Herkese Lâzım Olan Îmân

29 Ekim 2023 admin 0

İslam dininin bilinmesi gerek iman esaslarını ve imanın altı şartını kaynak kitaplardan aktararak detaylı bir şekilde açıklayan bu kitap, aynı zamanda diğer dinler hakkında bilgiler […]

Kıyâmet ve Âhıret

29 Ekim 2023 admin 0

Kıyâmet ve Âhıret kitâbında insanın ölümü, rûhun bedenden ayrılması, kabr hayâtı, kabr süâlleri, kıyâmet günü insanların hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasıl gidileceği büyük islâm […]

Mektûbât

4 Mart 2022 admin 0

971 [m.1563] de doğan ve 1034 [m.1624] de vefât eden, ikinci bin yılın müceddîdi, İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretleri, Kur’ân-ı kerîm ve Hadîs-i Şerîflerden sonra, en kıymetli […]

Mektubat Tercemesi 1. Cil 42. Mektub

30 Ağustos 2021 admin 0

Bu mektûb, yine şeyh Dervîşe yazılmışdır. Kalbden, başkalarını sevmek pasını temizlemek için, en iyi ilâc, sünnet-i seniyyeye [ya’nî islâmiyyete] yapışmak olduğu bildirilmekdedir: Allahü teâlâ, sizlere selâmet versin! […]

Mektubat Tercemesi 1. Cild 39. Mektub

30 Ağustos 2021 admin 0

Bu mektûb, Muhammed Çetrîye yazılmışdır. İş kalbdedir. Âdet olarak yapılan ibâdetlerin işe yaramıyacağı bildirilmekdedir: Allahü teâlâ, kendinden başka şeylerden yüz çevirip, kendisine dönmek nasîb eylesin! […]

Mektubat Tercemesi 1. Cild 52. Mektub

30 Ağustos 2021 admin 0

Bu mektûb, yine seyyid şeyh Ferîde yazılmışdır. Nefs-i emmârenin kötülüğünü ve ona mahsûs hastalığı ve ilâcını bildirmekdedir: Merhamet ederek, düâcılarınıza ikrâm eylediğiniz mubârek mektûbu okuyarak […]

Mektubat Tercemesi 1. Cild Fihristi

30 Ağustos 2021 admin 0

– A – Elif-bâ sırası ile mühim şeyler, Mektûb No Abdiyyet makamı, iyilikleri sahibinden bilip, kendini kötü görmekdir 234 Abdiyyet makamı, vilâyet kemâllerinin en üstünüdür 234, […]

Mektubat Tercemesi İçindekiler

30 Ağustos 2021 admin 0

BİRİNCİ CİLD İÇİNDEKİLER Mektub No, Konusu 1. Bu mektûb, kendi mürşidi, Evliyânın büyüğü, kalb ilmlerinin mütehassısı (Bâkî-billâh) hazretlerine yazılmışdır. İsm-i zâhire bağlı olan hâlleri ve Arşın […]

Şevâhid-ün Nübüvve – Peygamberlik Müjdeleri

17 Eylül 2022 admin 0

Şevâhid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbı, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE Lİ-TAKVİYET-İ EHLİL-FÜTÜVVE” adlı kitâbının tercümesidir. Muhammed aleyhisselamın peygamberliğine delîl olan […]

image_pdfimage_print