Züşşimâleyn bin Abd-i Amr

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden. Muhâcirlerden olup, Bedr Savaşında şehit olan Eshâb-ı kirâmdandır. Asıl adı Umeyr, künyesi; Ebû Muhammed olup, İslâm târihinde Züşşimâleyn lakabıyla tanınmaktadır. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Ölüm târihi için ise, Bedr’de şehit olduğu 624 (H.2) târihi kabul edilir.

Hazret-i Züşşimâleyn, Hicret-i Nebeviyye’den önce İslâm dînini kabul ederek îmân etmiştir. Daha sonra bütün Müslümanlar gibi Medîne’ye hicret etti. Orada Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” tarafından Muhâcir ile Ensâr arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında Yezid bin Hâris “radıyallahü  anh” ile din kardeşi yapıldı.

Hakkında çok az şey bilinen Züşşimâleyn “radıyallahü anh”, dünyâ makam ve mevkisine değer vermezdi. Hattâ zamânının pekçoğunu Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” sohbetinde ve hizmetinde geçirirdi. Her iki elini de kullanmada çok mâhirdi. Bu özelliğinden dolayı kendisine “Züşşimâleyn” lakabı verilmişti. Medîne’ye hicretten sonra Müslümanların müşriklerle yaptıkları Bedr Savaşına katıldı. Aynı savaşa din kardeşi olduğu Yezid bin Hâris de iştirak etti. Her ikisi de bu savaşta çok yararlıklar gösterdiler. Kahramanca savaştılar. Allahü teâlânın rızâsı için din kardeşi olan bu iki sahâbî, dünyâdaki bu samîmi arkadaşlıklarını âhirette de devâm ettirmek ister gibi Bedr Savaşında şehit oldular.

Sahâbeler arasında yine her iki elini de çok iyi kullanan “Zülyedeyn” lakabı ile bilinen başka bir sahâbî vardı. Bâzı târihçiler bu iki ismi (“Züşşimâleyn” ile “Zülyedeyn”) birbirine karıştırırlar. Güvenilen İslâm âlimlerinin yazdıkları kitaplarda, bildirdikleri haberlere göre, Zülyedeyn lakabıyla meşhur sahâbî, Bedr Savaşına katılmamıştır. Bunlar her ikisi de ayrı şahıslardır.

Hazret-i Züşşimâleyn, Peygamberimizden “sallallahü  aleyhi ve sellem” önce vefât ettiği için naklettiği hadîs-i şerîf yoktur. 

image_pdfimage_print

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*