Görsel Yok

20. Cilt Fihristi

9 Ocak 2020 admin 0

ÜMMÜ EYMEN VAN ÜMMÜ GÜLSÜM VAN GOGH, Vincent ÜMMÜ HABÎBE VAN GÖLÜ ÜMMÜ HÂNİ VANA ÜMMÜ HIRÂM VANADYUM ÜMMÜ SELEME VANDALLAR ÜMMÜ SÜLEYM (Rumeysâ) VÂNÎ […]

Görsel Yok

Eminönü Yeni Camii

11 Mayıs 2020 admin 0

İstanbul-Eminönü’ndeki Türk-İslâm mîmârisinin zarif muhteşem mâbedi. Câminin bulunduğu yerde daha önceleri Sirkeci’ye doğru uzanan bir Yahûdî Mahallesi vardı. Sultan Üçüncü Murâd’ın eşi Safiye Sultan burada câmi yaptırmak isteyince […]

Görsel Yok

Kayısı (Prunus armeniaca)

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Aprikosenbaum (m), Fr. Abricotier (m), İng. Apricot tree. Familyası: Gülgiller (Rosaceae) Türkiye’de yetiştiği yerler: Malatya, Erzincan, Bursa, Amasya, Çorum, Niğde, Kayseri. Menşei Çin olarak […]

Ümmü Eymen

19 Şubat 2020 admin 0

Kadın sahâbîlerden. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) “Annemden sonra annemdir.” buyurduğu Ümmü Eymen, Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) babası Abdullah’ın kölesiydi. Esas adı Bereke olup, […]

Ümmü Gülsüm

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) kızı. İslâmiyet gelmeden önce doğdu. Annesi hazret-i Hadîce’dir. Ümmü Gülsüm İslâmiyet gelmeden önce Ebû Leheb’in ikinci oğlu Uteybe ile nişanlanmıştı. […]

Ümmü Habîbe

19 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah’ın mübârek hanımlarından. İsmi Remle’dir. Babası Ebû Süfyân bin Harb bin Ümeyye, annesi Hind’dir. Hazret-i Muâviye’nin kız kardeşidir. Bi’setten on yedi sene önce Mekke’de doğdu. […]

Ümmü Hânî

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” amcası Ebû Tâlib’in kızı ve hazret-i Ali’nin kızkardeşi. Asıl adı Fakite idi. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” onun evinde bulunduğu […]

Ümmü Seleme

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamberimizin mübârek hanımlarından. İsmi Hind’dir. Ümmü Seleme künyesiyle meşhurdur. Babası Ebû Umeyye Süheyl bin Mugîre bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum; annesi Âtike binti Âmir’dir. […]

Ümmü Süleym (Rumeysâ)

19 Şubat 2020 admin 0

Hanım Sahâbîlerin meşhurlarından. Peygamber efendimize on yıl devamlı hizmet etmekle şereflenen Enes bin Mâlik’in (radıyallahü anh) annesi ve Peygamber efendimizin süt teyzesiydi. Eshâb-ı kirâmın meşhurlarından […]

Ümmü Ümâre Nesîbe binti Ka’b

19 Şubat 2020 admin 0

Gazâlarda gösterdiği cesâret ve kahramanlıklarıyla meşhur kadın sahâbî. Hazrec kabîlesine mensup Medîne’nin ileri gelen âilelerinden Mâzin bin Neccâr evlâdındandır. Annesi, Rebâb binti Abdullah’tır. Tahminen mîlâdî […]

Görsel Yok

Üniversite

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Universität (f), Fr. Université (f), İng. University. Fakülte denen ilim kollarından meydana gelen ve talebelerine belirli ihtisaslar kazandıran öğretim ve araştırma kuruluşu. Bugünkü mânâda […]

Görsel Yok

Ürdün

19 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Haşimî Ürdün Emirliği BAŞŞEHRİ Amman NÜFUSU 3.700.000 YÜZÖLÇÜMÜ 88.947 km2 RESMİ DİLİ Arapça DÎNİ İslâm PARA BİRİMİ Dinar Ortadoğu’da bağımsız bir devlet. Ürdün […]

Görsel Yok

Üre

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Harnstoff (m), Urea (f), Fr. Urée (f), İng. Urea. Organik bir bileşik. Formülü H2N-CO-NH2’dir. Karbonik asidin diamidi olan üre aynı zamanda karbamik asidin de […]

Görsel Yok

Üre-Formaldehit Reçinesi

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Urea-formaldehydharz, Fr. Urée-la résine de formaldéhyde, İng. Urea formaldehyde resin. Ürenin piridin veya amonyak gibi zayıf bazlar eşliğinde formaldehitle ısıtılması sonucunda elde edilen polimerlerin […]

Görsel Yok

Üreme

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Geschlechtliche fortplanzung, Fr. Reproduction, İng. Reproduction, procreation. Canlıların kendilerine benzer canlı fertler (yavrular) meydana getirerek neslini devam ettirmesi olayı. Üreme Çeşitleri Eşeysiz Üreme: Farklı […]

Görsel Yok

Üremi

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ürämie, Harnvergiftung (f), Fr. Urémie (f), İng. Uremia. Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan böbrek yetmezliğinin son döneminde meydana gelip, şuur bulanıklığı ve koma içinde ölüme […]

Görsel Yok

Üretan

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Urethan (n), Fr. Uréthanne, İng. Urethane. Kimyâda (NH2COOC2H5) formülüyle gösterilen, beyaz, billuri yapıda bir katı madde. Karbamik asidin bir esteridir. Alkalikloroformatın düşük sıcaklıkta amonyakla […]

Görsel Yok

Üretim (İstishâl)

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Produktion, Erzeugunf (f), Fr. Production (f), İng. Production. İktisâdî fayda, yâni insan ihtiyaçlarını tatmin etme kâbiliyetini artıran her türlü faaliyet. Daha dar mânâda, fikren […]

Görsel Yok

Ürik Asit

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Harnsaeure, Fr. Acide urique, İng. Uric acid. Pürin grubunda yer alan organik bir bileşik. Kuşlarda ve sürüngenlerde sindirim sırasında proteinin parçalanmasıyla açığa çıkan azotun […]

Görsel Yok

Üroloji

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Urologie (f), Fr. Urologie (f), İng. Urology. İdrar yollarının ve erkeklerde üreme organlarının yapısı, hastalıkları ve tedâvileriyle uğraşan tıbbın bir cerrâhî dalı. Ürolojinin bir […]

Görsel Yok

Ürotropin

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Urotropin (n), Fr. Urotropine, İng. Urotropine. Kimyâda hekzemetilen tetramin ismiyle de bilinen suda çözünebilen kristal yapıda bir madde. Formaldehid’in amonyakla olan reaksiyonundan elde edilir. […]

Görsel Yok

Ürün

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erzeugnis, Produkt n, Ernte (f), Fr. Produit (m), récolte (f), İng. Product. Ekonomide belirli bir malzeme ve insan hizmeti vererek meydana getirilen kullanılabilir yarı […]

Üsâme bin Zeyd

19 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin; “Üsâme bana herkesten daha yakındır.” hadîs-i şerîfine mazhar ve Resulullah’ın sevgilisi diye meşhur olan sahâbî. Babası Peygamber efendimizin âzâdlılarından […]

Görsel Yok

Üstübeç

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bleiweiss (n), Fr. Céruse (f), İng. White lead. Hâricî boyalarda kullanılan ve esas îtibâriyle kurşun karbonat olan bir pigment. Kurşun bileşikleri zehirli olduğundan üstübeç […]

Görsel Yok

Ütü

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bügeleisen, Plätteisen (n), Fr. Fer (m) à repasser, İng. Iron. Kumaş ve bezden yapılmış giyim ve ev eşyâlarının buruşukluklarını gidermek, düzgün durmalarını sağlamak için […]

Görsel Yok

Ütüv (Etüv)

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Trockenofen, Trockenapparat (m) 2. Heissluftapparat (m), Fr. Etuve (f), İng. Sterilizer 2. Drying-out cupboard. İçinde belirli bir sıcaklık elde edilerek kurutma, mikrop üretme […]

Görsel Yok

Üveyk

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gemeine Turteltaube, Fr. Tourterelle des bois, İng. Turtle dove. Familyası: Kumrugiller (Peristeridae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Ön Asya ve Kuzey Amerika ormanlarında. Özellikleri: 30 cm […]

Görsel Yok

Üvez

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Spierling, Sperberbaum (m), Fr. Cormier, sorber domestique (m), İng. Service-tree. Familyası: Gülgiller (Roseceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara ve Karadeniz bölgesi. 5-10 m yüksekliğinde, Mayıs-Haziran […]

Görsel Yok

Üzengi

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Steigbügel (m), Fr. Etrier (m), İng. Stirrup. Ata ve buna benzer hayvanlara binenlerin eyer üzerindeki oturuşlarını veya duruşlarını sağlamlaştırmak için kullanılan eyerin iki yanında […]

Görsel Yok

Üzerlik Otu

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Syrische Steppenraute (f), Fr. Hermale, harmel (m), İng. Harmal. Familyası: Nazarotugiller (Zygophyllaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Orta Anadolu. Mayıs-Ağustos ayları arasında yeşilimsi-beyaz renkli çiçekler açan, […]

Görsel Yok

Üzüm

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Trauben (f.pl.), Fr. Raisin (m), İng. Grapes. Familyası: Üzümgiller (Vitaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’nin çoğu yeri. Asmanın meyvelerine verilen isim (Bkz. Asma). Üzümler genellikle […]

Görsel Yok

V Harfi

9 Mayıs 2021 admin 0

Türk alfabesinin yirmi yedinci harfi ve Türkçe’de bu harfin işâret ettiği ses. V, ses olarak bir diş-dudak sessizidir. V, eski Türkçe döneminden beri Türk dilinde […]

Görsel Yok

Vâcib

16 Mayıs 2020 admin 0

İslâm dîninde zannî (kat’î ve açık olmayan) delille bildirilen emirler, işler. Zannî delîl, ya mânâsı kapalı bir âyet-i kerîmedir, yâhut bir sahâbînin Peygamber efendimizden sallallahü […]

Görsel Yok

Vadiü’s-Seyl Muhârebesi

19 Şubat 2020 admin 0

Fas’ın Tanca şehrinin güneyindeki ovada yapılan Osmanlı-Portekiz Meydan Savaşı (4 Ağustos 1578). Kuzey Afrika’da hâkimiyet kurmak isteyen Portekizlilere karşı, Fas şerîflerinden Abdülmelik’in dâvetiyle bölgeye Osmanlı […]

Görsel Yok

Vaha

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Oase (f), Fr. Oasis (f), İng. Oasis. Çöllerdeki sulak ve bitkili yerler. Çölün ortasında su ve yeşilliğin bulunmadığı belli yerlerde hayat fışkıran vahalara tesadüf […]

Vahideddîn Han

16 Mayıs 2020 admin 0

Son Osmanlı pâdişâhı ve İslâm halîfesi. Sultan Abdülmecîd Hanın oğullarının en küçüğüdür. Annesi Gülistû Sultan’dır. 2 Şubat 1861 târihinde doğdu. 16 Mayıs 1926’da İtalya’da vefât […]

Görsel Yok

Vahiy (Vahy)

16 Mayıs 2020 admin 0

Alm. Göttliche, Eingebung, Fr. Révélation, İng. God’s revelation, revelation. Allahü teâlânın dilediği şeyleri, emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi. Allahü teâlâ, insanlar arasından seçtiği peygamber denilen […]

Vahşî radıyallahü anh

19 Şubat 2020 admin 0

Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olan eshâbdan. Adı, Vahşî bin Harb Habeşî’dir. Hazret-i Hamza’nın “radıyallahü anh” Bedir Gazâsında öldürdüğü Tu’ayme’nin kardeşinin oğlu olan Cübeyr bin Mut’im’in […]

Görsel Yok

Vâiz ve Vâz

19 Şubat 2020 admin 0

Öğüt vermek, nasîhat etmek. İbâdet yapmak için toplanılan mescit, câmi gibi umûmî yerlerde yapılan dînî nasîhat. İnsanlara doğru yolu göstermek için yapılan irşad hizmeti de […]

Görsel Yok

Vak’anüvis

19 Şubat 2020 admin 0

Zamânın olaylarını kayıtla vazifelendirilmiş resmî devlet târihçisi. Târihin lüzumu anlaşılıp, kendilerinden sonra gelen nesillere bir eser bırakmak arzusu doğunca târihî vak’alar bir memura tutturulmaya başlandı. […]

Görsel Yok

Vak’a-i Hayriyye

19 Şubat 2020 admin 0

Yeniçeri Ocağının kaldırılması hâdisesi için kullanılan tâbir. Yeniçeri Ocağının, kuruluş yılları sonrasında, Osmanlı Devletinin Yükselme Devrinde seferde ve hazarda pekçok hizmetleri görüldü. Büyük zaferlerin kazanılmasında […]

Görsel Yok

Vâkîdî (Muhammed bin Ömer)

19 Şubat 2020 admin 0

Sekizinci ve dokuzuncu yüzyıllarda yetişmiş târih, fıkıh, hadis, kırâat, tefsir ve edebiyât âlimi. Künyesi Ebû Abdullah, ismi Muhammed bin Ömer bin Vâkıd’dır. Dedesi Vâkıd’e nispetle […]

Vakıf

19 Şubat 2020 admin 0

Mükellef kimsenin; kendi mülkü olan belli ve dayanıklı malının menfaatini bir şarta bağlamadan Müslüman veya zımmî fakirlere bırakması. Vakıf; lügatte habs ve men etmek, alıkoymak […]

Vakıf Gurebâ Hastânesi

19 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Şehremini semtindeki vakıf olarak yapılan hastâne. Sultan Abdülmecîd Hanın hayır yapmayı çok seven annesi Bezm-i Âlem Vâlide Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1843’te İstanbul’da çok sayıda […]

Görsel Yok

Vakum

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vakuum (n); luftleerer Raum (m), Fr. Vacuum, Vide (m), İng. Vacuum. Hiçbir madde bulunmayan boşluk. Pratikte böyle bir boşluk elde etmek mümkün değildir. Bu […]

Görsel Yok

Valf

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ventil (n), Fr. Clapet (m), İng. Valve. Bir boru tesisatındaki akışkanın hareketini kullanma bölümlerinin ihtiyacına göre ayarlamaya yarayan âlet. Supap ve vanalara da valf […]

Görsel Yok

Vâli

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gouverneur, Fr. Prétet, İng. Gonernor. Bir ilde hükûmeti temsil eden en büyük memur. Vâli, ilde devletin ve hükûmetin temsilcisi ve ayrı ayrı her bakanın […]

Görsel Yok

Vâlide Sultan

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde pâdişâh anneleri için kullanılan tâbir. Vâlide sultanların resmî ünvânı Mehd-i ulyâ idi. Vâlide sultan tâbiri ilk defâ Sultan Üçüncü Murâd Han tarafından vâlidesine […]

Görsel Yok

Vampir

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vampir, Fr. Vampire, İng. Vampire. Familyası: Vampiryarasagiller (Desmodontidae). Yaşadığı yerler: Orta ve GüneyAmerika’da.Özellikleri: Uyuyan sıcakkanlı hayvan ve insanların kanını emerek beslenirler. Fâre büyüklüğündedir. Ömrü: […]

Görsel Yok

Van

19 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü    : 19.069 km2 Nüfûsu           : 637.433 İlçeleri           : Merkez, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Murâdiye, Özalp, Saray. Doğu Anadolu […]

Görsel Yok

Van Gogh, Vincent

19 Şubat 2020 admin 0

Ünlü bir ressam. Hollanda’nın Brabant eyâletindeki, Groot-Zundert kasabasında 1852 yılında doğdu. Babası râhip olan Van Gogh, küçük yaştayken tablo ticâretiyle uğraşan bir firmada çalıştı. 1876 […]

Görsel Yok

Van Gölü

19 Şubat 2020 admin 0

Memleketimizin en büyük gölü. Büyüklük bakımından Avrupa’nın beşinci gölüdür. Yüzölçümü 3713 km2, en derin yeri 451 m ile Ahlat ile Adilcevaz arasındadır. Denizden yüksekliği 1646 […]

Görsel Yok

Vana

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ventil (n), Verschlussdeckel (m), Fr. Aile, aube (f), robinet (m), İng. Vane. Suların akışını durdurmak, serbest bırakmak veya isteğe göre ayarlamak üzere iki yatak […]

Görsel Yok

Vanadyum

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vanadium (n), Fr. Vanadium (m), İng. Vanadium. V sembolüyle gösterilen metalik bir element. Bulunuşu: Vanadyum arz kabuğunun % 0,017 nispetinde ve tabiatta dağılmış olarak […]

