubat 2020 admin 0

Türk siyâset adamı. Anavatan Partisinin Turgut Özal’dan sonraki genel başkanı ve Başbakan. 2 Eylül 1935’te Erzincan’da doğdu. 1955’te Erzincan Lisesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk […]

Görsel Yok

Yûnus Emre

21 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü yüzyıl tasavvuf şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlumât yoktur. Şiirleri asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil birçok ülkelerde de […]

Görsel Yok

Yûsuf İzzeddîn Efendi

21 Şubat 2020 admin 0

Son devir Osmanlı veliahtlarından. 1857’de İstanbul’da doğdu. Sultan Abdülazîz Hanın büyük oğludur. Sarayda özel öğrenim görerek yetiştirildi. 1867’de henüz 10 yaşındayken babasıyla birlikte Avrupa seyahatine […]

Görsel Yok

Yûsuf Ziyâ Akışık

21 Şubat 2020 admin 0

Son devir âlimlerinden. Bosna, Foça’da 1886’da doğdu. Ahmed Beyin oğludur. Dedesi Zülfikâr Paşa, Akkoyunlu soyundandır. İyi bir tahsil gördü. Yaşayışı, ilmi, edebi herkese örnek olacak […]

Görsel Yok

Zaloğlu Rüstem

21 Şubat 2020 admin 0

İran efsânevî kahramanlarından. Ünlü İran şâiri Firdevsî’ye âit olan Şehnâme adlı eserde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk Edebiyatında Rüstem-i Zal, halk ağzında da […]

Görsel Yok

Zihni Derin

19 Şubat 2020 admin 0

Türkiye’de çay tarımının başlamasına, gelişmesine ve yerleşmesine önderlik eden zirâat mühendisi. 1880 senesinde Muğla’da doğdu. İlk ve Orta öğreniminden sonra İstanbul Halkalı Yüksek Zirâat Okulunu […]

Görsel Yok

Ziyâ-ül Hak

19 Şubat 2020 admin 0

Pakistanlı general ve devlet adamı. 1924 senesinde Cullundur’da doğdu. 17 Ağustos 1988 günü uçağına yapılan bir sabotajla şehit edildi. Ziyâ-ül-Hak, Kraliyet Hindistan Askerî Akademisini 1945 […]

image_pdfimage_print