Anadolu Hisarı

14 Ağustos 2019 admin 0

Yıldırım Bayezid Hanın İstanbul Boğazının en dar yerinde yaptırdığı ilk hisar. Göksu deresi ile deniz arasında kireç ve şist katmanlarından meydana gelen tepenin üzerindedir. Eski […]

Askeri Müze

14 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Armeemuseum, Fr. Musee Militaire, İng. Military Museum. Askeriyeye ait tarihi malzemelerin teşhir edildiği yer. Askeri Müzenin kuruluşu çok eskidir. Yalnız, başlangıcı bugünkü müze anlayışından […]

Bağdat Köşkü

14 Ağustos 2019 admin 0

Sultan Dördüncü Murad Hanın emriyle Bağdat Zaferinin hatırası olarak 1639 yılında yaptırılan köşk. Topkapı Sarayında köşklerin bulunduğu dördüncü avludadır. Haliç’e bakmaktadır. Köşkün planı sekizgen şeklinde […]

Beylerbeyi Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul Boğazında, Beylerbeyi’nde yaptırılan muhteşem saray. Sarayın bulunduğu yerde daha önceleri Birinci Ahmed Handan kalma bir ahşap saray vardı. Harab olan bu sarayın yerine, İkinci […]

Boğaziçi

14 Ağustos 2019 admin 0

Alm. Bosporus (m.), Fr. Bosphore (m.), İng. Bosphorus. Karadeniz ve Marmara denizi arasındaki boğazın Asya ve Avrupa kıyılarının tamamına verilen isim. Şimdi batı dillerinde kullanılan […]

Bozdoğan Kemeri

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Şehzadebaşı ile Fatih arasında, Aksaray’dan Unkapanı’na giden yolu kesen ve Kırkçeşme kemeri veya Valens kemeri diye de anılan su kemeri. Kemer, Bizans İmparatoru Valentius […]

Çırağan Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Beşiktaş ile Ortaköy arasında deniz kıyısında bulunan büyük saray. “Çereğan” Lâle Devrinde (1718-1730), mum ve kandil ışığında yapılan gece eğlencelerine denir. Sarayın bulunduğu yerde […]

Dolmabahçe Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Dolmabahçe semtinde, deniz kıyısında, Abdülmecîd Hanın 1853-56 yılları arasında Mîmâr Garabet Balyan’a yaptırdığı saray. Vaktiyle Boğaziçi’nin bir parçası olan deniz, 1614’te Sultan Birinci Ahmed’in […]

Rumeli Hisarı

14 Ağustos 2019 admin 0

Fâtih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul Boğazının Avrupa yakasında yaptırdığı hisar. İstanbul’u almaya karar veren genç Osmanlı Sultanı, kuşatmadan önce bâzı tedbirler aldı. İstanbul Boğazına hâkim […]

Süleymâniye Kütüphânesi

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul Süleymâniye Câmii Külliyesinin bir bölümünde yer alan yazma ve basma eserler araştırma ve ihtisas kütüphânesi. Süleymâniye Câmii Külliyesinin, Evvel ve Sânî medreseleriyle Sıbyan Mektebi […]

Topkapı Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul’da Sarayburnu sırtlarında yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devletinin idâre merkezi olan saray. Sultanahmed ile Haliç ve Boğaz sâhilini kaplıyordu. Asıl alanı 700.000 m2 kadardı. İnşâsına […]

Vakıf Gurebâ Hastânesi

19 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Şehremini semtindeki vakıf olarak yapılan hastâne. Sultan Abdülmecîd Hanın hayır yapmayı çok seven annesi Bezm-i Âlem Vâlide Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1843’te İstanbul’da çok sayıda […]

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

21 Ağustos 2019 admin 0

İstanbul Boğazı’na inşa edilen ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içine alan, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin temeli 29 Mayıs 2013’te atıldı ve 26 Ağustos 2016’da […]

Yedikule Hisarı

21 Şubat 2020 admin 0

Alm. Schloss (n), der Sieben Türme, Fr. Châateau (m), des Sept- Tours, İng. Castle of the Seven Towers. İstanbul surlarının Haliç’ten gelen kısmı ile Marmara […]

Yerebatan Sarnıcı

21 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’da Sultanahmed Meydanında, Bizans devrinden kalma büyük su sarnıcı. Altıncı yüzyılda birinci Justinianus tarafından İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması gâyesiyle inşâ ettirildi. Sarnıcın suyu, buraya takriben […]

Yıldız Parkı

21 Şubat 2020 admin 0

İstanbul’un târihî parklarından, Osmanlı Devleti zamânında saraya mensup hanımların mesire yeriydi. Yerinin güzelliği bakımından fevkalâde olması, ağaçlarının gönüllere ferahlık veren hâli, Üçüncü Selim Hanın annesinin […]

Yıldız Sarayı

14 Ağustos 2019 admin 0

Meşhur Osmanlı saraylarından. İstanbul’da, Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki tepededir. Burada Yıldız Sarayından başka pekçok köşk ve kasır vardır. Bütün bu yapılar Beşiktaş’a oradan da Ortaköy’e […]

image_pdfimage_print