Görsel Yok

Vandallar

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vandalen (pl.), Fr. Vandales (pl.), İng. Vandals. Eski kavimlerden. Romalılar zamânında Avrupa’da bulunup, onlarla mücâdele ettiler. Yurtları ve asılları bilinmemektedir. Beşinci yüzyılda Afrika’ya göç […]

Görsel Yok

Vânî Muhammed Efendi

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı âlim ve devlet adamlarından. Van civârındaki Hoşap Kasabasında yetişti. Fâzıl Ahmed Paşa 1661 yılında Van’dan İstanbul’a getirdi. Kısa zamanda yaptığı vâz ve güzel konuşmalarıyla […]

Görsel Yok

Vanilin

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vanillin (n), Fr. Vanilline (f), İng. Vanillin. Kimyâda 4-hidroksi- 3-metoksibenzaldehid ismiyle bilinen, tabiî olarak vanilyanın meyvesinde glikozid hâlinde bulunan hoş kokulu bir madde. İğne […]

Görsel Yok

Vanilya

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vanille (f), Fr. Vanille (f), İng. Vanilla. Familyası: Salepgiller (archidaceae), Türkiye’de yetiştiği yerler: Türkiye’de bulunmaz. Birçok tropikal ülkelerde yetiştirilen, tırmanıcı gövdeli bitkiler. Vatanı Meksika, […]

Görsel Yok

Vankulî Mehmed Efendi

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen fıkıh ve lügât âlimi. Aslen Vanlı olduğu için Vâni veya Vankulî nisbeleriyle meşhur olmuştur. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. 1591 (H. 1000) […]

Görsel Yok

Vantilatör

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ventilator (m), Fr. Aérateur, ventilateur (m.), İng. Ventilator; fan. Basınçlı hava akımı elde etmekte kullanılan âlet. Evlerde, umûmî yerlerde mahâllerin içini serinletmekte kullanılır. Ayrıca […]

Görsel Yok

Vanuatu

19 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Vanuatu Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Vila NÜFÛSU 154.000 YÜZÖLÇÜMÜ   12.190 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce ve Fransızca DÎNİ Hıristiyan PARA BİRİMİ Avustralya Doları ve Vanuatu frankı […]

Görsel Yok

Varan

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Varan. Fr. Varan, İng. Varan, monitor lizard. Familyası: Varangiller (Varanidae). Yaşadığı yerler: Afrika, Güney Asya ve Avustralya ormanlarında, su kenarlarında ve çöllük bölgelerde. Özellikleri: […]

Görsel Yok

Varikosel

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Varikozele (f), Krampfaderbruch (m), Fr. Varicocèle (f), İng. Varicocele. Yumurtalık (haya veya testis)ların kanını götüren toplardamarlar şebekesinin genişlemesi. Damarlar uzamış ve kıvrıntılı hale gelmiştir. […]

Görsel Yok

Varis

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Krampfader (f), Fr. Varice (f), İng. Varix; varicose vein. Orta ve büyük yüzey venlerin (kirli kan damarları) uzaması, kıvrılması ve kanla dolarak genişlemesi (Bkz. […]

Görsel Yok

Varlık Vergisi

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vermögensabgabe (f), Fr. Impôt (m), sur le capital et foncier, İng. Capital tax; property tax. İkinci Dünyâ Savaşında Türkiye’de uygulanan bir servet vergisi. 1942 […]

Görsel Yok

Varna Meydan Muhârebesi

19 Şubat 2020 admin 0

10 Kasım 1444’te Varna’da yapılan Osmanlı-Haçlı muhârebesi. Sultan İkinci Murâd Hanın Rumeli fütûhâtları sonunda Macaristan ve Lehistan ile 12 Temmuz 1444 târihinde imzâlanan Segedin Antlaşması […]

Görsel Yok

Varsaklar

19 Şubat 2020 admin 0

Oğuzların Üçok koluna bağlı bir Türk Boyu. Ulaş, Elvanlı ve Kusun gibi obalara ayrılırlar. On üçüncü asırda Anadolu’ya gelerek Tarsus-Mersin civârındaki dağlık arâziye yerleştiler. Osmanlı-Karamanlı […]

Görsel Yok

Varşova Paktı

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Warschauer Pakt (m), Fr. Pacte (m) de Varsovie, İng. Warsaw Pact. Demirperde diye bilinen devletlerin 14 Mayıs 1955’te aralarında yaptıkları yirmi yıllık bir antlaşma. […]

Görsel Yok

Vaşak (Lynx lynx)

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sumpfluchs, Fr. Lynx, İng. European lynx. Familyası: Kedigiller (Felidae). Yaşadığı yerler: Sık kozalak ormanlarında. Özellikleri: Yaban kedisine benzer, yırtıcı bir hayvan. Boyu 130 cm […]

Görsel Yok

Vasfar Antlaşması

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı-Avusturya Antlaşmalarından. Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687) zamânında 1663 Avusturya ve 1664 Alman seferleri üzerine Avusturyalılar sulh istedi. Müzâkereler 29 Temmuz 1664 günü tamamlandı. Antlaşmanın […]

Görsel Yok

Vasfî

19 Şubat 2020 admin 0

Sultan İkinci Bâyezîd devri kadı ve şâirlerinden. Doğum târihi muhtemelen 1454 olarak bilinmektedir. Serez ve Malkara kâdılıklarında bulundu. Malkara kâdısıyken 1514’te vefât etti. Hadım Ali […]

Görsel Yok

Vasfi Rıza Zobu

19 Şubat 2020 admin 0

Tiyatro ve sinema oyuncusu ve tiyatro yönetmeni. Asıl ismi; Mehmed Vasfi Rıza’dır. 1902 senesinde İstanbul’da doğdu. Bâyezîd Rüştiyesinde, Kuleli Askerî Lisesinde, Alman Ticâret Mektebinde ve […]

Görsel Yok

Vasî

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erblasser, Fr. Tuteur, İng. Guardian. Vesâyet altındaki küçüğün ve mahcurun hukûkî muâmelelerde işlerini görmek, onları temsil etmek üzere mahkemece vazifelendirilmiş kişi. Medenî hakları kısıtlanmış […]

Görsel Yok

Vasiyet

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Testament (n), Letzter Wille (m), Fr. Testament (m), dernières volontés (f. pl.), İng. Will, testament. Bir şahsın kendi mal varlığı üzerinde serbestçe yaptığı ve […]

Görsel Yok

Vâsıfî

19 Şubat 2020 admin 0

Târih yazarı. Adı Zeynüddîn Mahmûd’dur. Tîmûrlu münşîlerinden Abdülcelil’in oğlu olup, 1485’te Herat’ta doğdu. Herat’ta medrese tahsili yaptı. Edebî türlerden muamma söyleme ve çizmede meşhur oldu. […]

Görsel Yok

Vassâf

19 Şubat 2020 admin 0

Meşhur İranlı edîb ve târihçi. İsmi, Abdullah bin Fadlullah eş-Şîrâzî’dir. Vassâf-ül-Hadra lakabıyla meşhur oldu. 1264 (H. 663) senesinde Salgurlu Atabeglerinin merkezi Şiraz’da doğdu, 1334 (H.735) […]

Görsel Yok

Vatan

19 Şubat 2020 admin 0

Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak. Bir kimsenin yerleştiği yere de vatan denir. Vatan ile […]

Görsel Yok

Vatikan

19 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Vatikan Şehir Devleti NÜFÛSU 1000 YÜZÖLÇÜMÜ  (44 Hektar) 0.44 km2 RESMÎ DİLİ İtalyanca ve Lâtince DÎNİ Roma Katolikliği PARA BİRİMİ Liret Roma şehrinde […]

Görsel Yok

Vatoz Balığı

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nagelroche, Fr. Raie bouclée, İng. Thornback ray. Familyası: Öz kedi balığıgiller (Rajidae). Yaşadığı yerler: Avrupa kıyılarındaki sığ deniz sularında. Özellikleri: Yassı vücutlu bir balık. […]

Görsel Yok

Vazelin

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vaseline (f), Vaselin (n), Fr. Vaseline (f), İng. Vaseline. Ekseriya on beş ile yirmi karbonlu hidrokarbonlardan meydana gelmiş bir petrol türevi. Özellik bakımından birbirine […]

Görsel Yok

Vebâ

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pest (f), Fr. Peste (f), İng. Plague, pestilence. Eskiden milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bulaşıcı bir hastalık. Kara ölüm, kıran, peste veya plague da […]

Görsel Yok

Vedâ Haccı

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin en son yaptığı hac. Haccet-ül-Vedâ, Haccet-ül İslâm, Haccet-ül-Belağ, Haccet-üt Temâm adı da verilir. Peygamber efendimiz 632 (H.10) yılı Zilkâde ayında son haccı için […]

Görsel Yok

Vedâ Hutbesi

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin Vedâ Haccında 124.000’den fazla Müslümana yaptıkları vâz ve nasîhatlar. Peygamberimizin Allahü teâlâ tarafından insanlara, doğru yolu göstermek için görevlendirilmelerinden sonra mübârek ağızlarından çıkan […]

Görsel Yok

Vedat Dalokay

19 Şubat 2020 admin 0

Türk mîmar ve siyâset adamı. 10 Kasım 1927’de Elazığ’da doğdu. İlk ve orta tahsilden sonra 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mîmarlık Fakültesine girdi. 1949’da bu fakülteyi […]

Görsel Yok

Vedia

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Depositnm (n), Fr. Dépot (m), İng. Deposit. Güvenilen kimseye saklanmak üzere emânet olarak bırakılan mal. Kâide olarak vedia sözleşmesi ücretsizdir. Ancak taraflar, bunun ücretli […]

Görsel Yok

Vefâ Konevî

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devleti zamânında yetişen büyük âlim ve velîlerden. İsmi, Mustafa bin Ahmed’dir. Lakabı Muslihiddîn olup Şeyh Vefâ, Ebü’l-Vefâ isimleriyle meşhur olmuştur. Konya’da doğduğu için Vefâ […]

Görsel Yok

Vehb bin Münebbih

19 Şubat 2020 admin 0

Tâbiîn devrinde yetişmiş meşhur hadis âlimlerinden. İsmi; Vehb bin Münebbih, künyesi Ebû Abdullah’tır. Yemen’e sonradan yerleşmiş olan İranlılardandır. Hemmâm bin Münebbih’in kardeşidir. 645(H. 24) senesinde […]

Görsel Yok

Vehbi Emre

19 Şubat 2020 admin 0

Türk güreşçi ve yönetici. 17 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. 17 Şubat 1981’de İstanbul’da öldü. Birçok şampiyonluklar kazandığı güreşi 1930’da genç yaşta bıraktıktan sonra güreş hakemi […]

Görsel Yok

Vehhâbilik

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wahhabismus (s), Fr. Vahabisme, İng. Wahhabite. On sekizinci asrın ortalarında Arabistan Yarımadasında Necid bölgesinde Mehmed bin Abdülvehhab tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol, […]

Görsel Yok

Vekâlet

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vollmacht (f), Auftrag (m), Fr. Procureur, intérim (m), Mandat, İng. Proxy, deputy, interim. Bir kimsenin, diğer bir kimseye âit işin yapılmasını veya görülmesini üzerine […]

Görsel Yok

Vekî’ bin Cerrâh

20 Şubat 2020 admin 0

Hanefî mezhebi âlimlerinden. İsmi Vekî’ künyesi Ebû Süfyan’dır. Babası Kûfe beytülmâl nâzırı el-Cerrâh idi. Aslen Nişaburlu veya Sindli olup Ruvar kabîlesine mensuptur. 744 (H.127) senesinde […]

Görsel Yok

Vektör

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vektor (m), Fr. Vécteur (m), İng. Vector. Doğrultusu, yönü ve şiddeti (büyüklüğü) olan doğru parçası. Bir vektörün başlangıç veya etki noktası, bitim noktası, doğrultusu […]

Görsel Yok

Velâyet

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vormundschaft, Fr. Tutelle, İng. Guardianship. Reşit olmayan veya hacir altında bulunan çocukların sâhip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu konu Medenî Kânunda düzenlenmiştir […]

Görsel Yok

Venedikliler

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Die Venezianer (pl.), Fr. Les Vénitiens (pl.), İng. The Venetians. Venedik ahâlisi. İtalya’nın Venedik şehrinde oturup, daha çok gemicilikle meşgul olurlardı. Ortaçağın en meşhur […]

Görsel Yok

Venezuela

20 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Venezuela Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Caracas NÜFÛSU 20.184.000 YÜZÖLÇÜMÜ 912.050 km2 RESMÎ DİLİ İspanyolca DÎNİ Hıristiyanlık PARA BİRİMİ Bolivar Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan bir […]

Görsel Yok

Venizelos, Eleutherios

20 Şubat 2020 admin 0

Yunan devlet adamı. 23 Ağustos 1864’te Crete’de doğdu ve 18 Mart 1936’da Paris’te öldü. Syros ve Atina Üniversitelerinde hukuk tahsili yaptıktan sonra Crete’de çalışmaya başladı. […]

Venüs (Zühre)

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Venus (f), Fr. Vénus (f), İng. Venus. Güneş sisteminde güneşe en yakın ikinci yörüngede dönen bir gezegen. Akşam karanlığında gökyüzünde Aydan sonra en parlak […]

Görsel Yok

Verâset

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erbschaft (f), Erbanfall (m), Erbe (n), Fr. Héritage (m), succession (f), İng. Inheritance. Bir kimsenin vefâtı (ölümü) üzerine mevcut mal varlığının kânûnî vârislerine (mîrasçılarına) […]

Görsel Yok

Verem

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Tuberkulose (f), Fr. Tuberculose (f), İng. Tuberculosis. En çok akciğerlerde yerleşen, had ve müzmin şekilleri olan özel mikroorganizmalar tarafından husûle getirilen çok eskiden beri […]

Görsel Yok

Vergi

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Steuer, Fr. Impot, İng. Tax. Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin, geniş anlamdaki faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ve amme hizmetlerinin gereklerini […]

Görsel Yok

Vergi Mahkemesi

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Steuergericht (n), Fr. Cour des impots (f), İng. Court for taxes and duties, Tax court. Vergi mükellefleriyle mâliye arasında mâlî konularda çıkan uyuşmazlıkları halletmekle […]

Görsel Yok

Vericiler

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sender, Fr. Transmetreur (m), İng. Transmitter. Elektromanyetik dalgaları antenden yayın yolu ile göndermek üzere yüksek frekanslı enerji üreten elektronik cihazlar. Kullanılış gâyelerine göre çok […]

Görsel Yok

Verne, Jules

20 Şubat 2020 admin 0

Meşhur Fransız romancısı. 1828’de Nantes’te doğdu. Paris’te hukuk tahsil ettikten sonra edebiyat ve tiyatro ile meşgul oldu. İlk başarılı oyunu Alfonse Dumas’ın himâyesinde 1850’de sahneye […]

Görsel Yok

Vernik

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Firnis, Lack, Schellack, 2. Farbanstrich (m), Fr. Vernis (m), İng. Varnish. Cisimlerin yüzeylerine sürülerek onları atmosfer tesirlerinden koruyan ve parlak görünmelerini sağlayan herhangi […]

Görsel Yok

Versailles (Versay) Antlaşması

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Versailler (Friedens-) Vertrag (m), Fr. Traite (m) de Versailles, İng. Treaty of Versailles. Birinci Dünyâ Savaşını sona erdiren antlaşma. Müttefik devletler Paris Barış Konferansında […]

Görsel Yok

Versailles (Versay) Sarayı

20 Şubat 2020 admin 0

Fransa’nın meşhur târihî sarayı, Versay Şatosu. Kuzey Fransa’da, Paris yakınlarındaki Versailles kasabasındadır. Fransa krallarından Ondördüncü Louis (1643-1715) tarafından yaptırıldı. 1661’de Mîmar Vau idâresinde başlanan inşaat […]

Görsel Yok

Vespucci, Amerigo

20 Şubat 2020 admin 0

Amerika kıtasının keşfedilmesiyle ilgili ilk yolculuklara katılan İtalyan denizci. Amerika kıtasına onun adı verilmiştir. Bir noterin oğludur. 1454’te İtalya’nın Floransa şehrinde doğdu. Genç yaşta Fransa’ya […]

Görsel Yok

Vesvese

8 Ocak 2020 admin 0

İnsanın kalbine gelen kötü düşünceler. Vesvese, kalbe şeytan ve insanın kendi nefsi tarafından verilir. İnsanın kalbine her an çeşitli düşünceler gelmektedir. Bunlara İslâm dîninde “hâtıra” […]

Görsel Yok

Veteriner

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Tierarzt, Veterinär (m), Fr. Vétérinaire (m), İng. Veterinary surgeon; ABD veterinarian. Ehlî ve yabânî hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedâvileri, ıslâhıyla uğraşan kimseye verilen isim. […]

