İstanbul

13 Mayıs 2022 admin 0

İlin Kimliği Yüzölçümü           : 1.539 km² Nüfûsu                 : 14.8 Milyon ( 31 Aralık 2016) İlçeleri : Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, […]

Cerbe Muharebesi

13 Mayıs 2022 admin 0

1560’ta vukû bulan ve Haçlı donanmasının hezîmetiyle sonuçlanan, deniz muhârebesi. Preveze yenilgisinin izlerini silmek isteyen Avrupalılar, Türkleri Batı Akdeniz’den çıkarabilmek için, Turgut Reisi Cerbe’de vurup […]

İttihat ve Terakki

12 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Einheit und Fortschritt Partei, Fr. L’époque du Parti de L’union, İng. Union and progress Party. Türkiye’de kurulan ilk siyâsî parti. 21 Mayıs 1889’da İttihâd-ı […]

Sadrâzam

10 Mayıs 2022 admin 0

Alm. Grosswesir (m), Fr. Grand Vizir (m), İng. Grand Vizier. Osmanlı devlet teşkilâtında pâdişâhtan sonra devletin en yüksek rütbeli idârecisi. Sadrâzam, “vezîriâzam” diye de bilinir […]

Görsel Yok

Cağalazâde Sinan Paşa

10 Mayıs 2022 admin 0

Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinin sadrâzam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptân-ı Deryâ Piyâle Paşaya esir […]

Görsel Yok

Tâcîzâde Câfer Çelebi

10 Mayıs 2022 admin 0

On beşinci asır divan edebiyâtı şâir ve yazarlarından ve bu asrın meşhûr âlimlerinden. Tâcîzâde Câfer Çelebi adıyla tanınır. Doğum târihi ve yeri belli değildir. 1515 […]