Jön Türkler

9 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Jungen Turken, Fr. Jeunes  Turcs, İng. Young Turks. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinde batı tarzı idâre ve fikirlerin gelişip yayılması için çalışanlara […]

Menemen Olayı

19 Şubat 2020 admin 0

İzmir İline bağlı Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 tarihinde Derviş Mehmed ve arkadaşları tarafından girişilen hareket ve sonrasında meydana gelen hâdiseler. Serbest Cumhûriyet Fırkasının feshedilmesinden […]

Mondros Mütârekesi

21 Ocak 2021 admin 0

Birinci Dünyâ Savaşı sonunda Osmanlı Devletiyle Îtilâf Devletleri arasında imzâlanan mütâreke (30 Ekim 1918). Eylül 1918’e gelindiğinde savaşın Türkiye ve müttefikleri için kaybedildiği kesin olarak […]

Yirmiyedi Mayıs İhtilâli

21 Şubat 2020 admin 0

27 Mayıs 1960’ta Demokrat Parti iktidarına karşı yapılan ve bu iktidara son veren askerî ihtilâl. 7 Ocak 1946’da kurulan, 1946 seçimlerinde 62 milletvekilliği kazanarak TBMM’deki […]

Yıldız Mahkemesi

21 Şubat 2020 admin 0

Otuz ikinci Osmanlı Pâdişâhı Abdülazîz Hanın tahttan indirilerek şehit edilmesine sebep olanları yargılamak için kurulan mahkeme. Yıldız Sarayı yakınındaki Malta Karakolunun yanında kurulan bir çadırda […]

image_pdfimage_print