Görsel Yok

Veto

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Veto (n), Einspuruch (m), Fr. Veto (m), İng. Veto. Kabul veya tasdik etmeme, reddetme. Genel olarak hukuk dilinde, yetkili kişi ve kurullarda bir kararın […]

Görsel Yok

Veysel Karânî

20 Şubat 2020 admin 0

Tâbiînin büyüklerinden. İsmi, Üveys bin Âmir’dir. Yemen’in Karn köyünde doğduğu için Karnî ismiyle de bilinir. Memleketimizde Veysel Karânî diye meşhur olmuştur. Doğum târihi belli değildir. […]

Görsel Yok

Veysî

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı edip, şâir ve târih yazarlarından. Asıl ismi Üveys ibni Mehmed’dir. Alaşehirli Kadı Mehmed’in oğlu olup, 1561’de Alaşehir’de doğdu. Mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. […]

Görsel Yok

Vezin

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Versmass, Silbenmass (n), Fr. Mètre (m), İng. Meter. Edebiyatta mısraların düzenini sağlayan ölçülere verilen ad. Her dilin kendi öz benliğinden doğan bir ahenk ölçüsüdür. […]

Görsel Yok

Vezir

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde askerî ve idârî sâhalarda geniş selâhiyetlere sâhip en üst derecedeki memurlara verilen ünvân. Vezir kelimesi, lügatta “yardımcı” mânâsına gelmekte olup, devlet başkanı olan […]

Görsel Yok

Vezüv

20 Şubat 2020 admin 0

İtalya’nın Napoli Körfezi ve doğu tarafında yer alan 1200 metre yüksekliğinde hakikî bir volkan dağı. Vezüv aktif bir yanardağ olup, zaman zaman buhar, duman, lâv […]

Görsel Yok

Vicdan Hürriyeti

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gewissensfreiheit (f), Fr. Liberté de conscience, İng. Freedom of conscience. Kişinin bizzat kendi davranışlarında rahatça düşünme ve bir karara varma serbestliği. Vicdan, insanı kanaat […]

Görsel Yok

Victoria Gölü

20 Şubat 2020 admin 0

Afrika’da ekvatorun güneyinde. Doğu Afrika Platosunun ortasındaki bir göl. Denizden yüksekliği 1115 m olan bu gölü, Uganda, Kenya ve Tonganika gibi ülkeler çevreler. Göl, 1858 […]

Görsel Yok

Victoria Şelalesi

20 Şubat 2020 admin 0

Afrika’da, Zambezi Nehri üzerinde, Zambia ve Zimbabve sınırlarının birleştiği noktada yeralan bir şelâle. Victoria Şelâlesi 16 ekim 1855’te David Liginstone tarafından keşfedilmiş ve isimlendirilmiştir. Keşiften […]

Görsel Yok

Video

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Videogerät (n), Fr. Vidéo (f), İng. Video. Görüntü sinyâlini bir banda kaydeden ve tekrar televizyon ekranında görüntülemeye yarayan araç. Vidyo kayıt, ses kaydına benzer […]

Görsel Yok

Vietnam

20 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Sosyalist Vietnam Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Hanoi NÜFÛSU 69.050.000 YÜZÖLÇÜMÜ   331.688 km2 RESMÎ DİLİ Vietnam dili DÎNİ Budizm, Taoizm PARA BİRİMİ Dong Güneydoğu Asya’daki […]

Görsel Yok

Vietnam Savaşı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vietnamesekrieg, Fr. Guerre Vietnamien, İng.Vietnamese War. Kuzey Vietnam’la ABD desteğindeki Güney Vietnam arasında 1955’ten 1975’e kadar devam eden çarpışmalara verilen ad. Bir Fransız sömürgesi […]

Görsel Yok

Vinç

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kran m, Hebewerk (n), Fr. Grue (f), treuil (m), İng. Crane, winch. Binâ inşaatlarında, büyük iş fabrikalarında, tersânelerde ağır bir yük veya iş parçasını […]

Görsel Yok

Virman

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ubertragung, Überweisung, Giro, Fr. Virement, İng. Transfer. Fransızca bir kelimedir. Bir banka hesâbındaki herhangi bir fonun bir başka hesâba aktarılması anlamına gelir. Türkçede, hesâbı […]

Görsel Yok

Virüs

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Virus (n), Fr. Virus (m), İng. Virus. Bakteri süzgeçlerinden geçen, bakteri vasatlarında üremeyen, biyolojik karakteri kesin olarak bilinmeyen, soğuk algınlığından öldürücü hastalıklara kadar birçok […]

Görsel Yok

Viskozluk

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Viskostät (f), Fr. Viscosité (f), İng. Viscosity, viscidity. Bir maddenin akışını yavaşlatan bir özellik. Ağdalılık da denir. Sıvı yakıtları, yağlama yağlarını, boyaları ve diğer […]

Görsel Yok

Vişne

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sauerkirschbaum (m), Fr. Griottier (m), İng. Morello cherry. Familyası: Gülgiller (Rosaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu. Nisan-mayıs ayları arasında beyaz renkli çiçekler açan, 2-10 m […]

Görsel Yok

Vitaminler

20 Şubat 2020 admin 0

Vücuttaki biyolojik olayların normal olmasına, insan ve hayvanın dengeli gelişmesine sebep olan uzvî (organik) maddeler. Vitaminler vücûdun yapı taşı ve enerji verici olmamakla birlikte sağlıklı […]

Görsel Yok

Vites

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gang, Fr. Vitesses, İng. Gear. Benzinli ve dizel motorlu taşıtlarda güç ve hız değiştirmeyi sağlayan dişli donanımı. Taşıt ilk harekete geçerken, hız kazanırken, yokuş […]

Görsel Yok

Vitiligo

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vitiligo, Fr.Vitiligo, İng. Vitiligo. Halk arasında ala, baras, ebreş ve albino denilen cilt hastalığı. Derideki pigment (renk) hücrelerinin (melanositlerin) yıkımı ve kaybına bağlı gelişen […]

Görsel Yok

Vitir Namazı

20 Şubat 2020 admin 0

Yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlik vâcib namaz. Salât-ı vitir de denir. Vitir namazı tek başına kılınan bir namazdır. Yalnız Ramazân-ı şerîfte cemâatle kılınır. Gece […]

Görsel Yok

Viyadük

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Viadukt (m); Talbrückef, Überführung (f), Fr. Viaduc (m), İng. Viaduct. Bir vâdi veya bir dağ üzerinden yolu veya demiryolunu geçirmek için inşâ edilen uzun […]

Görsel Yok

Viyana

20 Şubat 2020 admin 0

Avusturya’nın başşehri ve ülkeyi meydana getiren dokuz federal eyâletten biri. Avusturya’nın kuzeydoğusunda, Tuna Nehri kıyısında yer alır. Nüfûsu bir buçuk milyon (metropoliten alanınki ise iki […]

Görsel Yok

Viyana Kongresi

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wiener Kongress (m), Fr. Congrès (m) de Vienne, İng. Vienna Congress. Napolyon’un kurduğu imparatorluğun çökmesiyle, Avrupa’nın yeni durumunu görüşmek üzere Viyana’da toplanan kongre. Napolyon […]

Görsel Yok

Viyana Kuşatmaları

20 Şubat 2020 admin 0

Batı Avrupa’nın kapısı sayılan Viyana şehrinin Osmanlı Devleti tarafından kuşatılması. Birincisi 1529’da Kânûnî Sultan Süleyman Han, ikincisi de 1683’te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından yapıldı. […]

Görsel Yok

Vize

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Passvisum (n), Fr. Visa (m), İng. Visa. Bir ülkeye girmek veya ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gereken izin. Bir ülkeden çıkış yapabilmek için […]

Görsel Yok

Vizon

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Mink, Fr. Vison, İng. Vison. Familyası: Sansargiller (Mustelidae). Yaşadığı yerler: Kuzey Amerika’nın su kenarı ormanlarında. Sibirya vizonu (M. sibirica), ayrı bir tür olup Sibirya’da […]

Görsel Yok

Voleybol

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Volleyball (m), Fr. Voley, volleyball (m), İng. Volley-ball. Meşin bir topun iki direk arasına gerilmiş olan ağ üzerinden vurulup aşırılarak, karşılıklı oynanan bir takım […]

Görsel Yok

Volfram

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wolfram (n), Fr. Wolfram (m), İng. Wolfram. W sembolüyle gösterilen metalik bir element. Bulunuşu: Yeryüzünde mineral damarlarında ve nehir sularının getirdiği mâden birikintilerinde bulunur. […]

Görsel Yok

Volga

20 Şubat 2020 admin 0

Avrupa’nın en uzun nehri. Uzunluğu takriben 3500 km olan Volga, Moskova ile Leningrad arasındaki Valday tepelerinden doğar. Deniz seviyesinden 28 m aşağıda olan Hazar Denizine […]

Görsel Yok

Volkan

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vulkan (m), Fr. Volcan (m), İng. Volcano. Magmanın yerkabuğunu yararak taş parçaları ve ergimiş maddeler hâlinde çıkıp çevreye yayıldığı yer. Magma, ergimiş hâlde maddeler […]

Görsel Yok

Volt

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Volt (n), Fr. Volt (m), İng. Volt. Elektrikte kullanılan potansiyel farkı (gerilim) birimi. Elektromotor kuvveti birimi de volttur. Bir ohm’luk bir direnç üzerinden, bir […]

Görsel Yok

Volta, Count Alessandro

20 Şubat 2020 admin 0

İlk pili yapan ve bundan elektrik üreterek, elektrik çağını başlatan İtalyan fizikçi ve kimyâcısı. 18 Şubat 1745 günü İtalya’nın Como şehrinde doğdu ve 5 Mart […]

Görsel Yok

Voltaire

20 Şubat 2020 admin 0

Fransız şâir ve edibi. Asıl ismi François-Marie Arouet’tir. 1694’te Paris’te doğdu. Öğrenimini, Cizvit papazlarının idâre ettiği Louis-le-Grand Kolejinde yaptı. Babasının arzusu üzerine hukuk öğrenimi gördü. […]

Görsel Yok

Voltmetre

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Voltameter (n), Fr. Voltamètre (m), İng. Voltameter. Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını(gerilim) ölçmeye yarayan ölçü âleti. İlk defâ İtalyan fizikçisi Volta […]

Görsel Yok

Volverin

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vielfrass (m), Fr. L’eurs de Pistois, İng. Wolverene, wolverine. Familyası: Sansargiller (Mustelidae). Yaşadığı yerler: Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya ormanlarında. Özellikleri: 120 cm uzunluk, […]

Görsel Yok

Voynuk

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devletinde, seferdeyken ordunun ve devlet adamlarının atlarına; sulh zamânında ise has ahır ve çayır hizmetlerine bakmakla vazifeli bir sınıf. Gayri müslim ve bilhassa Bulgarlardan […]

Görsel Yok

Voyvoda

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Woiwode (m), Fr. Vivode (m), İng. Voivode. Osmanlı Devletinde Eflak-Boğdan yöneticilerine ve 17. yüzyıldan sonra kazalarda vezirler adına vergi toplayan görevlilere verilen ad. Voyvoda, […]

Görsel Yok

Vücut

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Seim, Existenz, Leib, Körper, Fr. Corps, İng. Existence, body. İnsan, hayvan ve bitkilerin hücre, doku, organ ve sistem topluluğundan ibâret maddî yapısı. Vücutta yapıtaşı […]

Görsel Yok

Vurgun

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Caissonkrankheit (f), Fr. Maladie (f) des caissons, İng. Caisson disease, the bends decompression. Denizin derinliklerinden yüzeye çıkan dalgıçlarda ve çok fazla yükselen havacılarda atmosfer […]

Görsel Yok

Wagner, (Wilhelm) Richard

20 Şubat 2020 admin 0

Alman besteci ve yazar. 22 Mayıs 1813’te Leipzig’te doğdu ve 13 Şubat 1883’te Venedik’te öldü. Babasını küçük yaşta kaybetti. On yaşında Yunan târihine çalıştırıldı ve […]

Görsel Yok

Walesa, Lech

20 Şubat 2020 admin 0

Demokrasinin Polonya’ya gelişini sağlayan işçi lideri ve Cumhurbaşkanı. 1943’te Popowo, Wroclaw yakınlarında doğdu. Bir marangozun oğludur. Kitleler karşısında olağanüstü etkileme gücü bulunan Walesa, bağımsız sendika […]

Görsel Yok

Washington

20 Şubat 2020 admin 0

ABD’nin başşehri. Tam ismi Washington, D. C. dir. District of Columbia ile aynı alanı kaplar. Washington şehrinin nüfûsu 600.000’in üzerindedir. Metropollerle birlikte nüfûsu 3.500.000 civârındadır. […]

Görsel Yok

Washington, George

20 Şubat 2020 admin 0

Amerika Birleşik Devletlerinin kurucusu ve ilk devlet başkanı. 22 Şubat 1732 senesinde doğmuş ve 14 Aralık 1799 senesinde Mount Vernon’da ölmüştür. Dedeleri 1657 senesinde İngiltere’den […]

Görsel Yok

Waterloo Muhârebesi

20 Şubat 2020 admin 0

Birinci Napolyon’un son savaşı. Napolyon’un Rusya fâciası arkasından müttefiklere yenilmesi, tahttan ferâgat etmesine sebep olmuştu. Elbe Adasında ikâmete mecbur edilen Birinci Napolyon, burada yüz gün […]

Görsel Yok

Watt

20 Şubat 2020 admin 0

Fizikte güç birimi. Mekanikte, sâniyede bir joulelik (jül) iş yapan makinanın gücü bir Wattır. 1 Watt= 1 joule/sn 1 Joule= 107 erg olduğuna göre 1 […]

Görsel Yok

Watt, James

20 Şubat 2020 admin 0

Modern buhar makinasının kâşifi. İskoçyalı olup, 19 Ocak 1736’da dünyâya geldi. 19 yaşındayken bir cihaz imâlatçısının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra kendi başına işyeri açarak […]

Görsel Yok

Weber, Max

20 Şubat 2020 admin 0

Alman sosyolog, ekonomici ve politik yazarı. 21 Nisan 1864 senesinde Erfurt’ta doğdu ve 14 Haziran 1920 senesinde Münih’te öldü. Hastalıklı geçen gençlik yıllarında üniversiteye ara […]

Görsel Yok

Wegener, Alfred Lother

20 Şubat 2020 admin 0

Alman jeofizikçisi ve meteorolojisti. 1880’de Berlin’de doğdu ve 1930’da Grönland’da buzların arasında donarak öldü. Lindenberg Aeronotikal İnceleme Kurumu üyesi olarak havacılık ve meteorolojiyle ilgili konularda […]

Görsel Yok

Woodward, Robert Burns

20 Şubat 2020 admin 0

Amerikan sentetik organik kimyâ bilgini. Birçok kompleks organik bileşiğin sentezini yapması ve bunların yapılarını aydınlatmasıyla tanınmıştır. Robert Woodward, 1917’de ABD’de Massachusetts eyâletinin Quincy kasabasında doğdu. […]

Görsel Yok

Y Harfi

10 Mayıs 2021 admin 0

Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Bir ön damak ünlüsü olan “y”, bâzı benzerlikleri düşünülerek yarım ünlü kabul edilir. […]

Görsel Yok

Yabancı Sermâye

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Auslandskapital, Fr. Capitaux etrangers, İng. Foreign Capital. Bir ülkeye ekonomik gâyelerle çeşitli şekillerde gelen sermâye. Bu para, ham madde, techizat, tesis ve teknoloji şeklinde […]

Görsel Yok

Yabancılar Hukûku

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Auslanderrecht (n), Fr. Droitm des étrangers, İng. Strangers’law. Bir ülkede bulunup da o ülkenin vatandaşı olmadan yaşayan kişi: Yabancılar hukûku, bir ülkede yaşayan ve […]

Görsel Yok

Yabandomuzu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wildschwein, Fr. Sanglier, İng. Wild boar. Familyası: Domuzgiller (Suidae). Yaşadığı yerler: Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’nın ormanlık ve bataklık alanlarında. Özellikleri: İri-uzun kafalı, gri […]

Görsel Yok

Yabanöküzü

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gaur, Fr. Gaur, İng. Gaur. Familyası: Boynuzlugiller (Bovidae). Yaşadığı yerler: Hindistan’ın tepelere yakın ormanlarında ve yüksek otlar arasında. Özellikleri: Alnı geniş, boynu kısa ve […]

Görsel Yok

Yabgu

20 Şubat 2020 admin 0

Türklerde hükümdarlık ünvanlarından. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’ın ünvanı Yabgu idi. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar ve Oğuzlarda Yabgu, “hükümdar” mânâsında kullanıldı. Türk-İslâm devletlerinde Yabgu yerine […]

