Görsel Yok

Ağa Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un Beyoğlu semtinde İstiklal Caddesi üzerinde, İstiklal Caddesi ile Sakızağacı Caddesi kavşağının köşesindeki cami. 1596 (H. 1005) senesinde Galatasaray Ağası Şeyhülharem Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. […]

Görsel Yok

Alaeddin Camii

17 Şubat 2020 admin 0

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma Selçuklu Camii. Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde son […]

Görsel Yok

Arap Camii

6 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da yapılan en eski cami. Emevi kumandanlarından Mesleme bin Abdülmelik tarafından 717 senelerinde İstanbul-Karaköy’de yaptırıldı. Mesleme bin Abdülmelik büyük bir ordu ile Çanakkale’den Gelibolu, Edirne […]

Görsel Yok

Bayezid Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul’un yedi tepesinden biri üzerine kurulan ve semte adını veren muhteşem cami. Fatih sultan Mehmed Han’ın oğlu Sultan Bayezid tarafından yaptırılan caminin temeli, 1501 yılında atılıp, inşası […]

Görsel Yok

Çinili Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi Çinili Mescid Sokağındaki câmi. İki avlu kapısı olan câminin, kuzey kapısının üstünde şâir Fevzî’nin on iki mısralık târih manzumesi vardır. Câmi, mektep, çeşme, […]

Görsel Yok

Eminönü Yeni Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul-Eminönü’ndeki Türk-İslâm mîmârisinin zarif muhteşem mâbedi. Câminin bulunduğu yerde daha önceleri Sirkeci’ye doğru uzanan bir Yahûdî Mahallesi vardı. Sultan Üçüncü Murâd’ın eşi Safiye Sultan burada câmi yaptırmak isteyince […]

Görsel Yok

Eyyûb Sultan Câmii

10 Şubat 2020 admin 0

Hazret-i Muâviye “radıyallahü anh” zamânında İstanbul kuşatmasında şehid olan, sahâbeden Hâlid ibni Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî’nin “radıyallahü anh” kabrinin, Fâtih Sultan Mehmed’in hocası Akşemseddîn’in kerâmetiyle […]

Görsel Yok

Lâleli Câmii

11 Aralık 2019 admin 0

Sultan Üçüncü Mustafa Han (1757-1774) zamanında yapılan, sanat değeri büyük bir câmi. Yapımına 1759 yılında başlanılan Lâleli Câmii 1763 yılında bitirildi. Kemerler üzerine kurulan bu […]

Mescid-i Nebi

5 Mayıs 2021 admin 0

Medîne şehrinde, hicretten sonra Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Eshâb-ı kirâmla birlikte yaptığı mescid, câmi. “Mescid-i Nebevî”, “Mescid-i Resûl”, “Mescid-i Seâdet” ve “Mescid-i Şerîf” adları […]

Görsel Yok

Selimiye Câmii

25 Şubat 2020 admin 0

Büyük Türk mîmârı Sinân’ın Edirne’deki şâheseri. Sultan İkinci Selim Han tarafından yaptırıldığı için “Selimiye” ismi verilmiştir. Fakat SelimHan, câmiinin tamamlanıp, açılışını göremeden vefât etmiştir. Yapılışı […]

Görsel Yok

Süleymâniye Câmii

22 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı yükseliş devrinin muhteşem eseri. Bir külliye şeklinde inşâ edilen bu eser, Kânûnî Sultan Süleymân Hanın emriyle, Mîmar Sinân tarafından 1550-1557 yılları arasında inşâsına Şeyhülislâm […]

Sultanahmed Câmii

13 Şubat 2020 admin 0

Alm. Blaue Moschee (f), Fr. Mosquée (f), beleue, İng. Blue mosque. Türkiye’nin ve İstanbul’un altı minâreli tek câmii. Osmanlı Devletinin ihtişamını, kudretini o devrin sanattaki […]

Sultanselim Câmii ve Külliyesi

13 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Yavuzselim semtinde, Haliç’e bakan tepe üzerinde câmi, türbeler, tabhâne, imâret, medrese, sıbyan mektebi ve hamamdan meydana gelen selâtin külliyesi. Yavuz Sultan Selim Han, çok […]

Görsel Yok

Yeşil Câmi (Bursa)

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhı Sultan Çelebi Mehmed’in Bursa’da inşâ ettirdiği, yeşil renkteki çinileriyle meşhur câmi. Sultan Çelebi Mehmed, Fetret Devrine son vererek devlette birliği temin etti. Sonra […]

Görsel Yok

Yeşil Câmi (İznik)

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devrinde yapılan ilk câmilerden. Adını minâresinde bulunan yeşil renkli çinilerden almaktadır. Çandarlı Kara Halil Hayreddîn Paşa tarafından 1378 yılında inşaası başlatıldı. Onun aynı yılda […]

Görsel Yok

Yivli Minâre Câmii

21 Şubat 2020 admin 0

Antalya Kaleiçi semtinde Hamidoğullarından Mehmed Beyin yaptırdığı câmi. Kubbeyle örtülü çok ayaklı câmilerin Anadolu’daki en eski nümûnesidir. Kitâbesinden Balaban et-Tavaşî adlı bir mîmâr tarafından 1373 […]

image_pdfimage_print