Görsel Yok

Yağ Kapanı

20 Şubat 2020 admin 0

Eskiden yağların toptan satıldığı yer. Kapanın Arapçası kabban olup, “büyük terâzi, kantar, mizan, çardak” mânâlarında kullanılır. Önemli gıdâ maddelerinden olan un, bal, yağ belli yerlerde […]

Görsel Yok

Yağışın Sun’î Kontrolü

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Künstlicher Regen, Fr. Le controle antificiel de la pluie, İng. Artificial contro lof rain. On dokuzuncu asrın sonuna doğru top atışları, patlamalar ve büyük […]

Görsel Yok

Yağlama

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schmierung, Fr. Lubrification, İng. Lubrication. Birbirine sürterek çalışan makina parçaları arasındaki sürtünme, aşınma ve ısınmayı önlemek için sürtünen yüzeyler arasında farklı bir madde kullanma. […]

Görsel Yok

Yağlar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fette (n.pl), Fr. Corps gras (m.pl.), İng. Oils and fats. Kimyâsal yapısı gliseritlerden oluşan nebâtî veya hayvânî ürünlerin ortak adı. Genel olarak lipidler diye […]

Görsel Yok

Yağlıboya

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ölfarbe, Ölanstrich, Fr. Coulevr ahvile, İng. Oil Paint. Bir koruyucu olarak veya dekoratif gâyeyle bir yüzeye tatbik edildiği zaman, o yüzeyde kalıcı ve sert […]

Görsel Yok

Yağmur

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Regen (m), Fr. Pluie (f), İng. Rain. Havadaki su buharının gerekli (uygun) ortama ulaştıktan sonra yoğunlaşarak yeryüzüne su damlacıkları hâlinde düşmesi. Yağmurun önemi çok […]

Görsel Yok

Yağmur Bombası

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Regensbombe (f), Fr. Bomba à pluie, İng. Rain-bomb. Çok soğuk bulutlara, buz kristalleri saçarak yağmur ve kar şeklinde yağışın sağlanması. Çok soğuk bulutlar sıkça […]

Görsel Yok

Yağmurkuşu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gold-regenpfeifer, Fr. Gravelot, İng. Golden plover. Familyası: Yağmurkuşugiller (Charadriidae). Yaşadığı yerler: Dünyânın hemen her tarafında, tuzlu ve tatlı su kıyılarında. Özellikleri: Uzun bacaklı, tombul […]

Görsel Yok

Yahûdîlik

20 Şubat 2020 admin 0

Allahü teâlânın Mûsâ aleyhisselama bildirdiği Mûsevîlik dîninin bozulmuş ve değiştirilmiş hâline verilen ad. Yâkûb aleyhisselâmın on iki oğlundan biri olan Yahûdâ’nın neslinden gelenlere nispetle veya […]

Görsel Yok

Yahyâ

20 Şubat 2020 admin 0

İslâm devlet adamı, kumandan ve meşhurlarından yirmi dokuzunun adı. Yedi Hafsi, beş Endülüs Tavâif-i Mülûk, dörder İdrisî, Zeydî, iki Murâbitîn, birer Muvahhidîn, Muzafferî, Resûlî, Saffarî, […]

Görsel Yok

Yahyâ Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Elisa olup, İmran’ın kızıydı. Hıristiyanlar Elizabeth diyorlar. Dâvûd aleyhisselâmın neslinden olup, hazret-i Meryem’in teyzesinin oğluydu. Allahü teâlâ, […]

Görsel Yok

Yahyâ Efendi (Beşiktaşlı)

20 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı âlim ve evliyâsından. İsmi Yahyâ olup, Beşiktâşî diye de tanınır. Şamlı Ömer Efendinin oğludur. AslenAmasyalıdır. Beşiktâşî Müderris Yahyâ Efendi; İbn-i Ömer el-Arabî, Yahyâ bin […]

Görsel Yok

Yahyâ Kemâl Beyatlı

20 Şubat 2020 admin 0

Yirminci yüzyıl Türk Edebiyatının şâir ve yazarlarından. 1884’te Üsküp’te doğdu. İlk öğrenimini Üsküp’te yaptı. Selânik İdâdîsinde başladığı orta öğrenimini 1902’de geldiği İstanbul Vefâ İdâdîsinde tamamladı. […]

Görsel Yok

Yahyâ Muammer Mezûrî İmâdî

20 Şubat 2020 admin 0

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Bağdat’ta yaşayan evliyâdan ve fıkıh âlimlerinden. Büyük evliyâ Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî hazretlerinin talebelerinin büyüklerindendir. Doğum ve vefât târihi kesin […]

Görsel Yok

Yak (Bos grunniens)

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Jak, Fr. Yack, İng. Yak. Familyası: Boynuzlugiller (Bovidae). Yaşadığı yerler: Yüksek Tibet yaylalarında. Özellikleri: Sırtı bir nevi hörgüçlü, uzun kıllı bir sığırdır. “Tibet sığırı” […]

Görsel Yok

Yakalama

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Festnahme (f), Fr. Détention (f), Préventive, İng. Arresting. Sanığın, hiçbir hâkim kararı olmadan hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran en ağır koruma tedbiri. Cezâ Mahkemeleri Usûlü […]

Görsel Yok

Yakıotu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Weidenröschen (n), Fr. Epilobe (m), İng. Rose-bay. Familyası: Küpeçiçeğigiller (Denotheraceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’da yaygındır. Nemli yerlerde yetişen, pembe veya kırmızı renkli çiçekler açan […]

Görsel Yok

Yakıt

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Brennstoff (m), Heizmaterial (n), Fr. Carburant; combustible (m), İng. Fuel. Havada yanarak veya nükleer reaksiyonlarla ısı elde etmeye elverişli madde. Yakıtların çoğunluğu hava veya […]

Görsel Yok

Yakıt Pili

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kraftstoffbatterie, Fr. Pileà combustible, İng. Combustible pile, fuel cell. Herhangi bir yakıtın kimyâsal enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren cihaz. Yakıt pillerinin normal pillerden önemli bir […]

Görsel Yok

Yâkûb

20 Şubat 2020 admin 0

Türk ve İslâm devlet adamlarından, kumandanlarından, meşhurlarından onunun adı. İkişer Germiyanlı, Muvahhidîn; birer Akkoyunlu, Karahanlı, Keşmir, Merînî, Rüstemî, Saffârî hükümdarının adı Yâkûb idi. Germiyanlı Yâkûb […]

Görsel Yok

Yâkûb Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Ken’an diyârında, yâni Fenike denilen Sayda, Sûr ve Beyrut ile Filistin ve Sûriye’nin bir kısmından ibâret olan bölgede yaşayan insanlara gönderilen peygamber. İsmi Yâkûb olup […]

Görsel Yok

Yâkûb Han Bâdevlet

20 Şubat 2020 admin 0

Türkistan’ın Kâşgar emirlerinden. Muhammed Yâkûb Bey de denir. 1826’da Taşkent’te doğdu. Dînî ve millî terbiye ile yetiştirilip, eğitim ve öğretim gördü. Eniştesi Nur Muhammed’in himâye […]

Görsel Yok

Yâkûb Kadri Karaosmanoğlu

20 Şubat 2020 admin 0

Türk edebiyatında tanınmış bir roman yazarı. 1888’deKahire’de doğdu. Manisa ve Aydın dolaylarında yaşamış Karaosmanoğlu soyundan gelmektedir. Altı yaşındayken âilesiyle berâber geldiği Manisa’da ilk öğrenimini gördü. […]

Görsel Yok

Yâkûb-ı Çerhi

20 Şubat 2020 admin 0

Evliyânın büyüklerinden. İnsanların îtikâd, amel, ibâdet ve ahlâk husûsunda doğruyu öğrenip yapmalarını sağlayan ve Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmak için rehberlik edenve kendilerine Silsile-i aliyye denilen […]

Görsel Yok

Yâkut

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Jakute (m), Jakutin (f), Fr. Rubis (m), İng. Ruby. Alüminyum oksitin (Al2O3) bir mineral şekli olan korundumdan meydana gelen kırmızı renkli, şeffaf, kıymetli taş. […]

Görsel Yok

Yâkût Hamevî

20 Şubat 2020 admin 0

On ikinci yüzyılın sonunda ve on üçüncü yüzyılın başında yaşamış olan coğrafyacı, seyyâh. İsmi Yâkût, künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Şihâbüddîn’dir. Asker bin Ebî Nasr […]

Görsel Yok

Yâkut-ı Musta’sımî

20 Şubat 2020 admin 0

Meşhur hattatlardan. İsmi, Yâkut bin Abdullah’tır. Künyesi Ebü’l-Mecd, lakabı Cemâleddîn’dir. Son Abbâsî halîfesi Musta’sım-billah’ın kölesi olduğu ve onun terbiyesinde yetiştiği için Musta’sımî diye de meşhurdur. […]

Görsel Yok

Yâkutiye Medresesi

20 Şubat 2020 admin 0

İlhanlı Vâlisi Hoca Cemâleddîn’in Sultan Olcaytu ve Bulgan Hâtun adına Erzurum’da yaptırdığı medrese. 1310 yılında yaptırılan medresenin orta bölümü, dört pâye üzerine iki tonoz ve […]

Görsel Yok

Yakutlar

20 Şubat 2020 admin 0

Sibirya’nın kuzeydoğusunda yaşayan bir Türk boyu. Sahalar adıyla da bilinen Yakutların Gulıganlar (Kurıkanlar)la Tunguzların karışmasından meydana geldiği tahmin edilmektedir. Kurıkanların, 7. yüzyılda Çin sarayına hediyeler […]

Yalıçapkını

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Eisvogel, Fr. Martin-pecher, İng. Kingfisher. Familyası: Yalıçapkınıgiller (Alcedinidae). Yaşadığı yerler: Dünyânın her tarafında yayılmış olmakla berâber, çoğunlukla tropik bölgelerin göl, nehir ve deniz kenarlarında […]

Görsel Yok

Yalıtkan

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Isolator, Nichtleiter (m), Fr. Isolant (m), İng. Insulator. Sesi, ısıyı ve elektrik akımını çevreye iletmemek maksadıyla kullanılan maddeler. Yalıtkanlar, ses, ısı ve elektrik enerjisinin […]

Görsel Yok

Yalta Konferansı

20 Şubat 2020 admin 0

İkinci Dünyâ Harbi yıllarında toplanan meşhur konferanslardan. Kırım’da bulunan Yalta’da 4-11 Şubat 1945 târihinde toplandı. Bu konferansa ABD Başkanı Ruzvelt, İngiliz Başbakanı Çörçil ve Rus […]

Görsel Yok

Yangın

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Brand (m), Feuerbrunst (f), Fr. Feu, incendie (m), İng. Fire, conflagration. Bir evin, bir mahallenin, bir köyün, bir ormanın veya büyük bir şeyin tutuşarak […]

Görsel Yok

Yanıklar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Brandwunden (f.pl.), Fr. Brûlures (f.pl.), İng. Burns; scalds; sores. Kimyevî maddeler, kuru ısı, elektrik, alev, radyasyon ve benzeri fizikî tesirler sebebiyle meydana gelen doku […]

Görsel Yok

Yansıma

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Reflexion, Rückstrahlung (f), Fr. Réfleixon (f), réfléchissement (m), İng. Reflection. Işık ışınlarının önlerine çıkan parlak yüzeylere çarparak geri dönmeleri. Fizik ilminin optik bölümünde incelenen […]

Görsel Yok

Yapışkanbalığı

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schiffschalter, Schildfisch (m), Fr. Rémora (m), İng. Remora. Familyası: Yapışkanbalığıgiller (Echeneidae). Yaşadığı yerler: Tropik ve ılık denizlerde. Özellikleri: Başındaki tutunma vantuzu ile iri balıklara […]

Görsel Yok

Yapışkanotu

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Glaskraut (n), Fr. Pariétaire (f), İng. Pelliotory. Familyası: Isırganotugiller (Urticaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, Orta ve Kuzey Anadolu. Temmuz-eylül ayları arasında küçük çiçekler açan, […]

Görsel Yok

Yaprak

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Blatter, Fr. Feuille (f), İng. Leaf. Bitkilerin; gaz alışverişini sağlayan, ışıktan mümkün olduğu kadar faydalanarak özümleme yapan ve su buharı kaybını kolaylaştırmak bakımından kütlesine […]

Görsel Yok

Yaprakbiti

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Blattlaeus, Fr. Pucéron, İng. Aphide. Familyası: Yaprakbitigiller (Aphidae). Yaşadığı yerler: Genellikle bitkilerin yapraklarında toplu halde yaşarlar. Özellikleri: Ufak ve yumuşak vücutlu böcekler. Boyları 3 […]

Görsel Yok

Yara

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Verletzung (f), Fr. Tort, mal, prejudice (f), İng. İnjury, hurt. İnsan vücûduna dıştan yapılan etkilerin meydana getirdiği sınırlı tahribat. Ameliyat kesisi, trafik, endüstri kazâları […]

Görsel Yok

Yarasalar

20 Şubat 2020 admin 0

Alm. Flattertiere, Fr. Chauves-souris, İng. Bats. Kanatlarını çırparak gerçek anlamda uçabilen yegâne memeliler takımı. 980 türü bilinmektedir. Her iki yarım kürenin tropikal bölgelerinde yaşarlar. Küçücük […]

Görsel Yok

Yargıtay

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kassations (gerichts) hol (m), Revisionsgericht (n), Fr. Cour (f) de Cassation, İng. Supreme Court of Appeal. Temyiz mahkemesi. Yargıtay; adliye mahkemelerince verilen ve kânunun […]

Görsel Yok

Yarı Ömür

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Halbwertszeit (f), Fr. Moitié (f), İng. Half life. Radyoaktif bir maddedeki atom çekirdeklerinin yarısının bozunması için gereken zaman aralığı. Yarılanma süresi de denir. Yarı […]

Görsel Yok

Yarpuz

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Polei (-minze f) (m), Fr. Origan (m), marjolaine (f), İng. Punnyroyal. Familyası: Ballıbabagiller (Labiate). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı Karadeniz ve Akdeniz bölgesi. 15-50 cm […]

Görsel Yok

Yaş Antlaşması

21 Şubat 2020 admin 0

1787-1791 harbi sonunda 10 Ocak 1792 târihinde imzâlanan Osmanlı-Rus Antlaşması. Osmanlı Devletinin Kırım’ı kurtarmak gâyesiyle 19 Ağustos 1787’de Rusya’ya açtığı savaş Avusturya’nın da savaşa dâhil […]

Görsel Yok

Yaş Haddi

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Altersgrenze (f), Fr. Limite (f) d’age, İng. Agelimit, retirement age. Bir kimsenin hak alabilmesi, mükellefiyet yüklenebilmesi için hukûken erişmesi gereken asgari yaş sınırı. Bir […]

Görsel Yok

Yaş Tashihi

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Altersberichtigung (f), Fr. Rectification (f) d’age, İng. Agen rectification. Bir kimsenin nüfus kütüğüne yanlış yazılmış olan yaş kaydının ve doğum târihinin yetkili mahkeme kararı […]

Görsel Yok

Yasama Dokunulmazlığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gesetzliche Immunivat (f), Fr. Immunité (f), législative, İng. Legislative immunity. Milletvekillerine, vazifelerini bir baskı altında kalmadan serbestçe ifâ edebilmelerini sağlamak için verilmiş olan bir […]

Görsel Yok

Yaşar Doğu

21 Şubat 2020 admin 0

Olimpiyat, Dünyâ, Avrupa ve Balkan Şampiyonluklarını kazanmış olan Türk güreşçi ve antrenör. 1915 yılında Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. On beş yaşındayken güreşe […]

Yasemin Çiçeği

21 Eylül 2020 admin 0

Alm. Jasmin (m), Fr. Jasmin (m), İng. Jasmine. Familyası: Zeytingiller (Oleaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Güney Anadolu bölgesinde. Beyaz renkli ve kuvvetli kokulu çiçekleri olan tırmanıcı […]

Görsel Yok

Yaser Arafat

21 Şubat 2020 admin 0

Filistin Kurtuluş Teşkilâtı içindeki en büyük grup olan El-Fetih’in kurucusu, lideri ve Filistin Kurtuluş Teşkilâtı Yürütme Kurulu ve Filistin Devleti Başkanı. Asıl adı; Abdurrahmân Abdurraûf […]

Görsel Yok

Yaşlılık

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Altern (m), Fr. Vieillissement (m), İng. Ageing, growing old. Yaşın ilerlemesi. İnsanlar yaşlandıkça gerek bedenî, gerekse rûhî bir takım değişikliklere uğrarlar. Bunlar arasında derinin […]

Görsel Yok

Yaşnâme

21 Şubat 2020 admin 0

Her yaşın durumuna göre, insan hayâtını konu edinen şiir. Vücûdnâme. Yaşnâmeler konuyu ele alışlarına göre çeşitlilik gösterirler. Bir kısmı insanı hazret-i Âdem’le ele alıp, yaşlara […]

Görsel Yok

Yat

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Segel-) Jacht (f), Fr. Yachi (m), İng. Yacht. Genellikle yarış gâyesi veya eğlence için kullanılan narin, hafif yelken veya motor gücü ile hareket eden […]

Görsel Yok

Yatağan Termik Santrali

21 Şubat 2020 admin 0

Muğla ilinin Yatağan ilçesi yakınlarında kurulmuş olan termik santral. Yatağan çevresindeki havzada bulunan yataklardan çıkarılan düşük kaliteli linyitleri değerlendirmek gâyesiyle kurulmuştur. Termik santralin yapımına 1977 […]

Görsel Yok

Yatak Yarası

21 Şubat 2020 admin 0

Uzun süreli yatağa bağlı kalan insanlarda (yatağa temas eden) bölgeye gelen kan miktarının azalması sonucunda cildin ve altındaki dokunun parçalanması. Dekübitis ülseri veya basınç yarası […]

Görsel Yok

Yataklık

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hehlerei (f), Fr. Recel (m), İng. Harbouring. Suç işleyen kişileri barındırma veya bir suç neticesinde ele geçen eşyâları saklama. Suçluya yataklık etmek, Türk Cezâ […]

Görsel Yok

Yatırım

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Investierung, Anlage (f), Fr. Placement (m), İng. Investment. Bir ülkede sermâye stokuna yapılan eklentiler. Yatırım millî gelirin arttırılması ve iktisâdî büyüme amacıyla bir ülkede […]

Görsel Yok

Yavşanotu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Römischer Beifuss (m), Fr. Véronique (f), İng. Wormwood of Judea. Familyası: Bileşikgiller (Compositae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu. Anadolu’da yirmi kadar yavşan türü yetişmekte ve […]

Görsel Yok

Yavuz Sultan Selim Han

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bâyezîd Hanın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu. Şehzâdeliğinde, devrin âlimlerinden […]

Görsel Yok

Yay

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bogen (m), Fr. Arc (m), İng. Bow. Ok atmak için kullanılan bir âlet. Kavs veya kabza da denir. Ateşli silâhlar bulunmazdan önce savaşların önemli […]

Görsel Yok

Yay (Teknik)

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Feder (f), Fr. Ressort (m), İng. Spring. Belirli bir kuvvet altında bir dereceye kadar büyük elastik şekil değişikliği gösteren, kuvvet kaldırılınca kısmen veya tamâmen […]

Görsel Yok

Yayınbalığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wels, Fr. Glane, İng. Sheat fish. Familyası: Yayınbalığıgiller (Siluridae). Yaşadığı yerler: Avrupa ve Anadolu’da; göl ve nehirlerde. Diğer türleri Amerika, Afrika ve Asya’nın tatlı […]

Görsel Yok

Yayla

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hochebene (f), Platedu (n), Fr. Plateau (m), İng. (High) plateau. Yüksek yerlerdeki derin akarsu vâdileriyle yarılmış düzlükler hâlinde bir coğrafik yeryüzü şekli. Yükseklikleri beş […]

Görsel Yok

Yaz

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sommer, Fr. Été, İng. Summer. En sıcak mevsimdir. Kuzey yarım kürede günlerin en uzun olduğu günden başlar, gece ve gündüzün eşit olmasına kadar devâm […]

Görsel Yok

Yaz Uykusu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sommerschlaf, Fr. Estivation, İng. Estivation. Sıcak ve kurak iklim bölgelerinde yaşayan bâzı hayvanların, zor şartları atlatmak için çok sıcak yaz günlerini uyku veya uyuşukluk […]

Görsel Yok

Yazar Kasa

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Registrierkasse (f), Fr. Caisse (f), enregistreuse, İng. Cash register. Satış merkezlerinde satılan malın cinsini, miktarını fiyatını, vergilendirme ve indirimini otomatik olarak kaydeden ve bunları […]

Görsel Yok

Yazı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schreiben (n), Fr. Ecriture (f), İng. Writing. Konuşma dışındaki muhâbereye imkân sağlayan belli mânâlara sâhip işâret ve şekillerden meydana gelmiş insan gözüne hitap eden […]

Yazma

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Manuscript (n), Handschrift, Fr. Manuscrit (m), İng. Manuscript. Herhangi bir yazı basma âletiyle basılmamış olup, özel mürekkep ve kalemle çoğu defâ yine özel işlenmiş […]

Görsel Yok

Ye’cüc ve Me’cüc

21 Şubat 2020 admin 0

Kıyâmetin büyük alâmetlerinden. Kıyâmetin kopmasına yakın, bulundukları seddin arkasından çıkıp yeryüzüne dağılacak olan iki kötü millet. Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes’in soyundandırlar. Müslüman değildirler. İnsanları öldürür, […]

Yedikule Hisarı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schloss (n), der Sieben Türme, Fr. Châateau (m), des Sept- Tours, İng. Castle of the Seven Towers. İstanbul surlarının Haliç’ten gelen kısmı ile Marmara […]

Görsel Yok

Yediyıl Savaşları

21 Şubat 2020 admin 0

Avrupa’da yedi yıl süren iki ayrı savaş. 1563-1570 ile 1756-1763 yılları arasında oldu. 1563-1570 yıllarındaki Yediyıl Savaşları; Lübeck, Danimarka ve Polonya’dan meydana gelen ittifakın İsveç […]

Görsel Yok

Yehova (Yahova) Şâhitleri

21 Şubat 2020 admin 0

Amerika Birleşik Devletlerinde Charles Taze Russel tarafından 1872’de kurulan, 1931 senesinden sonra kendilerini bu adla tanıtmaya çalışan misyoner teşkilâtına verilen ad. Teşkilâtın kurulduğu yıllardaki ismi […]

Görsel Yok

Yeldeğirmeni

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Windmühle (f), Fr. Moulin (m), à vent, İng. Windmill. Enerji üretmek için rüzgâr gücünden faydalanarak çalışan büyük pervâneli çarklı makina. Çok eski zamanlardan beri […]

Görsel Yok

Yelkenli

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Segelschiff, Segelboot (n), Segler (m), Fr. Voillier (m), İng. Sailboat, sailing -ship. Rüzgâr gücünden faydalanıp yol almak üzere direklerine kalın bez gerilen su aracı, […]

Görsel Yok

Yelkovankuşu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwarzshnabel-Sturmtaucher, Fr. Puffin, İng. Shearwater. Familyası: Yelkovangiller (Puffinidae). Yaşadığı yerler: Kuluçka zamânı hâricinde okyanuslarda yaşar. Özellikleri: Martı büyüklüğünde, perde ayaklı, göçmen bir kuş. Küçük […]

Görsel Yok

Yeltsin, Boris Nikolayeviç

21 Şubat 2020 admin 0

Rusya devlet ve siyâset adamı. 1931’de Sverdlovsk’ta doğdu. Rus kökenli bir çiftçinin oğludur. İnşaat mühendisliği öğrenimi gördükten sonra, bir inşaat işletmesinde idâreci olarak vazife aldı. […]

Görsel Yok

Yem

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Futter, Fressen (n), Fr. Fourrage (m), pature (f), İng. Fodder, food. Hayvanlara yedirilen organik ve inorganik maddeler veya bunların karışımları. Yem hayvana madde ve […]

Görsel Yok

Yem Bitkileri

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Futterpflanzen, Fr. Plantes fourrageres, İng. Fodder plants. Hayvanların beslenmesinde kullanılan bitkiler. Memleketimizde yetiştirilen önemli yem bitkileri necliyeler ve bakliyeler olmak üzere iki grup altında […]

Görsel Yok

Yem Torbası

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Futtersack, Futterbeutel (m), Fr. Musette (f), sac (m) à avoine, İng. Nose-bag. İçinde hayvan yemi bulunan torba. Yüzyıllardır insanın en sâdık arkadaşı, taşıyıcı olan […]

Görsel Yok

Yemek Borusu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Speiseröhre (f), Ösophagus (m), Fr. Oesophage (m), İng. Oesophagus, (ABD) esophagus. Hazım kanalının başlangıç kısmı. Yetişkin bir şahısta boyu 25 cm kadar olup, üç […]

Görsel Yok

Yemekler

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Speisen (f. pl.), Gerichte (n. pl.), Fr. Repas, mets, plats (m. pl.), İng. Foods, meals. Vücûdun yapısında lüzumlu olan ve iş görmesi için gerekli […]

Görsel Yok

Yemin

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwur, Eid (m), Fr. Serment (m), İng. Oath. Allahü teâlânın adını anarak yapılan ahd ve verilen teminat. Yemin lügatte “kuvvet” demektir. Sözün, niyetin, işi […]

Görsel Yok

Yengeçler

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Krabben, Fr. Crapes, décapodes, İng. Crabs, Brachyura. Eklembacaklıların kabuklular (Crustacea) sınıfının, önayaklılar (Dekapoda) takımının denizlerde, tatlı sularda ve karada yaşayabilen bir grubu. 4000 kadar […]

Görsel Yok

Yeni Gine

21 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Papua Yeni Gine BAŞŞEHRİ Port Moresby NÜFÛSU 3.834.000 YÜZÖLÇÜMÜ 462.840 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce DÎNİ Katolik, Protestan PARA BİRİMİ Kina Güneybatı Pasifik’te, Avustralya […]

Görsel Yok

Yeni Zelanda

21 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Yeni Zelanda BAŞŞEHRİ Wellington NÜFÛSU 3.481.000 YÜZÖLÇÜMÜ   270.534 km2 RESMÎ DÎNİ Angalikan, Katolik, Metodist, Presbiteryan DİLİ İngilizce, Maorice PARA BİRİMİ Yeni Zelanda doları […]

Görsel Yok

Yeniçeriler

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Janitscharen, Fr. Janissaire, İng. The Janissary Corps. Osmanlı Devletinde pâdişâhın şahsına bağlı kapıkulu ocaklarının piyâde sınıfı. Eyâletlerdeki topraklı veya timarlı sipâhilerle diğer eyâlet kuvvetlerinden […]

Görsel Yok

Yenişehirli Abdullah Efendi

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. İstanbul’da ilk olarak kurulan matbaanın kurulmasına fetvâ veren, elli yedinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi, Abdullah olup, Çatalcalı Ali Efendinin […]

Görsel Yok

Yenişehirli Avnî

21 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu asır divan şâirlerinden. 1826 senesinde Rumeli’de bulunan Yenişehir’de doğdu. Bekr Paşanın oğludur. Husûsî tahsil görerek yetişti. Arabî ve Fârisî öğrendi. Edebiyatla meşgul oldu. […]

Görsel Yok

Yeraltı Şehirleri

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Unterirlische Städte, Fr. Les cités souterraines, İng. Underground cities. İlk ve ortaçağlarda insanların sürekli savaşlar sırasında düşmandan korunmak için yeraltında oydukları şehirler. Bilhassa Kapadokya […]

Görsel Yok

Yeraltı Suları

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Grundwässer (n.pl.), Fr. Eaux (f-pl.) souferraines, İng. Subterranean waters. Yer altında biriken ve topraktaki boşlukları tamâmen doldurarak akan sular. Bunlar içme, kullanma, tarımda sulama, […]

Yerebatan Sarnıcı

21 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Sultanahmed Meydanında, Bizans devrinden kalma büyük su sarnıcı. Altıncı yüzyılda birinci Justinianus tarafından İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması gâyesiyle inşâ ettirildi. Sarnıcın suyu, buraya takriben […]

Görsel Yok

Yerelması

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Topinambur (m. f), Erdschocke (f), Fr. Topinambour, hélianthe tubéreux (m), İng. Jerusalem artichoke, Canada potato. Familyası: Bileşikgiller (Compositae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Sebze bitkisi olarak […]

Görsel Yok

Yerfıstığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erdnuss (f), Fr. Arachide; cacahouete (f), İng. Peanut, earth nut, ground nut. Familyası: Baklagiller (Leqüminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. […]

Görsel Yok

Yermük Savaşı

21 Şubat 2020 admin 0

Hâlid bin Velîd komutasındaki İslâm ordusunun Yermük’te Bizanslılarla yaptığı muhârebe. Hazret-i Ebû Bekr, Hâlid bin Velîd’i Irak’ın fethiyle görevlendirdikten sonra, Şam ve civârı için de […]

Görsel Yok

Yeseviyye

21 Şubat 2020 admin 0

Ahmed Yesevî’nin ve talebelerinin tasavvufta tâkip ettikleri yol, tarîkat. Ahmed Yesevî hazretlerinin Yesî beldesinden olmasına nispetle onun yoluna Yeseviyye adı verilmiştir. Yeseviyye yolunun kurucusu olan […]

Görsel Yok

Yeşil Câmi (Bursa)

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhı Sultan Çelebi Mehmed’in Bursa’da inşâ ettirdiği, yeşil renkteki çinileriyle meşhur câmi. Sultan Çelebi Mehmed, Fetret Devrine son vererek devlette birliği temin etti. Sonra […]

Görsel Yok

Yeşil Câmi (İznik)

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devrinde yapılan ilk câmilerden. Adını minâresinde bulunan yeşil renkli çinilerden almaktadır. Çandarlı Kara Halil Hayreddîn Paşa tarafından 1378 yılında inşaası başlatıldı. Onun aynı yılda […]

Görsel Yok

Yeşil Kertenkele

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Smaragdeideechse, Fr. Lézardvert, İng. Green Lizard. Familyası: Özkertenkelegiller (Lacertidae). Yaşadığı yerler: Doğu Akdeniz memleketlerinde. Özellikleri: Uzunluğu 30-50 cm kadardır. Yeşil renginden dolayı, otlar ve […]

Yeşil Türbe

21 Şubat 2020 admin 0

Bursa’da Sultan Çelebi Mehmed’in kabrinin bulunduğu meşhur türbe. Sekizgen plânlı ve kubbeli bir yapı olan türbede, Çelebi Sultan Mehmed’den başka kızı Selçuk Hâtun, kardeşleri Hafsa […]

Görsel Yok

Yeşilay

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Grüner Halbmond (m), Fr. Croissant Vert (m), İng. The Green Crescent. Alkol ve uyuşturucu maddelerle mücâdele eden teşkilât. Birinci Dünyâ Harbinden sonra yurdumuzu işgal […]

Görsel Yok

Yeşilırmak

21 Şubat 2020 admin 0

Karadeniz’e dökülen, Türkiye’nin önemli akarsularından biri. Sivas’ın kuzeydoğusundaki Kösedağı (2812 m)ndan doğar. Kelkit ve Çekerek ırmaklarını alarak büyür. Uzunluğu 519 km, yağış alanı toplamı 36.000 […]

Görsel Yok

Yeşim

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Jade (f), Fr. Jade (m), İng. Jade. Asırlar boyunca mücevherât ve küçük heykel yapımında kullanılmış, en çok yeşil renkte bulunan sert, kıymetli taş. En […]

Görsel Yok

Yetim

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Waise, Fr. Arphelin, İng. Orphan. Babası ölmüş çocuk. Yetim, “tek kalma” anlamına gelen yetem kelimesinden alınmıştır. Babasından ayrı ve tek kaldığı için yetim denilmiştir. […]

Görsel Yok

Yezîd

21 Şubat 2020 admin 0

Emevî halîfelerinin ikincisi. Eshâb-ı kirâmdan hazret-i Muâviye’nin oğludur. 646 (H.26)da Şam’da doğdu. Babası Suriye Vâlisiyken doğan Yezîd vâlilik konağında büyüdü. Babasının halîfeliği sırasında iki defâ […]

Görsel Yok

Yezîdîlik

21 Şubat 2020 admin 0

Hazret-i Ali’ye düşman olanlar ve şeytana tapınanlar. Hazret-i Ali, hazret-i Muâviye ile anlaştığı için Abdullah bin İbâd, hazret-i Ali’den ayrılarak Trablusgarb’a gitti. Kendilerinden başka herkesi […]

Görsel Yok

Yirmisekiz Mehmet Çelebi

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı devlet adamlarından. Edirne’de doğmuş olup, doğum târihi belli değildir. Yeniçeri ocağında Seksoncubaşı iken Peç Seferinde şehit düşen Süleyman Ağanın oğludur. Yeniçeri ocağında yetişti. Yirmi […]

Yirmiyedi Mayıs İhtilâli

21 Şubat 2020 admin 0

27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan ve bu iktidara son veren askerî ihtilâl. 7 Ocak 1946’da kurulan, 1946 seçimlerinde 62 milletvekilliği kazanarak TBMM’deki […]

Görsel Yok

Yivli Minâre Câmii

21 Şubat 2020 admin 0

Antalya Kaleiçi semtinde Hamidoğullarından Mehmed Beyin yaptırdığı câmi. Kubbeyle örtülü çok ayaklı câmilerin Anadolu’daki en eski nümûnesidir. Kitâbesinden Balaban et-Tavaşî adlı bir mîmâr tarafından 1373 […]

Görsel Yok

Yılan

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schanger, Fr. Serpent, İng. Snake. Uzun vücutlu, bacaksız, sürüngenlerin genel adı. Omurgalı hayvanlardan sürünenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımına giren kalabalık bir alt […]

Görsel Yok

Yılan Boyunlu Kuş

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schlangenhals-vogel, Fr. Anhinga d’Amerique, İng. Snake-bird. Familyası: Yılankuşugiller (Anhingidae). Yaşadığı yerler: Irmak, göl ve bataklık kenarlarında yaşar. Özellikleri: Karabatağa benzeyen, son derece uzun boyunlu […]

Görsel Yok

Yılanbalığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Europäischer Aale, Fr. Anguille, İng. Common eel. Familyası: Yılanbalığıgiller (Anguillidae). Yaşadığı yerler: Nehirlerde yaşar. Üreme dönemlerinde yumurtlamak için denizlere geçerler. Özellikleri: Sırt ve anal […]

Görsel Yok

Yılancık

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Wund-), Rose (f), Erysipel (n), Fr. Erysipèle (m), İng. Erysipelas. Deride, hemolitik streptokok denen mikroorganizmalarla husûle gelen, had ve bölgesel bir enfeksiyon. Tıptaki ismi […]

Görsel Yok

Yılanlı Kale

21 Şubat 2020 admin 0

Adana-Antakya yolu üzerinde, Ceyhan Ovasına hâkim ortaçağda yapılmış bir kale. Ceyhan Nehri kıyısında Misis’in kuzeydoğusundadır. Halk arasında Yılanlı Kale, Şahmaran Kalesi olarak da bilinir. Yılanlı […]

Görsel Yok

Yılanyastığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Aronsstab (m); Aronswurz (f), Fr. Arum (m), İng. Arum. Familyası: Yılanyastığıgiller (Araceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı, Güney, Güneydoğu, Kuzey ve Orta Anadolu. 25-50 cm […]

Görsel Yok

Yıldırım Akbulut

21 Şubat 2020 admin 0

Türk siyâset adamı. Anavatan Partisinin Turgut Özal’dan sonraki genel başkanı ve Başbakan. 2 Eylül 1935’te Erzincan’da doğdu. 1955’te Erzincan Lisesini bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk […]

Görsel Yok

Yıldırım Bâyezîd Han

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı pâdişâhlarının dördüncüsü. Babası Murâd-ı Hüdâvendigâr, annesi Gülçiçek Hâtundur. 1360’ta doğdu. Küçük yaştan îtibâren zamânın en mümtaz âlimlerinden din ve fen ilimlerini tahsil etti. Değerli […]

Görsel Yok

Yıldız

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Stern (m), Fr. Etoile (f) astre (m), İng. Star. Güneş gibi kendiliğinden ışık, ısı ve diğer elektromanyetik radyasyonları yayan ve uzayda galaksiler hâlinde gruplanmış […]

Yıldız Mahkemesi

21 Şubat 2020 admin 0

Otuz ikinci Osmanlı Pâdişâhı Abdülazîz Hanın tahttan indirilerek şehit edilmesine sebep olanları yargılamak için kurulan mahkeme. Yıldız Sarayı yakınındaki Malta Karakolunun yanında kurulan bir çadırda […]

Yıldız Parkı

21 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’un târihî parklarından, Osmanlı Devleti zamânında saraya mensup hanımların mesire yeriydi. Yerinin güzelliği bakımından fevkalâde olması, ağaçlarının gönüllere ferahlık veren hâli, Üçüncü Selim Hanın annesinin […]

Yıldız Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

Meşhur Osmanlı saraylarından. İstanbul’da, Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki tepededir. Burada Yıldız Sarayından başka pekçok köşk ve kasır vardır. Bütün bu yapılar Beşiktaş’a oradan da Ortaköy’e […]

Görsel Yok

Yıldızçiçeği

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Dahlie (f), Fr. Dahilia (m), İng. Dahlia. Familyası: Bileşikgiller (Compasitae). Türkiye’de Yetiştiği Yerler: Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Anavatanı Kuzey Amerika olan, […]

Görsel Yok

Yırtıcı Hayvanlar

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Raubtiere (n), Fr. Carnivore, İng. Predacious animals, Beast of prey. Etle beslenen, avlarını dişleriyle, tırnaklarıyla parçalayan, çoğunluğu memeli olan hayvanların genel adı. Bunlara yeryüzünün […]

Görsel Yok

Yoğunluk

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Dichte, Dichtigkeit (f), Fr. Densité (f), İng. Density. Homojen bir yapıya sâhip maddenin birim hacminin kütlesi. Yoğunluk birimi gram/cm3 (gram/mililitre) veya kg/m3 tür. Yoğunluk, […]

Görsel Yok

Yoğurt

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Joghurt (m, n), Fr. Yaourt, yogourt (m), İng. Yogurt. Sütün laktik asit (sütasidi) kültürleriyle mayalanması sonucunda elde edilen ekşimsi aromalı pelteleşmiş bir süt ürünü. […]

Yoğurtotu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Labkraut (n), Fr. Gaillet (m), İng. Cheese rennet. Familyası: Kökboyagiller (Rubieaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı Anadolu’da yaygın olarak. Mayıs-ağustos ayları arasında küçük sarı renkli […]

Görsel Yok

Yön

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Richtung, Seite (f), Fr. Sens, cöté (m), İng. Direction. Herhangi bir şeyin yüzlerinin baktığı taraf. Coğrafyada yön denilince kuzey, güney, doğu ve batı denilen […]

Yonca

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Luzerne (f), Fr. Luzerne (f), İng. Lucerne, alfalfa, medick. Familyası: Baklagiller (leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yaygın olarak yetişir. Yaprakları üç parça olan otsu bitkiler. […]

Görsel Yok

Yönetmelik

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bestimmungen, Vorschriften (pl.) (ver-) Ordnung (f), Fr. Réglement (m), İng. Governing statute, instructions, drill book, regulation. Kânun ve tüzüklerin tatbiki için çıkarılan idârî düzenleyici […]

Görsel Yok

Yörgüç Paşa (Lala)

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı veziri. Babası Amasya ileri gelenlerinden Atabekzâde Abdullah Beydir. Doğum târihi bilinmemektedir. Çelebi Sultan Mehmed Amasya’dayken hizmetinde ve lalalığında bulundu. Ankara Savaşı (1402) sonrasında bozulan […]

Görsel Yok

Yorgunluk

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Müdigkeit, Ermüdung, Erschöpfung (f), Fr. Lassitude, fatigue (f), İng. Weariness, fatigue. Tekrarlanan uyarılara karşı adalenin kasılma şeklinde verdiği cevâbın giderek azalması ve vücutta bitkinlik, […]

Görsel Yok

Yörükler

21 Şubat 2020 admin 0

Anadolu ve Rumeli’de göçebe olarak yaşayan, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve mevsimlere göre ova veya yaylalarda kurdukları çadırlarda oturan Oğuz Türklerine verien ad. Bunlara Türkmenler adı […]

Görsel Yok

Yörül Ali Efe

21 Şubat 2020 admin 0

Kurtuluş Savaşında Ege bölgesinde faydalı hizmetleri görülen bir efe. 1896 senesinde Sultanhisar’ın Kavaklı köyünde doğdu. Köklü bir âileye mensup olan Yörük Ali, 1916’da İzmir’de askerliğini […]

Görsel Yok

Yörünge

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kreisbahn, Bahn (f), Fr. Orbite (m), trajectoire (f), İng. Orbit, trajectory. Çekim merkezi etrâfında bir cismin çizdiği döner hat. Yörüngenin bir başka adı da […]

Görsel Yok

Yosunlar

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Algen (pl.), Fr. Algues (pl.), İng. Algae. Tatlı veya tuzlu sularda yaşayan tek veya çok hücreli organizmalar. Su yosunları; mavi-yeşil su yosunları (Cyanophyceae) ve […]

Görsel Yok

Yozgat

21 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü     : 14.123 km2 Nüfûsu           : 579.150 İlçeleri           : Merkez, Akdağmâdeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy. […]

Görsel Yok

Yüce Divan

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Staatsgerichtshof (m), Fr. Haute Cour (f), İng. High Court. Çok yüksek seviyedeki yöneticilerin yargılandığı organ. Bu görev Anayasamıza göre Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Yüce Dîvânda; […]

Görsel Yok

Yüe-Çiler

21 Şubat 2020 admin 0

Eski Türk kavimlerinden. Çince kaynaklarda “Yüeh-ch’ih” olarak geçer. Târihî kayıtlarda ilk defâ M.Ö. 3. yüzyılda rastlanır. Çin’in kuzeyine hâkimdiler. Anayurtları Orta Asya’da Tanrı Dağları ile […]

Görsel Yok

Yugoslavya

7 Mayıs 2021 admin 0

DEVLETİN ADI Yugoslavya Federal Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Belgrad NÜFÛSU 10.394.000 YÜZÖLÇÜMÜ 102.173 km2 RESMÎ DİLİ Sırpça DÎNİ Sırp Ortodoks PARA BİRİMİ Yeni Yugoslavya dinarı Güneydoğu Avrupa’da […]

Görsel Yok

Yüksek Fırın

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hochofen (m), Fr. Haut fourneau (m), İng. Blast-furnace. İçine basınçlı hava üflenerek hızlı yanma sağlanan fırın. Yüksek fırınlar demir cevherinin yüksek bir sıcaklıkta ve […]

Görsel Yok

Yüksek Hâkimler Kurulu

21 Şubat 2020 admin 0

Anayasayla kurulmuş bağımsız yüksek bir kurul. 1982 Anayasasının 159. maddesi. Yüksek Hâkimler Kurulu ile ilgili olup şöyledir: “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve […]

Görsel Yok

Yüksükotu

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Fingerhut (m), Fr. Digitale (f), İng. Foxglove. Familyası: Yüksükotugiller (Scrophulariaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu. Başlıca Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz bölgelerinde yayılmış olan iki […]

Görsel Yok

Yulaf

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hafer (m), Fr. Avoine (f), İng. Oats; oat. Familyası: Buğdaygiller (Graminae). Türkiye’de yetiştiği yerler: İç Anadolu, Marmara, Akdeniz bölgeleri. 50-150 cm boyunda, bir yıllık […]

Görsel Yok

Yumurta

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ei, Fr. Oeuf, İng. Egg. Dişi üreme hücresi. “Oogonium”un bölünmesinin son safhasında ortaya çıkan “oocyte” (olgunlaşmamış dişi gamet) olgun yumurta meydana getirmek üzere büyür […]

Görsel Yok

Yün

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Wolle (f), Fr. Laine (f), İng. Wool. Koyun, keçi, deve gibi ot yiyen evcil hayvanların vücutlarını örten yumuşak kıvırcık kıl görünümünde organik elyaf. Hayvanları […]

Görsel Yok

Yunanistan

21 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Yunanistan (Helen) Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Atina NÜFÛSU 10.288.000 YÜZÖLÇÜMÜ 131.944 km2 RESMÎ DİLİ Yunanca DÎNİ Hıristiyanlık, İslâmiyet PARA BİRİMİ Drahmi Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden […]

Görsel Yok

Yûnus Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Musul yakınlarındaki Nineve (Ninova) ahâlisine gönderilen peygamber. Babası Metâ adında bir zât olup sâlih kimselerdendi. Yûnus aleyhisselâm kendisini balık yuttuğu için Zinnûn ve Sâhib-i Hût […]

Görsel Yok

Yûnus Emre

21 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü yüzyıl tasavvuf şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlumât yoktur. Şiirleri asırlar boyunca zevkle ve hayranlıkla okunmuş, yalnız bizde değil birçok ülkelerde de […]

Görsel Yok

Yunusbalığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Delphin, Fr. Dauphin proprementdits, İng. Common dolphin. Familyası: Yunusbalığıgiller (Delphinidae). Yaşadığı yerler: Bütün denizlerde, sürüler hâlinde yaşarlar. Özellikleri: Burunları gagalı, sırtları tek yüzgeçli bir […]

Görsel Yok

Yurttaşlık

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. 1. Land-smannschaft (f), 2. Volksgemeinschaft (f), 3. Staatsbürgeschaft (f), Fr. Compatriotisme (m), qualite (f) de compatriotisme, İng. Common citizenship. Bir memleketin mensubu olma hâli. […]

Görsel Yok

Yûşâ Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Mûsâ aleyhisselâmdan sonra gönderilmiş olup Mûsâ aleyhisselâmın yeğeni veya vekîliydi. İsmi Yûşâ olup, Hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Yûsuf aleyhisselâmın neslinden gelen Nûn’un oğludur. […]

Görsel Yok

Yusuf

21 Şubat 2020 admin 0

Türk ve İslâm devlet adamı, kumandanı ve meşhurlarından yirmi üçünün adı. Beş Endülüs Nasrî, ikişer Karahanlı, Muvahidin, Resûlî, birer Alâiye, Bengal, Fas Şerifleri, Karmatî, Keşmir, […]

Görsel Yok

Yûsuf Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Mısır ahâlisine gönderilen peygamber. Yâkûb aleyhisselâmın oğludur. Annesinin ismi Râhil’dir. İsrâiloğullarından (Yâkûb aleyhisselâmın neslinden) gönderilen ilk peygamberdir. Küçük yaştayken annesi vefât eden Yûsuf aleyhisselâmı ve […]

Görsel Yok

Yûsuf Has Hâcib

21 Şubat 2020 admin 0

Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. Doğu Türkistan’daki Balasagun şehrinde, muhtemelen 1017 yılında doğdu. Asil bir Türk ve Müslüman âileye mensup olduğu tahmin edilmektedir. Balasagun’da […]

Görsel Yok

Yûsuf İzzeddîn Efendi

21 Şubat 2020 admin 0

Son devir Osmanlı veliahtlarından. 1857’de İstanbul’da doğdu. Sultan Abdülazîz Hanın büyük oğludur. Sarayda özel öğrenim görerek yetiştirildi. 1867’de henüz 10 yaşındayken babasıyla birlikte Avrupa seyahatine […]

Görsel Yok

Yûsuf Ziyâ Akışık

21 Şubat 2020 admin 0

Son devir âlimlerinden. Bosna, Foça’da 1886’da doğdu. Ahmed Beyin oğludur. Dedesi Zülfikâr Paşa, Akkoyunlu soyundandır. İyi bir tahsil gördü. Yaşayışı, ilmi, edebi herkese örnek olacak […]

Görsel Yok

Yûsuf-ı Hemedânî

21 Şubat 2020 admin 0

On birinci ve on ikinci yüzyıllarda yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Yûsuf bin Eyyub, künyesi Ebû Yâkub’dur. İnsanları Hakk’a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî […]

Görsel Yok

Yûsuf-ı Nebhânî

21 Şubat 2020 admin 0

Son devirde yetişen İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi; Yûsuf bin İsmâil’dir. Mensup olduğu Nebhânoğulları kabîlesine nispetle Nebhânî diye meşhur olmuştur. Filistin’in kuzeyinde bulunan Hayfa’ya bağlı Eczim […]

Görsel Yok

Yuva

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Nest (n); Horst; Bau (m), Fr. Nid; repaire; alvéole (m), İng. Nest; home. Kuşların ve bâzı hayvanların barınak olarak kullandıkları yerler. Buralar yumurtlamak, yavrulamak, […]

Görsel Yok

Yüz

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gesicht (n), Fr. Fare, figure (f), visage (m), İng. Face. Başın ön kısmında alında saçların bitim yerinde başlayıp, kulak önünden çene altına kadar sınırlanan […]

Görsel Yok

Yüz Felci

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gesichtslahmung (f), Fr. Paralysie (f) du visage, İng. Paralysis of the face. Merkezi, beyin sapında olan yedinci kafa çiftinin (yüz siniri, fasyal sinir) çeşitli […]

Görsel Yok

Yüzey

10 Mayıs 2020 admin 0

Alm. (Ober-) Fläche (f), Fr. Surface (f), İng. Surface. Cisimlerin uzay ile temas eden kısmı. İki boyutludur. Bir insanın, bir ağacın, bir dağın yüzeyi gibi […]

Görsel Yok

Yüzey Gerilimi

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Oberflächenspannung, Fr. Tension superficielle, İng. Surface Tension. Sıvıların yüzeylerinin gerilmiş bir zar gibi davranması özelliği. Su damlacığının küresel biçimde olması yüzey gerilimi etkisindendir. Bir […]

Görsel Yok

Yüzeye Tutunma

17 Şubat 2020 admin 0

Alm. Adsorption, Fr. Adsorption, İng. Adsorption. Katı maddelerin, elektriksel ve kimyâsal özelliklerine göre gazları veya çözünmüş maddeleri yüzeylerine çekerek birkaç molekül kalınlığındaki tabakalar hâlinde tutması […]

Görsel Yok

Yüzme

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwimmen (n), Fr. Nage, Natotion, İng. Swimming. Suyun yüzeyinde ve içinde hareket etmeyi ve bir yöne doğru ilerlemeyi sağlayan hareketlerin bütünü. Bir çeşit su […]

Görsel Yok

Yüzük

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ring (m), Fr. Bague (f), anneau (m), İng. Ring. Parmağa takılan halka. Çeşitli mâdenlerden yapılan taşlı ve taşsız olanları vardır. Çok eski târihlerden beri […]

Görsel Yok

Yüzyıl Savaşları

21 Şubat 2020 admin 0

On dört ve on beşinci yüzyıllarda İngiltere ve Fransa krallıkları arasında belirli aralıklarla devam eden savaşlar. Bu iki krallık arasında 12. yüzyıldan sonra, İlk Yüzyıl […]

Görsel Yok

Z Harfi

21 Şubat 2020 admin 0

Türk alfabesinin 29. harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Z, bir diş ünsüzüdür. Z, ana Türkçeden beri bütün Türk dil ve diyalektlerinde kullanılan […]

Görsel Yok

Zafer

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Sieg, Triumph, Fr. Victoire, İng. Achievement, victory. Savaşta kazanılan başarı. Düşmanın bozguna uğratılması. Uzun bir geçmişe sâhip Türk milletinin târihe altın harflerle yazılmış zaferleri […]

Görsel Yok

Zafer Bayramı

21 Şubat 2020 admin 0

Başkumandanlık Meydan Muhârebesinin kazanıldığı, 30 Ağustos 1922 târihini yâd etmek için her yıl 30 Ağustosta kutlanan millî bayram. Zafer Bayramı, Türkiye’de, Kıbrıs’ta ve dış temsilciliklerinde […]

Görsel Yok

Zağanos Mehmed Paşa

21 Şubat 2020 admin 0

Fâtih Sultan Mehmed Han devrinin meşhur vezirlerinden. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Sultan İkinci Murâd Hanın kızını alarak ona dâmât ve daha sonra […]

Görsel Yok

Zâhid-ül Kevserî

21 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı âlimlerinden. İsmi Muhammed Zâhid bin Hasan’dır. 1878 yılında Düzce’nin Hacı Hasan Efendi köyünde doğdu. 1951 (H.1370)de Mısır’da vefât etti. Babası doğduğu köye Kafkasya’dan göçmüş […]

Görsel Yok

Zaire

21 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Zaire Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Kinshasa NÜFÛSU 41.150.000 YÜZÖLÇÜMÜ 2.345.409 km2 RESMÎ DİLİ Fransızca DÎNİ Hıristiyanlık, İslâmiyet, Putperestlik PARA BİRİMİ Zaire Güney Afrika’da bağımsız bir […]

Görsel Yok

Zakkum-Zıkkım Ağacı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Oleander, Rosenlorbeer (m), Fr. Laurier (m) rose, İng. Orleander. Familyası: Zakkumgiller (Apocynaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı ve Güney Anadolu. Haziran-eylül ayları arasında beyaz veya […]

Görsel Yok

Zakkumgiller

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Hundsgiftgewächse, Apozynazeen pl. Fr. Apocynacées, apocynées pl., İng. Apocynaceae. Çoğu tropikal bölgelerde yetişen, süt taşıyan, yaprak dökmeyen ağaç ve çalılar. Yapraklar karşılıklı veya üçlü […]

Görsel Yok

Zaloğlu Rüstem

21 Şubat 2020 admin 0

İran efsânevî kahramanlarından. Ünlü İran şâiri Firdevsî’ye âit olan Şehnâme adlı eserde büyük bir kahraman olarak gösterilir. Rüstem, Türk Edebiyatında Rüstem-i Zal, halk ağzında da […]

Görsel Yok

Zaman

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zeit (f), Fr. Temps (m), İng. Time. Değişmekte olan bir standart hâdiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hâdise veya vakit arasında […]

Görsel Yok

Zambak

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lilie (f), Fr. Lis (m), İng. Lily. Familyası: Zambakgiller (Liliaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Batı Anadolu ve Karadeniz bölgesi. 50-100 cm boyunda beyaz, sarı veya […]

Görsel Yok

Zambakgiller

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Liliazeen, Liliengewächse pl., Fr. Liliacées pl., İng. Liliaceae. Dünyânın çoğu yerlerinde yayılmış olan, fakat sıcak bölgelerde daha çok rastlanan, çoğu çok yıllık, otsu, bir […]

Görsel Yok

Zambia

21 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI  Zambia Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Lusaka NÜFÛSU 8.300.000 YÜZÖLÇÜMÜ  752.614 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce DÎNİ Putperestlik, Hıristiyanlık, İslâmiyet PARA BİRİMİ Kwacha Güney Afrika’da yer alan […]

Görsel Yok

Zamir

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pronomen, Fürwort (m), Fr. Pronom (m), İng. Pronoun. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya ek. İsim olmayıp ismin yerini tutan kelimelerdir. […]

Görsel Yok

Zaptiye

21 Şubat 2020 admin 0

Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli askerî teşkilâta eskiden verilen ad. Osmanlı Devletinde 19. yüzyılın sonlarına kadar İstanbul’da zâbıta işleri Yeniçeri Ağalarıyla, Kaptanpaşalar, […]

Görsel Yok

Zarar

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Verlust, Schaden (m), Fr. Perte (f), dommage (m), İng. Loss, damage. Bir işletmenin öz sermâyesinde meydana gelen eksilme. Bir iktisâdî birimin giderleri, gelirlerini aşınca […]

Görsel Yok

Zarf

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Umschlag (m), Kuvert (n), Fr. Enveloppe (f), contenant (m), İng. Envelope; cover; wrap. İçinde muhâfaza ettiği maddenin dışardan görülmesini ve dışarıya sızmasını önleyen, kullanma […]

Görsel Yok

Zatülcenp

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Brust, Rippen- fellentzün dungi, Pleuresie, Pleuritis (f), Fr. Pleurésie (f), İng. Pleurisy. Akciğerleri örten zarların iltihaplanıp, bu zarlar arasında sıvı toplanması hâli. Tıp lisanındaki […]

Görsel Yok

Zatürre

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Lungenentzündung, Pneuonie (f), Fr. Pneumonie (f), İng. Pneumonia. Akciğerlerin bakteri, virüs, riketsiya gibi çeşitli mikroorganizmalarla veya kimyevî ajanlarla ve yabancı maddelerle ihtihaplanması hâli. Tıp […]

Görsel Yok

Zayıflama

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. (Ab) schwachung (f); Entkräftung (f), Fr. Affaiblissement (m), atténuation (f), İng. Debility, attenuation. Çeşitli sebeplere bağlı olarak, kişinin kilo kaybetmesi hâli. Zayıflamaya yol açan […]

Görsel Yok

Zebercet

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Topas (m), Fr. Topaze (f), İng. Topâz. Flüorlu alüminyum silikat Al2SiO4(OH,F)2 yapısında, kıymetli taş özelliğine sâhip silikat minerali. Beyaz zebercet buji porseleni yapımında kullanılır. Isıya […]

Görsel Yok

Zebra

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Bergzebra, Fr. Zebre de montagne, İng. Mountain zebra. Familyası: Atgiller (Equidae). Yaşadığı yerler: Afrika’nın uçsuz bucaksız otlaklarında. Özellikleri: Katır iriliğinde, beyaz zemin üzerine siyah […]

Görsel Yok

Zebrabalığı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zebrafisch, Fr. Foissoin de Zébre, İng. Zebrafish. Familyası: İskorpitgiller (Scorpaenidae). Yaşadığı yerler: Hint Okyanusu ve Güneydoğu Pasifik’te yaşar. Akvaryumda da beslenir. Özellikleri: Uzunluğu 30 […]

Görsel Yok

Zebûr

21 Şubat 2020 admin 0

Meşhur dört büyük ilâhî kitaptan biri. Allahü teâlâ tarafından Dâvûd aleyhisselâma indirilmiştir. Benî İsrâil’in peygamberlerinden olan Dâvûd aleyhisselâm, peygamberlikle sultanlığı kendinde toplamış bir peygamberdir (Bkz. […]

Görsel Yok

Zehebî

21 Şubat 2020 admin 0

Fıkıh, hadis ve târih âlimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymâz bin Abdullah et-Türkmânî el-Mısrî, künyesi Ebû Abdullah, lakabı ise Şemsüddîn’dir. Babası Şihâbüddîn […]

Görsel Yok

Zehir

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gitt, Fr. Poison, İng. Poison. İnsan veya canlı vücûduna girince kimyevî tesiriyle, organların vazifesini bozan, hattâ öldürebilen maddelere verilen genel ad. Aslında zehirin umûmî […]

Görsel Yok

Zehirlenmeler

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Vergiftungen (f. pl.), Fr. Empoisonnements (m. pl.), intoxications (f. pl.), İng. Poisonings. Bir zehirin organizmaya alınması, birikmesi veya organizmanın bunu kendi bünyesinde üretmesi neticesinde […]

Görsel Yok

Zehirli Gazlar

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Giftgase (n. pl.), Fr. Gaz (m. pl.) toxiques (asphyxiants), İng. Poison gases. Düşman birliklerinin doğrudan doğruya veya yiyeceklerini etkilemek sûretiyle hareket kâbiliyetini azaltmak maksadıyla […]

Görsel Yok

Zehrâvî

21 Şubat 2020 admin 0

Endülüs’te yetişen meşhur tıp âlimi. İsmi, Halef bin Abbâs ez-Zehrâvî olup, künyesi Ebü’l-Kâsım’dır. 930-1013 seneleri arasında yaşamıştır. Kurtuba yakınlarındaki Ez-Zehrâ’da doğduğu için Zehrâvî ismiyle meşhur […]

Görsel Yok

Zekâ

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Intelligenz, Klugheit (f), Fr. Intelligence, İng. Intelligence. En geniş mânâsıyle bir genel zihin gücü. Psikolog Terman’a göre, zekâ “mücerret (soyut) düşünme yeteneği”dir. Davis, zekâyı, […]

Görsel Yok

Zekâ Gerilikleri

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schwachsinn (m), Fr. Arrierations (f. pl.) mentales, İng. Feeble-mindedness, backwardness. Çeşitli sebeplerden dolayı meydana gelen ve değişik derecelerde olabilen zekâyla ilgili hastalıklar. Zekâ, öğrenme, […]

Görsel Yok

Zekât

21 Şubat 2020 admin 0

İslâmın beş temel şartından dördüncüsü. Zekât vermek, Hicretin ikinci senesinde Ramazan ayında farz oldu. Zekât, malla yapılan bir ibâdettir. Kazancı yerinde ve ihtiyâcından fazla malı […]

Görsel Yok

Zekeriyyâ Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. İsmi Zekeriyya bin Âzan bin Müslim bin Sadun olup, soyu Süleymân aleyhisselâma ulaşır. Yahyâ aleyhisselâmın babasıdır. Mûsâ aleyhisselâmın getirdiği dînin emir ve […]

Görsel Yok

Zeki Ömer Defne

21 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri şâirlerinden. 1903’te Çankırı’da doğdu. İlk ve ortaokulu Çankırı’da bitirdikten sonra Ankara Orta Muallim Mektebine kaydoldu. 1920’de bu okulu bitirdi. Bir müddet ilkokul öğretmenliği […]

Görsel Yok

Zeki Velîdi Togan

21 Şubat 2020 admin 0

Târihçi yazar. 10 Aralık 1890’da Başkırdistan’ın Sterlitamak şehrinde doğdu. İlk tahsiline Ötek Medresesinde başladı. Gayri Rus Muallim Mektebi ve Kazan Üniversitesinde tahsil hayâtına devam etti. […]

Görsel Yok

Zelzele

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Erdeben (n), Fr. Tremblement de terre, séisme (m), İng. Earthquake. Yeraltındaki kayaların büyük basınçların tesiriyle değişmesi ve kırılması neticesinde yeryüzünde meydana gelen sarsıntı. Binâlarda […]

Görsel Yok

Zemahşerî

21 Şubat 2020 admin 0

Tefsir, fıkıh ve lügat âlimi. İsmi, Kâsım bin Ömer, künyesi Ebü’l-Kâsım, lakabı Allâme Cârullah’tır. 1074 (H.467) senesinde Hârezm’in Zemahşer kasabasında doğdu. 1144 (H.538)te bir arefe […]

Zemzem

21 Şubat 2020 admin 0

Mekke-i mükerremede, Mescid-i haram içerisinde, Kâbe’nin Hacer-i esved köşesi tarafında bulunan kuyudan çıkan mübârek su. Zemzemin çeşitli isimleri vardır. Allahü teâlâ zemzem ile İsmâil aleyhisselâmı […]

Görsel Yok

Zenbilli Ali efendi

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı âlimlerinin meşhurlarından. Sekizinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi, Ali bin Ahmed bin Cemâleddîn Muhammed, lakabı, Alâeddîn el-Hanefî er-Rûmî’dir. Evliyânın ve âlimlerin meşhurlarından olan Cemâleddîn Aksarâyî’nin torunudur. […]

Görsel Yok

Zencefil

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ing-werstaude (f), Ingwer (m), Fr. Gingembre (m), İng. Ginger. Familyası: Zencefilgiller (Zingiberaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yetişmez. 100 cm boyunda kamış görünüşünde çok yıllık otsu […]

Görsel Yok

Zencefilgiller

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zingiberazeen, Ingwegewächse pl., Fr. Zingibéracées pl., İng. Zingiberaceae. Tropik ve Subtropik bölgelerde yetişen sürünücü rizomlu veya yumrulu çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar büyük saplı, […]

Görsel Yok

Zenci

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Neger, Schwarzer (m), Fr. Nègre (m), İng. Negro, black. Genellikle Afrika’da yaşayan siyah bir ırk. Afrika kelimesinin anlamı da siyah demektir. Nuh aleyhisselâmın üç […]

Görsel Yok

Zendler

19 Şubat 2020 admin 0

İran’daki Müslüman hânedanlardan. Zendler Hânedanı, Kaçarlardan Ali Merdan’ın Luri asıllı bir askeri olan Muhammed Kerim Zend tarafından Güney İran’da kuruldu. Muhammed Kerim Zend, Ali Merdan’ı […]

Görsel Yok

Zengî Atâ

19 Şubat 2020 admin 0

On üçüncü asırda Türkistan’da yaşamış olan evliyânın büyüklerinden. Babası, Ahmed Yesevî hazretlerinin ilk hocası Arslan Baba’nın torunlarından Tâc Hoca’dır. Doğum târihi ve yeri kesin olarak […]

Görsel Yok

Zengîler (Musul Atabeyliği)

19 Şubat 2020 admin 0

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh’ın kumandanı, Aksungur’un oğlu İmâdeddîn Zengî tarafından el-Cezîre ve Sûriye’de kurulan atabeylik. Irak Seçluklu Sultanı Mahmûd, iki oğluna atabey tâyin ettiği Zengî’yi […]

Görsel Yok

Zenta Savaşı

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı ve Avusturya orduları arasında, 11 Eylül 1697’de, Tisa Irmağı kıyısındaki Zenta’da yapılan ve Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlanan savaş. Avusturya ile harpler 1683 yılında başladı. Sultan […]

Görsel Yok

Zeplin

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zeppelin (m), Luftschiff (n), Fr. Zeppelin (m), İng. Zeppelin, airship. Hafif bir gazla doldurularak havada askıda kalma özelliği kazandırılmış, idâre edilebilir balonlu hava gemisi. […]

Görsel Yok

Zeppelin, Ferdinand Von

21 Şubat 2020 admin 0

Zeplinin ilk yapımcısı. Württemberg’in başlıca mahkeme görevlilerinden birinin oğludur. Ludwigsburg Askerî Akademisini, Tübingen Üniversitesini bitirmiş ve 1859’da askerî görev almıştır. 1864’te ABD’ye giden Zeppelin, Amerikan […]

Görsel Yok

Zerdaçal

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gelbwurzel, Kurkuma (f), Fr. Curcuma (m), İng. Turmeric. Familyası: Zencefilgiller (Zingiberaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yetişmez. Sarı çiçekli, büyük yapraklı, rizomlu çok yıllık otsu bir […]

Görsel Yok

Zerde

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Mit safran zubereitete süsse Reisspeise, Fr. Espéce de soupe au riz et au safran qu’on sert froide, İng. Dish of sweetened rice colored with […]

Görsel Yok

Zerdeçal (Zerdeçöp) (Curcuma longa)

7 Mayıs 2021 admin 0

Alm. Gelbwurzel, Kurkuma (f), Fr. Curcuma (m), İng. Turmeric. Familyası: Zencefilgiller (Zingiberaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Yetişmez. Sarı çiçekli, büyük yapraklı, rizomlu çok yıllık otsu bir […]

Görsel Yok

Zerkâli

19 Şubat 2020 admin 0

Endülüs’te yetişen meşhur astronomi âlimlerinden. İsmi, İbrâhim bin Yahyâ et-Tecîbî en-Nekkâş olup, künyesi Ebû İshak’tır. Zerkâlî diye meşhur oldu. 1029 senesinde Tuleytula şehrinde doğdu. Küçük […]

Görsel Yok

Zerkânî

19 Şubat 2020 admin 0

On yedinci ve on sekizinci asırlarda Mısır’da yaşamış hadis, siyer ve Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Abdülbâkî’dir. Künyesi, Ebû Abdullah’tır. Babası gibi Zerkânî […]

Görsel Yok

Zeybek

19 Şubat 2020 admin 0

Ege bölgesinde bilhassa Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, İzmir yörelerinde köy ve çiftliklerde yaşıyan Türklere verilmiş bir isim. Din, karakter, örf ve âdetlere bağlılık yönünden tamâmen […]

Zeyd bin Hârise

19 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin âzâdlı kölesi. Yemenli olup, tahmînen mîlâdî 575 yılında doğmuştur. Künyesi, oğluna nispetle, Ebû Üsâme’dir. Yemen’in muhterem ve şerefli bilinen […]

Zeyd bin Sâbit

19 Şubat 2020 admin 0

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. 610 yılında Medîne’de doğdu. 665 (H.45) veya 674 (H.55)te aynı yerde vefât etti. Nesebi; Zeyd bin Sâbit bin Dahhâk bin Zeyd bin […]

Görsel Yok

Zeyd bin Zeynelâbidin

19 Şubat 2020 admin 0

Tâbiînden fıkıh âlimi. Hazret-i Hüseyin’in torunu ve İmâm-ı Zeynelâbidîn’in oğludur. Yâni, Zeyd bin Zeynelâbidîn Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib’dir (radıyallahü anhüm). KünyesiEbü’l-Hüseyin […]

Görsel Yok

Zeydîler

19 Şubat 2020 admin 0

Halîfeliğin Zeyd bin Zeynelâbidîn’e ve soyundan gelenlere âit olduğunu söyleyen Şiî-Zeydiyye fırkası mensuplarına verilen ad. Oniki imâmın dördüncüsü olan Zeynelâbidîn’in oğlu Zeyd’e tâbi olan ve […]

Zeyneb binti Cahş

19 Şubat 2020 admin 0

Peygamber efendimizin mübârek hanımlarından. İsmi Zeyneb, künyesi Ümmü Hakem’dir. Benî Es’ad kabîlesinden Burre’nin kızı olup, annesi Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellemin” halası Ümeyme’dir. Burre, îmân […]

Zeyneb binti Huzeyme

19 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah’ın hanımlarından. Nesebi, Zeyneb binti Huzeyme bin Abdillah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin Sa’saa el-Hilâliyye’dir. Lakabı Ümmü’l-Mesâkin’dir. Müminlerin annesi hazret-i Zeyneb, […]

Zeyneb binti Resûlullah

19 Şubat 2020 admin 0

Resûlullah efendimizin dört kızından birincisi. Bi’set-i Nebevî yâni Resûlullah efendimize Peygamber olduğunun bildirilmesinden on sene önce Mekke’de doğdu. Hicretin sekizinci yılında otuz bir yaşında Medîne’de […]

Görsel Yok

Zeyneddîn Hâfî

19 Şubat 2020 admin 0

On dördüncü ve on beşinci asırlarda yaşamış evliyânın büyüklerinden ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. Halvetiyye yolunun kollarından olan Zeyniyye yolunun kurucusudur. İsmi, Muhammed bin Muhammed […]

Görsel Yok

Zeynelâbidîn

19 Şubat 2020 admin 0

Tâbiînin büyüklerinden ve oniki imâmın dördüncüsü. İsmi, Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebî Tâlib’dir. Künyesi, Ebû Muhammed ve Ebü’l-Hasan, lakabı, Seccâd ve Zeynelâbidîn’dir. Hazret-i […]

Görsel Yok

Zeynî Dahlân

19 Şubat 2020 admin 0

On dokuzuncu yüzyılda Haremeyn’de (Mekke ve Medîne) yetişen âlimlerden. İsmi Ahmed bin Seyyid Zeynî Dahlân’dır. 1816 (H.1231) senesinde Mekke-i mükerremede doğdu, 1886 (H.1304) senesinde Medîne-i […]

Görsel Yok

Zeytin Ağacı

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Ölbaum (m), Fr. Olivier (m), İng. Olive-tree. Familyası: Zeytingiller (Oleaceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgesi. Nisan-mayıs ayları arasında yeşilimsi-beyaz […]

Görsel Yok

Zeytingiller

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Oleazeen, Ölbaumgewächse pl, Fr. Oléacées pl, İng. Oleaceae. Çalı veya ağaçlar yâhut da odunlu tırmanıcı bitkiler. Yaprakları basit veya parçalı ve karşılıklıdır. Çiçekler tek […]

Görsel Yok

Zift

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Pech (n), Fr. Poix (f), İng. Pitch. Taşkömürü, linyit, odun ve ham petrolün ısıtılarak damıtılması ile elde edilen siyah yapışkan atık. Soğukta sert ve […]

Görsel Yok

Zihni Derin

19 Şubat 2020 admin 0

Türkiye’de çay tarımının başlamasına, gelişmesine ve yerleşmesine önderlik eden zirâat mühendisi. 1880 senesinde Muğla’da doğdu. İlk ve Orta öğreniminden sonra İstanbul Halkalı Yüksek Zirâat Okulunu […]

Görsel Yok

Zikir

19 Şubat 2020 admin 0

Anmak, Allahü teâlâyı hatırlamak, her sözünde ve her işinde O’nun emirlerine uymak, yasakladıklarından sakınmak. (Bkz. Tasavvuf)

Görsel Yok

Zil (Elektrik)

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Klingel (f), Fr. Sonnette (f), İng. Electric bell. Duyulabilir ses vermesi için yaygın olarak kullanılan elektrikli bir âlet. Kullanıldığı yerler kapı zilleri, hırsız alarmı, […]

Görsel Yok

Zimbabve

19 Şubat 2020 admin 0

DEVLETİN ADI Zimbabve Cumhûriyeti BAŞŞEHRİ Harare NÜFÛSU 9.870.000 YÜZÖLÇÜMÜ   390.759 km2 RESMÎ DİLİ İngilizce DÎNİ Putperestlik PARA BİRİMİ   Dolar Güney Afrika’da 15° 36’ ve 22° […]

Görsel Yok

Zinâ

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. İllegaier Geschlechtsverkenr, Fhebrruch (m), Fornication (f), Fr. Adultére (m), İng. Fornication, adultery. Dînen ve kânûnen cezâyı gerektiren, meşrû olmayan cinsî münâsebet. Aralarında bir nikâh […]

Görsel Yok

Zincirler

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Kette, Fr. Chaines, İng. Chains. Birbirine geçmiş metal halkalardan meydana gelen bağlama ve hareket iletim elemanı. Zincirler çok değişik biçimlerde yapılan halka ve baklalardan […]

Görsel Yok

Ziraat (Tarım)

19 Şubat 2020 admin 0

Alm Landwirtschaft (f), Ackerbau (m), Fr. Agriculture (f), İng. Agriculture. İnsanlara gerekli olan giyecek ve yiyecek maddelerini temin için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme […]

Görsel Yok

Ziraat Bankası

19 Şubat 2020 admin 0

Türkiye’nin en eski en büyük bankalarından. Yurdumuzdaki tarımla ilgili kredi düzeninin temeli; tarımla ilgili kredi meselesinin ayrı bir teşkilât kurulması sûretiyle çözümlenmesine inanan Midhat Paşanın […]

Görsel Yok

Zirâî Mücâdele

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schädlingsbekämpfung, Fr. Lutte agricóle, İng. Agricultural struggle. Bitkileri hastalık ve haşerelerden korumak için yapılan çalışmalar. Bitkiler, diğer canlılara göre sâbit oluşları ve atmosfere açık […]

Görsel Yok

Zîrîler

19 Şubat 2020 admin 0

Kuzey Afrika’da İslâm devleti kuran hânedanlardan. Zîrîler, Mağrib’in iç kısmında oturan Senhâce Berberî kabîlelerindendir. Hâricilerden Ebû Yezid’e karşı 945’te Fâtımîler’e askerî kuvvet yardımı yaptılar. Bu […]

Görsel Yok

Zirkonyum

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zirkonium (n), Fr. Zirconium (m), İng. Zirconium. Zr sembolüyle gösterilen metalik bir element. Zirkonyum yer kabuğunun % 0,028’ini teşkil eder. Tabiatta bakır, nikel, kurşun, […]

Görsel Yok

Ziştovi Antlaşması

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1788-1791 savaşlarına son veren ve Ziştovi’de imzâlanan barış antlaşması. 1787’de başlayan Osmanlı-Rus Harbi devam ederken 1788’de Avusturya Rusya’nın yanında Osmanlı […]

Görsel Yok

Zitvatoruk Antlaşması

19 Şubat 2020 admin 0

1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606). 1593’te başlayan Osmanlı-Avusturya savaşı başlangıçta Osmanlılar aleyhine cereyan etti. Orta Macaristan ve Romanya’nın bir bölümü […]

Görsel Yok

Zivircik

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Anagyriz, Fr. Anagyris, anagyre, bois puant, İng. Anagyris. Familyası: Baklagiller (Leguminosae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Ege ve Akdeniz bölgesi. 1-3 m boylarında olan çalımsı ve […]

Görsel Yok

Ziyâ Gökalp

19 Şubat 2020 admin 0

Yirminci asır Türk sosyolog, yazar ve şâiri. 1876’da Diyarbakır’da doğdu, asıl ismi Mehmed Ziyâ’dır. Önce mahalle mektebinde okudu. Diyarbakır Askerî Rüştiyesi ve Mülkiye İdâdisini bitirdikten […]

Görsel Yok

Ziyâ Osman Saba

19 Şubat 2020 admin 0

Cumhûriyet devri şâirlerinden. İstanbul’da 1910’da doğdu. Galatasaray Lisesini 1931’de, İstanbul Hukuk Fakültesini 1936’da bitirdi. Şiirlerini lise yıllarında iken yazmaya başladı ve ilk şiiri Servet-i Fünun […]

Görsel Yok

Ziyâ Paşa

19 Şubat 2020 admin 0

Tanzimat devri yazar, şâir ve devlet adamlarından. Esas ismi Abdülhamid Ziyâüddîn’dir. 1825’te İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğreniminin bir bölümünü Süleymaniye’deki Edebiye Mektebi ile Beyazıt […]

Görsel Yok

Ziyâ-ül Hak

19 Şubat 2020 admin 0

Pakistanlı general ve devlet adamı. 1924 senesinde Cullundur’da doğdu. 17 Ağustos 1988 günü uçağına yapılan bir sabotajla şehit edildi. Ziyâ-ül-Hak, Kraliyet Hindistan Askerî Akademisini 1945 […]

Görsel Yok

Ziyâeddîn Gümüşhânevî

19 Şubat 2020 admin 0

Osmanlılar zamânında yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi Ahmed Ziyâeddîn’dir. 1813 (H.1228) senesinde Gümüşhâne’nin Emirler mahallesinde doğdu, 1893 (H.1311)te İstanbul’da vefât etti. Kabri Süleymâniye Câmii bahçesindedir. Beş […]

Görsel Yok

Ziyâeddîn Nurşînî

19 Şubat 2020 admin 0

Son devir din adamlarından. İsmi Muhammed Ziyâeddîn’dir. Nurşînî nisbesiyle meşhur olmuştur. Büyük velî Abdurrahmân Tâgî’nin oğludur. 1857 (H. 1273) senesi Ocak ayında Bitlis’in Hizân ilçesinin […]

Görsel Yok

Ziyârîler

19 Şubat 2020 admin 0

İran’daki Müslüman hânedanlardan. Taberistan ve Gürgan’a hâkim olan hânedanın kurucusu, Deylemli ücretli askerlerin kumandanlarından Merdâviç bin Ziyâr idi. Sâmânilerin  iç mücâdelesinden faydalanıp, hâkimiyetini İsfehan ve […]

Görsel Yok

Zımmî

19 Şubat 2020 admin 0

İslâm devletinin himâyesinde yaşayan gayri müslim vatandaş. Ehl-i zimmet de denir. Zimmet, ahd, eman, himâye, sâhip çıkma koruma mecbûriyeti emniyetini garanti etmek demektir. Zımmîlerin İslâm […]

Görsel Yok

Zırh

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Rüstung (f); Panzerung (f), Fr. Armure (f); Cuirasse (f), İng. Armor; cuirasse. Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silâhlardan vücûdu korumak için kullanılan çelik […]

Görsel Yok

Zırnık

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gelbe Arsenblende (f); Auripigment, Operment (n), Fr. Arsenic (m) Juane; Sulfure (m) jaune d’arsenic; orpiment (m), İng. Yellow arnesic; orpiment. Sarı renkli tabii arsenik […]

Görsel Yok

Zola, Emile

19 Şubat 2020 admin 0

Fransız romancı. 2 Nisan 1840 senesinde Paris’te doğdu ve 29 Eylül 1902’de orada öldü. Babası, Mûsevî asıllı İtalyan mühendisidir. Zola düzenli bir eğitim görmemesine rağmen […]

Görsel Yok

Zona

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Gürtelrose (f), Fr. Zona(m), İng. Zona. Herpesvirus varicella tarafından ortaya çıkarılan akut, tek taraflı ve sinir dağılımı üzerinde gelişen veziküllerle (içi su dolu kabarcık) […]

Görsel Yok

Zonguldak

19 Şubat 2020 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü    : 6489 km2 Nüfûsu           : 867.726 İlçeleri           : Merkez, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Eflani, Ereğli, Gökçebey, Karabük, Safranbolu, Yenice. Batı Karadeniz bölümünde yer […]

Görsel Yok

Zooloji

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Zoologie, Fr. Zoologie, İng. Zoology. Hayvanları inceleyen bilim dalı. Biyolojinin hayvanları inceleyen dalına “Zooloji”, bitkileri inceleyen dalına da “Botanik” denir. Zooloji, hayvanları toplu olarak […]

Zübeyr bin Avvam

16 Mayıs 2020 admin 0

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin; “Her peygamberin bir havârisi (samimi dostu) vardır. Benim havârim Zübeyr’dir.” hadîs-i şerîfine mazhar olan ve sağlığında Cennet’le müjdelenen sahâbî. 590 veya 591 senesinde […]

Görsel Yok

Zührevî Hastalıklar

19 Şubat 2020 admin 0

Alm. Venerische Krankheiten, Geschlechtskrankheiten (f.pl.), Fr. Maladies (f.pl.) vénériennes, İng. Veneral diseases. Başka yollarla da bulaşabilen, fakat daha ziyâde cinsî temasla bulaşan hastalıklar grubu. Zührevî […]

Görsel Yok

Zührî

19 Şubat 2020 admin 0

Tâbiîn devrinde yetişmiş hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi Muhammed bin Müslim, künyesi Ebû Bekir’dir Kureyş’in Zühreoğulları kabîlesine mensup olmasından dolayı Zührî diye meşhur olmuştur. Bâzan […]

Görsel Yok

Zülfikâr Ali Butto

19 Şubat 2020 admin 0

Pakistan devlet adamı. 5 Ocak 1928 senesinde Larkana’da doğdu. Çok zengin bir âilenin çocuğuydu. Bombay’daki tahsilinden sonra Berkeley-Kalifornia Üniversitesini bitirdi. İngiltere-Oxford Üniversitesinde hukuk öğrenimi yaptı. […]

Görsel Yok

Zülkarneyn Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

Peygamber veyâ velî. Kur’ân-ı kerîmde kıssası, doğuya ve batıya seferleri zikr edilmiştir. Asıl ismi İskender’dir. Doğuya ve batıya gittiği için İskender-i Zülkarneyn diye anılmıştır. Nûh […]

Görsel Yok

Zülkifl Aleyhisselâm

9 Ocak 2020 admin 0

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden. Peygamberliği kesin olarak belli olmayıp, âlimlerin ekserisi peygamber olduğunu söylemişlerdir. Asıl ismi Bişr olup, lakâbı Zülkifl’dir. Elyesâ aleyhisselâmdan sonra, kızmadan sabır göstererek […]

image_pdfimage_print